Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszawica Pediculosis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszawica Pediculosis."— Zapis prezentacji:

1 Wszawica Pediculosis

2 Charakterystyka choroby
Wszawica głowy, to choroba zakaźna owłosionej skóry głowy, Najczęściej występuje u przedszkolaków i młodzieży szkolnej,

3 Charakterystyka choroby
Objawia się obecnością wszy, larw (nimf) lub jajeczek (gnid) we włosach lub odzieży, Często w początkowym etapie rozwoju choroby przebiega ona bezobjawowo, W razie silnego zawszawienia występuje świąd spowodowany reakcją alergiczną na ślinę wszy.

4 Charakterystyka choroby
Wszawica głowowa jest najczęściej spotykaną postacią wszawicy Jajeczka przytwierdzone są do włosów, a larwy i postaci dorosłe znajdują się na skórze głowy, we włosach lub na okryciu głowy, Ponadto wyróżniamy: Wszawicę łonową Wszawicę odzieżową

5 Postać dojrzała wszy głowowej

6 Postać dojrzała wszy głowowej z jajeczkami przyczepionymi do włosa

7 przyczepione do włosów
Jajeczka złożone przez wesz głowową przyczepione do włosów

8 Charakterystyka choroby
Rezerwuarem i źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylegania – cykl życiowy wszy składa się z 3 stadiów: jaja, larwy (3 stadia) i postaci dorosłej W sprzyjających warunkach cały cykl życiowy trwa około 3 tygodni.

9 Cykl rozwojowy wszy głowowej
larwa 1 dniowa larwa 2 dniowa larwa 3 dniowa jajo Postacie dojrzałe

10 Jak wykryć wszy ?

11 Jak wykryć wszy ? Najłatwiej jest je wykryć podczas czesania włosów specjalnym grzebieniem nad białą kartką papieru, Należy czesać włosy suche i wyczesywać je stojąc pochylonym głową do dołu nad białą kartką, Jeśli niektóre „kropki” na kartce się poruszają, to z dużym prawdopodobieństwem są to wszy głowowe.

12 Jak można się zabezpieczyć przed wszami ?

13 Jak można się zabezpieczyć przed wszami ?
Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym, gęstym grzebieniem. Czesać powinna się cała rodzina. Czym szybciej wykryje się wszy, tym szybciej się ich pozbędziemy, Włosy należy czesać bardzo dokładnie, wszy i ich jajeczka są bardzo małe i trudne do usunięcia.

14 Jak można się zabezpieczyć przed wszami ?
Nie używać cudzych czapek, grzebieni i szczotek, Unikać kontaktu z osobami zarażonymi, Nie należy stosować innych środków chemicznych, niż te, które zostały dopuszczone do użytku.

15 Co robić, kiedy się zarazimy?
Sprawdzić czy ktoś z rodziny jest też zarażony, Wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddać się leczeniu w tym samym czasie, Przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej przerwać cykl rozwojowy wszy

16 Należy także zastosować mycie włosów szamponem przeciwko wszom,
Po uwolnieniu się od wszy, należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem przez10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna.

17 Prowadzić działalność oświatową propagującą nawyki regularnych kąpieli w ciepłej wodzie, dbania o włosy, regularnej zmiany bielizny, prania odzieży i pościeli w gorącej wodzie, Systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów dzieci przebywających w zbiorowiskach ludzi.

18 W przypadku stwierdzenia wszy łonowej lub odzieżowej należy:
Skonsultować się z lekarzem, który przepisze odpowiednie leki, Regularnie zmieniać bieliznę osobistą i pościelową, Prać odzież i pościel w gorącej wodzie (55ºC przez 20 min), Prasować bieliznę i odzieży gorącym żelazkiem, zwłaszcza szwów w celu zniszczenia wszystkich postaci rozwojowych wszy.

19 !!!!!! RODZICE !!!!!! Kontrolujcie Głowy
Waszych Dzieci

20 Świerzb Scabies

21 Świerzb - jest chorobą zakaźną spowodowaną przez świerzbowca ludzkiego objawiającą się dokuczliwym świądem i zmianami skórnymi w postaci , grudek i plam.

22 Świerzbowiec drąży kanały w warstwie rogowej naskórka
Świerzbowiec drąży kanały w warstwie rogowej naskórka. Samica składa 2-3 jaja w ślepo zakończonych norkach o długości 0,3-0,4 mm. Z jaj wylęgają się larwy, a następnie w ciągu 3 tygodni przekształcają w dojrzałe świerzbowce.

23 larwy larwy Jaja świerzbowca Postacie dojrzałe

24 nimfa (larwa) jajo Postać dorosła

25 Postać dojrzała świerzbowca skóra Postać dojrzała świerzbowca

26 Choroba przenosi się najczęściej przez bezpośredni kontakt, rzadziej za pośrednictwem przedmiotów lub pościeli. Poza skórą świerzbowce mogą przeżyć od 3 do 4 dni. Zakażeniu sprzyja obniżenie odporności. Chorują najczęściej dzieci, które zarażają się głównie podczas zabaw.

27 Świąd nasila się w nocy, po kąpieli na skutek rozgrzania i uczynnienia świerzbowców. Zwykle na pośladkach, w okolicy nadgarstków i na bocznych powierzchniach palców, w naturalnych fałdach skóry, w okolicach pępka, brodawek sutkowych u kobiet, narządów płciowych, gdzie widoczne są norki świerzbowcowe.

28 Obszary występowania świerzbu u człowieka
Choroba przenosi się z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną Obszary występowania świerzbu u człowieka

29 Korytarze wydrążone przez świerzbowca w skórze

30 W okolicach zmian widoczne przeczosy - linijne nadżerki naskórka spowodowane intensywnym drapaniem.
Nie zajmuje okolicy międzyłopatkowej oraz twarzy, z wyjątkiem świerzbu norweskiego. U dzieci często lokalizuje się na dłoniach i podeszwach stóp.

31 rozpoznanie stwierdzenie charakterystycznych norek świerzbowcowych,
charakterystyczny świąd nasilający się w nocy, przeczosy w miejscach typowych, wywiad ukierunkowany na występowanie podobnych objawów wśród osób z otoczenia chorego.

32 Świerzb najczęściej zwalcza się stosując odpowiednie maści ,
Należy smarować skórę przez kolejne dni, stosować kąpiele w ciepłej wodzie przez minimum 20 minut oraz zmieniać bieliznę osobistą i pościelową, Bieliznę, pościel, ręczniki używane podczas choroby należy po wypraniu odstawić i nie stosować przez okres tygodni.

33 osoby z najbliższego otoczenia.
Należy pamiętać, że w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu leczeniu należy poddać także osoby z najbliższego otoczenia.

34 Postępowanie podczas stwierdzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem

35 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 2 dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę.

36 rodzice, którzy zauważyli u dzieci wszy powinni o tym fakcie powiadomić lekarza oraz wychowawcę, albowiem jest to choroba zakaźna i tylko dzięki temu, że każde dziecko zostanie szybko i skutecznie wyleczone można opanować falę zachorowań, przepisy zdrowotne nakazują aby dziecko, u którego stwierdzono wszawicę nie wracało do szkoły lub przedszkola dopóki nie przejdzie prawidłowej kuracji.

37 Informacja dotycząca profilaktyki
i zwalczania wszawicy Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie osób w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólne przebywanie, zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

38 Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci przed wyjazdem na zorganizowane formy wypoczynku (kolonie, obozy, zielone szkoły, itp.) lub internatu, sanatorium itp.. związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów, posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów,

39 codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu), wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów, po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

40 W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

41 W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

42 Działania placówki nauczania i wychowania:
przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci, w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,

43 w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną, pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,

44 w miarę potrzeby dyrekcja szkoły/placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej dzieci, rodziców, opiekunów, w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

45 W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

46 Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne. Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji "Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej" odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów.

47 Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

48 Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.

49 Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo.

50 Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

51 Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:
nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów, decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka, rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem,

52 pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie, o wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców, dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia, pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły,

53 pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np
pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.

54 Literatura: Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka., Wydawnictwo Medica Press, 2004 K.Janicki, Domowy Poradnik Medyczny, PZWL 2001 Strony internetowe, z których korzystano podczas przygotowywania prezentacji:

55 Dziękuję


Pobierz ppt "Wszawica Pediculosis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google