Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych
5 spotkanie Krajowego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania DG MARKT Warszawa, 14 maja 2013 r.

2 e-Fakturowanie – sytuacja obecna (I)
- Fakturowanie elektroniczne (e-fakturowanie) oferuje znaczne korzyści ekonomiczne - Państwa członkowskie zaczynają podejmować działania w tym obszarze W kilku z nich e-fakturowanie jest już obowiązkowe W innych tworzone są krajowe standardy e-fakturowania lub wdrażane są projekty pilotażowe 24/03/2017

3 e-Fakturowanie – sytuacja obecna (II)
Rezultat: - Wiele standardów i formatów e-fakturowania oraz brak interoperacyjności Wyższe koszty i dodatkowe utrudnienia dla firm, które zmuszone są do utrzymywania kilku różnych standardów Demotywujące dla firm, które rozważają udział w transgranicznych zamówieniach publicznych Bariery w funkcjonowaniu jednolitego rynku 24/03/2017

4 Propozycja Komisji - Inicjatywa ws. e-fakturowania w ramach zamówień publicznych zapewnienie interoperacyjności pomiędzy systemami e- fakturowania zwiększenie efektywności rynku jednolitego ułatwienie korzystania z e-faktur 24/03/2017

5 Kontekst - Rada Europejska z czerwca 2012 r. – "priorytetowo należy traktować środki mające na celu dalsze rozwijanie transgranicznego handlu elektronicznego, w tym poprzez ułatwianie przejścia do fakturowania elektronicznego" - Rezolucja PE z kwietnia 2012 r. – "wzywa do tego, aby do 2016 r. e- fakturowanie stało się obowiązkowe dla zamówień publicznych" - Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2013 r. – modernizacja administracji publicznej priorytetem oraz "zapewnienie szeroko zakrojonej, interoperacyjnej cyfryzacji administracji publicznej" - Akt o jednolitym rynku II (SMA II) – Kluczowe działanie 10: "Wprowadzenie fakturowania elektronicznego jako standardowego trybu fakturowania przy zamówieniach publicznych" 24/03/2017

6 Polityka UE w powiązanych obszarach
- Agenda Cyfrowa wspiera rozwój społeczeństwa cyfrowego w UE e-administracja jednym z głównych elementów - Modernizacja dyrektyw ws. zamówień publicznych modernizacja i uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych wprowadzenie obowiązkowych e-zamówień publicznych negocjacje w Radzie UE i PE w toku 24/03/2017

7 Istnieją solidne podstawy
- Komunikacja "Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie" – COM(2010)712 Grupa ekspertów ds. e-fakturowania Wielostronne Forum UE ds. e-Fakturowania (EMSF) - Dyrektywa Rady ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/45/EU) - Komunikacja "Strategia na rzecz e-zamówień" – COM(2012)179 - Projekty współfinansowane przez Komisję: PEPPOL e-SENS e-PRIOR 24/03/2017

8 Cel inicjatywy Poprawić funkcjonowanie jednolitego rynku
poprzez wprowadzenie mechanizmów ograniczających bariery w dostępie do rynku transgranicznych zamówień publicznych 24/03/2017

9 Możliwe opcje Interoperable technical solution proposed to the market?
Interoperable technical solution proposed to the market? Invoices in line with the chosen technical solution must be accepted? Electronic submission required? Only the chosen technical solution allowed? Option (1): No new EU action NO Option (2): Free-choice approach YES Option (3): Selective conversion to e- invoicing NO/YES (YES - only if a Member State or contracting authority mandates the use of e-invoicing/ electronic submission) Option (4): Obligatory acceptance Option (5): Full conversion to e- invoicing Option (6): Full harmonisation 24/03/2017

10 Zakres (I) - Powiązany z niektórymi elementami dyrektyw ws. zamówień publicznych… dotyczy zamówień publicznych powyżej progów UE - …ale z bardziej całościowym podejściem zamówienia publiczne jako proces "od publikacji do płatności" - Dąży do maksymalizacji potencjalnych korzyści wszystkie instytucje zamawiające (zarówno centralne jak i regionalne/lokalne) i podmioty zamawiające wszystkie rodzaje faktur dotyczących procedur objętych dyrektywami 24/03/2017

11 Zakres (II) - Możliwość oddziaływań pośrednich ("spillovers") na obszary nie objęte inicjatywą pionowe – na zamówienia poniżej progów poziome – na sektor B2B na inne procesy (e-zamówienia, e-płatności, e-archiwizacja…) 24/03/2017

12 Na jakim etapie jesteśmy? (I)
- Analiza oddziaływania w toku Konsultacje publiczne zakończone Trwają konsultacje wewnętrzne Zakres, opcje, harmonogram… - Przyjęcie przez Komisję planowane na Q2 2013 … zgodnie z zapowiedzią w SMA II oraz w "Roadmap" 24/03/2017

13 Na jakim etapie jesteśmy? (II)
- Konsultacje publiczne ( – ) Ponad 700 odpowiedzi Zrównoważony rozkład geograficzny i sektorowy Wyniki wydają się wspierać podjęcie działań przez UE - Kwestionariusz rozesłany do krajowych forum e- fakturowania (poprzez EMSF) w październiku 2013 r. odpowiedzi z 19 państw członkowskich i jednej instytucji międzynarodowej 24/03/2017

14 Konsultacje publiczne - Pełna reprezentacja sektorów
Number of replies 24/03/2017

15 Kompletna reprezentacja geograficzna…
…ale niektóre kraje niedoreprezentowane 24/03/2017

16 Korzystanie z e-faktur
- 59% firm / instytucji obecnie korzysta z e-faktur - Główne powody, dla których pozostałe firmy / instytucje nie stosują e-fakturowania: "nigdy nie rozważaliśmy wprowadzenia" (29%) Niejasne przepisy ustawowe / wykonawcze (25%) Nadmiar różnych standardów (24%) - Główny powód dla mikroprzedsiębiorstw – zbyt mała liczba faktur (40%) 24/03/2017

17 Bardzo silne wsparcie dla działań UE w obszarze e-fakturowania w zamówieniach publicznych
- 89% popiera "działania w celu promowania korzystania z e-fakturowania w zamówieniach publicznych" - 86% popiera "działania w celu promowania interoperacyjności w dziedzinie e-fakturowania w zamówieniach publicznych" - Większe wsparcie dla: instrumentów obowiązkowych w celu zwiększenia korzystania z e-faktur instrumentów dobrowolnych w celu poprawy interoperacyjności 24/03/2017

18 Większość respondentów preferuje podjęcie działań w najbliższym czasie
"Jeśli e-fakturowanie w zamówieniach publicznych miałoby stać się obowiązkowe, jaki byłby realistyczny harmonogram wprowadzenia takiego wymogu?" 24/03/2017

19 Wsparcie dla szerokiego zakresu działań
- 99% popiera objęcie całego sektora publicznego - 84% popiera objęcie wszystkich rodzajów faktur - Respondenci preferujący ograniczenie zakresu e-fakturowania: 67% - tylko faktury przekraczające określone kwoty pieniężne 41% - tylko faktury dotyczące umów objętych przepisami unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 41% - faktury wystawione w wybranych sektorach 24/03/2017

20 Przyczyny wsparcia – oczekiwane korzyści
- Zainteresowane strony postrzegają szereg korzyści… (z 88% respondentów popierających działania UE w celu promocji e-fakturowania w zamówieniach publicznych) 24/03/2017

21 Przyczyny sprzeciwu - Brak dominującego powodu sprzeciwu wobec działań UE… (z 12% respondentów sprzeciwiających się działaniom UE w celu promocji e-fakturowania w zamówieniach publicznych) 24/03/2017

22 Wstępne warunki sukcesu
- Dostępność "jednolitego standardu" Niezależnie od wybranego podejścia, wprowadzone byłyby ramy ogólne polityki w tym zakresie oraz wymagania na poziomie unijnuym Odpowiedzialność za wypracowanie szczegółów należałaby do organów normalizacyjnych Państwa członkowskie nadal mogłyby korzystać z krajowych standardów e-fakturowania - Konieczność czerpania doświadczeń z istniejących krajowych publicznych (B2G) i prywatnych (B2G) systemów e-fakturowania (najlepsze praktyki) oraz z projektów na poziomie unijnym e.g. CEN BII, PEPPOL (interoperacyjność) 24/03/2017

23 Harmonogram - Komunikacja z 2010 r.: e-fakturowanie jako "dominująca forma fakturowania do 2020 r." - PE: obowiązkowe e-fakturowanie w zamówieniach publicznych do 2016 r. - Odpowiedzi na konsultacje publiczne: wyraźne poparcie dla szybkiego wprowadzenia e-fakturowania ( ) - Możliwość dostosowania harmonogramu do harmonogramu wdrożenia e-zamówień publicznych 24/03/2017

24 Dziękuję za uwagę! 24/03/2017


Pobierz ppt "Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google