Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadectwo dojrzałości społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadectwo dojrzałości społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Świadectwo dojrzałości społecznej
Mariola Kiełboń – st. Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 Pomysł rok szkolny 2006/2007 Aktywność młodzieży – szkolnych klubów honorowych dawców krwi Program wychowania patriotycznego – patriotyzm współczesny Idea Szkół Promujących Zdrowie Działalność Szkolnych Koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie Zadania Wojewódzkiego Zespoły Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie

3 Standardy Szkoły Promującej Zdrowie
Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

4 Świadectwo dojrzałości społecznej
Organizatorami byli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Zarząd Okręgowy PCK, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie: Osobowo: Pan Maciej Karasiński – Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Mariola Kiełboń – Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pan Eugeniusz Taradajko – Dyrektor Zarządu Okręgu  Podkarpackiego Polskiego Czerwonego Krzyża  Pan Tadeusz Krzosek - Dyrektor Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Patronatem honorowym objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego

5 Promocja Obecne media:
Polskie Radio Rzeszów – wcześniejsza audycja, rozmowy z uczestnikami w czasie trwania spotkania, Telewizja Rzeszów – nagranie spotkania na żywo, Super Nowości – artykuł.

6 List do uczniów Uczniowie, nauczyciele, rodzice!!!!!
Pomimo ogromnego postępu medycyny dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby ludzką krew. Krew jest niezbędna w wielu sytuacjach np.: dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy wielu operacjach, przy przeszczepach narządów. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. I Ty właśnie do nich należysz! Oddając krew ratujesz życie. Sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji ktoś inny będzie mógł święcić kolejne urodziny, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, pospacerować na plaży, spędzić noc pod gwiazdami! Osoba, która otrzyma Twoją krew jest Ci nieznana. Jednak jest czyjąś córką, synem, ojcem, matką, dziadkiem lub przyjacielem. Jeżeli: - czujesz się zdrowy, - ważysz nie mniej niż 50 kg, - pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi - jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, to jesteś gotowy do uratowania komuś życia. Zgłoś się do rejestracji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 14, tel: - po lekkim, beztłuszczowym posiłku, - z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport). Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych (oznaczenie grupy krwi z wpisem do dokumentu, morfologia, badania wirusologiczne). Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy! (nieobecność usprawiedliwiona). Należy tylko pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia. W dniu 3 kwietnia 2007 r. w godzinach 10 – 12 zapraszam nauczycieli, uczniów szkół do oddania krwi wraz z honorowym krwiodawcą - Maciejem Karasińskim, Podkarpackim Kuratorem Oświaty.

7 Świadectwo dojrzałości społecznej - Podziękowania
„Własna wola czyni człowieka wielkim lub małym”(...) Pani ………………….. Nauczyclel Zespołu Szkół Serdecznie dziękuję za wieloletnie kierowanie działalnością Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Zespole Szkół…. Pod Pani opieką uczniowie oddali krew i uratowali życie. Sprawili, że dzięki ich decyzji ktoś inny będzie mógł święcić kolejne urodziny, rocznicę, przeżyć kolejne wakacje, pospacerować na plaży, spędzić noc pod gwiazdami!. Wspaniałe zachowanie Pani uczniów, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa jest godne uznania i zasługuje na szczególne wyróżnienie.

8 Wykaz szkół biorących udział w programie „Świadectwo dojrzałości społecznej” w roku szkolnym 2006/2007  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie 130 Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle - 52 Gimnazjum w Budziwoju - 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Jarosławiu 17 Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie 43 Zespół Szkół w Strzyżowie – 14 Zespół Szkół w Nienadowej – 41 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach - 24 Zespół Szkół Nr 1 w Jaśle – 6 Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu – 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu – 21 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej – 5 Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku – 2 Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy – 1

9 DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ
Świadectwo - wzór ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI SPOŁECZNEJ Pan/i  imię i nazwisko  uczeń / uczennica nazwa szkoły ratując życie ludzkie honorowo oddał/a krew, dając wyraz dojrzałości społecznej. Podpisy:  Dyrektor Zarządu Okręgu Podkarpackiego PCK , Podkarpacki Kurator Oświaty Dyrektor RCKiK w Rzeszowie  Rzeszów, dnia Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkolnych kół honorowych dawców krwi W trosce o serce Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, członków SKHDK pt.: "W trosce o serce" REGULAMIN I. Organizatorzy Konkursu: Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, Oddział Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddział Rzeszowski Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie. II. Założenia Konkursu: Konkurs ma na celu uzyskanie nazwy i oryginalnych projektów plakatów, promujących akcję uczniów z województwa podkarpackiego, którzy oddają honorowo krew i zasługują na otrzymanie „Świadectwa dojrzałości społecznej”. Konkurs polega na: - wymyśleniu nazwy akcji (np. już funkcjonują nazwy wampiriada – studenci, krewniacy), - przygotowaniu prac plastycznych - plakatów przez młodzież  Tematyka prac plastycznych: Plakat z hasłem nawiązującym do nazwy, akcji Spośród wszystkich prac uczniowskich grono pedagogiczne wybierze jedną, którą prześle do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Jury powołane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie przyzna I, II, III miejsce i 5 wyróżnień. Nagrodzonych zostanie 8 prac. Jury będzie się składać z przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkół Promujących Zdrowie, Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Oddziału Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz  nauczycieli  plastyków. III. Warunki Konkursu: Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej – plakatu na wyżej podany temat. Forma plakatu – A2, technika dowolna.  IV. Uczestnicy Konkursu: W konkursie mogą wziąć udział  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. V. Przebieg Konkursu: Dyrektor szkoły przekaże informacje o konkursie. Prace tworzone będą podczas lekcji wybranych przez dyrekcję szkoły lub w formie pracy domowej, w dniach od do r. Spośród wykonanych prac grono pedagogiczne wybierze jedną i prześle ją w określonym terminie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Termin nadsyłania prac –   r., decyduje data stempla pocztowego. Zakończenie Konkursu – r. Dyrekcja szkoły poinformuje uczniów nagrodzonych prac, nie później niż r., o wynikach konkursu. VI. Miejsce składania prac: Adres: Mariola Kiełboń, 35 – 959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dopiskiem: konkurs "W trosce o serce", lub do pokoju 135 w wyżej wymienionym urzędzie. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: czytelny podpis autora pracy, podpis nauczyciela potwierdzający samodzielność wykonania pracy. Dodatkowo dokładny adres i numer telefonu ucznia i szkoły. Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbędzie się w czasie V Rzeszowskich Dni Kardiologicznych, w dniu 30 września 2007 r., na Stadionie Podhalańczyka w Rzeszowie.

10 Konkurs na nazwę Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkolnych kół honorowych dawców krwi W trosce o serce Tematyka prac plastycznych: Plakat z hasłem nawiązującym do nazwy, akcji honorowego dawstwa krwi przez młodzież. Konkurs miał na celu uzyskanie nazwy i oryginalnych projektów plakatów, promujących akcję uczniów z województwa podkarpackiego, którzy oddają honorowo krew i zasługują na otrzymanie „Świadectwa dojrzałości społecznej”. Konkurs polegał na: - wymyśleniu nazwy akcji (np. już funkcjonują nazwy wampiriada – studenci, krewniacy), - przygotowaniu prac plastycznych - plakatów przez młodzież Proponowane hasła: „Krew na wagę złota – taka mała, tak wiele może” „Oddając krew ratujesz życie innym” „Krew darem serca, które ratuje życie” „ Krew to życie daj je innym” „Oddać krew to nic strasznego, więc daj trochę, co? COOL – ego…” ,,Kropelka krwi, kropelką życia” „Dobrzy ludzie dali mi życie”

11 Uroczystość W dniu 27 września 2007 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w godzinach – około odbyło się spotkanie: - uczniów, którzy od września 2006 do czerwca oddali honorowo krew – zaproszonych ponad 420, - dyrektorów tych szkół, opiekunów szkolnych kół honorowych krwiodawców krwi kół W programie niespodzianka dla uczniów przygotowana przez aktorów teatru – próba przedpremierowa sztuki „Dziady” "Dziady" to klasyka w najlepszym wydaniu. Jeden z najwybitniejszych tekstów dramatycznych w dziejach literatury polskiej wziął na warsztat jeden z najciekawszych polskich reżyserów  teatralnych Pan Jacek Andrucki.

12 Kolejny rok – kolejny list
Uczniowie, nauczyciele, rodzice!!!!! Dramatyczny brak krwi Ostatnio brakuje nam grup: B Rh minus, 0 Rh plus, AB Rh minus, A Rh plus, A Rh minus. Szczególnie dokuczliwe są braki w grupach Rh minus, bo tym chorym nie można przetoczyć krwi z innej grupy - mówi Anna Gotkowska, z-ca dyrektora ds. lecznictwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Najliczniejszą i najwierniejszą grupą dawców jest młodzież szkolna, która w miarę systematycznie oddaje krew. - Zależy nam na dawcach, dlatego nie możemy pozwolić, by młody człowiek źle zniósł swój ''pierwszy raz'' - mówi dr Gotkowska. Wyjazdy do szkół traktowane są priorytetowo”. Notatka z Super Nowości z dnia 15 listopada 2007 r. Po raz kolejny zapraszam młodzież szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli, członków Szkolnych Kół Honorowych Dawców Krwi do odpowiedzi na apel ludzi chorych, potrzebujących waszego wsparcia.(… We wrześniu 2007 r. w Teatrze Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie mogłem osobiście podziękować ponad 400 uczniom, honorowym dawcom krwi, którzy w ubiegłym roku zasłużyli na „Świadectwo dojrzałości społecznej”.  Wiem, że w pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego - wrzesień, październik i listopad - już około 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego honorowo oddało krew.  Myślę, że w czasie zaplanowanego na miesiąc czerwiec podsumowaniu programu będę mógł z przyjemnością wręczyć kolejne „Świadectwa dojrzałości społecznej” uczniom.  Szczególne podziękowania kieruję do opiekunów Szkolnych Klubów Honorowych Dawców Krwi, którzy swoją postawą i pracą wychowawczą inicjują wiele cennych działań wśród społeczności szkolnej. W dniach grudnia 2007 r. w godzinach 10 – 12 zapraszam nauczycieli, uczniów szkół, członków Szkolnych Kół Honorowych Dawców Krwi do oddania krwi wraz z honorowym krwiodawcą - Maciejem Karasińskim, Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Centrach Krwiodawstwa zgodnie z podanym harmonogramem: r. – Rzeszów, Leżajsk r. – Dębica, Mielec r. – Sanok, Krosno, Jasło r. – Tarnobrzeg, Stalowa Wola r. - Przemyśl

13 Planowanie działania w 2008 r.
Marzec, Kwiecień – analiza działań szkolnych kół honorowych dawców krwi - wykaz Maj – przekazywanie przez dyrektorów, opiekunów kół, szkolnych koordynatorów - danych o uczniach Koniec maja – weryfikacja wykazów przez stacje krwiodawstwa Początek czerwca – uroczystość rozdania „Świadectw dojrzałości społecznej” w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie- dla około 2 tys. młodych wspaniałych ludzi Lipiec, Sierpień - „Wakacje z wampirem”, „Wakacyjna Kropla Krwi”

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Świadectwo dojrzałości społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google