Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Stypendia dla naukowców na rok akademicki 2006/2007 21.10.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Stypendia dla naukowców na rok akademicki 2006/2007 21.10.2005."— Zapis prezentacji:

1

2 Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Stypendia dla naukowców na rok akademicki 2006/2007 21.10.2005

3 21.11.2005 DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej  Stowarzyszenie niemieckich uczelni  14 przedstawicielstw na całym świecie  414 lektorów w kilkudzięsieciu krajach świata, w tym 18 lektorów w Polsce  Ok. 50.000 stypendystów w 2004  580 nauczycieli akademickich w 80 komisjach kwalifikacyjnych

4 21.11.2005 Umiędzynarodowienie niemieckich uczelni 3 Zadania DAAD Stypendia dla cudzoziemców Stypendia dla Niemców Wspó ł praca oświatowa z krajami rozwijającymi się Wspieranie germanistyki i języka niemieckiego

5 21.11.2005 Stypendia dla Polaków 1.Kursy językowe i krótkie pobyty w Niemczech dla studentów 2.Studia magisterskie uzupełniające bądź pomagisterskie 3. Badania naukowe w Niemczech

6 21.11.2005 3. Badania naukowe w Niemczech 3.1. Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców wszystkich kierunków 3.2. Stypendia Wspólnoty Naukowej im. Gottfireda Wilhelma Leibniza i DAAD dla doktorantów i młodych naukowców (doktorów) wybranych kierunków studiów, miejsce realizacji: wybrane Instytuty Leibniza 3.3. Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholza i DAAD dla doktorantów i młodych naukowców (doktorów) wybranych kierunków studiów, miejsce realizacji: wybrane Centra Wspólnoty Helmholza

7 21.11.2005 3. Badania naukowe w Niemczech 3.4. Stypendia Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych i DAAD na pobyty badawcze dla naukowców po doktoracie (nowoczesne zastosowania biotechnologii) 3.5.Stypendia Firmy Roche Diagnostics i DAAD na pobyty badawcze dla naukowców po doktoracie (dziedziny: Pharma Research i Diagnostics Research), miejsce realizacji: Centrum Naukowe Penzberg pod Monachium

8 21.11.2005 3.1.Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców wszystkich kierunków CelCzas trwania stypendium Limit wieku Zebranie materiałów do pracy doktorskiej składanej na polskiej uczelni 1–10 miesięcy32 lata Doktorat na niemieckiej uczelni36 miesięcy32 lata Realizacja projektów badawczych po doktoracie 1-6 miesięcy36 lat Termin składania wniosków: 15 listopada 2005

9 21.11.2005 3.2.Stypendia Wspólnoty Naukowej im. Gottfireda Wilhelma Leibniza i DAAD CelCzas trwania stypendium Limit wieku Zebranie materiałów do pracy doktorskiej składanej na polskiej uczelni 12–24 miesięcy 36 lat Doktorat na niemieckiej uczelni36 miesięcy32 lata Realizacja projektów badawczych po doktoracie 12-24 miesięcy42 lat Kierunki: Fizyka, Chemia, Biologia, Biochemia, Geofizyka, Elektrotechnika Termin składania wniosków: 15 grudnia 2005

10 21.11.2005 3.3.Stypendia Wspólnoty Hermanna von Helmholza i DAAD CelCzas trwania stypendium Limit wieku Doktorat na niemieckiej uczelni36 miesięcy32 lata Realizacja projektów badawczych po doktoracie 12-24 miesięcyDoktorat w 2004 lub 2005 roku Kierunki:Energy, Earth and Environment, Health, Key Technologies, Strukture of Matter Termin składania wniosków: 15 grudnia 2005

11 21.11.2005 3.4.Stypendia Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych i DAAD – Nowoczesne zastosowania Biotechnologii CelRealizacja projektów badawczych po doktoracie Czas trwania stypendium6-24 miesięcy Kierunki Medical biotechnology Engineering biotechnology Agricultural biotechnology Molecular life sciences KandydaciMaksymalnie 3 lata po uzyskaniu tytułu doktora, mile widziana znajomość języka niemieckiego Termin składania wniosków31 grudnia 2005 oraz 15 marca 2006

12 21.11.2005 3.5. Stypendia Firmy Roche Diagnostics i DAAD CelRealizacja projektów badawczych po doktoracie w Centrum Biotechnologii w Penzberg pod Monachium Czas trwania stypendium12-24 miesięcy KierunkiPharma Research Diagnostics Research KandydaciMaksymalnie 2 lata po uzyskaniu tytułu doktora, limit wieku: 32 lata Termin składania wnioskówPrzez cały rok

13 21.11.2005 4.Inne możliwości wspierania badań naukowych w Niemczech 4.1.Wspólny program DAAD i Ministerstwa Edukacji i Nauki 4.2.Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta 4.3.Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) – Kolegia doktoranckie (Graduiertenkollegs) 4.4.Wspólnota im. Maxa Plancka – Kolegia doktoranckie (International research schools)

14 21.11.2005 4.1.Wspólny program DAAD i Ministerstwa Edukacji i Nauki  Program wspólnego wspierania wymiany osobowej związanej z realizacją projektów badawczych  Skierowany do polskich i niemieckich zespołów naukowców, realizujących wspólne projekty badawcze we wszystkich dziedzinach naukowych  Maksymalny okres wspierania projektu: 2 lata  Szczegółowe informacje na stronach: www.mnii.gov.pl  Termin składania wniosków: 31.07.2006

15 21.11.2005 4.2.Stypendia Fundacji im. Alexandra von Humboldta Kandydaci:naukowcy po doktoracie; wszystkie kierunki studiów, limit wieku 40 lat Cel: realizacja pobytów badawczych Czas trwania stypendium: 6 – 12 miesięcy (maks. 24 miesiące) Termin składania wniosków:przez cały rok, komisje odbywają się w marcu, lipcu i listopadzie każdego roku, pełna ocena wniosku zajmuje od 3 – 6 miesięcy Szczegółowe informacje na stronie: www.humboldt-foundation.de

16 21.11.2005 4.3.Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG) – Kolegia doktoranckie (Graduiertenkollegs)  Kolegia służą wspieraniu młodej kadry naukowej poprzez umożliwienie jej uczestnictwa w badaniach naukowych  Każde kolegium doktoranckie ma określony zakres tematyczny, nad którym pracuje grupa doktorantów i naukowców różnych dziedzin naukowych  Kolegia często oferują stypendia doktoranckie Więcej informacji na stronie: www.dfg.de

17 21.11.2005 4.4.Wspólnota im. Maxa Plancka – Kolegia doktoranckie (International research schools)  Towarzystwo Maxa Plancka we współpracy z niemieckimi uczelniami prowadzi obecnie 37 „International research schools” umożliwiających młodym naukowcom pracę naukową prowadzącą do doktoratu  Internatiolan research schools oferują zarówno niemieckim jak i zagranicznym doktorantom stypendia naukowe Więcej informacji na stronie: www.mpg.de (w rubryce „Institute, Projekte, Einrichtungen”)

18 21.11.2005 DAAD – Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 022-617 48 47 E-Mail: daad@daad.pl www.daad.pl Jak uzyskać wiecej informacji?


Pobierz ppt "Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej: Stypendia dla naukowców na rok akademicki 2006/2007 21.10.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google