Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

2 II Liceum Ogólnokształcące
Profile kształcenia II Liceum Ogólnokształcące

3 II Liceum Ogólnokształcące prowadzi pełne kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i ramowymi planami nauczania. W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy absolwentom gimnazjów naukę w następujących profilach: - wojskowym - sportowym.

4 Profil wojskowy W tych klasach, w zakresie rozszerzonym, nauczane będą: - historia, geografia i język obcy - biologia, chemia i język obcy. Realizowany program nauczania przygotowuje uczniów do dalszej nauki na studiach uniwersyteckich i uczelniach wojskowych

5 Profil sportowy Do tego oddziału zapraszamy młodzież utalentowaną sportowo w dwóch specjalnościach: lekka atletyka, piłka siatkowa dziewcząt W zakresie rozszerzonym w tym profilu będą nauczane następujące przedmioty: język polski, biologia, język obcy Dodatkowo, każda z wymienionych specjalności będzie realizowała godzin tygodniowo wychowania fizycznego.

6 Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę sportową z pełnowymiarowym tartanowym stadionem lekkoatletycznym, halą sportową, boiskami wielofunkcyjnymi i siłownią. Uczniowie spoza powiatu oraz mający trudny dojazd, mają zagwarantowane miejsce w nowoczesnym internacie szkolnym Profil sportowy przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów między innymi na takich kierunkach, jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja. Przy rekrutacji obowiązuje test sprawnościowy.

7 W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje nauka dwóch języków obcych
W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Uczniowie kontynuują na poziomie zaawansowanym naukę języka obcego, nauczanego w gimnazjum lub języka obcego, którego uczyli się poza szkołą (np. prywatnie) a spełniają wymagania programowe obowiązujące w gimnazjum. W szkole nauczane są następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski Przedmioty wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Technikum Nr 2

21 Technikum Nr 2 prowadzi kształcenie w następujących zawodach: - technik weterynarii, - technik żywienia i usług gastronomicznych, - technik rolnik, - technik hotelarstwa, - technik obsługi turystycznej.

22 Technik weterynarii Program nauczania obejmuje pełen zakres przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty weterynaryjne Absolwent w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

23 1) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 2) wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 3) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 4) prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt.

24 W klasie weterynaryjnej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, chemia.

25 W celu polepszenia jakości kształcenia zawodowego szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia weterynaryjnego: pracownię anatomii i zootechniki, salę zabiegową – prosektorium i laboratoria.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na studiach o charakterze weterynaryjnym, zootechnicznym oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w zakładach leczniczych dla zwierząt, inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt.

36 Technik żywienia i usług gastronomicznych Program nauczania obejmuje pełen zakres przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmioty żywieniowe. Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

37 1. oceniania jakości żywności oraz przechowywania; 2
1. oceniania jakości żywności oraz przechowywania; 2. sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; 3. planowania i oceny żywienia; 4. organizowania produkcji gastronomicznej; 5. planowania i realizacji usług gastronomicznych.

38 W klasie żywienia i usług gastronomicznych na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, chemia. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: laboratoria mikrobiologii i analizy środków spożywczych, pracownię żywieniową oraz obsługi konsumenta Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach technologii żywności Uniwersytetów Przyrodniczych oraz wielu innych kierunkach przyrodniczych.

39

40

41

42

43

44 Technik rolnik Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i ekonomiczno-rolniczych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

45 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich; 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej; 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

46 W klasie rolniczej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: biologia, geografia. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownie produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej, mechanizacji rolnictwa i laboratoria. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach rolniczych i zootechnicznych Uniwersytetów Przyrodniczych oraz innych kierunkach przyrodniczych.

47 Technik hotelarstwa Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i hotelarskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

48 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 2. rezerwowania usług hotelarskich; 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

49 W klasie hotelarskiej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: geografia, język obcy. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę kształcenia zawodowego: pracownię hotelarską, pracownię żywieniową i szkolny hotelik Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych hotelach i pensjonatach w całej Polsce i za granicą Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach hotelarskich i gastronomicznych, prowadzonych przez różne wyższe uczelnie.

50 Technik obsługi turystycznej Uczniowie otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i turystycznych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

51 1. organizowania działalności turystycznej; 2
1. organizowania działalności turystycznej; 2. organizowania imprez i usług turystycznych; 3. obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; 4. rozliczania imprez i usług turystycznych.

52 W klasie obsługi turystycznej na poziomie rozszerzonym będą nauczane następujące przedmioty: geografia, język obcy. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na wydziałach turystyki i rekreacji prowadzonych przez różne wyższe uczelnie.

53 W Technikum obowiązuje nauka dwóch języków obcych
W Technikum obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Uczniowie kontynuują na poziomie zaawansowanym naukę języka obcego nauczanego w gimnazjum lub języka obcego, którego uczyli się poza szkołą (np. prywatnie) a spełniają wymagania programowe obowiązujące w gimnazjum. W szkole nauczane są następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski Przedmioty wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

54 Bazę dydaktyczną szkoły tworzą nowoczesne i bogato wyposażone pracownie do realizacji przedmiotów kierunkowych, a także językowa, chemiczna, mikrobiologiczna, informatyczne oraz skomputeryzowana biblioteka Uczniowie mają możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Szkoła dysponuje pełnowymiarową halą sportową, siłownią i nowoczesnym tartanowym stadionem lekkoatletycznym. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia uczniom uczestnictwo w licznych kołach przedmiotowych, sekcjach sportowych, w Klubie Twórczości Różnej ”Coś innego” itp.

55 Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem im
Szkoła ściśle współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Prowadzimy wymianę uczniowską z zaprzyjaźnioną szkołą z Niemiec Uczniom zamiejscowym szkoła zapewnia zakwaterowanie w nowocześnie wyposażonym internacie oraz pełne wyżywienie w stołówce.

56

57

58

59 Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego
rok szkolny 2013/2014

60 przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego przedmioty nauczane
profil przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym wojskowy język polski historia geografia język obcy biologia chemia sportowy

61 UWAGA! W Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Uczniowie kontynuują na poziomie zaawansowanym naukę języka obcego nauczanego w gimnazjum lub języka obcego, którego uczyli się poza gimnazjum (np. prywatnie) a spełniają wymagania programowe obowiązujące w gimnazjum. W szkole nauczane są następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski. Przedmioty wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

62 W profilu sportowym, przy rekrutacji obowiązuje test sprawnościowy
W profilu sportowym, przy rekrutacji obowiązuje test sprawnościowy. Egzaminy sprawnościowe dla kandydatów do klasy pierwszej II LO o profilu sportowym. Egzamin sprawnościowy odbędzie się na stadionie szkolnym ZSTiO (lekka atletyka) oraz w hali sportowej ZSTiO (piłka siatkowa dziewcząt)

63 Egzamin będzie obejmował następujące próby sprawności ogólnej: Lekka atletyka: dziewczęta - bieg na 60m, bieg na 600m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (3 kg) w tył znad głowy chłopcy - bieg na 60m, bieg na 1000m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (4kg) w tył znad głowy. 

64 Egzaminacyjne normy wynikowe z lekkiej atletyki:
Punkty DZIEWCZĘTA CHŁOPCY KONKURENCJA 60 m (sek.) 600 m (min.) skok w dal z miejsca (m.) rzut piłką lekarską (3 kg) w tył znad głowy 1000 m (min.) rzut piłką lekarską (4 kg) w tył znad głowy 12 8,8 1.48,0 7,8 2.57,0 10 9,2 2.00,0 8,2 3.10,0 8 9,7 2.10,0 8,6 3.25,0 6 10,1 2.25,0 9,0 3.35,0 4 10,6 2.45,0 9,4 3.45,0

65 Piłka siatkowa dziewcząt: Testy sprawności ogólnej 1
Piłka siatkowa dziewcząt: Testy sprawności ogólnej 1. MOC - wyskok dosiężny liczy się najlepszy wynik z trzech wykonanych prób 2. ZWINNOŚĆ - bieg zwinnościowy ze zmianą kierunku dwie próby, start z lewej i prawej strony 3. SIŁA – rzut piłką lekarską 1kg z klęku Liczy się najlepszy wynik z trzech wykonanych prób.

66 Test sprawności specjalnej 1
Test sprawności specjalnej 1. odbicia piłki sposobem oburącz górnym w parach próba wykonywana przez siatkę w określonym czasie. 2. odbicia piłki sposobem oburącz dolnym w parach próba wykonywana przez siatkę w określonym czasie. 3. zagrywka sposobem górnym z linii 9m liczba prób gra szkolna 3x3 na boisku 4,5x9m.

67 Zawodniczki uczestniczące w sprawdzianie dodatkowo oceniane będą przez trenerów podczas gry. Ocena dotyczyła będzie określonych elementów w grze obronnej, w ataku, w poruszaniu się po boisku. Skala punktowa 0-10pkt.

68 PUNKTACJA TESTU SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ 1
PUNKTACJA TESTU SPRAWNOŚCI OGÓLNEJ Skok dosiężny Powyżej 60 cm – 10 pkt Powyżej 55 cm – 9 pkt Powyżej 50 cm – 8 pkt Powyżej 45 cm – 7 pkt Powyżej 35 cm – 5 pkt Powyżej 30 cm – 4 pkt Powyżej 25 cm – 3 pkt Powyżej 20 cm – 2 pkt Poniżej 20 cm – 1 pkt

69 2. Zwinność poniżej 15,50 s – 10 pkt ,51 s -16,50 s – 9 pkt ,51 s -17,51 s – 8 pkt ,51 s -18,20 s – 7 pkt ,21 s -19,00 s - 6 pkt powyżej 19,01 s – 5 pkt

70 3. Rzut piłką lekarską 1kg z klęku w przód na materacu: powyżej10,00 m – 10 pkt ,20 m – 9,90 m – 9 pkt ,60 m – 9,10 m – 8 pkt ,10 m – 8,50 m – 7 pkt ,60 m – 8,00 m – 6 pkt Poniżej 7,50 m – 5 pkt

71 Kandydaci do klasy sportowej, muszą spełniać dodatkowe kryteria: - bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami. - posiadać pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów), - zaliczyć ustalony przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną test sprawnościowy z lekkiej atletyki – grupa lekkoatletyczna oraz piłki siatkowej – grupa siatkarska dziewcząt.

72 O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJĄ: - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, - wyniki egzaminów gimnazjalnych,  - wynik egzaminu sprawnościowego, - stan zdrowia Wyniki egzaminów sprawnościowych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń -lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

73 Uczniom zamiejscowym na czas egzaminu zapewniamy nieodpłatnie nocleg w internacie ZSTiO, ul. Kaliska 2a.

74 Rekrutacja do klas pierwszych Technikum Nr 2 rok szkolny 2013/2014

75 przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego
zawód przedmioty punktowane ze świadectwa gimnazjalnego przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym technik weterynarii język polski język obcy biologia chemia technik rolnik geografia technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa informatyka technik obsługi turystycznej

76 UWAGA! W Technikum obowiązuje nauka dwóch języków obcych, z których jeden jest kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum. Istnieje możliwość kontynuacji języka obcego, którego uczeń uczył się poza gimnazjum (np. prywatnie) pod warunkiem spełniania wymagań programowych obowiązujących w gimnazjum.

77 W szkole nauczane są następujące języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski. Przedmioty wybrane do nauczania na poziomie rozszerzonym są wymagane przy rekrutacji na dane kierunki wyższych uczelni.

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"

Podobne prezentacje


Reklamy Google