Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska Aniela Berek Barbara Kledyńska Ameryka,

2 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Dawniej Obecnie

3 Obszary wymagające zmian: 1) wejście główne szpitala
stan obecny klasyczne, drewniane, ręcznie otwierane drzwi brak wózkowni i miejsca na odpoczynek brak zadaszenia nad podjazdem i schodami zakładane rezultaty - przeszklone drzwi, automatycznie otwierane - powstanie holu: miejsca na wózki i odpoczynek - modernizacja schodów, nowoczesny podjazd

4 2) recepcja stan obecny zakładane rezultaty - powierzchnia 6m²,
w tym ksero - brak szatni, monitoringu - 1 linia telefoniczna - 2 osoby znające j. angielski zakładane rezultaty - zwiększenie powierzchni użytkowej do 24m² - wydzielenie szatni i ksero, stworzenie stanowiska monitoringu - uruchomienie 2 linii telefonicznej - kurs j. angielskiego i szkolenia doskonalące

5 Plan realizacji projektu:
Prace budowlane - opracowanie projektu i kosztorysu recepcji oraz wejścia szpitalnego - pozyskanie środków na realizację projektu - wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu - ustalenie osób odpowiedzialnych za nadzór prowadzonych prac remontowo-budowlanych Monitoring Stworzenie odrębnego projektu, w tym: - wyznaczenie obszaru objętego monitoringiem - wstępny kosztorys - założenie aparatury monitorującej obiekt przez firmę zewnętrzną wyłonioną podczas przetargu

6 Plan realizacji projektu:
Pracownicy recepcji - weryfikacja umiejętności: rozmowy, opinie, ankiety - ustalenie zakresu szkoleń podnoszących kwalifikacje - opracowanie tematyki szkoleń - wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za opracowanie i przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych - zorganizowanie kursu j. angielskiego

7 Czynniki wpływające na możliwość realizacji projektu:
Czynniki sprzyjające: - sporządzony i zatwierdzony projekt - pozyskane fundusze - wyłonieni w drodze przetargu – wykonawcy i osoby nadzorujące realizację prac budowlanych - realizacja większości szkoleń, w oparciu o własną bazę szpitala (pracownicy) - krótkoterminowość realizacji projektu - młoda kadra, chętna do podnoszenia kwalifikacji

8 Czynniki wpływające na możliwość realizacji projektu:
Czynniki utrudniające: - brak funduszy na realizację monitoringu - młoda, rotująca się kadra (odejście pracownika „wyszkolonego”) - pozyskanie środków na zorganizowanie kursu j. angielskiego - opóźnienie modernizacji recepcji – brak funduszy na wyposażenie Ocena szans realizacji projektu: - potrzeby szpitala – ustawiczne dążenie do poprawy jakości świadczonych usług - akceptacja Dyrekcji Szpitala - zabezpieczenie finansowe na większość celów projektu - rozpoczęcie realizacji projektu

9 Kontrola realizacji projektu:
Do chwili obecnej wykonano Prace budowlane - został opracowany projekt i kosztorys - podpisano umowę na pozyskanie środków na realizację projektu - na przebudowę wejścia głównego zgromadzono środki własne - wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę projektu - wybrano osoby odpowiedzialne za nadzór prac remontowo-budowlanych - wyznaczono datę zakończenia prac dot. wejścia szpitala, do 30 września b.r.

10 Kontrola realizacji projektu:
Pracownicy recepcji - od 1 maja b.r. funkcjonuje drugi nr telefonu (inf. umieszczono na i poinformowano wszystkie komórki szpitala) - opracowano i poddano analizie ankietę p.t. „Badania zadowolenia z obsługi recepcji”, skierowaną do rodziców, opiekunów, pacjentów, pracowników szpitala - zakupiono białe bluzki w celu ujednolicenia stroju

11 Inne istotne elementy projektu:
Analiza ankiet - konieczność poprawy sposobu komunikacji (zespół psychologów szpitala -cykl szkoleń) - szkolenia z zakresu udzielania informacji dot. działania poszczególnych działów szpitala - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację szkoleń

12 Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r.
Budżet projektu: Lp. Zakres rzeczowy Wartość brutto w zł. Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r. V VII VIII IX X XI 1 Projekt przebudowy i kosztorys recepcji oraz wejścia głównego 9150 2 Roboty budowlane (wejście główne i recepcja), w tym: 138750 roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe 14000 roboty konstrukcyjne. drewniane, pokryciowe, stolarka otworowa 61000 wykonanie podłoża, posadzki, okładzin ściennych, balustrad 17000 stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 21750 21000 elewacja i zagospodarowanie terenu 4000

13 Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r.
Budżet projektu: Lp. Zakres rzeczowy Wartość brutto w zł. Koszty w poszczególnych miesiącach 2009 r. V VII VIII IX X XI 3 Nadzór autorski i budowlany nad realizacją projektu 2100 150 300 1600 50 4 Wykonanie linii telefonicznej i montaż aparatu telefonicznego 260 5 Koszt 3-miesięcznego kursu języka angielskiego 3900 1300 Razem: 154160 9560 22050 114600 5350

14 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Modernizacja recepcji i wejścia głównego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Autorzy: Grażyna Kida-Purpurowicz Kinga Augustin-Gutkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google