Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP"— Zapis prezentacji:

1

2 Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP
Henryk Świtowski PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/3 KRAKÓW tel. (48)(12)

3 Cel prezentacji Identyfikacja potencjalnego projektu (pozyskanie Partnera Publicznego) oraz zrealizowanie go w możliwie najszybszym czasie jako innowacyjnego projektu pilotażowego z pozyskaniem środków na jego realizację. Pozyskanie niezbędnych informacji od potencjalnych Partnerów Publicznych, które posłużą do udoskonalenia budowanego modelu biznesowego oraz konstrukcji finansowania tego typu zadań.

4 Jak rozwiązać problemy oczyszczania ścieków?
Usługi w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków realizowane są na terenach intensywnie zabudowanych w sposób zbiorowy (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) lub na terenach o zabudowie rozproszonej w sposób indywidualny (ustawy: Prawo budowlane, Prawo wodne, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5 Decydować powinien zdrowy rachunek ekonomiczny…
W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne… Tereny położone z dala od skupisk ludzkich najatrakcyjniejszymi terenami do zamieszkania.... jak również do inwestowania… a to dobra informacja dla wielu samorządów lokalnych zainteresowanych rozwojem.

6 „zakopywać” publiczne pieniądze???
Co się bardziej opłaci? Koszty budowy kanalizacji zbiorczej 1metr = do zł 1km = do zł 10 km = do zł Czy warto „zakopywać” publiczne pieniądze???

7 Warto rozważyć alternatywę
Koszt budowy przydomowej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla 4-5 mieszkańców już od... ok do zł Koszt budowy lokalnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla ok.120 mieszkańców = ok zł

8 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP
Konieczność pozyskania niezbędnych informacji Wybór najkorzystniejszego wariantu. Ocena możliwości pozyskania środków unijnych do realizacji projektu. Ustalenie opłaty miesięcznej możliwej do akceptacji przez społeczność lokalną. Ustalenie wysokości możliwych dopłat przez gminę.

9 OFERTA PARTNERA PRYWATNEGO
W oparciu o pozyskane szczegółowe informacje podmiot prywatny przedstawi ofertę adresowaną do konkretnego Partnera Publicznego wraz głównymi parametrami, wynikającymi z zastosowanego modelu biznesowego, ofertę zależną od wybranego oraz dostępnego sposobu finansowania.

10 OFERTA PARTNERA PRYWATNEGO
Podstawowe parametry: 1. Opłata przyłączeniowa (wkład własny). 2. Opłata miesięczna ponoszona przez mieszkańców. 3. Dopłata gminy do opłaty miesięcznej. 4. Długość trwania kontraktu np. 5, 10, 15 lat. 5. Szczegółowy Kontrakt regulujący zobowiązania każdego z uczestników Projektu: tj. Partnera Publicznego, Prywatnego oraz Mieszkańców.

11 PORÓWNANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI dla rodziny 5-cio osobowej
1. Zbiornika szczelnego przyjęto 100litrów/osobę/dobę 0,5m3 x 30dni = 15m3/miesiąc Koszt wywozu 1m3 nieczystości to zł netto* Całkowity miesięczny koszt eksploatacji szamba 225 zł 2. Kanalizacja zbiorcza – od 2,50 zł do 4,00 zł i… więcej za 1m3 – to opłaty ponoszone przez mieszkańców. Faktyczny koszt oczyszczenia 1m3 ścieków to kwoty znacznie wyższe– dopłaty z budżetu w wielu gminach są naprawdę znaczące.

12 AGLOMERACJA X Z PODZIAŁEM NA PODSTAWOWE JEDNOSTKI OSADNICZE
PRZYKŁAD OBRAZUJĄCY POTRZEBY INWESTYCYJNE ORAZ MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI KANALIZACJI ZBIORCZEJ AGLOMERACJA X Z PODZIAŁEM NA PODSTAWOWE JEDNOSTKI OSADNICZE PJO Ilość przyłączy Liczba mieszkańców Suma sieci w km PJO  379 PJO  184 PJO  248 PJO    765 PJO    485 PJO    390 SUMA      451 Planowana oczyszczalnia na 1000 m3/dobę Szacowane koszty realizacji inwestycji 88 762 000 zł. netto

13 FAKTY i PROGNOZA NA PRZYSZŁOŚĆ
Realia: Przy założonej strukturze finansowania, gmina nie posiada samodzielnie wystarczającej zdolności kredytowej do realizacji inwestycji w założonym etapie I. Aktualna cena w sąsiednim Przedsiębiorstwie dostarczającym usługi oczyszczania ścieków wynosi obecnie 3,60 zł/m3 netto (3,85 PLN/m3 brutto). Prognozowana stawka opłaty za odbiór ścieków po wspólnej realizacji I etapu inwestycji, która zostanie zakończona w 2012 roku, wzrośnie blisko pięciokrotnie (o ponad 15 PLN brutto) w stosunku do aktualnej stawki.

14 Przydomowe i lokalne systemy. Jaką technologię wybrać?
Osadnik gnilny wraz drenażem rozsączającym w krajach rozwiniętych EU traktowany jest już jako „przeżytek”, ponieważ nie odpowiada aktualnemu „stanowi techniki”… i nie może być już stosowany…!

15 Kryteria wyboru technologii
Partner Prywatny dokonując wyboru technologii zdaje sobie sprawę, że od właściwego wyboru zależeć będzie jego sukces i potencjalne, założone zyski… Kryteria wyboru: - Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Bezawaryjność Łatwość obsługi (bezobsługowość?) Możliwość monitoringu oraz szybkiej reakcji na potencjalne nieprawidłowości.

16 Systemy oczyszczania ścieków
Na rynku dostępne są zaawansowane technologie (w przeciwieństwie do popularnych na rynku „pseudo-oczyszczalni” – plastikowych kilkukomorowych zbiorników gnilnych wraz z drenażem rozsączającym) zapewniające spełnienie przyszłych, ostrzejszych norm związanych z ochroną środowiska.

17 MarineFAST® obecnie montowany wewnątrz kadłuba nowego amerykańskiego lotniskowca CVN 77

18 Minimalizacja kosztów
Im większa oczyszczalnia ścieków tym mniejszy koszt inwestycyjny przypadający na 1 mieszkańca oraz mniejsze koszty eksploatacyjne.

19 Zagrożenia realizacji projektu
Brak możliwości odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Brak wiarygodnych informacji związanych z faktycznym stanem poszczególnych domostw. Niestosowanie się użytkowników do zaleceń eksploatacyjnych.

20 Koszty eksploatacji oczyszczalni
1. Koszty zużycia energii elektrycznej do napędu dmuchawy – ponosi właściciel. Miesięczne koszty energii elektrycznej: od 15 zł ************************ 2. Koszty utylizacji osadów –ponosi operator. 3. Koszty przeglądów oraz nadzoru - ponosi operator.

21 Przykładowa przydomowa oczyszczalnia ścieków zbudowana w oparciu o zbiorniki PEHD

22 Dostępne systemy zamieniające szamba na oczyszczalnię
These two photos are were taken at an interesting retrofit fit job at a high school in Anchorage, Alaska. The existing system was retrofitted with two HighStrengthFAST 1.5 units to add nitrogen reduction to the system. The ground water table at the site was discovered to be very nitrogen sensitive which led to the installation of the FAST units. The left side shot shows the existing 12" thick lid being cut open so that the FAST units could be inserted. The FAST units were placed inside the roughly 30,000 gpd poured in place tank, then a few men hopped down inside and hooked the units up so that wastewater had to go through the units in order to exit the tank.

23 Przykładowa lokalna oczyszczalnia ścieków dla budynków apartamentowych w Kościelisku – dla ok.100 osób - inwestycja w trakcie realizacji

24 Oczyszczalnia ścieków - pod parkingiem – dla budynków apartamentowych w Kościelisku – dla ok.100 osób – po zakończeniu inwestycji.

25 Niektóre systemy mogą być montowane również w oparciu o powszechnie dostępne lub istniejące zbiorniki żelbetowe.

26 PRO-ECO INVEST S.A. partnerem Gmin
w rozwiązywaniu problemów z oczyszczaniem ścieków.

27 ...i zapraszamy do współpracy!
Dziękujemy za uwagę! ...i zapraszamy do współpracy! PRO-ECO INVEST S.A. ul.Podzamcze 26/3 KRAKÓW tel. (12) fax. (12)


Pobierz ppt "Budowa przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków w oparciu o platformę PPP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google