Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ilse Vossen University of Maastricht

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ilse Vossen University of Maastricht"— Zapis prezentacji:

1 Ilse Vossen University of Maastricht
Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgia) (szpital im. Różdżki Jessego) Ilse Vossen University of Maastricht

2 Lista zagadnień Projekt DELTAH Virga Jesse Hospital (VGJ)
Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP) Uczenie się przez działanie (action learning) CLP i DELTAH

3 Projekt DELTAH DELTAH = Delivering European Leadership Through Action Learning in Healthcare (Kształtowanie Przywództwa w Europie poprzez Action Learning) Trzyletni projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej Cel: opracowanie programu rozwoju przywództwa dla organizacji zajmującej się ochroną zdrowia w Europie

4 Uczestnicy projektu DELTAH
Wielka Brytania University of Sheffield Primary Care Trust South-East Sheffield (grupa zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w regionie Sheffield) Polska Uniwersytet Jagielloński, Kraków Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej Holandia / Belgia University of Maastricht (Holandia) Virga Jesse Hospital (Belgia)

5 Maastricht

6 Virga Jesse Hospital szpital ogólny niekomercyjny (non-profit)
oferuje pełny zakres ogólnych usług medycznych liczne stojące na najwyższym poziomie usługi kliniczne, np. klinika kardiologii, neurochirurgii i onkologii

7 Struktura organizacyjna VGJ

8 Virga Jesse Hospital Dane statystyczne (2005): Liczba łóżek: 567
Obrót: € Personel: (1.285 etatów, bez etatów lekarskich) Lekarze: 134 stałych lekarzy (= 122 etatów) 45 stażystów i 30 lekarzy pomocniczych (40 etatów)

9 Virga Jesse Hospital Dane statystyczne (2005): Przyjęcia: 22.672
Łącznie: Średnia długość hospitalizacji: 7,49 dni Usługi ambulatoryjne: Porody domowe: 1.401

10 Program rozwoju przywództwa w VGJ
Dyrektorzy: CIGO (program studiów magisterskich w zakresie rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianami) Średni szczebel administracyjny i osoby koordynujące terapię poszczególnych chorych (case managers): DELTAH Liderzy wśród personelu pielęgniarskiego: CLP Potencjalni przywódcy wśród personelu pielęgniarskiego: program rozwoju potencjału „orientacja w zakresie przywództwa”

11

12 Program przywództwa klinicznego (CLP)
Opracowany w 1995 r. przez Royal College of Nursing (RCN) w Londynie (Clinical Leadership Programme) Badanie pilotażowe na temat zastosowania CLP w szitalach belgijskich (2000 r.) przeprowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Leuven (Belgia) Wyniki: wzrost skuteczności przywództwa i poprawa wyników pracy zespołów Wdrożenie w 20 szpitalach w Belgii przy wsparciu funduszy rządowych (2003 r.)

13 Program przywództwa klinicznego
Cel programu: rozwijanie technik przywództwa transformacyjnego wśród przywódców personelu pielęgniarskiego Szczególnie: rozwój osobisty poprawa współpracy w zespołach pacjent w centrum uwagi rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i świadomości politycznej

14 Program przywództwa klinicznego
Elementy programu: plan rozwoju osobistego; informacja zwrotna „360 stopni” zestawy do uczenia się poprzez działanie warsztaty szkolenie indywidualne mentoring obserwacja opieki wywiady z pacjentami

15 Program przywództwa klinicznego
Efekty programu: podwyższenie poziomu samowiedzy i samoświadomości poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji międzyludzkich poprawa wyników pracy i zaangażowania zespołów wdrożenie projektów poprawy jakości

16 Metody wykorzystywane do rozwoju umiejętności przywódczych

17 Uczenie się poprzez działanie
Zasada: proces uczenia się przebiega najskuteczniej w kontekście, w którym pracują ludzie Polega na wspieraniu i stawianiu przed ludźmi wyzwań, aby sami rozwiązywali własne problemy, zamiast udzielania rad Grupa ludzi (zespół) zajmuje się zagadnieniem związanym z pracą poprzez refleksję oraz poszukiwanie rozwiązań

18 Cykl uczenia się Kolb 1984 Etap 1: Doświadczenie Etap 2: Etap 4:
Analiza doświadczenia Etap 4: Planowanie kolejnych kroków Etap 3: Wyciąganie wniosków z doświadczenia Kolb 1984

19 Uczenie się poprzez działanie (action learning)
Pięć głównych elementów: uczestnik zagadnienie (związane z pracą zawodową) grupa lub zespół prowadzący działanie i uczenie się

20 Uczenie się poprzez działanie: od popychania do ciągnięcia
nienakazowy Słuchanie, aby zrozumieć Refleksja Parafraza Popychanie: rozwiązanie czyjegoś problemu Podsumowanie Zadawanie pytań w celu uświadomienia Przekazywanie sugestii Ciągnięcie: pomoc w rozwiązaniu problemu Informacja zwrotna (feedback) Propozycja nadzoru / treningu Dawanie rad Wydawanie poleceń Gotowe rozwiązania nakazowy

21 CLP i DELTAH zarówno CLP jak i DELTAH opierają się na terorii przwództwa transformacyjnego uczenie się poprzez działanie jako podstawowa metodologia rozwoju umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego programy rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej

22 CLP i DELTAH CLP adresowany do przywódców w dziedzinie pielęgniarstwa prowadzony w szpitalach cel: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez rozwój umiejętności przywódczych wśród personelu pielęgniarskiego DELTAH brak określonej grupy docelowej (zależy od potrzeb organizacji) realizowany w organizacjach opieki zdrowotnej Cel: rozwój zdolności przywódczych oraz umiejętności pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu sprawnego osiągnięcia zmian organizacyjnych


Pobierz ppt "Ilse Vossen University of Maastricht"

Podobne prezentacje


Reklamy Google