Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitorng elektroniczny w Szwecji Andrzej Jacek Kaucz prokurator Prokuratury Krajowej Sweden 10 marca 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitorng elektroniczny w Szwecji Andrzej Jacek Kaucz prokurator Prokuratury Krajowej Sweden 10 marca 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Monitorng elektroniczny w Szwecji Andrzej Jacek Kaucz prokurator Prokuratury Krajowej
Sweden 10 marca r.

2

3 Zakres stosowania Kara samoistna
Każdy skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 3 miesięcy może ubiegać się o zezwolenie na odbywanie tej kary w formie aresztu domowego nadzorowanego elektronicznie Przedterminowe zwolnienie Skazany na karę co najmniej 2 lat pozbawienia wolności może zostać przedterminowo zwolniony i odbywać ostatnie 4 miesiące kary w formie aresztu domowego nadzorowanego elektronicznie.

4 Zmiany legislacyjne 3 lutego 2005 Riksdag przyjął zmiany pozwalające na odbywanie w formie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności w wymiarze do 6 miesięcy i zamianę na dozór elektroniczny ostatnich kilku miesięcy kary pozbawienia wolności na areszt domowy w przypadku skazanych na karę co najmniej 18 miesięcy

5 Właściwość rzeczowa Zgody na zamianę kary pozbawienia wolności na areszt domowy dozorowany elektronicznie udziela urzędnik tzw. opieki kryminalnej- agendy rządowej zajmującej się wykonaniem kar.

6 System dozoru elektronicznego
System elektronicznej kontroli jest dopełnieniem klasycznego nadzoru osobistego. Pracownicy opieki kryminalnej zazwyczaj co drugi dzień kontaktują się z podopiecznymi.

7 Warunki Warunkiem zamiany jest by skazany pracował lub uczył się, miał stałe miejsce zamieszkania i jeśli mieszka z innymi osobami, by uzyskał zgodę współlokatorów.

8 Struktura skazanych W 2004 r. zamianę więzienia na dozór elektroniczny zastosowano wobec drobnych przestępców (w tym 2655 kobiet). Aż 60 proc. z nich stanowili sprawcy, którzy dopuścili się jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, a 20 proc. uczestnicy bójek. Tylko wobec 4,6 %. przywrócono karę pozbawienia wolności.

9 Probierz trzeźwości

10 Kjell Carllson

11 Koszty Skazany płaci 50 SEK dziennie Pieniądze zasilają fundusz pomocy ofiarom przestępstw. Ponadto skazany ponosi koszty połączeń telefonicznych wywołanych przez automatyczną sygnalizację oddalenia się z domu. Dozór elektroniczny jest najtańszym sposobem karania osób łamiących prawo. Doba monitoringu kosztuje ok. 600 SEK, a doba w więzieniu – ok SEK.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitorng elektroniczny w Szwecji Andrzej Jacek Kaucz prokurator Prokuratury Krajowej Sweden 10 marca 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google