Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
PRZYGOTOWANIE URZĘDÓW GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH DO DŁUGOTRWAŁEJ AWARII ENERGETYCZNEJ (wg danych otrzymanych w styczniu br. z gmin i powiatów)

2 Przygotowanie gmin do awarii energetycznej w marcu i listopadzie 2012 r. (zabezpieczenie minimalnych potrzeb mieszkańców).

3 Zabezpieczenie w agregaty prądotwórcze szpitali
100% szpitali spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku Nr 31, poz. 158).

4 Zabezpieczenie w agregaty ujęć wody i stacji uzdatniania wody
W województwie znajdują się: ujęcia wody pitnej, 271 stacji uzdatniania wody. 24 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych na ujęciach wody pitnej.

5 Zabezpieczenie w agregaty oczyszczalni ścieków
W województwie: 23 gminy nie posiadają agregatów prądotwórczych w oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, - 32 gminy nie posiadają oczyszczalni ścieków, korzystają z oczyszczalni gmin sąsiednich

6 Zabezpieczenie w agregaty urzędów gmin i starostw powiatowych

7 Zabezpieczenie w agregaty placówek handlowych
W 63 gminach brak agregatów w placówkach handlowych.

8 Zabezpieczenie w agregaty przychodni lekarskich i aptek

9 Zabezpieczenie w agregaty stacji paliw

10 Kryteria oceny przygotowania starostw powiatowych i urzędów gmin do długotrwałej awarii energetycznej przygotowanie starostw powiatowych i urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego (przystosowanie instalacji elektrycznej i przyłączy), zabezpieczenie w UPS i agregaty prądotwórcze urzędów gmin i starostw powiatowych, zapewnienie funkcjonowania urzędów gmin i starostw powiatowych w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii elektrycznej.

11 Planowane działania urzędów zwiększające zabezpieczenie w latach na okoliczność braku energii elektrycznej Działania tymczasowe (doraźne) podejmowane przez kierowników JST w celu zapewnienia funkcjonowania urzędu w warunkach awarii energetycznej (określenie komórek organizacyjnych urzędu do zasilania agregatem, rozpoznanie możliwości wypożyczenia agregatów, podpisanie stosownych umów). Planowane działania w tym: - przygotowanie instalacji elektrycznej urzędów do podłączenia agregatu, - zakup agregatów, wypożyczenie, itp., - sprawdzenie zasilania awaryjnego urzędów w latach Określenie terminu (roku) przygotowania urzędów do awarii energetycznej (zakup agregatów i przystosowanie budynków do zasilania awaryjnego).

12 (wg danych przesłanych w styczniu br. do WBiZK)
Przygotowanie starostw powiatowych do zasilania agregatami prądotwórczymi (wg danych przesłanych w styczniu br. do WBiZK) Starostwa przygotowane do awarii energetycznej (9 starostw) Starostwa nieprzygotowane do awarii energetycznej (13 starostw) Starostwo powiatowe: w Bochni zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o własne agregaty, w Wadowicach zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, ziemskie krakowskie zabezpiecza 100% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, w Suchej Beskidzkiej zabezpiecza 40% potrzeb w oparciu o agregaty z jednostek PSP, 5 starostw zabezpiecza funkcjonowanie urzędów od 5%-20%.

13 Stan przygotowania obiektów starostw powiatowych
Lp. Nazwa starostwa Ilość agregatów Ilość UPS / czas zasilania Przystosowanie budynków starostw do zasilania z agregatu prądotwórczego % zabezpieczenia potrzeb energetycznych Uwagi przystosowane nieprzystosowane 1 Bochnia Nie przesłano informacji 100% 2 Brzesko 1 / 3o min. 20% Zabezpieczenie 5 wydziałów urzędu  3 Chrzanów 1 / 8 h 15% Zabezpieczenie WZK i SO. Agregaty pozyskiwane z jednostek PSP 4 Dąbrowa 0% Nie zabezpiecza urzędu  5 Gorlice 1 /do 30 min Nieprzystosowane zabezpieczenie tylko PCZK Zabezpieczenie tylko PCZK 6 Krakowski 1 / do czasu włącz. agregatu Agregaty pozyskiwane 7 Limanowa 8 Miechów 1 / 30 min. 9 Myślenice Doraźne przygotowanie instalacji elektrycznej 5% Zabezpieczenie PCZK i WZK   10 Nowy Sącz  Zabezpieczenie tylko PCZK 11 Nowy Targ 1 / 5 h 12 Olkusz 1 / 20 min. 13 Oświęcim 14 Proszowice 15 Sucha B. 40% Zabezpieczenie Wydziału Organizacyjnego 16 Tarnowski 17 Zakopane 18 Wadowice 19 Wieliczka 1 / do 12 h 20 m. Kraków 1 / do zamk serwera 21 m. Nowy Sącz Zabezpieczenie WZK i OL  22 m. Tarnów 1 / 15 min 10%  Zabezpieczenie Wydz. Bezp. Publicznego Razem Średnia 19%

14 Planowany termin przystosowania starostw do zasilania awaryjnego
- do roku 2017 Lp Nazwa starostwa Urzędy starostw przygotowane 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. Nie zaplanowano 1 Bocheński 2 Brzeski 3 Chrzanowski 4 Dąbrowski 5 Gorlicki 6 Krakowski 7 Limanowski 8 Miechowski 9 Myślenicki 10 Nowosądecki 11 Nowotarski 12 Olkuski 13 Oświęcimski 14 Proszowicki 15 Suski 16 Tarnowski 17 Tatrzański 18 Wadowicki 19 Wielicki 20 m. Kraków 21 m. Nowy Sącz 22 m. Tarnów Razem - 7 starostw planuje przystosować budynki, - 6 starostw nie planuje przystosowania urzędu w najbliższych latach.

15 Przygotowanie budynków urzędów gmin do zasilania z agregatu prądotwórczego
Urzędy gmin przygotowane do awarii energetycznej (76 gmin) Urzędy gmin nieprzygotowane do awarii energetycznej (103 gminy) - 76 gmin deklaruje przygotowanie do długotrwałej awarii energetycznej, co nie jest spójne z wykazaną ilością przygotowanych budynków do zasilania awaryjnego 64 (36%), - 12 urzędów gmin będzie zasilane bezpośrednio z agregatów w sposób doraźny.

16 Stan przygotowania urzędów gmin w powiatach
Lp Nazwa powiatu Ilość gmin w powiecie Ilość agregatów zabezpieczających urzędy w gminach Ilość UPS Urzędy gmin przystosowane Urzędy gmin nieprzystosowane Ilość urzędów gmin posiadających agregaty w powiecie/ % zabezpieczenia urzędów gmin w powiecie Średni % zabezpieczenia urzędów w gminach posiadających agregaty 1 Bocheński 9 5 3 6 5 / (56%) 68% 2 Brzeski 7 5 / (71%) Chrzanowski 4 2 / (40%) 53% Dąbrowski 1 / (14%) 50% Gorlicki 10 11 7 / (70%) 71% Krakowski 17 8 9 / (53%) 54% Limanowski 12 6 / (50%) Miechowski Nie przesłano informacji 2 / (29%) 63% Myślenicki Nie przesłano informacji 76% Nowosądecki 16 6 / (38%) 36% Nowotarski 14 13 7 / (50%) 65% Olkuski 5 / (83%) 60% Oświęcimski Nie przesłano informacji 2 / (22%) 55% Proszowicki Nie przesłano informacji 2 / (33%) 100% 15 Suski 3 / (33%) Tarnowski 9 / (56%) 45% Tatrzański 0 / (0%) 0% 18 Wadowicki 4 / (40%) 19 Wielicki 1 / (20%) 30% Razem 179 107 89 64 115 81 /Średnia (42%) Średnia 56% (64%) urzędów gmin jest nieprzystosowane do podłączenia agregatu prądotwórczego, (42%) urzędów gmin posiada agregaty, (50%) urzędów gmin posiada UPS.

17 Gminy przygotowane/ilość gmin
Planowany termin przystosowania urzędów gmin do zasilania awaryjnego do roku 2016 Lp Nazwa powiatu Gminy przygotowane/ilość gmin 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. Nie określono terminu Razem w latach 1 Bocheński 3 / 6 2 Brzeski / 5 Chrzanowski / 4 Dąbrowski Gorlicki / Krakowski 9 / 8 7 Limanowski / Miechowski Myślenicki / 10 Nowosądecki / 12 11 Nowotarski / Olkuski / 13 Oświęcimski 14 Proszowicki 15 Suski 16 Tarnowski 17 Tatrzański / 18 Wadowicki 19 Wielicki Razem 64 / 179 26 35 20 28 115 urzędów gmin w latach planuje przystosować budynki do zasilania z agregatu prądotwórczego, urzędów gmin nie określiło terminu.

18 Możliwości załatwienia spraw w urzędach gmin w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej.
- 76 gmin deklaruje zabezpieczenie najważniejszych komórek organizacyjnych w urzędach.

19 Sprawdzenie awaryjnego zasilania w urzędach gmin w latach 2012-2016
Lp. Nazwa powiatu Ilość gmin Ilość urzędów gmin w których sprawdzono awaryjne zasilanie budynków w 2012 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w 2013 r. Ilość urzędów gmin planujących sprawdzenie zasilania awaryjnego w latach 1 Bocheński 9 3 4 2 Brzeski 7 Chrzanowski 5 Dąbrowski Gorlicki 10 6 Krakowski 17 Limanowski 12 8 Miechowski Myślenicki Nowosądecki 16 11 Nowotarski 14 Olkuski 13 Oświęcimski Proszowicki 15 Suski Tarnowski Tatrzański 18 Wadowicki 19 Wielicki Razem 179 44 83 52 - 44 gminy sprawdziły zasilanie awaryjne w 2012 roku, - 83 gminy planują sprawdzić zasilanie awaryjne w roku, - 52 gminy odsunęły problem zabezpieczenia urzędów do awarii energetycznej do roku 2016.

20 Pozyskanie agregatów prądotwórczych przez urzędy gmin
Na 179 urzędów gmin, 81 urzędów posiada agregaty prądotwórcze. 98 urzędów gmin nie posiada agregatów do zasilania awaryjnego, z tego: - 55 urzędów gmin wskazało pozyskanie agregatów prądotwórczych, w tym: - 32 gminy z jednostek OSP, - 15 gmin z firm wypożyczających agregaty, - 3 gminy z gmin sąsiednich, - 5 gmin z innych jednostek. - 43 urzędy gmin nie podały informacji o pozyskaniu agregatów.

21 AWARIA ENERGETYCZNA W STYCZNIU 2013 R.
Przerwy w dostawie energii elektrycznej w województwie małopolskim w dniach od 21 do 23 stycznia 2013 r. - Przyczyny: uszkodzenie linii energetycznych spowodowane oblodzeniem lub powalonymi drzewami i konarami drzew. - Czas trwania: od kilku do kilkunastu (kilkudziesięciu) godzin. - Zasięg: punktowy na terenie 25 gmin /10 powiatów/. - Skutki: odbiorców bez prądu, - 318 uszkodzonych stacji transformatorowych. W dniu r. po godz. 17:20 wystąpiła awaria energetyczna Głównego Punktu Zasilającego w rejonie Kraków-Podgórze. Zasilania elektrycznego pozbawione zostały rejony: Osiedla Wola Duchacka, Osiedla Kurdwanów, rejon Bonarki i Ronda Matecznego (w sumie około 30 tysięcy odbiorców). O godz. 18:48 zasilanie do wszystkich odbiorców zostało przywrócone.

22 SYTUACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DN. 21.01-23.01.2013

23 Rodzaj uszkodzeń i podjęte działania w trakcie awarii energetycznej
Lp Powiat Czas trwania Rodzaj awarii Istotne skutki Własne działania 1. Miasto Tarnów do 1h Uszkodzona linia napowietrzna 15 kV Nie wystąpiły Nie były konieczne 2. Bocheński max. do 12h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne średniego napięcia w wyniku p połamanych drzew 3. Brzeski max. do 18 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew 4. Gorlicki max. do 4 h Uszkodzone stacje transformatorowe, linie napowietrzne SN Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) – Gmina Szymbark, Wysowa i Uście Gorlickie 5. Krakowski max. do 14 h Zerwane linie napowietrzne SN i 15 kV Straty dla lokalnych przedsiębiorców, okresowy brak wody, przerwy w pracy przepompowni ścieków (3) i wody (1) w Gminach Skała i Sułoszowa Uruchomiono agregaty prądotwórcze w oczyszczalniach ścieków (3) i ujęciu wody (1) - Gmina Skała (2) i Gmina Sułoszowa (2) 6. Miechowski do 24 h Awaria linii napowietrznych poza powiatem miechowskim 7. Nowosądecki 8. Olkuski Uruchomiono agregat prądotwórczy na ujęciu wody w Jangrocie 9. Tarnowski Uszkodzone linie napowietrzne SN w wyniku połamanych drzew i gałęzi W Woli Rzędzińskiej w Firmie „Tarel” unieruchomienie procesów produkcyjnych Gminy nie podejmowały własnych działań 10. Wadowicki do 13 h Uszkodzone stacje transformatorowe

24 Wnioski: Obecny stan zabezpieczenia energetycznego, pomimo zakupów w ostatnich 2 latach 248 agregatów prądotwórczych stwarza potencjalne zagrożenie dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb ludności w przypadku rozległej awarii energetycznej. Część jednostek samorządu terytorialnego liczy się z możliwością wykorzystania agregatów prądotwórczych PSP oraz zakupionych przez gminy na potrzeby OSP głównie spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – stopień i zakres ich wykorzystania wydaje się być znacząco ograniczony. Brak zainteresowania dużej części JST działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego czego wymownym przykładem jest brak propozycji rozwiązań tymczasowych (doraźnych) w zakresie zabezpieczenia urzędów gmin i starostw powiatowych w agregaty prądotwórcze. Długotrwała awaria energetyczna stwarza zagrożenie zanieczyszczenia środowiska, dotyczy to szczególnie 23 gmin, które nie posiadają agregatów na oczyszczalniach ścieków.

25 - 13 (59%) starostw powiatowych,
Wnioski cd. Obecny stan przystosowania urzędów gmin i starostw powiatowych nie gwarantuje funkcjonowania urzędów: - 13 (59%) starostw powiatowych, - 103 (58%) urzędów gmin, W sytuacji rozległej awarii energetycznej ilość urzędów gmin nieprzygotowanych może dojść do 135 (75%). Część gmin i starostw powiatowych nie traktuje priorytetowo zabezpieczenia urzędów w awaryjne źródła zasilania: - 6 starostw powiatowych i 28 gmin nie określiło terminu przystosowania budynków do zasilania z agregatów prądotwórczych, gmin planuje przystosować budynki urzędów do roku 2016. Gminy i starostwa powiatowe nie przejawiają inicjatywy do pozyskania agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia urzędów: gmin podpisało stosowne umowy, - żadne ze starostw nie podpisało umowy i nie wskazało sposobu pozyskania agregatów.

26 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google