Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider lokalnego środowiska oświatowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider lokalnego środowiska oświatowego"— Zapis prezentacji:

1 Lider lokalnego środowiska oświatowego
WOJCIECH STARZYŃSKI

2 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Edukacja jest sferą życia publicznego dotyczącą większości obywateli kraju: rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji państwowej i samorządowej i szeregu osób, które - zdając sobie sprawę, że: takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – starają się system szkolnictwa wspomagać i oddziaływać na jego funkcjonowanie.

3 Lider lokalnego środowiska oświatowego
„Oświata, niezależnie od systemu politycznego jest największym wyzwaniem dla każdej władzy, zarówno totalitarnej jak i demokratycznej i każdy, kto oświatą się zajmuje, wkracza w obszar działań politycznych” (prof. Aleksander Gieysztor- Prezes Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie).

4 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Zgodnie z arystotelesowską zasadą, że: polityka to rodzaj sztuki rządzenia państwem, której celem jest dobro wspólne, oraz bardziej współczesną definicją, że: polityka obejmuje szeroki wachlarz sytuacji, w których ludzie kierujący się odmiennymi interesami działają wspólnie dla osiągnięcia celów, które ich łączą i konkurują ze sobą, gdy cele są sprzeczne – obowiązkiem władz publicznych jest prowadzenie szerokiej debaty z udziałem wszystkich aktorów życia szkolnego mającej na celu wypracowywanie najlepszych rozwiązań służących rozwojowi narodowej edukacji.

5 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Hamulcem zabezpieczającym oświatę i poszczególne szkoły przed nadmiernym upolitycznieniem są niezależni Liderzy Edukacji, których wspieranie powinno być naturalną formą działań lokalnych środowisk obywatelskich.

6 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Lider to człowiek z autorytetem, który umie wyznaczać cel, potrafi wskazać drogę do jego osiągnięcia i zarażać swoją wizją innych, potrafi tę wizję wprowadzić w życie oraz zapewnić kontynuację jej realizacji, nawet wtedy, kiedy jego już nie będzie. Ponadczasowa trwałość wizji lidera jest wielką wartością wnoszoną do życia publicznego.

7 Lider lokalnego środowiska oświatowego
W okresie III RP mieliśmy nielicznych Liderów Edukacji na poziomie ministerstwa edukacji narodowej, znacznie więcej na poziomie samorządów terytorialnych, wielu wśród dyrektorów szkół i nauczycieli oraz znaczącą grupę wśród, związanych z oświatą, środowisk obywatelskich - szczególnie wśród rodziców.

8 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Spośród ministrów edukacji narodowej III RP na miano Lidera Edukacji zasługują: prof. Henryk Samsonowicz (a właściwie cała Jego ekipa: Anna Radziwiłł, Andrzej Janowski, Wiktor Kulerski i Edward Wieczorek). prof. Mirosław Handke.

9 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Wśród samorządów terytorialnych, kandydatów do miana Lider Edukacji jest wielu. Jednym z nich jest samorząd miasta Ostrołęka z Prezydentem Januszem Kotowskim na czele, prowadzący otwartą politykę oświatową uwzględniającą interesy uczniów, rodziców, nauczycieli i całego środowiska oświatowego, a przede wszystkim interesy mieszkańców miasta i regionu z myślą o przyszłości w perspektywie wielu dziesięcioleci.

10 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Filarami polskiej szkoły byli i są nadal jej nauczyciele i dyrektorzy. Z tego środowiska na miano Lidera Edukacji zasługują setki, a może nawet tysiące osób. Trudno jest więc wskazać jedną nie krzywdząc innych. Mimo tych zastrzeżeń wyróżniamy dyrektora szkoły, który wyraźnie wybija się wśród tych najlepszych: Mirosława Grzemba - Wojciechowska – dyrektorka SP nr 5 w Poznaniu jest o dawna naturalnym liderem poznańskiej oświaty i wyraźnym liderem związanych z nią środowisk rodzicielskich.

11 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Ta, rzadko spotykana sytuacja, w której dyrektor szkoły został uznany przez rodziców jako ich lider, może stać się modelowym rozwiązaniem w wielu szkołach i samorządach terytorialnych, rozwiązaniem dobrze służącym uspołecznieniu polskiego szkolnictwa i budowaniu demokratycznego państwa prawa. i

12 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Od kilku lat coraz bardziej aktywne w obszarze oświaty stają się środowiska rodziców. Na miano lidera Edukacji zasługuje Fundacja „Rodzice Szkole” oraz co najmniej kilka osób aktywnie z nią współpracujących, wśród których są m. in.: Magdalena Jońska- Przewodnicząca Bielańskiego Forum Rad Rodziców; Małgorzata Cofała – Przewodnicząca Otwockiego Porozumienia Rad Rodziców, Maria Idźkowska - Pełnomocnik Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w woj. mazowieckim,

13 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Elżbieta Kamińska – Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców, Aneta Rybka - Pełnomocnik Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w woj. kujawsko - pomorskim Leszek Fiedorowicz – lider środowisk rodzicielskich w Białymstoku Krzysztof Zuba – Pełnomocnik Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w woj. podkarpackim Bogda Brol - Pełnomocnik Zarządu Fundacji Rodzice Szkole” w woj. śląskim.

14 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Nadzieją na przyszłość są kandydaci na Liderów Edukacji pojawiający się wśród uczniów- organizatorów różnego rodzaju wydarzeń na terenie swoich szkół (naukowych, kulturalnych, happeningowych itp.) a często również w szerszym środowisku lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli, rodziców i decydentów oświatowych jest życzliwe wspieranie tych działań i pomoc młodym kandydatom na liderów w ich działalności.

15 Lider lokalnego środowiska oświatowego
W obszarze oświaty ciągle jeszcze funkcjonuje znaczna grupa osób zasługujących na miano „Antylidera”. Zaliczamy do nich polityków (w tym kilku ministrów), którzy swoimi działaniami doprowadzali do skłócania różnych środowisk edukacyjnych, do ograniczania wpływu rodziców, często również nauczycieli na to, co dzieje się w systemie oświaty i poszczególnych szkołach.

16 Lider lokalnego środowiska oświatowego
„Antyliderów” nie trudno znaleźć także wśród samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, a czasem, choć zdecydowanie rzadziej, wśród rodziców. Warto ich identyfikować i starać się wpływać na zachowania, które źle służą budowaniu nowoczesnego, stanowiącego podstawę demokracji, systemu edukacji.

17 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Tworzenie szkolnictwa wychodzącego naprzeciw wyzwaniom XXI wieku oraz oczekiwaniom i marzeniom uczniów, rodziców i nauczycieli, wymaga aktywnej działalności tysięcy Liderów Edukacji, którzy w swoich środowiskach potrafią wyjść poza przyjęte schematy i zachęcić, porwać do aktywnych działań wszystkich tych, dla których przyszłość kraju nie jest rzeczą obojętną.

18 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Obowiązkiem polityków:parlamentarzystów samorządowców i przedstawicieli władz publicznych jest stwarzane warunków sprzyjających kreowaniu i ujawnianiu się postaw obywatelskich, jest wspieranie Liderów Edukacji w ich często bardzo trudnej, ale jednocześnie niezbędnej działalności Pro Publico Bono.

19 Lider lokalnego środowiska oświatowego
Szkoła powinna być Kuźnią Cnót Obywatelskich. „Kowalami w tej kuźni”, wykuwającymi najszlachetniejsze kruszce, są Liderzy Edukacji.

20 Fundacja „Rodzice Szkole”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Fundacja „Rodzice Szkole” ul. Marszałkowska 140 lok. 62c Warszawa Tel.: (22)


Pobierz ppt "Lider lokalnego środowiska oświatowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google