Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, dr inż. arch Justyna Martyniuk-Pęczek oraz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

2 Układ prezentacji Wprowadzenie
Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna Założenia Innowacje Program studiów – schemat Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji Pierwsze doświadczenia rocznik 2012 Podsumowanie

3 1. WPROWADZANIE Od – Projekt POKL Rozwój Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej poprzez zbudowanie nowej oferty kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV – działanie 4.1 – poddziałanie Numer konkursu 2/POKL/4.1.1/2008

4 1. 1. WPROWADZANIE Zarządzanie projektem Główny Koordynator
Piotr Lorens, prof. Koordynator pomocniczy Justyna Martyniuk-Pęczek Zespół: Wojtek Nowik Michał Ajdacki Marzena Stosik

5 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania
Przygotowanie i uruchomienie studium podyplomowego "Rewitalizacja architektoniczno - urbanistyczna obszarów miejskich„ i „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast”

6 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania
Doposażenie biblioteki w fachowa literaturę – zakup ponad 500 pozycji książkowych

7 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania
Wydanie 6 skryptów na temat współczesnej urbanistyki

8 1. 1. 1. WPROWADZANIE Najważniejsze działania
Przygotowanie uruchomienia nowego kierunku studiów - „GODPODARKA PRZESTZRENNA” - przygotowanie indywidualnych programów studiów w postaci kompletnych opisów wykładów i ćwiczeń - otworzenie nowego kierunku 2012/2013

9 1. 1. 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Przygotowanie programu od 2010 & KRK - PRZEPROJEKTOWYWANIE PROGRAMU 6 miesięcy

10 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Podstawy - założenia Standardy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna Reforma Szkolnictwa Wyższego - 01/10/2011 KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacji

11 TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PROJEKT DYPLOMOWY PRAKTYKI „Stary program” Standardy Kształcenia dal kierunku Gospodarka Przestrzenna Law: Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z dnia 13 września 2007 r.)

12 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
TREŚCI OGÓLNE TREŚCI PODSTAWOWE PRAKTYKI PROJEKT DYPLOMOWY

13 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Innowacja Modyfikacja Udoskonalenie Wyróżnienie specyfiki kształcenia na kierunku GP WA PG URBANISTYKA JAKO KLUCZOWE ELEMENT PROGRAMU

14 SCHEMAT – PROGRAM KSZATŁCENIA NA KIERUNKU GP

15 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Założenia Elementy kształcenia w tym PRZEDMIOTY ogólnego rozwoju - w dziedzinie nauk podstawowych MODUŁY KSZTA ŁCENIA elementy kształcenia z zakresu kierunku studiów

16 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Założenia W tym zawarte: TREŚCI OGÓLNE – poszczególne przedmioty TREŚCI PODSTAWOWE – 6 modułów Cel - podstawowa wiedza, nabycie elementarnych umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni.

17 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Struktura

18 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
TREŚCI KIERUNKOWE - MODUŁY podporządkowane określonym grupom tematycznym Grupy tematyczne podzielone składają się z dwóch modułów: Obowiązkowego Fakultatywnego student wybiera rodzaj prowadzonych zajęć (zajęcia tradycyjne lub zajęcia warsztatowe) lub też wybiera pomiędzy różnymi zakresami treści projektowych prowadzonymi na różnych obszarach opracowania. .

19 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Struktura

20 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Moduł – Urbanistyka i Środowisko Przyrodnicze Moduł – Urbanistyka i Społeczeństwo, Kultura i Dziedzictwo Moduł – Urbanistyka i Infrastruktura Moduł – Urbanistyka i Polityka Rozwoju Moduł – Regionalistyka i Samorządność Terytorialna

21 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
MODUŁ - Projekt Dyplomowy składający się również z elementów obowiązkowych i fakultatywnych. Jest to element kształcenia, podczas którego przygotowywany jest projekt dyplomowy.

22 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna
Dla wszystkich modułów, które obejmują różne przedmioty - są odpowiednio przypisane do liczby punktów ECTS. I tylko zaliczenie wszystkich elementów upoważnia do naliczenia punktów ECTS. Moduły są przygotowywane i prowadzone jako spójne elementy. Grupy nauczycieli współpracują i koordynują poszczególne przedmioty w module. Każdy moduł posiada koordynatora odpowiedzialnego za realizację i weryfikację planowanych efektów kształcenia.

23 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

24 1. 1. 2. Opis programu studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna

25

26

27

28

29 3. Kadra Podstawowa 1. 1.

30 Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG
dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka prof. Krystyna Gawlikowska - Hueckel Dr Magdalena Szmytkowska

31 dr inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
dr inż. arch. Magdalena Rembeza I wielu innych…

32 1. 1. dr hab inż. arch. Daniel Załuski dr hab inż. arch. Jacek Sołtys
dr Małgorzata Dymnicka dr inż. arch. Bogna Lipińska dr inż.. Arch. Katarzyna Rozmarynowska dr inż. arch. Gabriela Rembarz dr inż. arch. Sławomir Ledwoń dr inż. arch. Małgorzata Postawka dr inż. arch. Dorota Kamrowska - Załuska

33 Kadra podstawowa – procentowy udział specjalizacji
EKONOMIŚCI GEOGRAFOWIE SOCJOLOGOWIE i inni ARCHITEKCI / URBANIŚCI

34 = ponad 10 kandydatów na miejsce
4. Rocznik 2012/2013 1. 1. Ponad 480 kandydatów = ponad 10 kandydatów na miejsce = Najpopularniejszym kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej

35

36 4. Podsumowanie 1. 1. Fundusze unijne pozwoliły na przygotowanie i otworzenie nowego kierunku 2. Nowa reforma edukacji „zdecydowanie wzburzyła system kształcenia", ale również otworzyła również nowe możliwości – stworzenia indywidualnego program dopasowującego się do potrzeb rynku Dzięki wyspecjalizowanej Kadrze oraz dobrym kandydatom jest szansa, aby stać się wyjątkową i elitarną szkołą wyższą kształcącą fachowców z dziedziny urbanistyki.


Pobierz ppt "Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google