Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 RISK AWARE RISK – Advanced Weather forecasting system to Advice on Risk Events and management RYZYKO – Nowoczesny system prognoz pogody dla ostrzegania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 RISK AWARE RISK – Advanced Weather forecasting system to Advice on Risk Events and management RYZYKO – Nowoczesny system prognoz pogody dla ostrzegania."— Zapis prezentacji:

1 1 RISK AWARE RISK – Advanced Weather forecasting system to Advice on Risk Events and management RYZYKO – Nowoczesny system prognoz pogody dla ostrzegania i zarządzania zagrożeniami Finansowanie 2004-2006: 2.600.000,- EUR (ERDF: 1.300.000,- EUR) INTERREG IIIB CADSES, 2 nd call

2 2 Partnerzy: ARPA SIM – służba hydrometeorologiczna regionu Emilia- Romagna – partner wiodący (Włochy) Uniwerytet Aquila (Włochy) Służba osłony cywilnej Marche-Ancona (Włochy) Regionalna Agencja Ochrony Środowiska – Palmanova (Włochy) Służba geologiczna i sejsmiczna Emilia-Romagna (Włochy) Krajowa Rada Badań Naukowych ISAC – Rzym (Włochy) Instytut Osłony Hydrogeologicznej – Perugia (Włochy)

3 3 Partnerzy: Departament Ochrony Cywilnej – Rzym (Włochy) Instytut Fizyki Atmosfery DLR – Wessling (Niemcy) Joanneum, Instytut Technologii Systemów – Graz (Austria) Uniwersytet Wiedeński – Wiedeń (Austria) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, RCO – Warszawa (Polska) Służba Hydrologiczna i Meteorologiczna Chorwacji – Zagrzeb (Chorwacja)

4 4 Cele: Profilaktyka naturalnych zagrożeń geo-hydrologicznych powodowanych zjawiskami meteorologicznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym; Zaprojektowanie i wdrożenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów szacowania zagrożeń geo- hydrologicznych i zarządzania ryzykiem. Zatwierdzony budżet: 2.600.000,- EUR na lata 2004-2006

5 5 Podstawowe zadania: Opracowanie metod optymalnego wykorzystania informacji. Określenie norm najlepszego wykorzystania danych i produktów meteorologicznych, hydrologicznych i geologicznych w celu generowania ostrzeżeń i zarządzania ryzykiem. Ustalenie sieci powiązań między partnerami i użytkownikami końcowymi. Monitoring i prognozy pogody przy użyciu nowoczesnych narzędzi. System informacji i zarządzania ryzykiem.

6 6 Historia projektu: Pierwsze podejście (zbieranie chętnych) – listopad 2001; 7-8 luty 2002 – spotkanie organizacyjne, uzgodnienie szczegółów projektu; wiosna – lato 2002 – poszukiwanie funduszy odpowiednich dla nie-członków UE – bezskuteczne; wiosna – lato – jesień 2002 – partner wiodący (LP) – szlifowanie wniosku; 18.03.2003 – otwarcie rundy II składania wniosków; 17.06.2003 – złożenie wniosku do JTS – Polska jako obserwator: bez zadań i bez finansowania! do jesieni 2003: negocjacje LP z JTS;

7 7 Historia projektu: 12.12.2003 – pogłoski o przyjęciu wniosku; 5.02.2004 – oficjalne zawiadomienie o akceptacji wniosku (budżet ERDF obcięty o 21% do sumy 1.300.000,- EUR), czas formalnie I.2004 – XII.2006; Spotkanie inicjacyjne (kick-off) 19-21 maja 2004, formalnie projekt trwa od początku 2004; 5.11.2004 – złożenie przez LP wniosku o rozszerzenie finansowania projektu na nowych członków, tj. Polskę! Pierwsze spotkanie robocze, pierwsze wyniki, uzgodnienia dalszych prac: 11-12 listopada 2004.

8 8 Kwestie organizacyjne: Partner wiodący ma główne obowiązki – zebranie chętnych, przygotowanie wniosku w koordynacji z partnerami, gromadzenie dokumentów: listy intencyjne, oświadczenia o współfinansowaniu. Jak znaleźć partnerów? Najlepiej przez kontakty osobiste, gdy już uczestniczymy we współpracy międzynarodowej w jakiejś formie (my w COST 717). Ważne: trzymać rękę na pulsie, natychmiast dostarczać niezbędne dokumenty, uczestniczyć w spotkaniach (trzeba zainwestować z innych źródeł)!

9 9 Kwestie specyficzne dla RISK AWARE: W momencie składania wniosku Polska nie mogła korzystać z funduszy ERDF. Teoretycznie mogliśmy korzystać z funduszy przedakcesyjnych, ale w Polsce nie było np. w funduszu PHARE odpowiedniej szufladki. Ryzykowna decyzja (ale opłacalna) – tymczasowo wejść do projektu bez finansowania!

10 10 Sytuacja obecna: Jeszcze nie mamy zatwierdzonego budżetu, ale spodziewamy się w najbliższym czasie. Do programu projektu musieliśmy wprowadzić dodatkowe zadania, żeby można było budżet zwiększyć. Mamy nadzieję na 2 lata pracy ciężkiej ale interesującej i finansowanej w ¾ z ERDF, a w znacznej części pozostałej ¼ z dotacji SPUB MNiI.

11 11 Podziękowania: Partnerowi wiodącemu ARPA SIM Emilia-Romagna za wielki wysiłek organizacyjny i cierpliwość w uzgadnianiu projektu z innymi partnerami. Dyrekcji IMGW, a szczególnie dyr. prof. H. Słocie za zaufanie i podpisywanie dokumentów. Kierownictwu i personelowi Krajowego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIB CADSES za pomoc, szczególnie w okresie ostatniego półrocza!


Pobierz ppt "1 RISK AWARE RISK – Advanced Weather forecasting system to Advice on Risk Events and management RYZYKO – Nowoczesny system prognoz pogody dla ostrzegania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google