Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY"— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY

2 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ EUROPA ZACHODNIA - W TYM KRAJE DZISIEJSZEJ UNII EUROPEJSKIEJ – BYŁA UZALEŻNIONA OD AMERYKAŃSKIEJ POMOCY GOSPODARCZEJ. POD WPŁYWEM: SZYBKIEGO POSTĘPU WEWNĘTRZNEJ INTEGRACJI, UPADKU DAWNEGO UKŁADU DWUBIEGUNOWEGO, WZGLĘDNEJ STABILIZACJI REŻIMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH, TYPU: MFW, BŚ, WTO, ZACIEŚNIAJĄCEJ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH W DWUDZIESTY PIERWSZY WIEK UNIA EUROPEJSKA WESZŁA NA POZYCJI RÓWNORZĘDNEGO PARTNERA DOSPODARKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

3 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
LICZBA LUDNOŚCI W KRAJACH TRIADY (mln osób) LATA UNIA EUROPEJSKA STANY ZJEDNOCZONE JAPONIA 169, , ,2 , , ,2 , , ,5 311, , ,5 362, , ,2 , , ,3

4 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W KRAJACH TRIADY W 2004 ROKU W CENACH BIEŻĄCYCH W PARYTECIE SIŁY NABYWCZEJ w mld USD w % w mld USD w % ŚWIAT , , USA , , , ,0 UNIA EUROPEJSKA , , , ,5 JAPONIA , , , ,9

5 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
PKB per capita WEDŁUG SIŁY NABYWCZEJ W KRAJACH TRIADY WZGLĘDEM POZIOMU UE (w %) UNIA EUROPEJSKA (25) UE (15) , ,9 STREFA EURO , ,7 STANY ZJEDNOCZONE , , ,7 JAPONIA , , ,3

6 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
TEMPO WZROSTU PKB W KRAJACH TRIADY W LATACH (%) średnio UNIA EUROPEJSKA (25) , , , ,3 UE(15) , , , ,2 STREFA EURO , , , ,1 STANY ZJEDNOCZONE , , , ,2 JAPONIA , , , ,8

7 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
WYDATKI NA BADANIA I ROZWÓJ W LATACH w mln euro w relacji do PKB (%) UNIA EUROPEJSKA (25) , , ,90 STANY ZJEDNOCZONE , , JAPONIA , ,

8 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
INFLACJA W KRAJACH TRIADY W LATACH (W %) średnio UNIA EUROPEJSKA (25) , , , ,1 UE (15) , , , ,1 STREFA EURO , , , ,2 STANY ZJEDNOCZONE , , , ,3 JAPONIA , , , ,5

9 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
STOPA BEZROBOCIA W PAŃSTWACH TRIADY W LATACH (%) średnio UNIA EUROPEJSKA (25) , , , ,5 UE(15) , , , ,8 STREFA EURO , , , ,4 STANY ZJEDNOCZONE , , , ,8 JAPONIA , , , ,3

10 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
SALDO RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH W RELACJI DO PKB W KRAJACH TRIADY W LATACH (%) średnio UNIA EUROPEJSKA (25) , , , ,9 UE (15) , , , ,7 STREFA EURO , , , ,5 STANY ZJEDNOCZONE , , , ,7 JAPONIA , , , ,6

11 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
UDZIAŁ KRAJÓW TRIADY W WYMIANIE MIĘDZYNARODOWEJ (%) udział w towarowym udział w obrotach udział w obrotach obrocie (eksp. + imp.) towarowych usługowych 2004 eksport import eksport import UE (25) , , , ,7 USA , , , ,1 JAPONIA , , , ,8

12 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY WYDADTKI NA OBRONĘ W 2006 ROKU USA 3,8% PKB; FRANCJA 2,4% PKB; WIELKA BRYTANIA 2,3%PKB WŁOCHY 1,7% PKB NIEMCY 1,3% PKB JAPONIA 1% PKB

13 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
PIĘĆ DEKAD INTEGRACJI EKONOMICZNEJ DOPROWADZIŁO UNIĘ EUROPEJSKĄ DO WIELU WAŻNYCH OSIĄGNIĘĆ W SFERZE GOSPODARCZEJ TYPU: STWORZENIE STABILNYCH FUNDAMENTÓW MAKROEKONOMICZNYCH, NISKI POZIOM INFLACJI ORAZ STOPY PROCENTOWEJ, W ZNACZNEJ MIERZE ZUNIFIKOWANY RYNEK WEWNĘTRZNY. JEDNAKOWOŻ, POSTĘPUJĄCE ZMIANY I TRENDY ZWIĄZANE Z GLOBALIZACJĄ, UŚWIADOMIŁY KONIECZNOŚĆ REFORM, KTÓRE ZARADZIŁYBY NASTĘPUJĄCYM PROBLEMOM: BARIEROM STRUKTURALNYM DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO, SPOWOLNIENIU TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO, WYSOKIEMU POZIOMOWI BEZROBOCIA, ROSNĄCEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ŚWIATOWYCH.

14 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
PRZEDSTAWIONE UPRZEDNIO PORÓWNANIA W RAMACH TRIADY STAŁY SIĘ TAKŻE PRZESŁANKĄ DLA SFORMUŁOWANEJ W 2000 ROKU STRATEGII LIZBOŃSKIEJ, NASTAWIONEJ NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI. W ROKU 2005 PODJĘTO PONOWNIE KWESTIĘ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ, A Z POSTULATÓW: PEŁNEGO OTWARCIA RYNKU USŁUG, ENERGII, ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH I PRACY, PRZEZNACZENIA POMOCY PAŃSTWA DLA SEKTORÓW O NAJWYŻSZYM POTENCJALE WZROSTU, ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ DO 3% PKB OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH NARODOWYCH PROGRAMÓW WALKI Z BEZROBOCIEM, ZRODZIŁ SIĘ NOWY WARIANT STRATEGII LIZBOŃSKIEJ Z NOWYMI PRIORYTETAMI UKIERUNKOWANYMI NA WZROST GOSPODARCZY ORAZ ZATRUDNIENIA

15 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA UWAGĘ

16 UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY
ISTOTNA UWAGA STRATEGICZNA: jeśli zależność Europy od zewnętrznego zaopatrzenia w nośniki energetyczne będzie wzrasta z dzisiejszych 50% na 80% w roku 2025, to dostawcą dla niej nie będzie tylko Rosja, ale także Afryka Północna, Bliski Wschód oraz region kaspijski, których związki gospodarcze z Europą Zachodnia, zwłaszcza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, są znacznie silniejsze niż z Rosją


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA NA TLE KRAJÓW TRIADY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google