Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju Health Net

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju Health Net"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju Health Net
I Konferencja Szkoleniowa Warszawa, 1 kwietnia 2009 Kierunki rozwoju Health Net Dr med., mgr inż. Waldemar Wierzba

2 Relacje pomiędzy dziedzinami nauki i techniki?
Współczesne wyzwania Rozwój nauk podstawowych Rozwój metod terapeutycznych Rozwój technologii informatycznych Rozwój technologii medycznych Relacje pomiędzy dziedzinami nauki i techniki? Zadania, Cele?

3 Systemy (rozwiązania) wykorzystujące narzędzia informatyczne
platformy tematyczne w opiece zdrowotnej (np. lecznictwo uzdrowiskowe, ziołolecznictwo, wymiana danych o lekach, ośrodkach, lekarzach itp.) bazy danych – rejestry medyczne (np. rejestr nowotworów, zakażenia) systemy rozliczania świadczeń (np. płatnik, ZUS, US, NFZ – format otwarty) monitorowanie terapii (np. badania kliniczne ) ogólnodostępne informacje medyczne (np. miejsce i zakres udzielanych świadczeń) biblioteki medyczne (Medline, mBase, Cochrane library itp.)

4 Health Net Tematyczne centra telemedyczne:
Telemonitoring (telediagnostyka) (np. położnictwo, kardiologia, diabetologia, pulmonologia) Telekonsultacje (ogólne, pomoc doraźna, pacjent-lekarz, lekarz-lekarz , inni specjaliści) Telenauczanie (izby lekarskie, pielęgniarskie, komercja) Teleleczenie (metody operacyjne, mikrochirurgia) ,,Sieci zdrowia”

5 Sieć Centrów Telemedycznych np. Wyznaczenie ośrodka wiodącego
Sieć sieci Sieć Centrów Telemedycznych np. Kardiologicznych Urazowych Pediatrycznych Wyznaczenie ośrodka wiodącego Koordynatora działań naukowo-badawczych Koordynatora działań terapeutycznych

6 Oczekiwany efekt Wzrost aktywności naukowej
Wzrost skuteczności terapeutycznej Dostępność do baz danych Analizy ilościowe i jakościowe prowadzonych terapii Lepsza dostępność do raportowania zdarzeń wysokospecjalistycznych

7 Efekt transgraniczny Eksport technologii medycznych
Eksport rozwiązań informatycznych w opiece zdrowotnej Wypracowywanie wspólnych standardów Wymiana danych zdrowotnych o pacjencie Współpraca interdyscyplinarna

8 Informacje medyczne (w sieci sieci)
Ogólnodostępne informacje z zakresu: Podstawowej wiedzy o chorobach (rozpoznaniu, leczeniu) Podstawowej wiedzy o profilaktyce zdrowotnej Podstawowej wiedzy o metodach terapeutycznych

9 Podstawowe problemy (w tworzeniu sieci sieci)
Niewystarczające środki finansowe na informatyzację placówek opieki zdrowotnej Brak powszechnie dostępnych łączy szerokopasmowych Brak standardów krajowych medycznych Brak standardów międzynarodowych (wymiany danych) Brak koordynacji działań na szczeblu centralnym

10 System sieci zdrowia Operuje danymi: związanymi z pacjentem aktualnymi
uporządkowanymi zbiorczymi semantycznie zrozumiałymi spójnymi osiągalnymi on-line

11 Health Net - początki w Polsce
Kardiologia dziecięca: Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (1997r.) wchodzący w skład Eurocat – europejski system rejestru wad wrodzonych (280 ośrodków z 21 krajów)

12 Health Net - początki w Polsce cd.
KARDIOLOGIA Telemonitoring w rehabilitacji kardiologicznej Telemonitoring tele-ekg w ratownictwie medycznym Ogólnopolski Rejestr Problemów Kardiologicznych u płodów (od 2004) Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Naczyniowo-Sercowego na lata 2003 – 2005 (POLCARD) Wczesna wykrywalność i leczenie wad wrodzonych serca (1997)

13 Health Net - początki w Polsce cd.
Kardiochirurgia Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych przy CZD - rejestr od 2000 roku Chirurgia dziecięca Ogólnopolski Rejestr Chirurgii Noworodka od 2002r. Chirurgia urazowa Telemedycyna Wielkopolska Rejestr urazów wielonarządowych Konsultacje specjalistyczne telemedyczne

14 Health Net - początki w Polsce cd.
POŁOŻNICTWO Telemedyczny system monitorowania w Domowej opiece ciężarnych Zdalne monitorowanie ciąży prowadzone przez osobę z personelu szpitala (położną). Pacjentki przewidziane do badania odwiedzane są w domach zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem.

15 Możliwości rozwoju Health Net-u (perspektywy)
Portal Epikrates Portal telekonsultacyjny Baza multimedialna zdarzeń medycznych Dane statystyczno–sprawozdawcze Rozliczenia świadczeń Platforma medyczna Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych - udostępnianie: informacji o usługach medycznych, zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

16 Możliwości rozwoju Health Net-u
Portal PET-CT Współpraca między ośrodkami PET-CT wymiana danych, telekonsultacje System bezprzewodowego monitorowania chorych z przewlekłą niewydolnością serca w czasie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych

17 Możliwości rozwoju Health Net-u (perspektywy)
Telemetryczny system wczesnego ostrzegania dla oddziałów szpitalnych pozwalających na szybsze rozpoznanie zagrożenia zdrowotnego oraz efektywną interwencję terapeutyczną przeprowadzoną przez personel wyszkolony w intensywnej terapii. Personel oddziałów szpitalnych wykorzystując kliniczne kryteria oceny stanu chorych oparte o punktowe skale kliniczne (EWS – Early Warning Score) identyfikuje zagrożenie stanu chorego i powiadamia ustalonym systemem personel oddziału intensywnej terapii (OIT). W OIT zostaje zorganizowany zespół szybkiego reagowania konsultujący zagrożonych chorych i decydujący o dalszym postępowaniu. System australijski MET (Medical Emergency Team),   angielski ICORS (Intensive Care Outreach Services).

18 Możliwości rozwoju Health Net-u
Telemetryczny nadzór przebiegu ciąży z adaptacyjnym doborem funkcji i zakresu analizy rejestrowanych sygnałów w mobilnym monitorze

19 Zamiast podsumowania Rozwój Health Net - cele do osiagnięcia
Zorientowanie systemu na pacjenta, nie na administrację kreowanie usług zdrowotnych ogólnodostępnych długofalowy wzrost zainteresowania profilaktyką zdrowotną wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa lepsza współpraca między ośrodkami lepsze wykorzystanie środków UE i krajowych na programy operacyjne z zakresu zdrowia spadek liczby błędów medycznych.

20 Zamiast podsumowania c.d.
Rozwój Health Net - cele do osiagnięcia cd. Objęcie wymianą teleinformatyczną nowych obszarów medycyny Wzrost liczby medycznych portali tematycznych Tworzenie ogólnokrajowych sieci o problematyce zdrowotnej Włączenie wszystkich zakresów świadczeń opieki zdrowotnej (poz, specjalistyka ambulatoryjna, leczenie stacjonarne, opieka domowa) do współpracy w zakresie wymiany informacji o pacjencie

21 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju Health Net"

Podobne prezentacje


Reklamy Google