Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl."— Zapis prezentacji:

1 Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl
MARKETING Dr Aleksandra Gniot

2 Brak rozeznania w motywacjach, potrzebach i preferencjach klientów
może być bardzo szkodliwy!!! Przyglądanie się konsumentom dostarcza wskazówek do opracowania marketingu mix. jak często kupuje? jak kupuje? co kupuje? ile kupuje? kto kupuje? gdzie kupuje? kiedy kupuje? dlaczego kupuje?

3 poszukiwanie informacji związanych z zakupem
Skuteczność działań marketingowych w firmie uzależniona jest w największym stopniu od tego, na ile rozpoznany jest klient oraz jego zachowania na rynku proces podejmowania decyzji poszukiwanie informacji związanych z zakupem

4 Trzy płaszczyzny procesu zakupu
uświadomienie sobie potrzeby, pragnienia czy pożądanie czegoś, zainteresowanie wiedzą na temat możliwości zaspokajania potrzeb bodźce wywołujące potrzeby poziom dochodów nabywcy, możliwość zakupu na kredyt decyzji o przeznaczeniu własnych pieniędzy siła nabywcza kształtująca popyt wiedza nabywcy o dystrybucji produktu oraz usług i możliwości nabycia w czasie oraz przestrzeni. dostępność produktów oraz możliwość zakupu

5 Proces akceptacji nowego produktu
W jaki sposób potencjalni klienci dowiadują się o nowych produktach, wypróbowują je, a następnie akceptują lub odrzucają? Przypomnij sobie jakiś nowy produkt, który ostatnio kupiłeś. A TY? W jaki sposób Ty usłyszałeś po raz pierwszy o tej nowości? Czy kupiłeś ją od razu, czy też upłynęło trochę czasu zanim się do niej przekonałeś? Co Cię przekonało?

6 Stosunek nabywców do nowości
są osobami kształtującymi opinię w swoim środowisku i akceptują nowe pomysły wcześnie, ale z rozwagą postępują ostrożnie, akceptują oni nowe pomysły zanim dokona tego przeciętny nabywca, chociaż rzadko są liderami Sceptyczni, akceptujący innowację tylko wówczas, gdy zostanie ona wypróbowana przez większość kupujących śmiali, są skłonni wypróbować nowe pomysły, nawet przy pewnym ryzyku. charakteryzują się przywiązaniem do tradycji, podchodzą nieufnie do zmian, łączą się z innymi ludźmi o podobnym nastawieniu i akceptują innowację tylko wówczas, kiedy sama w pewnej mierze zawiera już w sobie element tradycji.

7 Cechy grup konsumentów w procesie akceptacji

8 Główne kryteria na rynku dóbr konsumpcyjnych

9 Ograniczenia w segmentacji rynku jedynie na podstawie kryterium wieku
niemowlęta (0-3 m-cy) – grzechotki Duplo, dzieci 3-18 m-cy – zabawki aktywizujące Duplo (składają się z dwóch, trzech części,mają zaokrąglone krawędzie), dzieci 2-4 lat – klocki Duplo, dzieciom 3-12 lat – małe klocki LEGO Basi; przejście na małe klocki nie jest dla dzieci trudne, bo małe klocki pasują do dużych klocków Duplo. Przeprowadzona segmentacja nabywców według wieku jest bardzo użyteczna w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia – powyżej tej granicy coraz mniej dziewczynek kupuje klocki LEGO, natomiast zainteresowania chłopców stają się coraz bardziej zróżnicowane.

10 Pozycjonowanie produktu
określenie miejsca, jakie dany produkt zajmuje w świadomości konsumenta z punktu widzenia cech lub atrybutów produktów konkurencyjnych

11 Mapa percepcji pomiar percepcji marek produktu według przyjętych kryteriów ich oceny. Kryteriami tymi są atrybuty oferty, które stanowią podstawę oceny i wyboru przy zakupie (np. szczególne cechy produktu, cena). Największą korzyścią map percepcji jest poznanie produktów bezpośrednio konkurujących, czyli marek produktów uznawanych przez nabywców jako podobne (to te, które na mapie percepcji zlokalizowane są najbliżej siebie).

12

13 Pozycjonowanie produktu
Perfekcja Luksus Specjalne wymagania Środkowy Prostota/wygoda To samo ale taniej Tylko cena Mercedes-Benz Audi Volvo Buick Volks Wagen Skoda Daweoo

14 Pozycjonowanie rynkowe Pozycjonowanie produktu
Koncepcje pozycjonowania i ich znaczenie Pozycjonowanie rynkowe (pozycja konkurencyjna) Pozycjonowanie produktu (atrybuty produktu) Pomiary- rynek Udział w rynku Porównanie atrybutów Umysł klienta Reputacja Wizerunek (mapa percepcji) Możliwe pozycje Lider Pretendent Skoczek Działający w niszy Następca Nasladowca Cena/jakość Główne cechy Możliwe strategie Powiększać Współdziałać Promować Ochraniać Wycofać się Wzmacniać Zmienić pozycję Źródło: Perry M. „Conceptual overview and application of international marketing” 1988

15 Marketing mix kombinacja narzędzi, jakimi posługuje się firma, aby osiągnąć pożądane cele na rynku docelowym.

16 Działania marketingowe
product asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi price polityka cenowa, rabaty, warunki płatności people personel obsługujący, klient, inni nabywcy physical evidence wizualne i materialne elementy (budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne) Marketing MIX place strategia dystrybucji, kanały dystrybucji, logistyka process przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez informację, sprzedaż i obsługę posprzedażową promotion promocja osobista, reklama, PR, sponsoring

17 5P People Marketing MIX Metody doboru pracowników Ocena pracowników
Największy udział w świadczeniu usług: Kontakt z klientem, kreują produkt i wyobrażenie o nim oraz o PbT People Metody doboru pracowników Ocena pracowników Motywacje w tym system wynagrodzeń Szkolenie, zwłaszcza osób pierwszego kontaktu (pilotów wycieczek i recepcjonistów) product asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi price polityka cenowa, rabaty, warunki płatności Marketing MIX place strategia dystrybucji, kanały dystrybucji, logistyka promotion promocja osobista, reklama, PR, sponsoring

18 7P Marketing MIX physical evidence process product people price place
wizualne i materialne elementy (oznakowanie szlaków zagospodarowanie turystyczne, budynki, logo, meble, wyposażenie techniczne) product asortyment, jakość, marka, opakowanie, usługi people personel obsługujący, klient, inni nabywcy Marketing MIX price polityka cenowa, rabaty, warunki płatności process przebieg świadczenia usługi od zainteresowania klienta, poprzez przepływy informacji, stosowane technologie, systemy rezerwacji, sprzedaż i obsługę posprzedażową place strategia dystrybucji, kanały dystrybucji, logistyka promotion promocja osobista, reklama, PR, sponsoring

19 4C cost customer value wartość dla klienta convenience communication
koszt jaki ponosi klient customer value wartość dla klienta convenience wygoda nabycia communication komunikacja z rynkiem Source: R. Lauterborn

20 Produkt to zbiór korzyści, użyteczności, przyjemności dla nabywcy. Nabywca nigdy nie zapłaci za towar, ale za korzyści z niego płynące!

21 Produkt Zbiór korzyści, jakie dostrzega nabywca w oferowanych na rynku dobrach materialnych, usługach bądź ideach zaspokajających jego potrzeby

22 Produkt to także usługa
każda czynność lub działanie, które jedna strona może wykonać na rzecz drugiej strony, i które jest niematerialne oraz nie prowadzi do przejęcia czy przekazania własności. Serwisyzacja Rozwój sektora to usług to jeden z najsilniejszych trendów w rozwoju współczesnych gospodarek. W USA prawie 80% zatrudnionych pracuje w sektorze usług, w Polsce to ponad 55%!

23 Cechy usług niematerialność, nierozłączność, różnorodność
brak możliwości przechowywania.

24 trzy poziomy (elementy struktury produktu):

25 Usługa

26 Jakość w marketingu Oznacza zbiór atrybutów (cech) marketingowych oraz emocjonalnych, które wpływają na stopień zaspokojenia potrzeb konsumenta i odpowiadają jego wymaganiom

27 Atrybuty produktu dostrzegane przez nabywców

28 Marka definiowana jako nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia od oferty konkurentów. Markę lub część marki, która jest prawnie chroniona i stanowi wyłączną własność jednego sprzedawcy, nazywa się znakiem towarowym (handlowym, ochronnym).

29 Rodzaje strategii Marek

30 Disney sprzedaje owoce ze swoim logo
co-branding Disney sprzedaje owoce ze swoim logo chce promować zdrowe odżywianie, szczególnie wśród dzieci i na dobre zerwać stosunki z siecią fast-food, McDonald’s

31 Narzędzia skupiające uwagę klientów na markach
reklama (np. Absolut, United Colors of Benetton), • sponsoring (Hugo Boss sponsoruje wyścigi Formuły 1 –sponsoring Prognozy Pogody w TVP), • kluby klientów (klocki LEGO), zwiedzanie zakładu (np. browary Carlsberg), dystrybucja (katalogi, foldery w miejscach zakupu, pokazy handlowe), wspomaganie instytucji i miejsc tzw. użyteczności publicznej (np. basen) –tzw. marketing odpowiedzialny społecznie, podkreślanie względów społecznych (np. Body Shops – „moda” na „ekologiczność”), wysoka jakość za rozsądną cenę (strategia działania firmy IKEA), kreowanie stylu życia (np. Harley Davidson, zegarki SWATCH) ciekawa postać założyciela marketing w Internecie

32 Marka, bądź nazwa produktu powinna:
być łatwa do rozpoznawania, wymawiania, zapamiętywania, określać cechy i korzyści produktu dla nabywcy, być wiarygodna dotrzymując tego, co obiecuje, sugerować osobowość nabywcy, wskazywać nabywcę i użytkownika, stać się unikalna i łatwo odróżniana od konkurencji, nie powinna oznaczać niczego negatywnego w obcych językach, nie może obracać poczucia wartości, etyki i przyzwoitości, nie należy zmieniać jej w ciągu długiego czasu.

33 Funkcje opakowania: ochronna (zabezpieczenie wartości użytkowej towaru przed zepsuciem lub zniszczeniem), promocyjna (promowanie produktów znajdujących się wewnątrz opakowania, oferowanie przepisów i rad, promowanie innych produktów firmy, wspomaganie wizerunku firmy), informacyjna (identyfikowanie i odróżnianie produktów, informacja o cechach, składnikach, sposobie użycia), fizyczna organizacja pracy (ułatwia magazynowanie i przemieszczanie produktów), dodatkowe wykorzystanie i zwiększenie częstotliwości użycia produktu (wielokrotne wykorzystanie).

34 Brasilia

35 Wally Olins

36 Poland. The heart of Europe.

37

38 The Kite We want to show we are a young, dynamic country!
'' It floats gracefully above nations and politics. It's extremely positive.'' represents a break from the past, it is joyful, modern… a red-and-white kite whose tail is held by a dancing stick figure that doubles as the K in the word ''Polska.'' The Polska lettering is thick, red and curvaceous, a nod to the emblem of the Solidarity movement. We want to target the worldwide consumer. The red-and-white design on the kite is a four-square checkered pattern, reminiscent of the emblem on Polish warplanes. Source:

39

40 Cykl życia produktu okres egzystencji produktu na rynku, od momentu jego wprowadzenia do wycofania.

41 Cykl Życia Produktu Dojrzałość Sprzedaż Wzrost Spadek Wprowadzenie
Czas

42 Cechy faz cyklu życia produktu

43 Cele marketingowe w cyklu życia produktu

44 Strategie cyklu życia produktu

45 Cena Marketing Mix Tak naprawdę chodzi o wartość, a nie o cenę.
Nie ma klienta tak wiernego, żeby nie można było pozyskać go obniżką o dwa centy. Tak naprawdę chodzi o wartość, a nie o cenę. Robert T. Lindgren

46 wpisowe Czynsz Czesne Wydatki Uposażenie Koszty leczenia Procent
Za mieszkanie... Czynsz Kluby i stowarzyszenia... wpisowe Za naukę... Czesne Żona... Wydatki Prawnik... Uposażenie Dentysta, lekarz... Koszty leczenia Pożyczka bankowa... Procent Ubezpieczenie samochodu... Składka „Cena” dyrektora... Pobory „Cena” akwizytora... Prowizja Przejazd autostradą... Myto Za wykład... Honorarium Urzędnik państwowy... Łapówka Biznesmen drań... Defraudacja „Cena” robotnika... Pensja

47 Jest elementem marketingu mix tworzącym przychody
Cena „cokolwiek, z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę nabywanego towaru dobra lud usługi” Żródło: M.Burda, C. Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000, s.306

48 Cena wartość produktu lub usługi transakcji rynkowej, która jest zgodna z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określana najczęściej w ujęciu monetarnym Żródło: G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997 s.16

49 Strategie wprowadzania produktu
Promocja Intensywna Ograniczona Strategia szybkiego zbierania śmietany Strategia Powolnego zbierania śmietany Wysoka Niska Cena Strategia szybkiej penetracji Strategia powolnej penetracji

50 Elastyczność cenowa popytu
Elastyczność cenowa popytu= %zmiana popytu %zmiana ceny Popyt elastyczny- gdy na rynku jest wiele substytutów E>1 Popyt proporcjonalny- gdy zamiany cen powodują jednakową zmianę popytu E=1 Popyt sztywny (doskonale nieelastyczny) na rynku nie ma substytutów E=0 Popyt nie elastyczny- na produkty zaspokajające podstawowe potrzeby: mleko, chleb, ziemniaki...

51 Wzrost cen masła o 1% spowodował spadek popytu o 1,5%
Wzrost cen masła o 1% spowodował spadek popytu o 1,5%. Oznacza to, iż konsumenci mniej chętnie kupowali ten produkt. W tej sytuacji popyt był elastyczny

52 Podwyżka ceny o 1% spowodowała spadek popytu o 0,2%
Podwyżka ceny o 1% spowodowała spadek popytu o 0,2%. Jest to przypadek popytu nieelastycznego. Chleb zaspokaja podstawowe potrzeby.

53 Dostawca gazu podniósł jego cenę o 0,5%
Dostawca gazu podniósł jego cenę o 0,5%. Z powodu braku na tym rynku substytutów, popyt się nie zamienił. Popyt sztywny.

54 Popyt jest to zapotrzebowanie zgłaszane na rynku przez konsumentów na dobro lub usługę w podanej cenie i w danym czasie. Prawo popytu mówi, że wzrost ceny powoduje spadek wielkości popytu, natomiast spadek ceny powoduje wzrost wielkości popytu P – cena Q – wielkość popytu

55 Strategie jakościowo/cenowe
Cena Wysoka Średnia Niska 1. Strategia najwyższej jakości 2. Strategia wysokiej wartości 3. Strategia superokazji Wysoka 4. Strategia przeładownia 5. Strategia średniej wartości 6. Strategia dobrej okazji Jakość produktu Średnia 7. Strategia zdzierstwa 8. Strategia pozornej oszczędności 9. Strategia oszczędności Niska

56 czynniki wpływające na decyzje cenowe

57 Cele marketingowe decyzji cenowych:
pożądana wielkość zysku (kwota, % wartości sprzedaży, stopa zwrotu poniesionych nakładów), maksymalizacja udziału w rynku, przodownictwo jakościowe, budowa image, konkurencyjność, przetrwanie.

58 Strategia marketingu mix
Powiązana z z decyzjami dotyczącymi opracowania produktu, jego dystrybucji i promocji, tak aby stworzyć spójny i skuteczny program marketingowy Koszty koszty stałe/zmienne/całkowite, krzywa doświadczenia (uczenia się) – to graficzna postać obniżania przeciętnych jednostkowych kosztów produkcji w miarę gromadzenia doświadczeń produkcyjnych.

59 Rynek i popyt. jak konsument postrzega cenę i wartość?
analiza związku między ceną a popytem (elastyczność cenowa). ustalanie cen na różnych rodzajach rynku (konkurencja doskonała, oligopolistyczna, czysty monopol).

60 Podstawowe metody ustalania cen
przeciętny koszt plus zysk (metoda kosztowa), ustalanie ceny na podstawie pożądanej stopy zwrotu inwestycji, cena na podstawie wartości produktu dla konsumentów (metoda popytowa), cena na podstawie cen konkurentów.

61 Rabaty i dyskonta dyskonto ilościowe – dyskonto niekumulatywne polega na premiowaniu rabatem dużych partii nabywanego w jednorazowej transakcji, co pozwala na obniżenie kosztów transakcji (transportu, zapasów); dyskonto kumulatywne polega na rabacie dla nabywców, którzy kupują towary w określonym czasie.

62 Rabaty i dyskonta Dyskonto czasowe – redukcja cen poza wzmożonym sezonem konsumpcji, przyjmując założenie, że zintensyfikowanie sprzedaży w tym okresie pozwoli na zmniejszenie kosztów (np. Magazynowania). Dyskonto funkcjonalne – redukcja cen dla pośredników w zamian za realizację funkcji dystrybucji, promocji, wejścia na konkurencyjny rynek itp. W zależności od sposobu płatności udziela się dyskonta za: dogodną formę płatności, za szybsze niż zwyczajowo przyjęte uiszczenie należności

63 Wojna cenowa Elektronika tanieje jak szalona
Kilkanaście dni temu w niemieckiej telewizji pojawił się spot, w której polscy klienci sieci, zrobili zakupy w markecie, wyściskali radośnie ochroniarzy, a później ukradli im spodnie. - Ci Polacy to jednak sympatyczni ludzie - skomentował jeden z pracowników. - Jeszcze mam zegarek. Reklama była częścią kampanii niemieckiej spółki przed piłkarskimi mistrzostwami świata. Obśmiewano w niej różne nacje. I tak Francuzi wyszli na erotomanów, Brytyjczycy totalnych sztywniaków, a Niemcy pijaków. „Niedawno pewna sieć niemieckich sklepów pokazała Polaków jako złodziei! Dla piękna sportu dokopmy Niemcom 3:0! Kup TV...” Spot Radio Zet, Trójka "Ciekawe tylko, czy do Media Markt w Polsce przyjdzie jeszcze choć jeden klient. A mówili: "Nie dla idiotów". RTV Euro AGD ostatnia aktualizacja :26

64 Marketingowy System Komunikacji
Promocja Marketingowy System Komunikacji

65 Komunikacja marketingowa
Poszukiwanie stałych lojalnych nabywców Przekonywanie iż można lepiej i taniej zaspokajać ich potrzeby niż zrobią to konkurenci Zachęcanie (motywowanie), dodatkowe premie (pokój 2 os. za cenę 1 os.)

66 Przedmiot komunikacji dwustronnej
Korzyści, jakie zapewniają produkty i usługi; co skorzystają, jeżeli nabędą produkt wcześniej? Czy konsumenci pozytywnie reagują na cechy produktu; jak oceniają uzyskane korzyści? Czy opłaci się sprzedawać produkt? PRODUCENT Agenci Pośrednicy KONSUMENT Jak produkt się sprzedaje? Jak reagują konsumenci? Jakich konkurentów ma produkt na rynku? Czy firma realizuje cele społeczne (chroni środowisko, popiera słabszych)? SPOŁECZNOŚĆ Wizerunek firmy?

67 Przygotowanie skutecznej komunikacji
Jakie cele wyznaczyć komunikacji? Jaką metodę wybrać? Jak często przekazy komunikacji powinny być przesyłane? Z czyjej pomocy korzystać?

68 Elementy modelu komunikacji marketingowej
Nadawca Kodowanie- proces przełożenia treści informacji na formę symboliczną, np. fotografie, scenki rodzajowe, rozmowy, marka przedsiębiorstwa Środki przekazu- kanał komunikacyjny Dekodowanie- sposób, w jaki grupa odbiorców rozumie symbole nadawane przez nadawcę Odbiorca Odpowiedź – reakcja (akt kupna) Sprzężenie zwrotne- opinia Szumy informacyjne- nieplanowane przez firmę informacje wpływające na przekaz komunikacyjny, wzmacniając jego oddziaływanie lub osłabiając: rodzina potwierdza walory produktu

69 Elementy procesu komunikacji
Mechanizm transferu Sprzedawcy, kanały promocji firmy, Środki masowego przekazu Pola!!! kodowanie dekodowanie Konkurencja, przypadkowe czynniki wpływające na opinie o produkcie Prezentacja sprzedaży Ogłoszenia Pokazy Druki Komunikaty prasowe Odbiór z interpretacją Szumy informacyjne Szumy informacyjne przekaz przekaz nadawca odbiorca Menedżer ds. marketingu Decyzja konsumenta Sprzężenie zwrotne

70 Formy promocji Sprzedaż osobista (Face to Face)
przekazywanie informacji o produkcie, jego właściwościach, kosztach użytkowania, warunkach zakupu itp., - pozyskiwania informacji o potrzebach, popycie, preferencjach nabywców, - zjednywania klientów dla swojej firmy (składanie ofert, przyjmowanie zamówień, nawiązywanie kontaktów), - przekonywania nabywców i wspierania sprzedaży przez pomoc, porady, instrukcje, wyjaśnienia, prezentacje i minimalizowanie ryzyka związanego z zakupem itp., - kreowanie wizerunku firmy i kształtowanie pozytywnego nastawienia odbiorców do przedsiębiorstwa (styl kontaktów interpersonalnych, kultura obsługi itp.), - organizacja działalności logistycznej – magazynowanie, transport itp.

71 Formy promocji Reklama
związana z masową sprzedażą; komunikowanie się z dużą liczbą potencjalnych konsumentów w tym samym czasie Płatna, bezosobowa, skierowana do różnych odbiorców forma prezentacji idei dóbr czy usług z wykorzystaniem różnych mediów

72 Reklama formie ukrytej - np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na ich temat - co jest na pograniczu reklamy i edukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonej marki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego. Product placement- Nissan w „Gotowe na wszystko”

73 Skandal obyczajowy Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym jej siła oddziaływania.

74 PR Public Relation "funkcję zarządzania, która ustanawia i utrzymuje wzajemnie korzystne stosunki pomiędzy organizacją i różnymi grupami jej otoczenia, od których zależy jej sukces lub niepowodzenie„ S.M. Cutlip, A.H. Center i G.M. Broom(1985)

75 PR Bezpłatna forma promocji skierowana do szerokiej publiczności, prezentuje idee, dobra, usługi. Osoby, które realizują PR, są opłacane, ale nie płaci się za czas antenowy i miejsce w prasie. Występuje w formie rozmowy, dyskusji wokół firmy, produktu (kontakty z prasą i sponsoring) Jest to finansowanie działań celem zwrócenia uwagi na firmę, logo.

76 Promocja Sprzedaży inne niż PR i PS formy aktywizowania sprzedaży: konkursy, kupony, vouchery, kluby, karty stałego klienta, wystawy, premie rzeczowe, spotkania, upominki. Oferowanie turystom czegoś ekstra, w zamian oczekuje się od nich podjęcia natychmiastowej decyzji zakupu

77 Marketing bezpośredni
Wszelkie działania marketingowe pozwalające uzyskać bezpośrednią reakcję klienta Wymaga istnienia i utrzymania bazy danych Przesyłki pocztowe, za pośrednictwem mediów elektronicznych, telemarketing, katalogi, kupony, teleshoping

78 Etapy planowania kompozycji promocji
Określenie miejsca i roli promocji w strategii marketingowej przedsiębiorstwa Identyfikacja docelowego segmentu Określenie celów procesu komunikacji Zaprojektowanie przekazu Wybór kanałów procesu komunikacji Dobór elementów kompozycji promocji mix Określenie metod pomiaru skuteczności promocji

79 Dystrybucja Produktu

80 Dystrybucja Zbiór rożnych działań w celu dostarczenia wytworzonych produktów na rynek w danym miejscu, czasie, ilości i asortymencie, zgodnie z potrzebami nabywców

81 Funkcje dystrybucji Obsługowo- transakcyjne Przygotowawczo-pomocnicze
Obsługa odbiorców Negocjacje Zawieranie umów Finansowanie transakcji Przygotowawczo-pomocnicze Gromadzenie i wymiana informacji o popycie Załatwianie zamówień Przygotowywanie produktów do wysyłki Tworzenie handlowego asortymentu produktów Organizacyjno- transportowe Planowanie fizycznego przepływu towarów Magazynowanie i zabezpieczanie zapasów i produktów Przejmowanie produktów Ekspedycja produktów

82 Kanał dystrybucji Rzeczowe Finansowe Informacyjne
zespół ogniw, przez które przepływają strumienie marketingowe: Rzeczowe Finansowe Informacyjne

83 Dystrybucja usług polega na
tworzeniu warunków konsumpcji, czyli realizacji usług dogodnych dla klienta pod względem miejsca czasu i formy. Opiera się na środkach aktywizacji sprzedaży, zapłacie, zamówieniu usługi oraz przekazaniu informacji i usłudze. Cel: wiązanie nabywców z miejscami powstawania usługi

84 Rodzaje kanałów dystrybucji
Producent Pośrednicy i Agenci Hurt Hurt KRÓTKI DŁUGI BEZPOŚREDNI Agent Detal Detal Detal Odbiorca (konsument)


Pobierz ppt "Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl MARKETING Dr Aleksandra Gniot agniot@zpsb.szczecin.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google