Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wysoka jakość zarządzania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wysoka jakość zarządzania"— Zapis prezentacji:

1 Wysoka jakość zarządzania
Fundusze inwestycyjne ARKA oraz Asset Managment

2 Rozwój rynku finansowego ... po 1989 roku ...

3 Warszawski Indeks Giełdowy WIG 1991 - 2007

4 Liczba spółek notowanych na GPW
Obecnie 291 spółek na Przewidywane debiuty w spółek Źródło: GPW

5 Kapitalizacja GPW Obecnie 746,6 mld zł na Źródło: GPW

6 Liczba TFI i funduszy inwestycyjnych
Na koniec : TFI - 28 Funduszy - 241 Źródło: KNF

7 Aktywa funduszy inwestycyjnych w mln PLN
Obecnie 117,3 mld zł na Źródło: KPWiG

8 Jak i w co należy dobrze inwestować, aby osiągać wysokie zyski ?
Otoczenie rynkowe ...

9 Stopy procentowe USA – 5,25 % , UE – 3,75 % , Szwajcaria – 2,25 %
Obecnie w Polsce główna stopa rynkowa jest na poziomie najniższym w historii 4,0% USA – 5,25 % , UE – 3,75 % , Szwajcaria – 2,25 %

10 Indeks WIG

11 Gdzie oszczędzają Polacy stan na koniec 2006
Struktura oszczędności Wartość mld PLN Struktura 2005 2006 Depozyty złotowe i walutowe 239,4 46,7 % 41,1 % Otwarte fundusze emerytalne 116,6 18,3 % 20,0 % Fundusze inwestycyjne (z udziałem akcji) 72,2 9,6 % 12,5 % Akcje spółek publicznych 45,0 5,5 % 7,7 % Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 27,5 3,9 % 4,7 % Obligacje i bony 12,9 4,0 % 2,2 % Gotówka w obiegu 68,9 12,1 % 11,8 % Razem 582,9 100 % Źródło: Analizy Online, na podstawie danych NBP, MF, GUS, TFI i PTE

12 0,5 mln posiadaczy rachunków IKE (0,31 mln)
Aktywność Polaków na rynku kapitałowym stan na grudzień 2006 r. (w nawiasach dane za 2005 r.) 12,4 mln członków OFE (11,7 mln) 2,1 mln klientów TFI (1,4 mln) 0,5 mln posiadaczy rachunków IKE (0,31 mln) 0,91 mln rachunków inwestycyjnych w KDPW (0,85 mln) w tym : 0,22 mln rachunków aktywnych (0,19 mln)

13 Jak i w co należy dobrze inwestować, aby osiągać wysokie zyski ?
Dobrze inwestować znaczy inwestować w akcje i na długo !!!

14 Dlaczego inwestujemy w akcje ?
Obligacje, bony skarbowe : niskie stopy zwrotu (oprocentowanie) chronią tylko przed inflacją nie dają dodatkowych profitów, gdy spółki osiągają sukcesy na końcu dostajemy tylko nominał Akcje : bierzemy udział w rosnących zyskach, bo rosną dywidendy na końcu otrzymujemy więcej niż nominał

15 Dlaczego inwestujemy na długo ?
wahania stóp zwrotu maleją wraz z wydłużaniem okresu inwestowania im dłuższy okres inwestowania tym mniejsze ryzyko anty-timing: długoterminowe inwestowanie pozwala nie martwić się czy kupujemy „na górce” czy sprzedajemy „w dołku”

16 Giełda (DJ) – USA (1896-2007) – 111 lat

17 Standard & Poor's 500 wyniosła 11,9%.
Jak z zyskiem inwestować w fundusze akcyjne (Financial Times ) Financial Times, Financial Times podaje wyniki jakie osiągają uczestnicy amerykańskich funduszy akcyjnych na tle indeksu Standard & Poor's 500. W okresie od końca 1985 do końca 2005 średnioroczna stopa zwrotu indeksu Standard & Poor's 500 wyniosła 11,9%. Tymczasem w tym samym okresie uczestnicy funduszy zmieniając wielokrotnie strategię zarobili średniorocznie zaledwie 3,9%

18 Fundusze inwestycyjne „ łatwy ” sposób na wysokie zyski ...

19 Co to jest fundusz inwestycyjny ?
...to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych publicznie środków pieniężnych

20 Uczestnictwo w funduszu nie wymaga
... wiedzy na temat rynku finansowego ani kontrolowania notowań papierów wartościowych

21 Jak działają fundusze inwestycyjne

22 Różnorodność strategii inwestycyjnych
Podstawowe strategie inwestycyjne : Fundusze pieniężne i gotówkowe Fundusze papierów dłużnych ( obligacyjne ) Fundusze stabilnego wzrostu Fundusze mieszane ( zrównoważone ) Fundusze akcji

23

24 Fundusze ARKA z udziałem akcji
akcje papiery dłużne Akcji FIO % % Zrównoważony FIO % % Stabilnego Wzrostu FIO % %

25 Wyniki inwestycyjne Podane dalej wyniki są stopami zwrotu z jednostki wskazanego typu odpowiednich funduszy we wskazanych okresach. Wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

26 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Akcyjne
2006 2005 2004 2003 4 lata Arka stopa zwrotu 50% 39% 36% 52% 331% ranking 4 1 3 odchylenie od mediany 9% 16% 14% 135% WIG 42% 34% 28% 45% 251% WIG 20 24% 35% 25% 179%

27 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Zrównoważone
2006 2005 2004 2003 4 lata Arka stopa zwrotu 35% 30% 24% 26% 173% ranking 2 1 odchylenie od mediany 15% 14% 9% 3% 83% Lukas 39% - 19%

28 Wyniki inwestycyjne: Fundusze Stabilnego Wzrostu
2006 2005 2004 2003 4 lata Arka stopa zwrotu 19% 11% 12% 77% ranking 2 1 7 4 odchylenie od mediany 4% 7% 0% Lukas 20% 17% 15% - 5%

29 Arka Stabilnego Wzrostu 17 % 44 % 59 % 86 % Arka Zrównoważony 28 %
Stopy zwrotu na Fundusz 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata Arka Stabilnego Wzrostu 17 % 44 % 59 % 86 % Arka Zrównoważony 28 % 84 % 104 % 196 % Arka Akcji 42 % 131 % 159 % 395 % WIG – benchmark 43 % 111 % 139 % 312 % Odchylenie od mediany - 1 % 38 % 146 % Odchylenie od benchmarku - 1 % 20 % 83 % wyniki oparte na danych historycznych, nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości zmiana wartości jednostki uczestnictwa kategorii A danego Funduszu w danym okresie wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania oraz opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek

30 Ranking wg stopy zwrotu na 31.03.2007
FUNDUSZE AKCYJNE Ranking 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat Od początku Arki pozycja Arka Akcji 14 3 1 Ilość funduszy 22 21 19 17 15 8 FUNDUSZE ZRÓWNOWAŻONE pozycja Arka Zrównoważony 2 11 10 9 FUNDUSZE STABILNEGO WZROSTU pozycja Arka Stabilnego Wzrostu 23 18

31 Nagrody i wyróżnienia

32 Nagroda Parkietu dla najlepszego TFI 2005 i 2006 Statuetka „Byk i niedźwiedź”

33 2005 rok trzy złote portfele 2006 rok trzy złote portfele
Nagroda Parkietu dla najlepszych zarządzających Złote portfele: 2005 r. i 2006 r. 2005 rok trzy złote portfele 2006 rok trzy złote portfele

34 Rzeczpospolita: najlepsze TFI 2003, 2004 i 2005
BZWBK AIB TFI trzeci raz z rzędu uznane najlepszym TFI w rankingu gazety „Rzeczpospolita”.

35 Fundamenty sukcesu stabilny skład zespołu zarządzających
zdyscyplinowanie i konsekwentna realizacja strategii inwestycyjnej (kupowanie niedoszacowanych spółek) nie stosowanie timingu wysokie zaangażowanie w akcje zaufanie Klientów, zrządzamy ponad 20 mld zł aktywów

36 Przykłady naszych inwestycji

37 Przykłady naszych inwestycji
Spółka Branża Nasi starzy znajomi 1 Getin Banki 2 BPH 3 PBG Budowlana 4 Comarch Technologiczna 5 Stalprodukt Przemysłowa Nowe twarze Raiffeisen ABB Energetyczno-konstrukcyjna Erste

38 Dlaczego inwestowaliśmy w te spółki?
bardzo dobry zarząd ambitna i wiarygodna strategia rozwoju koncentracja na wysoko-marżowych produktach przy kontrolowanym ryzyku i niskich kosztach działalności szybko rosnący rynek, na którym działa spółka i potrafi ten wzrost wykorzystać

39 BZ WBK AIB TFI rosnący udział w rynku

40 2006 przyrost aktywów w mld PLN

41 Perspektywy

42 Wzrost gospodarczy Solidny wzrost gospodarczy : wzrost konsumpcji
spada bezrobocie rośnie fundusz płac poprawia się optymizm konsumentów praca za granicą niskie stopy procentowe niska inflacja ożywienie w inwestycjach produkcja przemysłowa produkcja budowlana inwestycje zagraniczne w Polsce silny eksport (mimo mocnego PLN ) ,3 mld E funduszy strukturalnych

43 Czy akcje są za drogie ? Czy ich ceny mogą nadal rosnąć ?

44 Warszawski Indeks Giełdowy - WIG 1991 - 2007

45 Czy są podstawy do dalszych wzrostów?
TAK, są fundamentalne podstawy dane ekonomiczne w Polsce i na świecie pokazują kontynuację wzrostu gospodarczego nie ma istotnych informacji sugerujących zatrzymanie hossy jedynie w USA spodziewane jest pewne spowolnienie, jednak nie powinno się przełożyć na gospodarkę światową bardzo silnie powinny rosnąć gospodarki w Azji ożywienie w UE, zwłaszcza Niemcy przyspiesza wzrost gospodarczy w Polsce ,8%, 2007 prawdopodobnie ponad 6%   spodziewane dynamiczne wzrosty w innych gospodarkach Europy Śr.-Wsch.

46 Czy giełda jest „przegrzana”?
Jako całość  NIE niektóre spółki, zwłaszcza o mniejszej kapitalizacji są drogie wciąż można znaleźć atrakcyjne spółki inwestycje w akcje są bardziej atrakcyjne niż inwestycje w obligacje wskaźnik P/E na umiarkowanym poziomie w Polsce i na świecie P/E dla spółek z WIG20 obecnie na poziomie ok. 15 progonozowane P/E na 2007 r. wynosi ok 13,5-14. dla porównania: od 2000 roku najniższa wartość P/E wynosiła 9,3 w okresie przed pęknięciem „internetowej bańki” - ok. 36

47 Czym jest P/E? Wskaźnik P/E pokazuje, ile razy cena akcji spółki jest
większa od przypadającego na nią zysku Im współczynnik niższy tym akcje relatywnie tańsze przykład: cena akcji firmy warta jest obecnie 30 zł zysk w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 2 zł wskaźnik P/E dla tej spółki wynosi 30/2 =15.

48 Czy akcje są za drogie? WIG 20
Źródło: Bloomberg

49 WIG (czy akcje... – c.d.) Źródło: Bloomberg

50 mWIG40 (czy akcje... – c.d.) Źródło: Bloomberg

51 S&P 500 (czy akcje są za drogie – c.d.)
Źródło: Bloomberg

52 Dow Jones Eurostoxx 50 (czy akcje... – c.d.)
Źródło: Bloomberg

53 Wyniki funduszy inwestycyjnych...
... a sytuacja na giełdzie

54 Korelacja WIG - DJIA

55 Korelacja WIG - NIKKEI

56 Korelacja WIG - DAX

57 Korelacja Arka Akcji - WIG

58 Korelacja Arka Zrównoważony - WIG

59 Korelacja Arka Stabilnego Wzrostu - WIG

60 PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
ZARZĄDZANIE PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

61 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych?
Nasze Portfele adresujemy do Klientów, którzy: Poszukują zysku większego niż oferują lokaty bakowe Posiadają aktywa powyżej 1 mln zł Rozważają możliwość zainwestowania części aktywów w akcje Nie chcą samodzielnie inwestować na giełdzie Są gotowi podjąć ryzyko związane z inwestowaniem w akcje Z usługi mogą korzystać Klienci indywidualni jak i podmioty gospodarcze.

62 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych?
Minimalna wpłata 1 mln PLN Zarządza ten sam zespół co Arką Klient ma rachunek w DM BZ WBK AM pełnomocnikiem do rachunku Decyzje inwestycyjne w imieniu Klienta Umowa bezterminowa Możliwość dokonywania wpłat i wypłat Raport miesięczny dla Klienta: skład portfela

63 Indywidualne Strategie Inwestycyjne

64 Wybór strategii inwestycyjnej
Wybierając strategie inwestycyjną należy uwzględnić: Na jak długo chcielibyście zainwestować swoje pieniądze ? Jakie ryzyko chcielibyście zaakceptować ? Jaki zysk chcielibyście osiągnąć ?

65 Podstawowe rodzaje portfeli indywidualnych
Portfel Akcyjny Portfel Zrównoważony Portfel Stabilnego Wzrostu

66 PORTFEL AKCYJNY AKCJE HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 5 LAT
MAKSYMALNY UDZIAŁ AKCJI: AKCJE DO 100% 0% AKCJE 100%

67 PORTFEL ZRÓWNOWAŻONY POZOSTAŁE AKTYWA AKCJE AKCJE
HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 3 LATA UDZIAŁ AKCJI: MIN. 40% ALE PONIŻEJ 80% POZOSTAŁE AKTYWA 0% AKCJE 40% AKCJE 80% 100%

68 PORTFEL STABILNEGO WZROSTU
HORYZONT INWESTYCYJNY: MINIMUM 3 LATA MAKSYMALNY UDZIAŁ AKCJI: AKCJE PONIŻEJ 40% 0% AKCJE 40% POZOSTAŁE AKTYWA 100%

69 Dobór akcji do portfeli
1 Strategia Rynkowa 2 Strategia Fundamentalna

70 Dobór akcji do portfeli
Strategia Rynkowa: w skład Portfela wchodzą przede wszystkim akcje dużych spółek (z istotnym udziałem w WIG), charakteryzujące się wysoką płynnością, istotnym kryterium wyboru akcji do Portfela jest analiza fundamentalna.

71 Dobór akcji do portfeli
Strategia Fundamentalna: w skład Portfela wchodzą akcje o perspektywach długoterminowego wzrostu wartości, niska kapitalizacja oraz płynność nie stanowią ograniczenia przy wyborze akcji do Portfela, podstawowym kryterium wyboru akcji do Portfela jest analiza fundamentalna.

72 WYNIKI ZARZĄDZANIA

73 Wyniki inwestycyjne: Portfele Indywidualne
2006 2005 2004 2003 4 lata Akcji Fundamentalny stopa zwrotu 100% 47% 60% 55% 636% Akcji Rynkowy 74% 46% 41% 32% 379% WIG 42% 34% 28% 45% 251% WIG 20 24% 35% 25% 179%

74 STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI ZA 5 LAT - według danych na 31.03.2007
Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarancją analogicznych wyników w przyszłości. Inwestycja w portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

75 Prognoza 2007

76 Perspektywy 2007: makro Oczekujemy podobnego jak w roku 2006 wzrostu PKB dzięki: wzrostowi konsumpcji środkom pomocowym z UE ożywieniu w inwestycjach utrzymaniu się ożywienia gospodarczego w Niemczech i innych krajach UE Umiarkowany wzrost inflacji w drugiej połowie roku silny złoty ogranicza wzrost cen dalszy wzrost funduszu płac

77 Sytuacja makro w krajach Unii Europejskiej
Polska blisko 80% swojego eksportu kieruje do państw Unii Europejskiej, w tym blisko 30% do Niemiec Spodziewamy się dalszej poprawy sytuacji gospodarczej w państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Niemczech Wskaźnik klimatu gospodarczego IFO systematycznie wzrasta, w grudniu 2006 roku osiągnął poziom blisko 109 pkt. Bezrobocie w Niemczech spadło w ciągu roku z poziomu 12,1% do 9,8% w grudniu 2006 roku. Oczekujemy dalszego spadku.

78 Perspektywy 2007: rynek Spodziewamy się wzrostu zainteresowania inwestorów zagranicznych polskim rynkiem: silny wzrost gospodarczy polski rynek jest największym i najbardziej płynnym rynkiem wśród nowych członków UE z wysokim wzrostem PKB.

79 Sytuacja na rynku i wyniki najlepszych funduszy
Akcje: 20% wzrost WIG najlepszy fundusz akcji: >WIG najlepszy fundusz zrównoważony: + 14% najlepszy fundusz stabilnego wzrostu: + 9% Obligacje: 4-5% najlepszy fundusz obligacji: 4,5-5% najlepszy fundusz obligacji europejskich: 2-2,5% (w EUR) Rynek pieniężny: 4-4,5% najlepszy fundusz rynku pieniężnego: 3,5-4%

80 Perspektywy 2007: Sektory Najsilniej wzrastać będą: banki
sektor budowlano-inżynieryjny sektor handlowy

81 Sprzyjające otoczenie:
Podsumowanie Sprzyjające otoczenie: bardzo dobre perspektywy dla gospodarki na najbliższe lata (wzrost PKB i konsumpcji oraz inwestycji, środki z UE) niskie stopy procentowe zyski spółek nadążają za wzrostem cen akcji ( generalnie akcje nie są przewartościowane) dywidendy (za 2005 –10,5 mld , prognozy za 2006 – 12,7 mld)

82 Jak inwestować z zyskiem ? Postaw na najlepszych ... !!!

83 Zapraszam do zadawania pytań
Dziękuję za uwagę Zapraszam do zadawania pytań


Pobierz ppt "Wysoka jakość zarządzania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google