Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna"— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna

2 zespół norm i ocen moralnych
Czym jest etyka? ETYKA – éthikós – zwyczajny, éthos – zwyczaj, obyczaj. zespół norm i ocen moralnych (dot. grupy społecznej, środowiska) 2. filozoficzna nauka o moralności aksjologia- teoria wartości, deontologia – nauka o powinnościach.

3 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
ZASADY GODNOŚCIOWEJ REGULACJI ZACHOWANIA ZASPOKAJANIE POTRZEBY GODNOŚCI: RELACYJNOŚĆ AUTONOMIA

4 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z RELACYJNEGO SPOSOBU ZASPOKAJANIA POTRZEBY GODNOŚCI: niepokój, troska „co myślą inni”; duża chwiejność dobrego mniemania o sobie, poczucie zagrożenia; przywiązanie do atrybutów statusu społecznego; walka o utrzymanie tego statusu.

5 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
UWAGA!!! SKUTKI!!! wybór „drogi na skróty” w celu uzyskania lepszej pozycji w stosunku do „osób odniesienia”, agresywne deprecjonowanie innych (ośmieszanie, intrygi, zakłamanie), człowiek „relacyjny” – to typowy „umniejszacz”, niemoralne, nieetyczne postępowanie.

6 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
AUTONOMIA najbardziej dojrzały sposób zaspokajania potrzeby godności Jaki jestem? – wartości, które cenię, Co robię? – moje postępowanie. Jaki jestem? = Co robię?

7 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
WARTOŚCI = CZYNY KONSONANS GODNOŚCIOWY przeżycie dostępne osobom, których system normatywno-wartościowy jest dojrzały, tzn.: ZRÓŻNICOWANY, UPORZĄDKOWANY, ZHIERARCHIZOWANY.

8 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
ETOS SPOŁECZNY, GRUPOWY, ZAWODOWY, OSOBISTY.

9 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
„RELACYJNY ETOS SUKCESU” ukierunkowanie na korzyści, „wyścig szczurów”, bezwzględność, „agresywny skrót do godności”, uzależnienie od opinii innych.

10 Psychologiczne uwarunkowania zasad i norm etycznych
AUTONOMICZNY ETOS ZASAD ETOS ZAWODOWY ETOS OSOBISTY !!!DOJRZAŁOŚĆ!!!

11 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie - 1999
BADANIA ANKIETOWE PAŹDZIERNIK I LISTOPAD 1999 r. brak wiedzy o administracji rządowej – 25%, błędne utożsamianie organów samorządowych z administracją rządową – od 16% do 35% badanych.

12 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie - 1999
WSKAZANIA NA CECHY POZYTYWNE URZĘDNIKÓW kompetencja – 90%, uczciwość – 77%, uprzejmość – 86%, przystępność – 86%.

13 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie - 1999
ZARZUTY „zbywanie interesanta” – 16%, zachłanność – 6%, chciwość – 5%, skorumpowanie – 4%.

14 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie - 1999
KORUPCJA – 10% URZĘDNIKÓW: pracownicy informacji – 4%, podejmujący decyzje – 7%, stanowiska kierownicze – 13%,

15 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie – rok 2004
Transparency International – Indeks Percepcji Korupcji: Polska zajmuje 67 miejsce (na 145 państw), 3,5 pkt > możliwych 10 pkt (brak korupcji). Powszechność korupcji w odczuciu Polaków (badania OBOP): Rok 1999 – 43%, Rok 2002 – 54%, Rok 2003 – 68%.

16 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Badanie – rok 2004
Badanie Fundacji im. S. Batorego: „daję łapówki” – 15%: (służbie zdrowia – 50%,policjantom drogówki – 12%, urzędnikom – 8%, nauczycielom – 5%) „znam tych, co biorą” – 23%: (kadra kierownicza, inteligencja – 50%, prowadzący działalność gospodarczą – 37%. osoby z wyższym wykształceniem – 36%)

17 Obszary i mechanizmy korupcjogenne Transparency International 2006
INDEKS PERCEPCJI KORUPCJI POLSKA – 3,7 PKT (10 PKT –ZNIKOMA KORUPCJA, DUŻA PRZEJRZYSTOŚĆ 0 PKT – BRAK PRZEJRZYSTOŚCI, POWSZECHNA KORUPCJA)

18 Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005-2009
KORUPCJA Przekupstwo Kradzież Protekcja Kumoterstwo Nepotyzm Łapownictwo 4 WYMIARY: ekonomiczny, polityczny, kulturowy, praktyczny,

19 Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005-2009
CELE STRATEGICZNE: zapobieganie, skoordynowanie działań, ograniczenie tolerancji społecznej, stworzenie przejrzystych struktur.

20 Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005-2009
OBSZARY DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ OBJĘTE STRATEGIĄ: gospodarka, najwyższa władza państwowa, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, ochrona zdrowia, finanse publiczne, edukacja, kultura, środki masowego przekazu.

21 Strategia Antykorupcyjna II etap wdrażania 2005-2009
INSTYTUCJE, których zadaniem jest ZWALCZANIE KORUPCJI: MSWiA, Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Zamówień Publicznych, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne (24 lipca 2006 r.).


Pobierz ppt "Profilaktyka etyczna i strategia antykorupcyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google