Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia Informacyjna w Budownictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia Informacyjna w Budownictwie"— Zapis prezentacji:

1 Technologia Informacyjna w Budownictwie
Prezentacja oprogramowania firmy OST serwis

2 Wiedza i doświadczenie
OST serwis specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania projektami. Wdrażamy oprogramowanie i procedury zarządzania przedsięwzięciem, kontrolingu kontraktów oraz zarządzania dokumentami i ich obiegiem bazując na oprogramowaniu ASTA Powerproject (Teamplan) i oprogramowaniu własnym. Od siedmiu lat, korzystając z doświadczeń firm brytyjskich i niemieckich pracuje nad tworzeniem rozwiązań obejmujących wszystkie obszary związane z zarządzaniem projektem. Wiedza i zgromadzone doświadczenie pozwala firmie na realizację takich przedsięwzięć, jak system informatyczny wdrożony w firmie Energopol 7.

3 Jak wybrać najlepszą drogę ?
Biorąc aktywny udział w pracach wielu firm budowlanych nad usprawnieniem procesu realizacji kontraktów firma OST serwis dostrzega powszechnie problemy, które w sposób istotny obniżają możliwą do osiągnięcia zyskowność. Wiele z nich ma bezpośredni związek z organizacją samego przedsiębiorstwa i jego wewnętrznych procedur biznesowych. Na tym polu tkwi jeszcze ogromny, często nie dostrzegany, a powszechnie potencjał poprawy wyniku przedsiębiorstwa. Proponowane przez firmę rozwiązania aktywnie pomagają usunąć te problemy poprzez wdrożenie skutecznych procedur wspartych nowoczesnymi systemami informatycznymi, z których każdy element ma swoje miejsce w procesach oferowania, kontraktacji, przygotowania produkcji i controllingu kontraktów, a także ułatwia powstawanie i organizację dokumentów elektronicznych.

4 PowerProject Teamplan
POWER PROJECT teamplan jest oprogramowaniem przeznaczonym dla wszystkich firm zorientowanych projektowo. Można skutecznie stosować go w: - budownictwie, - informatyce, - przemyśle, - energetyce, - bankowości oraz wszędzie tam, gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe…

5 POWER PROJECT 4.5 PROSTY W OBSŁUDZE - tworzenie zadań i zależności pomiędzy nimi przy użyciu myszki bezpośrednio na ekranie - standardowy interfejs użytkownika Windows BOGATY W MOŻLIWOŚCI - indywidualne kalendarze zadań i zasobów - możliwość podziału jednego zadania na poszczególne fazy o różnej prezentacji graficznej NIEPORÓWNYWALNY W PREZENTACJI - możliwość tworzenia wielostopniowych zestawień w celach porównawczych

6 ProjectCalc 1.0 ProjectCalc jest programem dodatkowym do programu PowerProject teamplan, umożliwiającym jego integrację z systemami kosztorysowymi oraz rozszerzającym jego funkcje w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego.

7 NORMA - program kosztorysowy
Norma jest programem do sporządzania kosztorysów szczegółowych robót budowlanych, ziemnych, instalacyjnych, drogowych, remontowych i innych w oparciu o katalogi KNR, KNNR, PKZ, własne, a także sporządzanych metodą uproszczoną, zgodną z rozporządzeniem MRRiB z dnia roku, w oparciu o wchodzące w skład pakietu ceny jednostkowe robót, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do tego rozporządzenia. Program do kosztorysowania NORMA został przetestowany i jest zalecany do stosowania przez Biuro Ekspertyz i Doradztwa Organizacyjno-Ekonomicznego Przemysłu Budowlanego "ORGBUD" Spółka z o.o. "Program zalecany i konsultowany w Ośrodku Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa w Olsztynie, Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie."

8 EDBUD 3.0 Pakiet EDBUD 3.0 należy do najnowocześniejszych narzędzi wspomagających proces kosztorysowania, obmiarowania, przygotowywania dokumentacji technicznej, zarządzania dokumentami w firmie, prowadzenia bazy kontaktów. Doskonale nadaje się do sporządzania oferty przetargowej. Pakiet EDBUD 3.0 w obecnej chwili zawiera 9 programów.

9 Przetarg Program przeznaczony jest dla urzędów gmin, przedsiębiorstw państwowych oraz wszystkich instytucji przeprowadzających przetargi zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Pozwala na szybkie sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej dostosowanej do rodzaju przetargu z wykorzystaniem pomocy prawnej będącej integralną częścią programu. Głównym zadaniem programu "Przetarg" jest ułatwienie wystawiania i zarządzania drukami ZP, SIWZ i innymi pismami oraz dokumentami wystawianymi podczas prowadzenia postępowania przetargowego. Utworzenie nowego przetargu może odbywać się w dwojaki sposób. Możliwe jest samodzielne określenie etapów postępowania przetargowego, utworzenia grup dokumentów według własnego planu. Następnie do każdej grupy dodajemy wybrane przez nas druki ZP i SIWZ. Drugim sposobem utworzenia przetargu jest skorzystanie z jednego z dostarczonych wraz z programem wzorców przetargów w którym określone są już wszystkie niezbędne dla danego trybu postępowania i wartości przetargu dokumenty i druki.

10 orgAnice Można nad tym zapanować!
Jak to funkcjonuje? Bardzo prosto. orgAnice® przejmuje maksymalnie możliwą ilość standardowych czynności związanych z zarządzaniem dokumentami. Trzy kliknięcia myszą mogą wystarczyć, aby dokument znalazł się w systemie! Chciałbym więcej. Powiedzmy terminarz. Nic prostszego. Wystarczy powiązać terminy i czynności z odpowiednimi adresami, a komputer przypomni Ci za pomocą sygnału dźwiękowego i wizualnego, że ofertę należy napisać dziś, a złożyć jutro. A co najważniejsze! Jeśli używasz MS Word™ do tworzenia dokumentów nie będziesz musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń, ani uczyć się nowego edytora. orgAnice® aktywnie wspomaga edytor MS Word™. Możesz wykorzystać swoje formularze i tabele.

11 Diagram modelu wdrożenia

12 Dane teleadresowe: E-mail:
Biuro:  Serwis:  Programiści  www, dtp: Tel/Fax: telefon: telefon: telefon: telefax: Adres: Biuro handlowe: ul. Manifestu Lipcowego 15A Kielce  Siedziba firmy: ul. Turystyczna Zagnańsk  Regon:  NIP:


Pobierz ppt "Technologia Informacyjna w Budownictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google