Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie Przygotowanie i zarządzanie Modułem II dla projektu „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie Przygotowanie i zarządzanie Modułem II dla projektu „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie Przygotowanie i zarządzanie Modułem II dla projektu „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie Nr 2 Część I – Moduł II” Numer referencyjny: GDDKiA/BURI/2007/Pt/5/FS Numer kontraktu: 2006/PL/16/C/PA/003-I-2

2 Lokalizacja Zadanie nr 3 - Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok

3 Informacja o Zadaniu Etap II (12.08.2009 – 19.02.2014)
Pełnienie roli Inżyniera w systemie Zaprojektuj i Zbuduj Analizy porównawcze wpływu przyjętych rozwiązań na ceny i czas realizacji Zadania Opracowanie kosztorysu Prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych Etap II zakończy się 6 miesięcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad

4 Stan zaawansowania DOKUMENTY WYKONAWCY
CERTYFIKOWANE Projekt Budowlany – 58 dokumentów bez uwag i 6 z uwagami Specyfikacje Techniczne – 48 dokumentów bez uwag i 61 z uwagami Projekt Wykonawczy dokumentów bez uwag i 56 z uwagami

5 Stan zaawansowania PRACE PROJEKTOWE Mapa do celów projektowych 100%
Opracowania geologiczne i geotechniczne 100% PB Konstrukcja nawierzchni i przekroje normalne 95% PB Profil podłużny i przekroje poprzeczne 95% PB Dokumenty dotyczące BRD % PB Obiekty inżynierskie % PB Raport oddziaływania na środowisko % Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 100% Projekty branżowe % Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia % Szczegółowe Specyfikacje Techniczne %

6 Stan zaawansowania ROBOTY BUDOWLANE Roboty ziemne 75%

7 Stan zaawansowania ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ziemne – rozbiórka starej nawierzchni

8 Podbudowa bitumiczna na prawej jezdni S8 Podbudowa z kruszywa łamanego
Stan zaawansowania ROBOTY BUDOWLANE Budowa dróg 34% Podbudowa bitumiczna na prawej jezdni S8 Podbudowa z kruszywa łamanego

9 Obiekty mostowe i przepusty
Stan zaawansowania ROBOTY BUDOWLANE Obiekty mostowe i przepusty Obiekty mostowe w ciągu S8 i GP % Obiekty mostowe nad S8 i GP % Pozostałe obiekty inżynierskie %

10 Przejazd gospodarczy PG-15
Stan zaawansowania Obiekty mostowe i przepusty Przejazd gospodarczy PG-15 Obiekt PG-6

11 Zbrojenie płyty obiektu WD-8 w Radulach
Stan zaawansowania Obiekty mostowe i przepusty Stabilizacja gruntu cementem Zbrojenie płyty obiektu WD-8 w Radulach Obiekt PG-12

12 Stan zaawansowania PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI
PŚP NR 1 na kwotę ,77 PLN PŚP NR 2 na kwotę ,97 PLN PŚP NR 3 na kwotę ,49 PLN PŚP NR 4 na kwotę ,41 PLN PŚP NR 5 na kwotę ,53 PLN PŚP NR 6 na kwotę ,22 PLN PŚP NR 7 na kwotę ,50 PLN PŚP NR 8 na kwotę ,97 PLN PŚP NR 9 na kwotę ,91 PLN PŚP NR 10 na kwotę ,06 PLN RAZEM: ,83 PLN Kwota kontraktowa: ,06 PLN Pozostało: ,23 PLN

13 Stan zaawansowania ZAAWANSOWANIE FINANSOWE 45% ZAAWANSOWANIE RZECZOWE 55%

14 Zmiany ZATWIERDZONE POLECENIA ZMIANY
Zmiana nr 1 „Lokalizacja kładki dla pieszych w rejonie miejscowości Łyski-Porosły” Zmiana nr 2 „Zmiana realizacji elementów zawartych w PFU a nieujętych w decyzji środowiskowej”

15 Zmiany WYJAŚNIENIA WYDANE BEZ POLECENIA ZMIANY
Lokalizacja miejsc ważenia WITD Parametry dróg równoległych Geometria osi drogi Szerokość poboczy gruntowych Cement do betonów niekonstrukcyjnych Prędkość projektowa Pełne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w wytwórni Rodzaj rur dopuszczonych do wykonywania odwodnień na mostach

16 Zmiany ODSTĄPIENIE WYKONAWCY Przebudowa mostu nad rzeką Narew
Promienie łuków

17 Zmiany ODRZUCONE Czas na Ukończenie Spadki podłużne na obiekcie M19
POZYTYWNA OPINIA INŻYNIERA - NEGATYWNA ZAMAWIAJĄCEGO

18 Zmiany POZOSTAŁE ROZPATRYWANE ZMIANY Nawierzchnia drogi DZ-13LD
Stosowanie barier drogowych Ekrany i wały ziemne Nawierzchnie dróg w rejonie przejść dla zwierząt Dostosowanie WWiORB do wymagań przyjętych WT Rodzaj rur dopuszczonych do wykonywania odwodnień na mostach Dopuszczenie barieroporęczy z wypełnieniem w postaci pasów poziomych

19 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY Roszczenie nr 1 Bariery ochronne
RAPORT ROSZCZENIA - NEGATYWNIE Roszczenie nr Ponowne sporządzenie prognozy ruchu RAPORT ROSZCZENIA – NEGATYWNIE POZYTYWNIE TYLKO W CZĘŚCI AKTUALIZACJI DOKUMENTU Roszczenie nr 2A Skutki wynikające ze sporządzenia ponownej prognozy ruchu TYLKO POWIADOMIENIE DOTYCZY EKRANÓW I WAŁÓW – OKOLICZNOŚĆ ROZPATRYWANA W PROCEDURZE ZMIANY Roszczenie nr Decyzja lokalizacyjna a faktyczne wydzielenie działek

20 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY
Roszczenie nr Opóźnienie projektowania branż powiązanych z zastosowaniem barier drogowych OPINIA - NEGATYWNA Roszczenie nr Zmiana Czasu na Ukończenie RAPORT ROSZCZENIA – NEGATYWNIE POZYTYWNIE TYLKO W CZĘŚCI AKTUALIZACJI DOKUMENTU (PROGNOZA RUCHU) Roszczenie nr Badania archeologiczne w obszarze węzła Rzędziany OPINIA - NEGATYWNA Roszczenie nr Siła Wyższa – katastrofa kolejowa w Białymstoku Roszczenie nr Zalecenie GDDKiA do stosowania opracowań WT , WT , WT , WT

21 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY
Roszczenie nr Badania archeologiczne w pobliżu cmentarza wojennego w obszarze drogi DZ7P km ROZPATRYWANE Roszczenie nr Badania archeologiczne w pobliżu cmentarza TAKA SAMA OKOLICZNOŚĆ JAK W ROSZCZENIU NR 9 OPINIA – NEGATYWNA ODRZUCENIE FORMALNE Roszczenie nr Badania archeologiczne w pobliżu cmentarza wojennego Roszczenie nr Wzrost cen paliw - działania wojenne w Libii OPINIA - NEGATYWNA

22 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY
Roszczenie nr 13 Badania archeologiczne w Jeżewie w obszarze DZ-1/1 km – ROZPATRYWANE Roszczenie nr 14 Humus pod całą szerokością starej DK8 km – ROZPATRYWANE Roszczenie nr 15 Badania archeologiczne w m. Pajewo km – Roszczenie nr 16 Wzrost kosztu transportu w związku z viaTOLL OPINIA – NEGATYWNA

23 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY
Roszczenie nr 17 Rozbiórka podbudowy istniejącej DK8 z monolitycznej płyty betonowej km – ROZPATRYWANE Roszczenie nr 18 Przeprojektowanie kanalizacji deszczowej w związku z audytem BRD Roszczenie nr Deszcze nawalne w lipcu 2011

24 Roszczenia ROSZCZENIA WYKONAWCY
Roszczenie nr Rozbiórka podbudowy istniejącej DK8 z monolitycznej płyty betonowej w km – oraz w km – ROZPATRYWANE Roszczenie nr Humus pod poboczem starej DK8 km – oraz w km – Roszczenie nr Podniesiony poziom wód gruntowych w km – z uwagi na wybudowanie jazu stałego na Narwi

25 Dziękuję Rafał Szwedowski email szwedowskir@halcrow.com
Halcrow Group Limited Branch Office in Poland Wspólna 47/49 str. Warsaw tel  584 34 40 direct fax  584 34 60 halcrow.com


Pobierz ppt "Zadanie Przygotowanie i zarządzanie Modułem II dla projektu „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google