Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada BRD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada BRD"— Zapis prezentacji:

1 Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada BRD
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Infrastruktury Drogowej Marzena Baczyńska, Grzegorz Piątek Toruń, Kwiecień 2012 r.

2 WYBRANE REALIZACJE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM WSTĘP WYBRANE REALIZACJE W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM PROBLEMY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PROBLEMY ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH PRZYKŁADY OZNAKOWANIA

3 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
W ostatnich latach liczba kilometrów nowowybudowanych ścieżek rowerowych wyraźnie wzrosła w znacznej mierze dzięki funduszom unijnym. Wybudowano setki kilometrów nowych traktów tj. - ścieżka rowerowa na trasie Świt-Tuchola-Świt w ramach projektu “Bory Tucholskie w labiryntach natury...” - ścieżki rowerowe w powiecie bydgoskim  w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie” - ścieżka rowerowa w Gminie Gniewkowo wzdłuż drogi krajowej 15

4 Przykłady realizacji ścieżek rowerowych w kujawsko-pomorskim:
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Przykłady realizacji ścieżek rowerowych w kujawsko-pomorskim: - Budowa ścieżki rowerowej na trasie Świt-Tuchola-Świt w ramach projektu “Bory Tucholskie w labiryntach natury...” - przedsięwzięcie, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Projektowi przewodzi Powiat Tucholski, a partnerują gminy: Gostycyn, Kęsowo, Śliwice, Cekcyn, Lubiewo, Tuchola oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie. Celem projektu jest poprawienie istniejącego zaplecza turystycznego Borów Tucholskich oraz stworzenie ekonomicznych, a jednocześnie komfortowych usług tego sektora. Budowa ścieżki ruszyła w połowie lutego tego roku i zakończyła się we wrześniu 2011 r. Inwestycja kosztowała 2,6 mln zł. Łączna długość ścieżki wynosi 6,37 km.

6 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Dzięki tej inwestycji rowerzyści z Tucholi do Świtu i z powrotem mogą dojechać bezpiecznie nowa ścieżką, zamiast ruchliwą drogą wojewódzką nr 240 podziwiając walory przyrodnicze, wiedzie ona bowiem malowniczymi terenami Borów Tucholskich.

7 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Oprócz ścieżki rowerowej w ramach projektu powstaje m.in. wieża widokowa w Fojutowie, pola biwakowe w Woziwodzie, Gołąbku i Świcie oraz punkty postojowe w Rudzkim Moście, Pile i Fojutowie. Ponadto zaprojektowana jest budowa amfiteatru w Cekcynie oraz centrum turystyczno-kulturalne w Śliwicach. Zagospodarowane zostaną również jeziora i plaże w Cekcynie, Krzywogońcu, Bysławiu, Żalnie, Kęsowie, Trzebcinach, Jezioro Mędromierz, Średniak, Trzcianno, Głęboczek, Stobno oraz Rudnica.

8 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Fot. Wydział Promocji Powiatu Tucholskiego

9 Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim W ostatnich 6 latach w powiecie bydgoskim wybudowano ponad 42 km ścieżek rowerowych, z tego ponad aż 35 km w 2010 roku dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparciu gmin z terenu powiatu bydgoskiego.

10 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Gmina Koronowo Na terenie gminy powstało prawie 10 km ścieżek, podzielonych na 4 odcinki: wzdłuż drogi powiatowej nr 1525 C od miejscowości Samociążek do miejscowości Koronowo, która połączy istniejącą ścieżkę rowerową w miejscowości Samociążek i dowiąże ją do projektowanej ścieżki rowerowej na ul. Alei Wolności w Koronowie. od Koronowa do Pieczysk - umiejscowiona wzdłuż ulicy Letniskowej wzdłuż drogi powiatowej 1522 C Wtelno-Gościeradz, w jej bezpośrednim zasięgu znajduje się  dworek Leona Wyczółkowskiego w Gościeradzu. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 od drogi krajowej nr 25 w miejscowości Tryszczyn do drogi powiatowej nr 1522C w miejscowości Wtelno.

11 Gmina Dobrcz Na terenie gminy utworzono dwie ścieżki rowerowe.
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Gmina Dobrcz Na terenie gminy utworzono dwie ścieżki rowerowe. Pierwsza trasa obejmuje odcinek wzdłuż drogi krajowej nr 56 od Kotomierza do drogi na Karolewo, który pozwoli na m.in. zapewnienie bezpiecznego dojazdu do Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Drugi odcinek prowadzi wzdłuż drogi powiatowej nr 1268C w Wudzynie.

12 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Gmina Solec Kujawski Zbudowane w ramach projektu ścieżki rowerowe prowadzą do ścisłego centrum Solca Kujawskiego, gdzie znajdują się obiekty instytucji publicznej, w tym m.in. Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski, zespoły szkół, przedszkole, szkoła muzyczna. Budowa ścieżek na terenie Solca Kujawskiego od Parku Przemysłowego do Parku Miejskiego składa się z 5 odcinków, zlokalizowanych przy ulicach: Garbary, Powstańców, Średniej, Bojowników o Wolność i Demokrację, Wiejskiej i Leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie jednego z odcinków zlokalizowane są obiekty sportowe wchodzące w skład Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala sportowo-widowiskowa, stadion miejski, Park Wodny oraz część sportowo – rehabilitacyjna, kręgielnia i kawiarnia).   Główną atrakcją turystyczną zlokalizowaną w bezpośrednim otoczeniu projektu jest Park Jurajski zlokalizowany przy ul. Sportowej 1, która krzyżuje się z ul. Garbary, na której usytuowany jest jeden z odcinków ścieżki rowerowej.

13 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Gmina Nowa Wieś Wielka W bezpośrednim zasięgu oddziaływania projektu znajdują się placówki oświatowe zlokalizowane w Brzozie, w pobliżu której przebiegać będzie Odcinek Olimpin – Smolno.   Przez gminę Nowa Wieś Wielka przebiega kilka pieszych szlaków turystycznych (w tym m.in. „Szlak Pałucki", Szlak zielony z Bydgoszczy do miejscowości Chmielniki nad jeziorem Jezuickim). Przez gminę przebiega również jeden szlak rowerowy – „Świadkowie Historii”, który prowadzi przez miejsca upamiętniające tragiczne losy Polaków na terenie Puszczy Bydgoskiej. Nową formą edukacji przyrodniczo-leśnej jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Buczyna", która powstała w wyniku współpracy Nadleśnictwa Solec Kujawski i Gminy Nowa Wieś Wielka.

14 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Fot. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

15 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Gmina Białe Błota Ścieżka rowerowa umiejscowiona od drogi wojewódzkiej nr 223 wzdłuż drogi powiatowej nr 1537C do Trzcińca znajduje się  w bezpośrednim otoczeniu placówek oświatowych oraz obiektów sportowo – rekreacyjnych (w tym szkół, przedszkola, boisk sportowych). Ścieżka ta weszła w skład już istniejących sieci ścieżek rowerowych w gminie Białe Błota.   

16 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Fot. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

17 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Gmina Osielsko Ścieżka rowerowa powstała tu wzdłuż drogi powiatowej nr 1504C od miejscowości Niemcz do Żołędowa. W miejscowościach usytuowanych na trasie planowanego odcinka znajdują się zabytkowe obiekty sakralne. Ponadto przez Osielsko, Żołędowo i Maksymilianowo przebiega czerwony szlak Klubu Turystów Pieszych „Talk”.

18 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Opisane powyżej ścieżki rowerowe powstały w ramach projektu:   „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie”  Celem generalnym projektu było zwiększenie atrakcyjności społeczno - gospodarczej regionu, poprawa spójności wewnętrznej oraz rozwój infrastruktury technicznej, turystyczno – rekreacyjnej regionu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 1.1 w wysokości 5 234 200,46  zł, co stanowiło ponad 58% wartości inwestycji.  Powiat Bydgoski otrzymał również wsparcie od wszystkich gmin wchodzących jego skład w wysokości 25% kosztów budowy ścieżek na ich obszarze.

19 Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Gniewkowo wzdłuż drogi krajowej 15
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Gniewkowo wzdłuż drogi krajowej 15 Na terenie Gminy Gniewkowo, wzdłuż drogi krajowej nr 15, wybudowano ciągi pieszo-rowerowe o łącznej długości 6,5 km. Budowa zrealizowana została w kilku etapach, wspólnie przez Gminę i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Najtrudniejszym etapem było samo przygotowanie procesu budowlanego, ponieważ wymagało dokonania indywidualnych uzgodnień z właścicielami gruntów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej. Sama realizacja budowy nie przysporzyła większych problemów. Na niektórych odcinkach konieczna była wycinka drzew, przestawienie ogrodzeń, wiat przystankowych, wykonanie przepustów.

20 Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne:
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne: 1. Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2.00 m łącznie z obrzeżami betonowymi 8 x 25cm. Spadek poprzeczny ścieżki 2% w stronę rowu przydrożnego. Pobocza obustronne gruntowe o szerokości 0,25m. Spadek poprzeczny 6%. 2. Konstrukcja nawierzchni: a) Ścieżka rowerowa - nawierzchnia z kostki betonowej - 6cm, podsypka cementowo-piaskowa - 4cm, podsypka piaskowa - 15cm b) Ścieżka – przejścia przez zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm, podsypka cementowo-piaskowa - 4cm, podbudowa z betonu B cm, podsypka piaskowa - 15cm 3. Odwodnienie Projektowaną nawierzchnię ścieżki rowerowej odwodniono poprzez przyjęte pochylenie podłużne i poprzeczne do istniejącego rowu przydrożnego.

21 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
fot. Urząd Gminy w Gniewkowie

22 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Nie wszystkie ścieżki spełniają jednak swoje funkcje. Często obserwujemy, że rowerzyści zamiast poruszać się nowowybudowanym szlakiem nadal korzystają z zatłoczonych dróg pełnych ciężarówek, stwarzając zagrożenie dla siebie i innych użytkowników. Okazuje się, że sama polityka samorządów w zakresie przekazania środków na realizację tych przedsięwzięć nie wystarczy. Konieczne jest odpowiednie zarządzanie polityką rowerową, elementem dotychczas najbardziej zaniedbywanym we wszelkich działaniach, prowadzonych przez samorządy na rzecz rowerów.

23 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Poprawne zarządzanie polityką rowerową obejmuje: - Udział społeczny. Powołanie zespołu z udziałem przedstawicieli najważniejszych organów odpowiedzialnych za inwestycje, remonty, inżynierię ruchu, strategię i rozwój itp., ekspertów oraz przedstawicieli użytkowników rowerów (organizacje pozarządowe) ułatwiającego podejmowanie decyzji.

24 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
- Standaryzacja. Obecne ogólne przepisy regulujące warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać drogi rowerowe są niedostateczne. Aby zapewnić odpowiednią jakość, JST powinna przyjąć Standardy jako podstawę działań w zakresie wdrożenia polityki. - Audyt. Wszystkie projekty i uzgodnienia muszą być oceniane pod kątem spójności ze Standardami oraz z polityką rowerową (i szerzej: transportową, przestrzenną).

25 PROBLEMY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM PROBLEMY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH Najczęściej spotykane problemy: Z nowowybudowanych ścieżek nie korzystają rowerzyści, ponieważ… …brak jest integracji z okoliczną siecią drogową Konieczna jest perfekcyjna integracja z okoliczną siecią drogową - połączenia z innymi ulicami i trasami rowerowymi, zwłaszcza tam gdzie mamy wielu zarządców dróg.

26 …ścieżka jest poprowadzona tylko jedną stroną ulicy
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM …ścieżka jest poprowadzona tylko jedną stroną ulicy Drogi dla rowerów powinny powstawać tam, gdzie są potrzebne; nie tam gdzie nikomu nie przeszkadzają. Wzdłuż głównych ulic z rzadko rozmieszczonymi skrzyżowaniami przydają się dwukierunkowe ścieżki po obu stronach. Jeśli ścieżka prowadzona jest tylko po jednej stronie ulicy, należy wybrać tę stronę, po której jest więcej źródeł i celów podróży i konsekwentnie się jej trzymać.

27 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
… w najbliższej okolicy mieszkańcy nie korzystają z rowerów, brak jest atrakcji turystycznych, a natężenie ruchu pojazdów niewielkie Nie zawsze warto budować wydzieloną ścieżkę rowerową. Często na ulicy lokalnej wystarczy uspokoić ruch w sposób przyjazny dla roweru. Na ulicy o średnim natężeniu ruchu czasem lepszym rozwiązaniem są pasy dla rowerów na jezdni.

28 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
…rowerzysta musi pokonać dłuższy odcinek drogi ścieżką niż dotąd jadąc drogą Droga dla rowerów powinna być krótsza od drogi dla samochodów. Ścieżka nie może zmuszać rowerzysty do nadkładania drogi. Niewskazane są np. zmiany strony ulicy po której biegnie ścieżka; niedopuszczalne jest prowadzenie ścieżki dookoła skrzyżowania przez trzy fazy sygnalizacji świetlnej. Wydłużenie (stosunek długości trasy do odległości w linii prostej) nie powinien być większy niż 20% Należy udostępniać dla rowerzystów skróty niedostępne dla samochodów (kładki, drogi pod prąd, ślepe zakończenia ulic).

29 … ścieżka rowerowa nie ma ciągłości
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM … ścieżka rowerowa nie ma ciągłości Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w ciągłości ścieżki, a w szczególności wymagające od rowerzysty zejścia z roweru. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego i płynnego wjazdu na ścieżkę ze wszystkich możliwych kierunków oraz możliwości bezpiecznego i płynnego włączenia się do ruchu ulicznego.

30 … ścieżka rowerowa jest źle wyprofilowana
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM … ścieżka rowerowa jest źle wyprofilowana Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 20 m. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne są promienie nie mniejsze niż 4 m, licząc od wewnętrznej krawędzi ścieżki. Profile poprzeczne powinny zapobiegać tworzeniu się kałuż i ułatwiać pokonywanie łuków. Zjazdy nie mogą kończyć się zakrętem lub skrzyżowaniem.

31 … nawierzchnia utrudnia poruszanie się
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM … nawierzchnia utrudnia poruszanie się Zalecaną nawierzchnią jest 3 cm masy mineralno - asfaltowej, rozściełanej maszynowo, na 10 cm podbudowie z kruszywa wzmocnionego cementem. W terenach leśnych i parkowych dopuszczalna jest stabilizowana mechanicznie nawierzchnia żwirowa. Niewskazane jest, za wyjątkiem przejazdów, stosowanie nawierzchni z kostki betonowej, jako droższej, mniej trwałej, bardziej niebezpiecznej i mniej wygodnej. Niedopuszczalne jest pozostawianie wystających krawężników. Progi i uskoki nie mogą przekraczać wysokości 0,5 cm.

32 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
… ścieżka rowerowa poprzecinana jest licznymi przejazdami o dużym natężeniu ruchu Przejazdy przez ulice lokalne powinny być poprowadzone grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy lub w formie tzw. wyjazdu. Na przejazdach przez ulice zbiorcze i główne potrzebna jest warstwa kolorowej nawierzchni. Należy unikać ostrych zakrętów ścieżki w pobliżu przejazdów - dezorientuje to kierowców co do kierunku w którym poruszają się rowerzyści. Niewskazane przed przejazdami są tzw. zielone strzałki. Zalecana odległość widoczności ponad 100 m.

33 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
… ścieżka rowerowa jest zbyt wąska Szerokość: co najmniej 1,5 m dla ścieżki jednokierunkowej; 2,0 m dla ścieżki dwukierunkowej; 3,0 m dla ciągów pieszo - rowerowych. Na łukach konieczne są poszerzenia co najmniej o 0,5 m. W odległości 0,5 m od krawędzi ścieżki nie powinny znajdować się obiekty o wysokości powyżej 0,05 m. Dla wygrodzeń prostopadłych do kierunku ścieżki odległość między sąsiednimi słupkami powinna wynosić 1,5 m. Skrajnia pionowa (znaki drogowe, gałęzie): 2,5 m.

34 PROBLEMY ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM PROBLEMY ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W USTAWIE z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 530) wprowadzono następujące pojęcie: śluza dla rowerów — część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Tymczasem nie zostało znowelizowane Rozporządzenie, a więc brak jest jakichkolwiek zasad projektowania oraz oznakowania śluz dla rowerów.

35 „§ 47.1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie do parametrów dróg rowerowych odnosi się bardzo krótko. Zasadnicze zapisy dotyczą szerokości dróg rowerowych oraz pochylenia podłużnego i poprzecznego: „§ Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż: 1,5 m - gdy jest ona jednokierunkowa, 2,0 m - gdy jest ona dwukierunkowa, 2,5 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

36 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje. § 48. 1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. 2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni, i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej”.

37 kategorie dróg rowerowych, prędkości projektowych,
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Powyższe Rozporządzenie nie określa wymagań (parametrów) dla ścieżek rowerowych takich jak np: kategorie dróg rowerowych, prędkości projektowych, promieni łuków poziomych, początków i końców dróg rowerowych (włączenie i wyłączenie z jezdni), śluz i kontrpasów, typów i sposobów rozmieszczenia stojaków rowerowych.

38 Oznakowanie pasów dla rowerów
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Oznakowanie pasów dla rowerów W USTAWIE z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw Nr 92, Poz. 530) wprowadzono następujące pojęcie: pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Z kolei w punkcie 7.11 załącznika nr 2 do Rozporządzenia uregulowana została kwestia wyznaczania na jezdniach pasów dla rowerów. Pasy takie mogą być wyznaczane, „jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub organizacji ruchu zachodzi potrzeba oddzielenia ruchu rowerów od pozostałych pojazdów na jezdni”. Natomiast w punkcie 7.11 omawianego załącznika przewidziano, iż „na jezdniach jednokierunkowych o szerokości ponad 8,5 m dopuszcza się wyznaczenie dwukierunkowego pasa dla rowerów”.

39 Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych – brak regulacji
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM Oznakowanie dróg pieszo-rowerowych – brak regulacji

40 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Przejazdy dla rowerzystów na drogach pieszo-rowerowych - zlokalizowane obok siebie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów zajmować powinny powierzchnię o szerokości co najmniej 6,5 m, czyli ponad dwukrotnie więcej od minimalnej szerokości ciągu pieszo – rowerowego.

41 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Kolor nawierzchni jako separator ruchu – brak odpowiedniej regulacji prawnej

42 BUS – pasy dla rowerów – dyskusyjna możliwość wyznaczenia
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM BUS – pasy dla rowerów – dyskusyjna możliwość wyznaczenia

43 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
Przejazd typu \"all included\" - jeden z wielu „wynalazków poznańskiego ZDM" w większości miast powiedziano by "nie da się". Za to w Poznaniu widać sporo nietypowych rozwiązań. Fot.

44 A jak to wygląda w innych krajach?
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM A jak to wygląda w innych krajach?

45 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
AUSTRIA - WIEDEŃ Pasów dla rowerów jest tu całe mnóstwo. Na zdjęciu widać oprócz pasa do jazdy na wprost także rowerowy pas do skrętu w lewo - alternatywę dla śluzy. Jeździ się po nich wygodnie, bo ich nawierzchnia jest tej samej jakości co nawierzchnia z której korzystają inne pojazdy. Fot. Radosław Wałkuski, Zielone Mazowsze,

46 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
AUSTRIA - WIEDEŃ W mieście co krok napotkać można ulice gdzie maksymalna prędkość to 30 km/h. Aby ułatwić kierowcom respektowanie tej zasady często stosuje się takie rozwiązania jak progi spowalniające czy wyniesione powierzchnie skrzyżowań. Dzięki temu kierowca jedzie z podobną prędkością co rowerzysta. Często nie trzeba nawet malować pasów rowerowych. Dzięki ograniczeniom prędkości również piesi czują się bezpieczniej i jest mniej hałasu. Fot. Radosław Wałkuski, Zielone Mazowsze,

47 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
AUSTRIA - WIEDEŃ W Wiedniu na wielu pasach i kontrapasach dla autobusów dopuszczono również ruch rowerów. Fot. Radosław Wałkuski, Zielone Mazowsze,

48 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
AUSTRIA - WIEDEŃ Na ulicach, gdzie samochody jeżdżą tylko w jedna stronę, rowerzyści mogą jeździć w obu kierunkach. Czasem wymalowany jest na jezdni kontrapas, a czasem wystarczy tylko znak pionowy. W przeciwieństwie do Warszawy nikt nie robi problemu z tego, że wzdłuż pasa parkują samochody. Fot. Radosław Wałkuski, Zielone Mazowsze,

49 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
BELGIA - GANDAWA Dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ekspresowej obwodnicy Gandawy. Warto zwrócić uwagę na linie krawędziowe ułatwiające jazdę po zmroku. Fot. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze,

50 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
BELGIA - TIENEN Pasy ruchu dla rowerów na drodze krajowej N29. Przypominają polskie pobocza – różnicę stanowi bufor bezpieczeństwa między pasem rowerowym, a samochodowym oraz okazjonalne wysepki zniechęcające do wykorzystywania pasa dla rowerów przez samochody. Fot. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze,

51 NIEMCY - BRANDENBURGIA
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM NIEMCY - BRANDENBURGIA Droga federalna nr 2 w okolicy Chorin. Warto zwrócić uwagę na zachowanie ciągłości nawierzchni (oczywiście asfaltowej) ciągu pieszo-rowerowego na zjazdach na posesje oraz tabliczkę pod znakiem C-13/16 o ruchu dwukierunkowym. Fot. Aleksander Buczyński, Zielone Mazowsze,

52 WIELKA BRYTANIA - LONDYN
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM WIELKA BRYTANIA - LONDYN Kontrapasy mogą być wydzielone w dalszej części ulicy, ale … przecież tego nie da się odśnieżać! Fot. Maciej Sulmicki, Zielone Mazowsze,

53 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, PROBLEMY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ I OZNAKOWANIEM
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada BRD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google