Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

40-lecie powołania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "40-lecie powołania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku"— Zapis prezentacji:

1 40-lecie powołania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku
21 września 2011 „Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.” Burrhus F. Skinner

2

3 Powołanie do istnienia Orzeczenie organizacyjne dnia 1 września 1971 r
Powołanie do istnienia Orzeczenie organizacyjne dnia 1 września 1971 r. wydane przez inspektora miejsko – gminnego Wydziału Oświaty i Wychowania w Pucku. Pierwotna nazwa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa Pierwsi Pracownicy dyrektor mgr Maria Teresa Kosińska, psycholog mgr Julian Brzeziński, pedagog i logopeda mgr Wiera Leonarska.

4 Pierwsza lokalizacja Kolejna siedziba
gmach Liceum Ogólnokształcącego w Pucku Kolejna siedziba Od roku 1978 internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pucku Kolejni dyrektorzy: Dyrektor mgr Julian Brzeziński Dyrektor mgr Wiera Leonarska

5 Pierwszy samodzielny budynek
1991 ul. Mestwina 7. Poradnią kierowała psycholog mgr Ewa Kohnke Pracownicy: 5 psychologów 4 pedagogów 2 logopedów obsługa administracyjna: 3 osoby

6 Budynek przy LO w Pucku

7 Zmiana nazewnictwa i działalności:
Decyzja Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 14.IX.1993 r. Poradnia Wychowawczo -Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Od roku 2000 Poradnią kieruje mgr Barbara Lutowska Siedzibą Poradni jest były internat Zespołu Szkół Zawodowych na ul. Kolejowej 7

8 Obecna siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

9 mgr Krystyna Redlicka 2003 r.- 2008r.
Kolejne funkcje dyrektora placówki: mgr Krystyna Redlicka r r. mgr Ludwika Selke I -V 2008 r. mgr Jolanta Kamińska VI 2008 r. do dnia dzisiejszego

10 Dzieci – Rodzice - Nauczyciele
Obszary działania Poradni: Dzieci – Rodzice - Nauczyciele Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pomoc logopedyczna Pomoc wyborze i kierunku kształcenia zawodu Poradnia obejmuje opieką około 17 tys dzieci Rocznie wydaje około 1500 opinii Rocznie wydaje około 240 orzeczeń

11 W trakcie diagnozy w gabinecie.

12 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku marzec 2010r.
Jolanta Kamińska

13 Zapraszamy do współpracy Zapraszamy do współpracy

14 System wspierania i pomocy DZIECKU I RODZINIE
Rozporządzenie MENiS z dnia r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U.Nr 5 z 2003r. Poz.46)

15 DZIECKO I RODZINA Kuratorzy sądowi Pomoc społeczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze Pomoc społeczna Służba zdrowia - poradnie terapii rodzin, profilaktyczne, leczenia uzależnień DZIECKO I RODZINA Organizacje pozarządowe – organizacja czasu wolnego, inna działalność wspierająca Adresatami tych oddziaływań są dzieci młodzież, a także środowisko, które ma wpływ na ich rozwój, czyli rodzina i szkoła. Odnosi się to do budowania programów pracy bezpośrednio z dzieckiem jak i do budowania systemu wspierania i pomocy dziecku i rodzinie we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Służby mundurowe – straż miejska, policja Inne (formy aktywności samorządowej i lokalnej)

16 pomoc rozumiana jako proces
wnikliwa diagnoza problemu ustalenie programu pomocy zmierzającego do rozwiązania problemu realizacje propozycji naprawczych oraz pomocy

17 Powołanie Zespołu Diagnoza
Określenie deficytów, rodzaju i zakresu problemu Sformułowanie celów priorytetowych służących rozwiązaniu problemów Rozpoznanie zasobów (instytucje, placówki, funkcjonujące procedury) Weryfikacja celów Określenie strategii działania, skonstruowanie treści programu Promocja programu (pozyskiwanie sojuszników, realizatorów, środków) Realizacja, monitorowanie, ewaluacja

18 Obecni pracownicy Poradni:
Dyrektor Poradni Jolanta Kamińska (pedagog) Psycholodzy Urszula Kępczyńska Anna Kordzińska-Grabowska Emilia Korzeniewska Joanna Kowalczyk Aleksandra Zielińska Aleksandra Ogrodowska-Łukowicz Dariusz Majewski Pedagodzy Mirosława Czerwińska Alina Harbat Iwona Heyducka Salomea Kwiatkowska Ludwika Selke Joanna Wszeborowska Joanna Mazgaj Logopedzi Gabriela Duda Bogumiła Lasin-Kleiner Alina Harbat Pracownicy administracyjni Maria Kołodziej Danuta Czereszko Grażyna Głuchowska Regina Maciszka Lekarz medycyny Witold Świta (lekarz pediatra)


Pobierz ppt "40-lecie powołania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google