Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus
Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński Krakowski Oddział PTChem, Czuję się wielce zaszczycony, że mogę przedstawić rezultaty działań prowadzonych przez ostatnie 4 lata przed tak szanownym gronem starych i nowych członków Uki... Wspomnieć, że za tym co przedstawiam kryje się praca wielu osób: Aherbows, Ewader, Zwójcik...

2 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003
Program TEMPUS: Pierwszy TEMPUS nadał nam jaki-taki pęd Drugi TEMPUS... jeszcze dziś mamy equipment A ten Trzeci – och jak bardzo mi go żal – Mknie kibitką w dal, w syberyjską dal... Nieco historii. Historia lubi się powtarzać – może ta się też kiedyś powtórzy? 4 lata temu ( ) UKA w Cieszynie. Powołanie zespołu. Określenie liczby i zakresu projektów. Krótko o tematyce Super-JEPów: jakie obszary pokrywały Styczeń UKA w Poznaniu. Zatwierdzenie ostatecznych wersji. Jesień Sukces (zgarnięcie całej puli) Dlaczego uczelnie techniczne przegrały? „Bo nie mieliśmy Uki” – wyjaśnił kolega z politechniki. M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

3 Program TEMPUS – złe nawyki:
Wtórny podział środków: „wyjazdy z Tempusa, pieniądze z Tempusa...” Duża dowolność w wykorzystaniu środków: „gdyby nie Tempus, nie miałbym na czym pracować...” Uproszczona biurokracja: Honoraria: conventions Wyjazdy: ryczałt € Tu liczby mówią same za siebie EW/WW/WE/EE Squads: 86/00/38/200 Expand: 86/29/52/216 Unique: 91/02/xx/xx M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

4 Projekty TEMPUS – „kwiaty jednej nocy”
Konsumpcja zamiast inwestycji Nastawienie na korzyści doraźne, brak myślenia strategicznego Realizacja przez wąskie zespoły – brak korzyści dla szerszego ogółu Uwaga: istniały chlubne wyjątki... Tu liczby mówią same za siebie EW/WW/WE/EE Squads: 86/00/38/200 Expand: 86/29/52/216 Unique: 91/02/xx/xx M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

5 Europejskie programy współpracy
Środki TEMPUSOWE – ‘darowizna’ dla biedaków Środki na programy europejskie – środki ‘publiczne’; precyzyjne reguły korzystania Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

6 Europejskie programy współpracy
Przykłady ‘brukselskiej biurokracji’: Honoraria – time sheets Podróże – koszty rzeczywiste lub przepisy krajowe Wymierny wkład własny (uwzględnienie w księgowości) Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

7 Europejskie programy współpracy
Wkład własny... czyli „Rektor mnie zabije...” Kupujemy €: Za 1 € kupujemy 3 € (zarabiamy 2 €) Za 1000 € kupimy 3000 € ... etc. ale Za 0 € kupimy 0 € (a nie 2 € !!!) Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

8 Europejskie programy współpracy
Podstawowa cecha: Pieniądze na współpracę, a nie na realizację naszych marzeń („Point de rêveries, messieurs...”) Uwaga: W krajach EU: tylko 2-3% środków na badania pochodzi z grantów europejskich Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

9 Europejskie programy współpracy
Przykład finansowania badań: KTH, Sztokholm (2001): Government grants: 35% Research councils: 10% Strategic foundations: 10% Swedish business 16% Other government grants 24% EU 3% Other foreign sources 2% Uwaga: KTH uczestniczył w 125 programach EU, koordynował 31 Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

10 Europejskie programy współpracy
Słowa kluczowe: Innowacyjność Korzyść dla wszystkich partnerów „European added value” Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

11 Europejskie programy współpracy
Uwaga kończąca wstęp: W filharmonii grają... ... ale nie w szachy ... ani w koszykówkę Najważniejsze efekty: Zainwestowanie w zasoby ludzkie Uwaga o wyjazdach (np.. Barcelona, 16-osobowe) Uwaga o K&K (dzięki nam zaprzyjaźniły się uczelnie zachodnie) NET: powstanie UCI, kontynuacja pod patronatem UPI M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

12 Europejskie programy edukacyjne
SOCRATES ERASMUS GRUNDTVIG MINERVA LINGUA COMENIUS COMPLEMENTARY MEASURES Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

13 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-ERASMUS
Wymiana studentów i kadry Sieci tematyczne Kursy/programy intensywne Opracowanie nowych programów nauczania Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

14 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-GRUNDTVIG
Działania prowadzone w ramach komponentu GRUNDTVIG mają na celu: promowanie innowacyjnych metod w kształceniu dorosłych; rozszerzanie współpracy między instytucjami kształcącymi dorosłych w całej Europie; podnoszenie jakości kształcenia nauczycieli i osób dorosłych; promowanie idei uczenia się przez całe życie. G1 – Europejskie projekty współpracy G2 – Projekty partnerskie G3 – Wyjazdy szkoleniowe G4 – Sieci Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

15 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-MINERVA
Promowanie Kształcenia Otwartego i na Odległość Technologie Informatyczno - Komunikacyjne (ICT) w Edukacji Cele: Podniesienie poziomu wiedzy na temat metod kształcenia otwartego i na odległość oraz stosowania technologii informatyczno - komunikacyjnych w edukacji; Opracowanie najbardziej właściwych podejść dydaktycznych umożliwiających rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii ICT w edukacji; Powiększenie zasobów i usług edukacyjnych wykorzystujących ICT oraz dostępu do innowacyjnych programów kształcenia. Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

16 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-LINGUA
Promowanie nauki języków obcych Lingua 2 Opracowywanie narzędzi i materiałów Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

17 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES-COMENIUS
COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez: wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/ doskonalenia zawodowego nauczycieli; zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych; promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami; opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji; promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji; promowanie nauki języków obcych; promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią; podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów. Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

18 Europejskie programy edukacyjne: SOCRATES – inne komponenty
DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE ARION NARIC EURYDICE Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

19 Europejskie programy edukacyjne
Leonardo da Vinci Wymiany i staże Projekty pilotażowe i językowe Badania i analizy Sieci tematyczne Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

20 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci
WYMIANY I STAŻE Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

21 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci
PROJEKTY PILOTAŻOWE I JĘZYKOWE Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

22 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci
BADANIA I ANALIZY Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

23 Europejskie programy edukacyjne: Leonardo da Vinci
SIECI TEMATYCZNE Tutaj mogę powiedzieć o tym, czego się dowiedziałem w Krajowych Biurach w/w programów oraz ogólnie o ‘nowej filozofii’ tych programów: To nie są programy pomocowe, tylko europejskie. Potrzeba wykazać własny wkład finansowy. Nowe zasady księgowania Wymiar europejski: wszyscy partnerzy muszą korzystać Konkurujemy z instytucjami z EU M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

24 Europejskie programy edukacyjne
Dane z Polskich Biur SOCRATESA i LEONARDO: W programach: GRUNDTVIG, MINERVA, projekty pilotażowe Leonardo da Vinci Polskie uniwersytety - słabo reprezentowane Duża aktywność szkół niepaństwowych Tu dodam jeszcze kilka słów komentarza: że na razie inicjatywy lokalne, indywidualne. Ważny problem: międzynarodowe programy edukacyjne – „ziemia niczyja i wszystkich” Edukacja podlega prorektorom ds. dydaktyki Programy międzynarodowe – prorektorom ds. współpracy (istnieje UKProM...) Strategia – prorektorom ds. rozwoju ... itp. W działaniach „bolońskich” często się pojawiają główni rektorzy W sumie: słaby przepływ informacji, słabe korelacje M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

25 Europejskie programy edukacyjne
Przykład: „UJ & Co.” W ostatnim okresie - pierwsze sukcesy: 1. Kontynuacja działań „tempusowych” w nowej formule ECTN (sieć tematyczna SOCRATESA ) HERN (5 PR) FACE (Leonardo - sieć tematyczna) CHLASTS (Leonardo - projekt pilotażowy) 2. Nowe projekty Leonardo da Vinci (obecnie zgłaszane do konkursu) Mogę krótko powiedzieć o działaniach nieformalnego zespołu wywodzącego się z Tempusów (UJ, UŚ, UMK, UG, UMCS, PŚ...) Apel: kilka uniwersytetów jest w naszych nowych projektach. Termin Będziemy potrzebowali listów intencyjnych: prośba o szybkie działanie. M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

26 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003
PODSUMOWANIE (1) Można uzyskać istotne wsparcie ze strony europejskich programów edukacyjnych Wymaga to nowych umiejętności, nowego spojrzenia Maksymalne wykorzystanie nowych możliwości: przez AKTYWNE i SYNERGICZNE podejście do programów europejskich (to generate projects projecting projects and networks networking networks) Mówi samo za siebie M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

27 Możliwe działania na najbliższą przyszłość:
PODSUMOWANIE (2) Możliwe działania na najbliższą przyszłość: ECTS & Suplement do dyplomu (SOCRATES) Włączenie się w TUNING Propozycje wstępne projektów (październik 2003) GRUNDTVIG 1 GRUNDTVIG 4 MINERVA Leonardo PP/LA/TN/RM Wspomnę, że istnieją struktury (np. sieć uczelnianych koordynatorów ECTS, nieformalne zespoły osób współpracujących w Super-JEPach etc.). Można by na tych strukturach się oprzeć przy tworzeniu nowych projektów. Powtórzyć, na czym polegał sukces Super-JEPów. Politechniki działały „po staremu” i przegrały. Nie zmarnować kapitału ludzkiego i możliwości jakie w tej chwili istnieją w związku z naszym wchodzeniem do EU. Brak struktur: międzynarodowe programy dydaktyczne – „ziemia niczyja”. Nie wiem, jakie są relacje między UKA i UKProM. Z konieczności przedstawiłem skrótowo całą tematykę. Zawsze mogę rozwinąć. Podziękuję za uwagę. M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003

28 M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003
PODSUMOWANIE (3) Informacje: Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ( Fundusz Współpracy ( Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych ( UJ: Biuro Współpracy Międzynarodowej (www2.uj.edu.pl/IRO/) CITTRU Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii Wspomnę, że istnieją struktury (np. sieć uczelnianych koordynatorów ECTS, nieformalne zespoły osób współpracujących w Super-JEPach etc.). Można by na tych strukturach się oprzeć przy tworzeniu nowych projektów. Powtórzyć, na czym polegał sukces Super-JEPów. Politechniki działały „po staremu” i przegrały. Nie zmarnować kapitału ludzkiego i możliwości jakie w tej chwili istnieją w związku z naszym wchodzeniem do EU. Brak struktur: międzynarodowe programy dydaktyczne – „ziemia niczyja”. Nie wiem, jakie są relacje między UKA i UKProM. Z konieczności przedstawiłem skrótowo całą tematykę. Zawsze mogę rozwinąć. Podziękuję za uwagę. M. Frankowicz, Krakowski Oddział PTChem, 19 lutego 2003


Pobierz ppt "Międzynarodowe programy edukacyjne czyli Life After Tempus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google