Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie
Twoje miejsce – Twoje sprawy „20 lat wspólnie” Samorząd Terytorialny Miasta i Gminy Ożarów

2 Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Dawniej Dziś
Najciekawsze wypowiedzi samorządowców, przedstawicieli instytucji lokalnych, sołtysów i mieszkańców Miasta i Gminy Ożarów – fragmenty wybrane z wywiadów przeprowadzonych przez uczniów Gimnazjum i Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie oraz galeria fotografii. Generalnie, w 1990 roku powstał Samorząd, co sprawiło, że staliśmy się administracją samorządową, czyli sami zarządzamy potrzebami lokalnych mieszkańców. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że ta władza administracyjna zbliżyła się do obywatela, gdyż wcześniej była administracja rządowa i wszystko szło z góry, z Warszawy, a dzisiaj to my decydujemy o tym, co chcemy robić (Marcin Majcher-Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów) Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Dawniej Dziś

3 ZSO im. E. Szylki w Ożarowie
20 lat samorządu gminnego to: wodociągi, kanalizacja, gazociągi, nowe nawierzchnie dróg i chodniki; to domy kultury z bogatą ofertą zajęć dla dzieci, młodzieży i starszych, wyposażone biblioteki. 20 lat samorządu to wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli w nowe, nowoczesne pomoce i sprzęt. Mieszkańcy małej Ojczyzny – gminy czują się odpowiedzialni, mający wpływ na podejmowane decyzje. Słowa: twoje, wasze zastąpiliśmy – moje, nasze. (Alicja Różańska Cembrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, radna wszystkich szczebli samorządów od 1990 r.) ZSO im. E. Szylki w Ożarowie Szkoła „wczoraj” Szkoła „jutra”

4 Grupa Ożarów Dawniej Dziś
Ożarów 20 lat temu dopiero rozkwitał. Te dynamiczne zmiany napędzała cementownia, która powstała w 1978 roku. Nowy zakład dawał wiele miejsc pracy i to spowodowało napływ ludzi na ożarowskie tereny. W celu zapewnienia pracownikom dachu nad głową wybudowano osiedle Wzgórze. Samorząd także umiał wykorzystać dobra płynące z zakładu. Pieniądze inwestował w nowe instytucje: przedszkole, szkoły, dom kultury, komisariat policji, ośrodek zdrowia, basen. Przez te 20 lat udało nam się wiele wypracować i na tym nie poprzestajemy ale idziemy dalej. (Elżbieta Reimus – radna) Wszystkie dobra w Ożarowie związane są z cementownią, każdy z nas, mieszkańców, może być dumny, że ten nowoczesny zakład został zlokalizowany na terenie naszego miasta. Jest on bezpieczny pod względem ekologicznym i przyjazny dla środowiska. ( Edward Wojda – Główny Specjalista d/s Pracowniczych w Cementowni Ożarów) Grupa Ożarów Dawniej Dziś

5 ( Wiesław Zawadzki – sołtys Wólki Chrapanowskiej)
Obecnie prowadzone są remonty dróg, a także chodników. W ostatnich latach powstały drogi: Gliniany – Wiktoryn, Przybysławice – Binkowice, Niemcówka – Szczury. Najbardziej wyczekiwaną drogą przez kierowców była obwodnica prowadząca od Kielc do Lublina. (Stefania Dziedzic - Skarbnik Gminy Ożarów) Pierwszą, zarówno najważniejszą zmianą, jaką dostrzegam, jest remont dróg, które przed rokiem 1989 były w stanie krytycznym i utrudniały ruch kierowcom. Są budowane także chodniki i ścieżki rowerowe. ( Wiesław Zawadzki – sołtys Wólki Chrapanowskiej) Otwarcie drogi w Janowicach - czerwiec 2009 Rondo na obwodnicy Kielce - Lublin

6 Kryta Pływalnia Neptun
Byłam członkiem zarządu Miasta i Gminy Ożarów. Podejmowaliśmy wiele dosyć ciekawych inicjatyw, które skutkują tym, że chociażby dla Was kochana młodzieży jest udostępniony basen. Jako radna byłam za tym, aby kryta pływalnia „Neptun” powstała w Ożarowie. Należało zadbać o zdrowie naszych mieszkańców, dzieci i młodzieży. Ważnym osiągnięciem jest to, że nieodpłatnie młodzież może korzystać z zajęć na krytej pływalni podczas lekcji wychowania fizycznego. (Wanda Kołtunowicz – Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, była radna Ożarowa) Kryta Pływalnia Neptun

7 Budynek ZGKiM w Ożarowie Tereny wokół Ożarowa
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie powstał na mocy Uchwały XXXIII/171/97 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 października 1997 roku. Zajmuje się produkcją wody, odbiorem ścieków, nieczystości stałych i płynnych oraz ich oczyszczaniem. Uważam, że nasza woda ma świetną jakość. Przykładem świetności cieczy jest np. zawartość chlorku wynosząca 5,3mg/dm3 przy obowiązującej normie 15mg/dm3 oraz zawartość żelaza oszacowana na 0,04mg/dm3 przy normie 0,2mg/dm3. (Tadeusz Matyjasek – Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie) My ze swej strony chcielibyśmy przygotować teren ok. 10 hektarów, który mógłby być uzbrojony i przeznaczony na inwestycje z odpowiednimi zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Mówimy o inwestorach zagranicznych, a ja nie przekreślałbym też inwestorów naszych lokalnych, krajowych, polskich. Przykład: firma Mo - bruk, która obok cementowni wybudowała zakład przygotowania paliwa alternatywnego, czyli zastępczego i to są też potrzebne inwestycje. Każda najmniejsza działalność, nawet jedno, czy dwuosobowa, musi znaleźć wsparcie. (Paweł Rędziak – Zastępca Burmistrza Ożarowa) Budynek ZGKiM w Ożarowie Tereny wokół Ożarowa

8 (Kazimierz Szafraniec - podleśniczy)
W ostatnich latach wprowadzono do każdej miejscowości pojemniki do segregacji śmieci. (…) Zauważalne jest to, że społeczeństwo przywiązuje do tego wagę i coraz to w większym stopniu uczymy się segregacji i dbania o środowisko naturalne (Stanisław Wiśniewski- sołtys Binkowic) Są takie czynniki, które poprawiają nasze środowisko, na przykład: utylizacja śmieci na terenie Cementowni oraz segregacja śmieci. Pojemniki do segregacji pojawiły się stosunkowo niedawno, ale to w dużej mierze poprawia sytuację środowiskową naszej gminy. (Kazimierz Szafraniec - podleśniczy) Segregacja śmieci

9 Mieszkańcy dbają o wygląd swoich domów i estetykę posesji wokół nich, sadząc coraz to ładniejsze kwiaty i krzewy, a także budując altany, huśtawki i oczka wodne. (Beata Kwiecińska-sołtys Czachowa) Przede wszystkim zostały zmodernizowane budynki mieszkalne i obiekty sakralne. (Elżbieta Opala - sołtys Sobótki) Dom prywatny Dworek w Śmiłowie Kościół p.w. św. Stanisława

10 W Domu Kultury są organizowane zajęcia: sekcja muzyczna, nauka śpiewu, gra na instrumentach, zajęcia indywidualne, orkiestra dęta, chór „Ożarowiacy”, kapela „Powiśloki”, zespół śpiewaczy „Nowianeczki”. Mamy też zajęcia ogólno plastyczne, uczymy grafiki, malarstwa, rysunku, witrażu i modelarstwa. Działają także przy nas koronczarki. Dzieci, młodzież i dorośli uczęszczają na edukację teatralną, biorą udział w zajęciach teatrzyku kukiełkowego, kuglarskiego. Prężnie działa sekcja taneczna przedszkolaków, do której zaliczamy sekcje: rytmiczną, podstawy tańca ludowego i nowoczesnego. Organizujemy również plenery plastyczne, rzeźby i fotograficzne. Odbywają się u nas też liczne konkursy: recytatorskie i piosenki „Wygraj sukces”, które cieszą się olbrzymią popularnością. (Marian Sus – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury)

11 Na koniec Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej została przeprowadzona debata.
Uczniowie zaprezentowali swoją pracę: plakaty i wywiady

12 prezentacje multimedialne:

13 Z debaty wypłynęły następujące wnioski:
    Aktywny udział młodzieży w akcji „20 lat wspólnie” wpłynął na rozszerzenie ich zainteresowań środowiskiem lokalnym. To z kolei wzmocniło poczucie tożsamości.    Poprzez realizację poszczególnych zadań w ramach Akcji, takich jak: przeprowadzenie wywiadów, wykonanie plakatów, prezentacji nastąpiła integracja międzypokoleniowa mieszkańców gminy Młodzież nie tylko wzbogaciła swoją wiedzę, ale poznała bliżej środowisko, w którym mieszka.    Problematyka kształtowania postawy obywatelskiej powinna być realizowana nie tylko podczas zajęć lekcyjnych. Należy korzystac z „dobrych pomysłów aktywnej edukacji”.     Jako szkoła, potrafimy przygotować młodzież do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie, wiele zrobiliśmy, aby kształtować odpowiednie postawy i umiejętności naszych uczniów.     Poprzez podejmowane działania, uczestnictwo w akcjach, szkoła umiejętnie wprowadza uczniów w role społeczne, a oni podejmują działania, które  przygotowują ich do twórczego uczestnictwa w życiu.

14 Dobrymi pomysłami aktywnej edukacji są:
wycieczki obywatelskie organizowane przez nauczycieli i urzędników do wybranych instytucji publicznych udział młodzieży w sesjach rady gminy, dniach otwartych urzędu; angażowanie młodzieży jako wolontariuszy do różnych zadań realizowanych przez samorząd gminy; przewodniki po urzędzie opracowywane przez uczniów; słowniczek pojęć urzędniczych; debata na temat zanieczyszczenia środowiska lokalnego; akcja przeciw uzależnieniom; pomoc dzieciom z domu dziecka itp.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Uczniowie Gimnazjum w ZSO im. E. Szylki w Ożarowie: Ewelina Sobczyk Rok urodzenia 1996, , I C gim. Marcin Kozłowski Rok urodzenia 1996, , I C gim. Adrianna Kopacz Rok urodzenia 1995, , II F gim. Weronika Kopacz Rok urodzenia 1992, , II LO Piotr Janik Rok urodzenia 1992, II LO Michał Różański Rok urodzenia 1992, II LO Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie mgr Elżbieta Ryś – Kopacz tel./ fax (15) lub lub 8611 – 993, Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. E. Szylki w Ożarowie: Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google