Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG"— Zapis prezentacji:

1 Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG

2 Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym
Pokazano maksima rezonansowe jonowego rezonansu Relacje mózg – serce i serce - mózg Badania nad układem sympatycznym i parasympatycznym 2. Model mózgu jako układu w którym rozchodzi się fala elektryczna. Rezonans napięciowy dla fali alfa w EEG. Przedstawiono analizę rezonatora tłumionego przy użyciu wzoru Breita–Wignera analizując przebiegi EEG. Pokazano, jak można dokonać rozdzielenia parametrów tłumienia rezonatora i wyznaczyć względne położenie miejsca pomiaru i źródła pobudzającego rezonator.

3 Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym
Naturalne zmiana pulsu w czasie

4 Pomiary zmienności rytmu serca (Heart Rate Variability)
Puls zmienia się w czasie nieregularnie (zmiana odległości R-R w EKG) Można obliczyć chaos w rytmie serca przez obliczenie wymiaru korelacji D2 Wymiar korelacji D2 w HRV i w zależności od częstotliwości zmiennego pola magnetycznego. Pole magnetyczne stałe BDC(17,0,46) mT i zmienne BAC(5,0,0) mT.

5 Wystarczy naświetlać tylko głowę
Model molekularnego żyroskopu (Binhi i Savin) i jego porównanie z wynikami pomiarów wymiaru korelacji D2 w HRV Wystarczy naświetlać tylko głowę

6 Porównanie chaosu (wymiar korelacji D2)
w rytmie serca z chaosem w przebiegach EEG (linia czerwona) wywołanym zewnętrznym polem magnetycznym o różnej częstotliwości .

7 Pojawieniu się fali alfa w EEG
towarzyszy proces uzgadniania rytmu serca

8 rozchodzi się fala elektryczna
2. Model mózgu jako układu w którym rozchodzi się fala elektryczna

9 MODEL UKŁADU Z TŁUMIENIEM
Kształt rezonatora: Wyniki skaningu mózgu dopasowano wielomianem 7 rzędu z dokładnością poniżej 0.5 cm Zastosowano 41x41x23=38663 komórek o wymiarach 0.5x0.5x0.5 cm Równanie różniczkowe dla fali napięciowej o współczynniku dyfuzji C i prędkości V: Źródło wytwarzające falę opisuje parametr A. C = 0.02 m2/s , V = 1.6 m/s metoda Duforta-Frankla

10 Wyniki pomiarów EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej
Kolejne elektrody czas Wyniki pomiarów EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej dla 10 kanałów pomiarów dwubiegunowych w zależności od czasu “10/20” system as: 1-Fp1, 2-F3, 3-C3, 4-P3, 5- O1, 6-Fp2, 7-F4, 8-C4, 9-P4, 10-O2. The second reference electrode was at Fz position.

11 Wyniki symulacji modelowej EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej
Kolejne elektrody czas Wyniki symulacji modelowej EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej dla 10 kanałów pomiarów dwubiegunowych w zależności od czasu

12 Symetryczne pobudzanie impulsem napięciowym 5 ms

13 Niesymetryczne pobudzanie impulsem napięciowym 5 ms

14 Animacja

15 Ustawienie źródła 20,35,10 impuls 2 ms

16 Widmo fali alfa dla różnych elektrod

17 Wkład poszczególnych składników w B&W

18 f1 = 10 Hz a1 = 0.5 Hz Punkty pomiarowe obejmują tylko jedną półkulę

19

20 Szerokość rezonansu w zależności od częstotliwości
Model Pomiar

21 Podsumowanie Przy analizie rezonansów z tłumieniem
należy uwzględniać kształt rezonansu Zastosowanie wzoru Breita-Wignera pozwala określić miejsce pobudzenia Wzór B&W pozwala też określić tłumienie układu rezonansowego


Pobierz ppt "Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google