Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

2 PORZĄDEK ZEBRANIA 1. Powitanie gości i liderów 2
PORZĄDEK ZEBRANIA Powitanie gości i liderów 2. Wystąpienie Opiekuna 3. Wystąpienie Starosty UTW 4. Prezentacje Koordynatorów i Kierowników 5. Ankieta 6. Dyskusja – Wnioski 7. Część integracyjna.

3 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego powołał 19 listopada 2012 r. nowego Opiekuna UTW . Dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak Kierownik Zakładu Historii XIX wieku, dziejów Polonii i Emigracji w Instytucie Historii Wydziału Socjologoczno-Historycznego UR.

4 W dniu 16.10.2012 odbyła się Inauguracja 29 roku akademickiego UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim
JM REKTOR prof. dr hab. ALEKSANDER BOBKO powitał słuchaczy UTW Wystąpienie Starosty Wykład inauguracyjny "Społeczeństwo XXI wieki - społeczeństwem ludzi bezdomnych", wygłosił Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR prof. dr hab. Wojciech Walat Program artystyczny – artyści Instytutu Muzyki

5 Dnia 17 listopada w Klubie „Galaktyka” w Rzeszowie odbyło się spotkanie integracyjne z uroczystym przyjęciem w poczet studentów UTW nowych słuchaczy.

6 Wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Czarnej w Bieszczadach 14-15 LISTOPADA 2012.
Szkolenia dla liderów UTW "Aktywność liderów – szansą aktywności wszystkich słuchaczy UTW" realizowane w ramach projektu, na który Stowarzyszenie Przyjaciół UTW uzyskało grant w konkursie Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych

7 Wyjazdowe warsztaty Szkoleniowe ASOS w Czarnej

8 Poranny spacer w Bieszczady

9 Wycieczka do zabytkowego kościółka

10 Przed wyjazdem z hotelu w Czarnej

11 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA ROK UTW
r. Elżbieta Łukacijewska – posłanka do europarlamentu, Renata Butryn (posłanka PO) i Teresa Kubas – Hul (Sejmik Województwa Podkarpackiego) zorganizowały w nowej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego Konferencję podsumowująca Europejski Rok Osób Starszych. Alicja Borowiec – menager Chóru „Cantilena” została wyróżniona dyplomem i upominkami za działalnosć w dziedzinie kultury na rzecz rzeszowskiego środowiska.

12 Warszawa 19.12.2012 r. Sala Kolumnowa Sejmu RP
Ewa Wójcik i Małgorzata Chlebowska reprezentowały nasz UTW na Ogólnopolskiej Konferencji Podsumowującej Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz zaproponował utworzenie w przyszłości Parlamentu Seniorów. Istnieje już Departament Polityki Senioralnej i Zespół Parlamentarny do spraw UTW.

13

14

15 Minister Polityki Społecznej i Pracy Władysław Kosiniak - Kamysz
Rząd przeznaczy w 2013 r. na Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych 40 mln zł W pierwszym kwartale zostanie ogłoszony nowy konkurs dla UTW i innych organizacji działających na rzecz seniorów Wysiłki Polski zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, polityki społecznej i integracji Laszlo Andora. Wymienił Polskę jako jeden z trzech krajów, który najwięcej zrobił w polityce senioralnej. Ponad 420 UTW w Polsce.

16 STRUKTURY ORGANIZACYJNE UTW
„Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”- to fundacja z siedzibą w Warszawie – prezes Krystyna Lewkowicz. Na konferencji r. został przyjęty PAKT na rzecz seniorów – dokument zawierający kierunki strategii i polityki senioralnej w Polsce. Jest projekt utworzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej UTW ( 1 osoba z województwa) do reprezentowania interesów senioralnego środowiska.

17 STRUKTURY UTW cd. Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – organizacja koordynująca i wspierająca UTW z całej Polski. Od 2004 r. razem z Polsko-Amery-kańską Fundacją Wolności prowadzi konkursy grantowe np. „Seniorzy w akcji”. Nasz projekt „Rze – kreacja” realizowany w ub. roku przez Ewę Wójcik miał taki grant. Prezesem Fundacji jest Marek Szpunar. Skorzystaliśmy: r był wykład z kardio-logii „Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Zapobieganie udarom mózgu” dr. Jadwiga Nessler wykład „Z mobilnością w trzeci wiek”

18 NOWE KONKURSY Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ ę” i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła kolejny konkurs „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 60+ i do par międzypokoleniowych. Mile widziane są projekty wspierające aktywność starszych mężczyzn. Granty od do zł. - Konkurs na organizację dwudniowych konferencji regionalnych UTW prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych form warsztatowych, - integracja, współpraca, wymiana doświadczeń. Granty od do zł.

19 STRUKTURY cd. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW z siedzibą w Nowym Sączu. Główne cele zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych oraz udzielanie wsparcia: organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego. Prowadzi bezpłatny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla członków Federacji. Prezesa Wiesławę Borczyk gościliśmy na Forum UTW Podkarpacia w maju 2012 r.

20 SPOTKANIE U MARSZAŁKA PODKARPACKIEGO Z WŁADYSŁAWEM KOZAKIEWICZEM
r. Danuta Kamieniecka – Przywara i Józef Dyląg reprezentowali UTW Rzeszów na spotkaniu u Marszałka Mirosława Karapyty w związku z ogólnopolskim programem aktywności fizycznej „BĄDŹ W OLIMPIJSKIEJ FORMIE”. Jest to projekt realizowany przez Fundację „ZATRZYMAĆ CZAS” pod patronatem olimpijczyka Władysława Kozakiewicza.

21

22

23

24 Działalność UTW w b.r.a. 140 nowo przyjętych studentów 6 Zebrań Zarządu UTW 13 Wykładów Ogólnych 13 Sekcji, Klubów i Grup Artystycznych 12 Sekcji i Grup Rekreacji Sportowej 21 Lektoratów języka angielskiego 12 Lektoratów innych języków obcych 16 Grup Informatycznych

25 Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej
KLUB MELOMANA Uczestnictwo w koncertach Filharmonii Podkarpackiej IX – X.2012 r. - 7 koncertów – 368 biletów XI r koncertów – 227 biletów XII r koncertów – 308 biletów I r koncertów – 287 biletów Ogółem: 1190 biletów na kwotę: zł.

26 KLUB TEATRALNO - FILMOWY
Kino Zorza: 8 ciekawych filmów ( m.in. „Bitwa pod Wiedniem”, „Pokłosie”, „Miłość”, „Anna Karenina”) biletów, na kwotę: zł Opera: „Bal Maskowy”, „Aida”, „Madame Butterfly”- 7 biletów i 40 zaproszeń bezpłatnych Karnet „Bilet dla Ciebie” - 11 biletów – 77 zł Kino Zorza: filmowy wtorek z IPN ( „80 milionów”, „Zwerbowana miłość”, „Czarny czwartek” - 55 bezpłatnych wejściowek. Ogółem: 363 bilety i wejściówki.

27 FINANSE UTW Rozliczenie wg r. kalendarzowego (szacunkowe):
Bilnas otwarcia na r. – ,82 zł Wpłaty wpisowego i składek od – ,00 zł Wpłaty wpisowego i składek od – 38,240,00 zł Poniesione koszty od 1.01.do ,34 zł Poniesione koszty od 1.09.do r ,61 zł Stan środków na r ,87 zł.

28 Propozycje wydatków do 31.06.2013 r.
Najważniejsze pozycje: Wewn. faktury (koszt utrzymania biura) zł Koszty wyposażenia i materiałów dla biura zł Bezosobowy fundusz płac zł Koszty Biuletynu – zł Koszty wyj. ekipy na Olimpiadę UTW – zł Biesiada Liderów – zł RAZEM : zł.

29 Nie ukrywaj pragnień, gdyż czas, który wszystko widzi i słyszy, odkryje je wkrótce. SENEKA.


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY OPIEKUNA, GOŚCI I WSZYSTKICH LIDERÓW UTW NA ZEBRANIU PODSUMOWUJĄCYM PIERWSZY SEMESTR ROKU AKADEMICKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google