Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 oraz o zmianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 oraz o zmianie."— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO oraz o zmianie ustawy – Kodeks karny ustawy – Kodeks postępowania karnego ustawy – Kodeks karny wykonawczy ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw Warszawa, 12 lipca 2011 r.

2 1. Wprowadzenie elektronicznego systemu identyfikacji kibiców W przypadku Ekstraklasy chodzi o zapewnienie kompatybilnych elektronicznych systemów identyfikacji osób, służących do: 1) sprzedaży biletów; 2) kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu; 3) kontroli dostępu do określonych miejsc. Powyższe obowiązki zostały wprowadzone do ustawy o BIM i skonsultowane z PZPN i Ekstraklasą. W projekcie tzw. ustawy Euro 2012 wprowadzone są ustawowe terminy wejścia tych przepisów: 1) Ekstraklasa – 30 dni od dnia ogłoszenia; 2) I liga – od 1 stycznia 2013 r.; 3) pozostałe rozgrywki – od 1 stycznia 2014 r.

3 2. Rozszerzenie stosowania zakazów klubowych na kibiców drużyn, którzy wyjeżdżając na mecze z udziałem drużyny dopuszczają się aktów wandalizmu: a) także dla organizatora imprezy, a nie tylko klubu; 3. Możliwość odmowy sprzedaży biletu osobie, która swoim zachowaniem może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej;

4 a. aby mogli pozyskiwać informacje o imprezach masowych;
4. Przyznanie dodatkowych uprawnień wojewodom: a. aby mogli pozyskiwać informacje o imprezach masowych; b. aby mieli możliwość przesyłania swojego obserwatora, a kiedy dochodzi do zakłócania bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprezy - aby mogli podejmować decyzję o przerwaniu imprezy; 5. Zakaz wojewodów będzie stosowany również w przypadku braku sprawnego zintegrowanego systemu identyfikacji kibiców;

5 6. Karanie przemieszczania się kibiców pomiędzy sektorami: a
6. Karanie przemieszczania się kibiców pomiędzy sektorami: a. będzie to wykroczenie; miejsce będzie bezpośrednio określone na bilecie; wymaga się więc przebywania w miejscu wskazanym na bilecie; 7. Karanie zasłaniania twarzy: a. uniemożliwianie identyfikacji osoby będzie wykroczeniem.

6 8. Poszerzenie zakresu odpowiedzialności za wtargnięcie na teren
imprezy masowej: a. na płytę boiska; b. na teren obiektu; 9. Rozszerzenie zakresu zachowań związanych z prowokowaniem Kibiców w tym na: a. spikerów; b. zawodników; c. działaczy sportowych.

7 10. Wprowadzenie odpowiedzialności osobistej służb informacyjno-porządkowych za niewypełnienie obowiązków służbowych: a. wpuszczanie osób bez kontroli; b. niesprawdzanie biletów; c. przepuszczanie kibiców przemycających materiały pirotechniczne lub inne niebezpieczne przedmioty Wprowadzenie kar za posiadanie w miejscu publicznym niebezpiecznych narzędzi (noży, maczet): a. stadion; b. droga na mecz, Jeśli zachodzi podejrzenie, że te przedmioty mogą być wykorzystane przeciw zdrowiu i życiu innych osób.

8 12. Poszerzenie zakresu odpowiedzialności samych organizatorów za
niezapewnienie warunków bezpieczeństwa imprezy: a. konsekwencje prawne; b. konsekwencje karne. 13. Określenie w drodze rozporządzenia ministra zdrowia minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

9 14. Zatrzymani chuligani byliby sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się za pomocą tzw. wideokonferencji: a. dzięki temu osoba zatrzymana za popełnienie przestępstwa, które podlega rozpoznaniu w trybie przyśpieszonym, nie będzie musiała być doprowadzana do sądu na rozprawę; b. rozprawę poprowadziłby sędzia dyżurujący w budynku sądu.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 oraz o zmianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google