Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B ADANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW U NIWERSYTETU E KONOMICZNEGO W K ATOWICACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B ADANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW U NIWERSYTETU E KONOMICZNEGO W K ATOWICACH."— Zapis prezentacji:

1 B ADANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW U NIWERSYTETU E KONOMICZNEGO W K ATOWICACH

2 P YTANIA BADAWCZE Czy studenci na specjalnościach związanych z przedsiębiorczością wykazują większą skłonność do zakładania własnej działalności gospodarczej? Czy istnieje zależność pomiędzy kierunkiem studiów, a wzrostem aktywności przedsiębiorczej wśród studentów? Czy istnieje zależność pomiędzy wiedzą uzyskaną ze studiów ekonomicznych, a szansą na odniesienie sukcesu przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej?

3 P YTANIA BADAWCZE Czy wskaźnik aktywności przedsiębiorczej wśród studentów na śląsku jest większy niż w innych regionach kraju? Jaki poziom świadomości prezentują studenci jeżeli chodzi o wady i zalety prowadzenia własnej działalności? Czy studenci w Polsce znają możliwości finansowania ich potencjalnej działalności gospodarczej?

4 C ELE BADANIA Celem badania jest uzyskanie informacji o aktywności gospodarczej studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Celem badania jest określenie wpływu znajomości zagadnień z zakresu ekonomii na powodzenie w praktyce rynkowej. Celem praktycznym badania jest uzyskanie informacji o potencjalnych zmianach w systemie nauczania na UE w Katowicach w celu zwiększenia wskaźnika aktywności przedsiębiorczej studentów.

5 C ELE BADANIA Celem badania jest porównanie wiedzy na temat źródeł finansowania działalności gospodarczej pomiędzy studentami różnych kierunków. Celem badania jest określenie najczęściej wymienianych przez studentów zalet i wad prowadzenia działalności oraz związanych z nią ryzyk.

6 P RZEGLĄD LITERATURY Badanie ukazujące porównanie oczekiwanych wyników po rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej przez studentów francuskich i amerykańskich Badania prowadzone w Puerto Rico (92 %) i Catalonii (74 %)wskazują, że studenci wykazują znaczną chęć założenia własnego biznesu – nie współgra to jednak z rzeczywistymi czynami, które są obrazowane przez wskaźniki poniżej 10 %

7 P RZEGLĄD LITERATURY Badania przeprowadzone na studentach w Polsce wskazujące, że absolwenci studiów ekonomicznych charakteryzują się o 45% większą aktywnością przy zakładaniu własnej działalności od innych studentów Świadomość studentów w Polsce na temat możliwości pozyskania finansowania kształtuje się na bardzo niskim poziomie i znajomości jedynie podstawowych form zdobywania kapitału

8

9 Z AKRES BADAŃ Przestrzenny – badanie zostanie przeprowadzone na terenie UE w Katowicach Czasowy – badanie zostanie przeprowadzone w dniach pomiędzy 5 a 18 grudnia 2011 roku Podmiotowy – studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia UE w Katowicach, którzy mają reprezentować ogólny przekrój studentów Przedmiotowy – przedmiotem badania jest aktywność przedsiębiorcza wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

10 H IPOTEZY Zakłada się, że studenci na specjalnościach związanych z przedsiębiorczością wykazują większą skłonność do zakładania własnego biznesu niż studenci innych kierunków ekonomicznych. Zakłada się, że istnieje silna zależność pomiędzy kierunkiem wybranych studiów, a aktywnością przedsiębiorczą wśród studentów. Zakłada się, że istnieje silna zależność pomiędzy posiadaną wiedzą z zakresu ekonomii, a sukcesem rynkowym przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

11 H IPOTEZY Zakłada się, że studenci charakteryzują się niską wiedzą na temat form finansowania własnych przedsięwzięć. Mniema się, że powody do założenia własnej firmy wśród studentów wykazują się dużym zróżnicowaniem.

12 M ETODYKA B ADAŃ JAKOŚCIOWYCH Przeprowadzenie badań jakościowych z pomocą wywiadu bezpośredniego Dobór 3 studentów studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym spełniających poniższe kryteria Studenci pierwszego stopnia studiów stacjonarnych Studenci kierunków powiązanych z ekonomią Prowadzący lub planujący założenie własnej działalności gospodarczej

13 P ROJEKT WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO Czy masz zamiar rozpocząć działalność gospodarczą w trakcie lub po zakończeniu studiów? W jakiej branży masz zamiar działać? W jaki sposób uczelnia przygotowuje cię do założenia własnej firmy? Jakimi cechami powinien charakteryzować się przedsiębiorca? Czy na uczelni istnieją organizacje wspierające studentów rozpoczynających działalność gospodarczą? Na jaką pomoc mogą liczyć studenci poza murami uczelni przy zakładaniu własnej firmy?

14 P ROJEKT WYWIADU BEZPOŚREDNIEGO Jakie są zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Jakie są wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej? Czy brałeś/aś udział w szkoleniach rozwijających zachowania przedsiębiorcze, a jeżeli tak to jaka jest ich dostępność? Czy ktoś w twojej rodzinie prowadzi już własną działalność gospodarczą? Co skłoniło te osoby do założenia firmy? Czy aglomeracja śląska jest dobrym miejscem na prowadzenie własnej firmy?

15 L ITERATURA Przedsiębiorczość studentów w Polsce i w wybranych krajach Europy środkowo-wschodniej / Tomasz Bernat, Jarosław Korpysa, Marek Kunasz; Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin : Wydawnictwo Print Group Daniel Krznowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. Students and Entrepreneurship: A Comparative : Study of France and the United States / Jean- Pierre Boissin, Bénédicte Branchet, Sandrine Emin; Journal of Small Business and Entrepreneurship 22, 2009.

16 L ITERATURA University Students Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison / JOSE´ Ma VECIANA, MARINE´ S APONTE, DAVID URBANO; International Entrepreneurship and Management Journal 1, 2005.

17 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Autorzy: Rafał Kwol Robert Jabłoński Marcin Nyga


Pobierz ppt "B ADANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW U NIWERSYTETU E KONOMICZNEGO W K ATOWICACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google