Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP."— Zapis prezentacji:

1 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP.
Bartosz Jabłonecki

2 Energia i jej przemiany
Dział IV

3 Praca mechaniczna. Rodzaje energii: mechaniczna elektryczna chemiczna
promieniowania wewnętrzna jądrowa Bartosz Jabłonecki

4 Energię uzyskuje ciało, nad którym wykonano pracę.
Praca mechaniczna. Energię uzyskuje ciało, nad którym wykonano pracę. Bartosz Jabłonecki

5 Praca mechaniczna. Praca Bartosz Jabłonecki

6 Jednostką pracy jest 1J (dżul).
Praca mechaniczna. Pracę obliczamy jako iloczyn wartości siły F i drogi s , którą ciało przebyło podczas działania tej siły. Jednostką pracy jest 1J (dżul). Bartosz Jabłonecki

7 Praca mechaniczna. Zad.1. Jaką pracę wykonasz, przesuwając fotel na odległości 2m, jeśli działasz na niego stałą siłą o wartości 300N. Bartosz Jabłonecki

8 Praca mechaniczna. Zad.2. Oblicz wartość „siły ciągu” silnika samochodowego BMW 750i, jeżeli wykona on pracę W=36MJ na drodze s=100km. Bartosz Jabłonecki

9 Rozróżniamy dwa rodzaje energii mechanicznej:
Energia kinetyczna. Rozróżniamy dwa rodzaje energii mechanicznej: energię kinetyczną, którą posiadają ciała będące w ruchu, energię potencjalną, która zależy od położenia ciała względem innego (np. Ziemi). Bartosz Jabłonecki

10 Energię kinetyczną obliczamy ze wzoru:
Energia kinetyczna. Energię kinetyczną obliczamy ze wzoru: m – masa v – prędkość Jednostką energii jest 1J (dżul). Bartosz Jabłonecki

11 Energia kinetyczna. Zad.1. Piłkarz, nadał piłce o masie 0,5kg szybkość 54km/h. Oblicz energię kinetyczną piłki tuż po jej kopnięciu. Bartosz Jabłonecki

12 Energia kinetyczna. Zad.2. Oblicz masę pocisku, któremu nadano szybkość 500m/s wykonując przy tym pracę 625J. Bartosz Jabłonecki

13 Energia potencjalna ciężkości.
Przyrost energii potencjalnej ciężkości ciała względem wybranego początkowego poziomu odniesienia, jest równy energii potencjalnej ciężkości ciała na wysokości h względem tego poziomu. Bartosz Jabłonecki

14 Energia potencjalna ciężkości.
Energię potencjalną ciężkości ciała o masie m na wysokości h nad poziomem odniesienia obliczamy za pomocą wzoru: gdzie g10m/s2 (przyspieszenie grawitacyjne) Jednostką energii jest 1J (dżul). Bartosz Jabłonecki

15 Energia potencjalna ciężkości.
Zad.1. Skoczek narciarski o masie 52kg wjechał wyciągiem krzesełkowym z poziomu zeskoku na miejsce startu, znajdujące się 50m wyżej. Oblicz przyrost energii potencjalnej skoczka. Bartosz Jabłonecki

16 Energia potencjalna ciężkości.
Zad.2. Oblicz masę kontenera, podnoszonego ruchem jednostajnym na wysokość 5m, jeżeli dźwig podczas tego podnoszenia wykonał pracę 150kJ. Bartosz Jabłonecki

17 Energia potencjalna sprężystości
Energię potencjalną sprężystości mają odkształcone ciała sprężyste. Energia ta równa jest pracy wykonanej podczas odkształcania tego ciała. Bartosz Jabłonecki

18 Energia potencjalna sprężystości
Energia jaką posiada odkształcone ciało zależy od: wielkości wydłużenia sprężyny, własności sprężystych sprężyny (rodzaju materiału i budowy sprężyny). Bartosz Jabłonecki

19 Energia potencjalna sprężystości
Ruch oscylatora harmonicznego A Bartosz Jabłonecki

20 Energia potencjalna sprężystości
położenie równowagi (to stan 2 i 4) maksymalne wychylenie (to stan 1, 3, 5) A - amplituda wychyleń T - okres drgań (czyli czas jednego pełnego drgania, od stanu 1 do 5) Bartosz Jabłonecki

21 Energia potencjalna sprężystości
Przemiany energii: ciało posiada największą energię kinetyczną w położeniu równowagi (stan 2 i 4), ciało posiada największą energię potencjalną sprężystości w położeniach maksymalnego wychylenia (stan 1, 3 i 5). Bartosz Jabłonecki

22 Zasada zachowania energii mechanicznej.
Gdy ciało porusza się w polu grawitacyjnym Ziemi i przyjmiemy, że nie ma oporów ruchu to całkowita energia mechaniczna ciała nie zmienia się, czyli jest stała. Bartosz Jabłonecki

23 Zasada zachowania energii mechanicznej.
- dowolne ciało Bartosz Jabłonecki

24 Zasada zachowania energii mechanicznej.
Energia kinetyczna, jaką ciało posiada w chwili uderzenia o ziemię, jest równa energii potencjalnej ciężkości, jaką ciało to posiadało w chwili początkowej (na wysokości h nad ziemią). Bartosz Jabłonecki

25 Zasada zachowania energii mechanicznej.
Zad. Jaką szybkość ma pływak skaczący do wody z wieży o wysokości h=5m w chwili zetknięcia z powierzchnią wody? Pomijamy opór powietrza. Bartosz Jabłonecki

26 Praca i moc prądu elektrycznego.
Prądem nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Bartosz Jabłonecki

27 Praca i moc prądu elektrycznego.
Natężenie prądu definiujemy jako stosunek ładunku elektrycznego przepływającego przez przewodnik do czasu w którym on przepłynął. Jednostka (amper) Bartosz Jabłonecki

28 Praca i moc prądu elektrycznego.
Napięcie prądu elektrycznego jest to stosunek pracy wykonanej do ilości ładunku, który przepłynął przez odbiornik. Jednostka (volt) Bartosz Jabłonecki

29 Praca i moc prądu elektrycznego.
Pracę obliczamy ze wzoru: pamiętając, że Pracę obliczamy Bartosz Jabłonecki

30 Praca i moc prądu elektrycznego.
Mocą nazywamy stosunek pracy i czasu trwania tej pracy. Jednostka (wat) Bartosz Jabłonecki

31 Praca i moc prądu elektrycznego.
Moc prądu elektrycznego obliczamy ze wzoru: pamiętając, że podstawiamy Moc obliczamy Bartosz Jabłonecki

32 Otrzymywanie energii elektrycznej.
mA 1 2 3 Indukcja prądu ruch magnesu N S Bartosz Jabłonecki

33 Otrzymywanie energii elektrycznej.
Zjawisko powstawania prądu indukcyjnego (zjawisko indukcji elektromagnetycznej) ma miejsce w obwodzie zawierającym zwojnicę, w której pole magnetyczne zmienia się (np. poprzez wsuwanie i wysuwanie magnesu). Bartosz Jabłonecki

34 Otrzymywanie energii elektrycznej.
Prądnica w prądnicy sytuacja jest podobna obrót zwojnicy N S N S + - Bartosz Jabłonecki

35 Otrzymywanie energii elektrycznej.
W wyniku obrotu zwojnicy między magnesami znajduje się ona w zmiennym polu magnetycznym i w przewodzie indukuje się prąd elektryczny. Bartosz Jabłonecki

36 Otrzymywanie energii elektrycznej.
Transformator rdzeń ze stali miękkiej uzwojenie pierwotne uzwojenie wtórne Bartosz Jabłonecki

37 Otrzymywanie energii elektrycznej.
Transformator jest to urządzenie, w którym przez dobranie odpowiedniej liczby zwojów możemy uzyskiwać dowolne napięcie. Bartosz Jabłonecki

38 Otrzymywanie energii elektrycznej.
Związek między napięciem a liczbą zwojów: gdzie: U1 - napięcie pierwotne U2 - napięcie wtórne z1 - liczba zwojów pierwotna z2 - liczba zwojów wtórna Bartosz Jabłonecki

39 KONIEC www.fizyka.iss.com.pl Bibliografia
R.Rozenbajgier i E. Misiaszek Fizyka z astronomią Kraków 2003, ZamKor


Pobierz ppt "Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google