Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Użytkowanie i doświadczenia eksploatacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Użytkowanie i doświadczenia eksploatacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Użytkowanie i doświadczenia eksploatacyjne
urządzeń srk w okręgu nastawni rozrządowej st. Poznań Franowo Zawiercie 15 – 16 września 2011 r.

2 Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce
Rewitaliazacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym (na górkach rozrządowych nazwanych urządzeniami automatycznego sterowania rozrządzaniem - asr) dla st. Poznań Franowo rozpoczęła się w roku 2004 wraz z przekazaniem do próbnej eksploatacji urz. systemu automatycznej regulacji prędkości odprzęgów SARPO w torze nr 213. Kompleksowa modernizacja urządzeń asr realizowana jest od roku 2006 w oparciu o „Programu optymalizacji i rewitalizacji systemów i urządzeń automatyki sterowania rozrządzaniem na górkach rozrządowych”. Oprócz działań inwestycyjnych w roku 2010 wykonana była naprawa główna „maszynowni” M 1.

3 Strefa podziałowa górki rozrządowej st. Poznań Franowo

4 Rewitalizacji urządzeń asr w latach 2004 – 2011 podlegały:
System SARPO - umożliwiający sterowanie prędkością odprzęgu, zamontowany aktualnie na torach kierunkowych nr 211 – 234 (20 torów). Oparty na hamulcach punktowych, elastomerowo-gazowych typu KX-HTC – 3. Zapewniający wspólnie z innymi systemami „Prowadzenie do celu”. W roku został zabudowany i uruchomiony Zintegrowany System Systemu Sterowania i Kontroli TENSAR wraz z Zespołem Wizualizacyjno – Operatorskim (ZWO) oraz Zespołem Rejestratora (ZRJ). Ten system zastąpił dotychczasowy system SNZ-3. Przeznaczony jest do sterowania strefą podziałową (zwrotnice, górne hamulce szczękowe) w procesie rozrządzania w trybie auto tj. układanie dróg przebiegu zgodnie z kartą rozrządową R-11, zadawanie prędkości dla górnej pozycji hamowania opartej na hamulcach szczękowych ETH – proces realizowany za pomocą systemu MSH (zadawanie prędkości realizowane jest w oparciu o informacje o typie odprzęgu) System SHN-1 zabudowany w budynku „maszynowni” M1. Układ hydrauliczny wypełniony olejem biodegradowalnym Panolin.

5 W roku 2011 nastąpi remont kapitalny hamulca kierunkowego H 3 dla torów kierunkowych trzeciej wiązki 231 – 238 (częściowo wyposażonych w system SARPO). Zakończenie realizacji – październik 2011r. Ponadto w roku 2010 uruchomiony został system informatyczny BAZKART, który zastąpił wcześniej eksploatowany system SKPS.

6 Rzeczywista wydajność górki rozrządowej :
Lipiec 2011r. – ilość wagonów max. 819, średnia 610. 2. Sierpień 2011r. – ilość wagonów max. 771, średnia 560.

7 Hamulec punktowy Hamulec punktowy w pozycji „Hamuj” w pozycji „Luzuj”

8 Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce
W torach nr 235 – 238 oraz kolejnych nr 241 – 248 pracuje system MSH, który proces hamowania realizuje za pomocą hamulców torowych szczękowych ETH oraz pomiar wolnej długości SKT-1 (system SARPO też nim współpracuje – system SKT – 1, nie podlega kasacji bądź modernizacji).

9 Hamulec torowy ETH 10 zabudowany w torze kierunkowym

10

11 Wady hamulców punktowych SARPO w latach 2004 – 2006 (badania eksploatacyjne prototypu):
1. Korozja elementów hamujących. 2. Odkształcenia sworznia w zespole sterująco-blokującym. 3. Odkształcenia hamulców zamontowanych na łuku toru. 4. Odkształcenia blach (osłon, obudowa). 5. Nieszczelności pneumatyki. 6. Wypadanie tłoka z obudowy. W konsekwencji nastąpiła wymiana wadliwych hamulców.

12 System TENSAR Zintegrowany system nadrzędny przeznaczony do sterowania strefą podziałową (zwrotnice, górne hamulce szczękowe) w procesie rozrządzania w trybie auto tj. układanie dróg przebiegu zgodnie z kartą rozrządową, zadawanie prędkości dla górnej pozycji hamowania opartej na hamulcach szczękowych. Proces realizowany z udziałem systemu MSH (zadawanie prędkości) i SNZ 2 ponadto TENSAR zadaje prędkość spychania składu na szczycie górki rozrządowej (sterowanie tarczą Tr). W przypadku zaistnienia potencjalnej niebezpiecznej sytuacji system TENSAR koryguje prędkość wyjścia z hamulce odstępowego lub zmienia drogi przebiegu dla odprzęgu (niska prędkość odprzęgu w strefie podziałowej lub jego zatrzymanie z powodu np. nieodhamowania odprzęgu., duże opory toczenia) i w konsekwencji wystawia na Tr odpowiedni sygnał.

13 Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce
Podstawową zaletą jest możliwość ograniczenia etatów operatorów - możliwość prowadzenia rozrządzania w warunkach słabej widoczności i silnego wiatru, przy trybie automatycznym generuje funkcje bezpieczeństwa bez udziału operatora. Integralną częścią systemu TENSAR jest CUiD (Centrum Utrzymania i Diagnostyki), które umożliwia wczesne wykrywanie usterek. CUiD obejmuje także inne systemy asr. 5. W latach wdrożono poprawki w oprogramowaniu systemu TENSAR (na podstawie ustaleń Instytutu Kolejnictwa, Producenta i Użytkownika) dotyczyły one funkcji sterowania i diagnostycznych. Podczas eksploatacji system TENSAR nie wygenerował sytuacji niebezpiecznej.

14 System napędów hamulców torowych SHN-1 :
Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce System napędów hamulców torowych SHN-1 : Przez cały okres eksploatacji ( r. – r.) pracuje poprawnie. Olej Panolin zachowuje swoje właściwości do temperatury -30˚C (Boxol w okresie zimowym wymagał temperatury +35 do +50˚C) obecnie czas pracy grzałek zredukowano do 80h na rok. Brak zużycia energii elektrycznej na podgrzewanie oleju (w okresie zimowym), zysk energetyczny to ok. 46 000 kWh. W starym systemie załączane były grzałki od października do maja w (zależności od temperatury zewnętrznej) czyli przez ok. 8 miesięcy.

15 Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce
Olej biodegradowalny – przyjazny dla środowiska. Brak konieczności wymiany oleju (według DTR olej Boxol należało wymieniać raz na rok w ilości 2000 litrów). W dniu r. gwałtowny spadek temperatury w nocy spowodował obniżenie poziomu oleju w zbiorniku ETN1 – dolano 10 litrów oleju. W ciągu roku wymieniono 7 podnośników (3 z powodu wygięcia przez lód w przestrzeni pod podnośnikiem) w poprzednim analogicznym okresie wymieniono 71 podnośników na hamulcach H1 – H4. Czas usuwania usterek nie zmienił się. Procedura obsługi jest taka sama a ilość usterek znacząco zmalała.

16 2. Ilość usterek nie rzutuje negatywnie na pracę rozrządową stacji.
Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania kolejowych stacji rozrządowych w Polsce Podsumowanie: Zastosowne nowe systemy asr na górce rozrządowej st. Poznań Franowo są podatne utrzymaniowo. Istotny wpływ na to ma system CUiD pozwalający w wielu przypadkach zapobiegać awariom i usterkom urządzeń wykonawczych. 2. Ilość usterek nie rzutuje negatywnie na pracę rozrządową stacji. 3. Należy dążyć do likwidacji „maszynowni” M2, w której zastosowany jest olej Boxol dla hamulców ETH – 10 w torach nr i

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Użytkowanie i doświadczenia eksploatacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google