Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr inż. Tomasz Marciniak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr inż. Tomasz Marciniak"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Tomasz Marciniak
Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci komputerowej UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v.6 oraz udostępnianie wyników badań na platformie internetowej w sieci laboratoriów budowanych w ramach II etapu RCI w Bydgoszczy dr inż. Tomasz Marciniak

2 Co to jest Internet protocol (ip)
Stanowi podstawę komunikacji w Internecie; Pozwala na przesyłanie pakietów (komunikatów) pomiędzy nadawcą i odbiorcą; Protokół bezpołączeniowy (nie ma gwarancji dostarczenia pakietu, nieznana jest droga pakietu); Obecnie stosowany w v.4 (wprowadzana v.6).

3 Porównanie wersji 4 i 6 protokołu ip
Ip ver.4 Ip ver.6 Adres 32 bitowy = ok.4 miliardy adresów Powszechne korzystanie z serwerów NAT Adres 128 bitowy = ok.1030 adresów na każdą osobę na Ziemi Brak serwerów NAT Szybsze działanie routerów (agregowanie tras) Łatwiejsze wdrażanie parametrów jakościowych (QoS) Łatwiejsze rozszerzanie o nowe funkcje (kaskadowanie nagłówków) Porównanie wersji 4 i 6 protokołu ip

4 Dlaczego ipV6 ? Wprowadza nowe mechanizmy i rozwiązania do lepszego działania aplikacji; PULA ADRESÓW IPv4 KOŃCZY SIĘ !!!!! żródło: Przewidywany koniec adresów : Styczeń 2008 Kwiecień 2010

5 Koszty wdrożenia ipv6 Koszty budowy nowej infrastruktury IPv4 i IPv6 nie różnią się Zmiana IPv4 na IPv6 w istniejącej infrastrukturze zależy od jej wieku

6 Certyfikacja produktów dla sieci ipv6
Inicjatorem certyfikacji jest IPv6 Forum nadzoruje IPv6 Ready Logo Committee Certyfikowanie funkcji koniecznych od 2003 r. Certyfikowanie funkcji uzupełniających od 2005 r. Certyfikację prowadzą laboratoria TTA (KOREA) : BII (CHINA) : CHT-TL (TAIWAN) : IRISA (FRANCE) : UNH-IOL (US) : Faza 1 (srebrny znak) – ok. 170 testów ukierunkowanych na „IPv6 core” Faza 2 (złoty znak) – ok. 450 testów rozszerzonych

7 Ipv6 w świecie Procentowy udział prefiksów IPv6 widocznych w światowym Internecie z podziałem na państwa (pierwszych 20) Stan: styczeń 2009, Źródło:

8 Ipv6 a komisja europejska
Plany Komisji Europejskiej – wspieranie dostępności IPv6 w krajach Unii: Komisja chce promować IPv6 wśród dostawców aplikacji i usług sieciowych Oficjalne przetargi powinny promować IPv6 jako standard dla wszystkich produktów i usług – na terenie całej Europy Najszybciej jak to możliwe, a najpóźniej do 2010 roku, witryny internetowe Unii Europejskiej (a zwłaszcza te z domen Europa i Cordis) powinny zostać przestawione na IPv6 Komisja, podobnie jak rząd USA, będzie przy ogłaszaniu przetargów na infrastrukturę sieciową i sprzęt stawiać warunek obsługi protokołu IPv6, KE chce też wydać takie zalecenie 27 krajom członkowskim Unii Dotychczas KE zainwestowała ponad 90 mln euro w rozwój standardu i infrastruktury IPv6 Źródło : Bartosz Gajda i Jacek Wytrebowicz „Dlaczego wdrażanie IPv6 jest ważne już dziś”, styczeń 2009

9 Sposoby wdrażania ipv6 Native IPv6 – budowa osobnej infrastruktury dla IPv6 Dual stack – protokół IPv4 działa równolegle z IPv6

10 Inwentaryzacja posiadanych zasobów

11 Wnioski z inwentaryzacji
różnorodność sprzętu pochodzącego z zakupów z okresu ostatnich 10 lat od różnych dostawców; wybór sprzętu w latach nie podlegał kryterium współdziałania z IP v.6; wyposażenie urządzeń rdzenia sieci nie dopuszcza działania w protokołach IP v.4 i IP v.6 jednocześnie z uwagi na konstrukcyjnie zbyt małe zasoby pamięci; zastosowane w części sieci kable światłowodowe wielomodowe ograniczają odległości i przepływności segmentów sieci; architektura zawiera urządzenia prymitywne technologicznie, bez możliwości zdalnego zarządzania większością urządzeń; niedostateczna, z dzisiejszego punktu oceny, ochrona serwerów usług sieciowych; brak możliwości dynamicznego regulowania pasma na łączach w zależności od zapotrzebowania; nie ma tzw. Centrum zarządzania siecią, wszystko odbywa się w pomieszczeniach z serwerami usług; serwery usług sieciowych kupowane były w okolicach roku 2000, co jest barierą dla ich rozbudowy i modernizacji w celu zapewnienia wymaganych wydajności; aktualnie urządzenia brzegowe sieci dystrybucyjnej, wyposażone są w porty 10Mb/s lub 10/100Mb/s, przepływności tych portów są źródłem zawężenia pasma i ograniczeń komunikacyjnych dla użytkowników końcowych sieci, których wyposażenia pozwalają na pracę z wykorzystaniem przepływności 1000Mb/s; co znacznie ogranicza możliwości prac badawczych prowadzonych na uczelni

12 Postulaty zespołów badawczych
GIS – transmisja informacji o położeniu geograficznym Technologie ICT w rolnictwie precyzyjnym Duża moc obliczeniowa – Wydział Inżynierii chemicznej – polimery, Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki - symulatory układów elektroenergetycznych Sieci sensoryczne

13 Struktura docelowa

14 Priorytety POIG Program operacyjny POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa POIG Infrastruktura sfery B+R Działanie POIG Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie POIG Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki Tytuł Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IPv.6 Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

15 założenia projektu Wymiana rdzenia sieci – umożliwienie pracy w trybie dual stack Budowa centrum zarządzania siecią Uruchomienie usług i serwisów pracujących z wykorzystaniem protokołu IPv6 Projekt realizowany przez 24 miesiące

16 budżet 9 460 975,00 zł Inwestycja w sprzęt – 8 033 600,00 zł
Reszta – promocja, szkolenia, audyt, obsługa administracyjna itp.

17 Zadania w projekcie Przetargi Dostawy Montaż urządzeń
Konfiguracja, uruchomienie i testowanie serwisów sieciowych DHCPv6,DNSv6,VPN Konfiguracja i uruchomienie serwisów bezpieczeństwa, testowanie Konfiguracja i uruchomienie servisów informacyjnych Dokumentacja powykonawcza

18 Możliwości współpracy
Wspólne wykłady Wspólna baza wyników badań E-laboratoria

19 Planowane Laboratoria
6 LABORATORIÓW na Wydziale Mechanicznym 3 LABORATORIA na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 LABORATORIA w Instytucie Matematyki i Fizyki 2 LABORATORIA na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki 2 LABORATORIA na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt 3 LABORATORIA (CENTRA) na Wydziale Rolniczym 5 LABORATORIÓW na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska 4 LABORATORIA na Wydziale Zarządzania 1 LABORATORIUM międzywydziałowe

20 Koncepcja rozwoju sieci
UTP Inne Uczelnie Laboratorium 1 Internet Laboratorium 2 Studenci Przemysł Laboratorium n

21 E-laboratorium Wariant I
Sieć uczelni _______

22 E-laboratorium Wariant II
Sieć uczelni LAN _______

23 E-laboratorium Wariant III
Sieć uczelni _______

24 WM - LABORATORIUM PROJEKTOWANIA I WYKONANIA NOWOCZESNYCH NARZĘDZI DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH Katedra Techniki Tworzyw przetwórstwo i recykling tworzyw polimerowych, konstrukcja narzędzi do przetwórstwa tworzyw z komputerowym wspomaganiem procesów projektowania, modyfikowanie przetwórczych i użytkowych właściwości tworzyw, procesy pomocnicze w przetwórstwie tworzyw.

25 WM-REGIONALNE LABORATORIUM TECHNICZNE Katedra Inżynierii Produkcji
Badania w zakresie warunków kształtowania przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i właściwości materiałów, określanie cech charakteryzujących te właściwości i cech związanych z kształtowaniem wytworów a także zarządzania procesem wytwarzania przedmiotów.


Pobierz ppt "dr inż. Tomasz Marciniak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google