Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja cech charakterystycznych produktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja cech charakterystycznych produktu"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja cech charakterystycznych produktu
I – Project

2 Potrzeby klientów Potrzeby klientów Czego oczekują klienci?

3 Najważniejsze czynniki wpływające na decyzję o zakupie
Potrzeby klientów Za dużo żywności do przechowywania Zbyt niezbędna, aby można ją wyłączyć Zbyt widoczna, aby była brzydka Za dużo żywności do przechowywania Lodówka zużywa 15% energii zużywanej przez gospodarstwo domowe. 89% sprzedawanych lodówek stanowią lodówki wolnostojące. 74% Europejczyków przechowuje rybę i mięso w lodówce przez co najmniej 2 dni. 56% użytkowników chciałoby większą lodówkę. Free Standing Built-in France 89% 11% (Częstotliwość zakupu świeżego mięsa) Germany 97% 3% Italy 59% 41% Spain 99% 1% UK 92% 8% EU TTL 89% 11% POJEMNOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ŚWIEŻOŚĆ 1. 2. 3. 4. najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (18% wszystkich decyzji o zakupie) najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (16% wszystkich decyzji o zakupie) najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (13% wszystkich decyzji o zakupie) najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o zakupie (12% wszystkich decyzji o zakupie)

4 Zrozumienie problemów: pojemność
Potrzeby klientów Jakie są ograniczenia? Zwiększenie pojemności bez zwiększania wymiarów zewnętrznych. Typowe europejskie kuchnie są małe (10~15m²), a miejsce na lodówkę jest bardzo ograniczone: ● Koszyk produktów:

5 Zrozumienie problemów: energooszczędność
Potrzeby klientów Z czego wynika zużycie energii? Jednak zużycie energii może się zmieniać w zależności od: ● stopnia oszronienia ścian zamrażarki 5-milimetrowa warstwa szronu w zamrażarce przekłada się na 30% wyższe zużycie energii ● temperatury pomieszczenia Jeśli temperatura pomieszczenia przekracza granice określone dla danej klasy klimatycznej o 5°C, zużycie energii wzrasta o 40% Około 90% zużycia energii wynika z pracy sprężarki.

6 Zrozumienie problemów: wygląd zewnętrzny
Potrzeby klientów Jakie są wymagania? Lodówka powinna komponować się z meblami kuchennymi. ● Nawet w najbardziej ascetycznych kuchniach nigdy nie dominuje jeden styl. ● Czy lodówka powinna być kolejną białą szafką, czy może czymś więcej?

7 Zrozumienie problemów: świeżość produktów
Potrzeby klientów Jakie czynniki powodują psucie się żywności? Czynniki o działaniu ogólnym: ● Powietrze: Oksydacja zmienia właściwości organoleptyczne żywności: kolor, zapach, smak i fakturę. ● Światło: Promienie UV przyspieszają oksydację. ● Temperatura: Ma wpływ na rozwój bakterii. Czynniki wpływające na konkretne artykuły: ● Warzywa: Przechowywanie warzyw przerywa proces fotosyntezy, co powoduje utratę wody i wartości odżywczych (witamin, soli...) ● Mięso i ryby: Surowe mięso zawiera enzymy, których działanie negatywnie wpływa na świeżość mięsa.

8 Proponowane rozwiązanie
Jakie są cechy charakterystyczne naszego produktu?

9 Proponowane rozwiązanie
Największa pojemność Proponowane rozwiązanie NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ!! Zastosowana technologia: Technologia cienkiej izolacji

10 Większa pojemność – uwaga techniczna Proponowane rozwiązanie
Co się dzieje po wrzuceniu kostek lodu do wody? ● Topniejące kostki lodu obniżają temperaturę wody! Jaki jest wniosek z tego doświadczenia? ● Schłodzenie czegoś oznacza przeniesienie ciepła na coś innego. ● Transfer termiczny zawsze odbywa się w kierunku od najcieplejszego materiału do najchłodniejszego. ● Lodówki działają zgodnie z tą zasadą: temperatura wewnątrz nich spada, ponieważ ciepło z wnętrza przenoszone jest na parownik. ● Izolacja ułatwia chłodzenie poprzez ograniczenie transferu termicznego jedynie do wnętrza komory lodówki.

11 Większa pojemność – uwaga techniczna Proponowane rozwiązanie
Dlaczego kostki lodu topnieją szybciej w wodzie niż w powietrzu? ● Ciepło przenoszone jest na kostki szybciej w wodzie z powodu mniejszego przewodnictwa termicznego powietrza. Zasada działania izolacji ZIMNO CIEPŁO powietrze ● Obecność powietrza w materiale izolującym pozwala obniżyć jego współczynnik przewodnictwa. ● Zwiększa to jednak objętość izolacji.

12 Większa pojemność – udoskonalenie Proponowane rozwiązanie
Izolacja lodówek LG wykonana jest z nowego materiału, którego współczynnik przewodnictwa jest o 4% niższy niż w przypadku izolacji konwencjonalnej. Wielkość komórki: 150μm ~350μm 80μm ~200μm K -4% ● W rezultacie skuteczność izolacji jest wyższa przy zastosowaniu mniejszej ilości powietrza wewnątrz. ● Izolacja jest bardziej zwarta i dzięki temu ściany lodówki są cieńsze. Wcześniej Wielkość komórki: 150µm ~350 µm Aktualnie Wielkość komórki: 80µm ~200 µm Przewaga konkurencyjna: „Największa pojemność!” Gaudi i-PJT 2 m 340ℓ 385ℓ 1,9 m 1,85 m 315ℓ 343ℓ + 45 litrów + 28 litrów

13 ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Energooszczędność Zastosowana technologia:
●Technologia cienkiej izolacji (A+) ● SPRĘŻARKA LINIOWA (A++)

14 Energooszczędność – uwaga techniczna
● Zużycie energii: Czy porównanie tych dwóch urządzeń ma sens? 219 kWh/rok 492 kWh/rok ● Pytanie: kWh ● Pomyślmy o energooszczędności! Uwaga: w niniejszej prezentacji indeks nie jest liczony w kWh Zużycie energii w roku Standardowe zużycie energii w roku = (pojemność³ x M) +N Wartości M i N zależą od klasy lodówki. => Indeks energooszczędności obliczany jest na podstawie zużycia energii i pojemności według standardu ISO.

15 A++ A+ Energooszczędność ● W jaki sposób ją poprawić? EEI < 30
Energooszczędność – uwaga techniczna Energooszczędność ● W jaki sposób ją poprawić? EEI < 30 ● poprzez obniżenie zużycia energii A++ Obniżenie zużycia energii Sprężarka liniowa ● poprzez wydajniejsze zużycie energii Zużycie energii w roku EEI < 42 A+ Standardowe zużycie energii w roku Zmodernizowany materiał izolacyjny Zwiększenie współczynnika referencyjnego (np.: 1/2 = 0,5 > 1/4 = 0,25) ● poprzez zwiększenie objętości

16 Klasa energooszczędności A+ - cienka izolacja
● W jaki sposób zoptymalizować pracę sprężarki? Wybrana temperatura T° Granica krytyczna (+) krytyczna (-) Izolacja konwencjonalna Wahania temperatury w zależności od rodzaju izolacji. Zmodernizowana izolacja Wahania temperatury w zależności od rodzaju izolacji. Zmodernizowana izolacja spowalnia wzrost temperatury w komorze lodówki, wydłużając okresy między cyklami pracy sprężarki.  Cienka izolacja pozwala spełnić wymogi klasy energetycznej A+.

17 Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem
Najważniejszymi elementami sprężarki są silnik i tłok: silnik napędza tłok, którego ruch powoduje sprężanie i zasysanie czynnika. ● Liniowa sprężarka LG wyposażona jest w dwie technologie zmieniające sposób jej pracy: Sprężarka liniowa Inwerter Technologia liniowa Definiuje sposób kontroli prędkości obrotowej silnika. Definiuje sposób napędzania tłoka.

18 Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem
● Co się stanie po zbliżeniu do siebie dwóch magnesów? ● Przeciwna polaryzacja => przyciąganie ● Taka sama polaryzacja => odpychanie ● Siła mechaniczna silnika powstaje w wyniku działania siły odpychania Silnik bezszczotkowy (widok z przodu) Wewn. stojan magnetyczny (o stałej polaryzacji) Zewnętrzne stojany elektryczne (o zmiennej polaryzacji) Stojany zewnętrzne podłączone są do sieci elektrycznej dostarczającej prąd zmienny 50 Hz. Sygnał AC 50 Hz: Prędkość obrotowa kontrolowana jest poprzez liczbę obrotów na minutę:  Silnik zawsze pracuje z maksymalną mocą, co powoduje marnotrawstwo energii.

19 Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem
● Co oznacza słowo inwerter ? Inwerter to urządzenie elektryczne przekształcające częstotliwość stałą w częstotliwość zmienną. Energia o zmiennej częstotli- wości Energia mechaniczna Energia sinusoidalna ● Ten „napęd o zmiennej częstotliwości” bezpośrednio kontroluje prędkość obrotową silnika, kontrolując częstotliwość dostarczanej energii. Silnik prądu zmiennego Sterownik o zmiennej częstotli-wości Konwersja mocy Konwersja mocy Interfejs operatora  Oszczędność energii uzyskuje się poprzez dostosowanie pobranej mocy do potrzeb lodówki. Sprężarka o ruchu posuwisto-zwrotnym Sprężarka o ruchu posuwisto-zwrotnym z inwerterem Lato Zima Lato Zima STRATA ENERGII OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Moc chłodzenia Moc chłodzenia Wymagana Wymagana

20  marnotrawstwa energii
Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem Energooszczędność ● Ile obrotów można przekształcić w ruch posuwisto-zwrotny? Ciągnięcie tłoka = Ssanie Popychanie tłoka = Sprężanie Do sprężania i zasysania czynnika niezbędny jest ruch w poziomie... Natomiast silniki elektryczne mogą wykonywać jedynie obroty... ● W tradycyjnej sprężarce silnik napędza tłok za pośrednictwem trzpienia i wału korbowego. W rezultacie powstaje tarcie będące przyczyną:  hałasu podczas pracy  marnotrawstwa energii

21 Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem
● Co oznacza słowo liniowa ? Sprężarka liniowa to sprężarka zintegrowana z silnikiem regulowanej częstotliwości, w której tłok porusza się bezpośrednio w jednym kierunku, bez żadnych trzpieni ani wałów korbowych. ● Sprężarka zintegrowana: To cylindryczny silnik ze zintegrowanym tłokiem. ● Bezpośredni ruch tłoka: Tłok połączony jest z magnetycznymi stojanami.  Siła odpychania umożliwia sprężania.  Siła przyciągania umożliwia zasysanie.  Długość skoku tłoka jest zmienna. ● Inwerter: Zawiera wbudowany napęd o zmiennej częstotliwości, sterujący prędkością obrotową.

22 Klasa energooszczędności A++ - sprężarka liniowa z inwerterem
● Jakie są korzyści z jej zastosowania? Tłok tradycyjny Inwerter Technologia liniowa Ruch tłoka Pośredni 4 punkty tarcia Pośredni 4 punkty tarcia Bezpośredni 1 punkt tarcia Sterowanie prędkością obrotową Obr./min. Strata energii Napęd o zmiennej częstotliwości Oszczędność energii Napęd o zmiennej częstotliwości Oszczędność energii Sterowanie długością skoku Brak Najwyższy poziom hałasu 100% -> 60% Dodatkowa oszczędność energii Miękki start Brak Najwyższy poziom hałasu Sterowanie mocą chłodzenia Zużycie energii Standardowe -25% -45% Indeks energo-oszczędności Klasa energetyczna < 55 = A <42 = A+ <30 = A++ Poziom hałasu 41 dB(A)

23 Klasa energooszczędności A++ - wskazówki handlowe
● W jaki sposób energooszczędność przełożyć na mniejszą emisję CO²? ● Przy produkcji energii powstaje CO². Jednak jego ilość zależy od metody produkcji energii. Z tego powodu każdy kraj określił własny współczynnik konwersji. ● Podczas pierwszych 50 lat wzrostu drzewa pochłaniają CO² w wyniku procesu fotosyntezy ( g/rok). CO2 na 1 kWh energii elektrycznej (g) Unia Europejska X 2 Luksemburg Dania Irlandia Wielka Brytania Portugalia Holandia Grecja Niemcy Włochy Hiszpania Belgia Finlandia Austria Francja Szwecja Nazwa modelu Wysokość Klasa energetyczna kW/rok CO2 (g/rok) Źródło: EFN, PriceWaterHouse, EDF, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII NIŻSZA EMISJA CO2 g/rok

24 ŚWIEŻOŚĆ Świeżość Technologia Total No Frost Dwa parowniki
Zastosowana technologia: Technologia Total No Frost Dwa parowniki Opti Temp Zone — strefa optymalnej temperatury Oświetlenie Vita light

25 Świeżość: porównanie technologii/bezpośrednie chłodzenie
● Parownik jest elementem lodówki odpowiedzialnym za chłodzenie. Technologia chłodzenia zmienia się zgodnie z rodzajami przewodnictwa i konwekcji.  Dwa parowniki pracują niezależnie: - Moc chłodzenia parownika lodówki: -10 °C - Moc chłodzenia parownika zamrażarki: -25 °C ● TECHNOLOGIA CHŁODZENIA BEZPOŚREDNIEGO:  Chłodzenie odbywa się poprzez przewodnictwo ciepła na tylnej ścianie: - Parowniki nie mają kontaktu z powietrzem z komór lodówki i zamrażarki.  Cyrkulacja powietrza wywoływana jest naturalną konwekcją: - Różnice temperatur wymuszają wolny przepływ powietrza. Wady: Temperatura obniża się powoli Lodówka chłodzi nierównomiernie. Kondensacja powoduje powstawanie szronu w zamrażarce.

26 Świeżość: porównanie technologii/technologia No Frost
● Parownik jest elementem lodówki odpowiedzialnym za chłodzenie. Technologia chłodzenia zmienia się zgodnie z rodzajami przewodnictwa i konwekcji.  Ten sam parownik obsługuje lodówkę i zamrażarkę: Moc chłodzenia parownika: -25 °C Zawór elektromagnetyczny steruje wymianą czynnika między dwiema komorami ● TECHNOLOGIA NO FROST:  Wentylator wymusza konwekcję: Powietrze jest nawiewane do zamrażarki. Powietrze jest chłodzone i suszone poprzez kontakt z parownikiem. Dystrybucja powietrza jest dostosowana do potrzeb poszczególnych komór. Zalety: Brak szronu w zamrażarce Równomierne chłodzenie w lodówce Szybkie chłodzenie

27 Świeżość: porównanie technologii/technologia No Frost
● Jakie korzyści zapewnia technologia No Frost? - Taki zakres temperatur uniemożliwia rozwój patogenów. - System No-Frost poprawia dystrybucję świeżości o 76%. - System No-frost zapewnia stabilniejszą temperaturę, schładzając żywność 1,6 x szybciej. ● W celu zapewnienia świeżości na dłużej żywność musi być przechowywana w temperaturze od 0 do 4°C. Bezpieczna żywność: W odróżnieniu od chłodzenia bezpośredniego system No Frost zapewnia optymalne warunki do przechowywania żywności w każdym miejscu w lodówce. 60% właścicieli rozmraża zamrażarki co najmniej raz na kwartał. Dzięki technologii No Frost w zamrażarce nie gromadzi się szron. ● 5-milimetrowa warstwa szronu w zamrażarce przekłada się na 30% wyższe zużycie energii. Chłodzenie bezpośrednie : Technologia No Frost : Stabilność Prawdziwa energooszczędność: Chłodzenie bezpośrednie produkuje szron, natomiast technologia No Frost nie!

28 Świeżość: udoskonalona technologia No Frost/2 parowniki No Frost
Tylko w modelach A++ CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE 2 parowniki: -10°C/ -25°C. Konwekcja naturalna. Chłodzenie w wyniku przewodnictwa. Brak obiegu powietrza między komorami. Technologia NO FROST 1 parownik: -25°C. Konwekcja wymuszona Chłodzenie w wyniku kontaktu z parownikiem. Obieg powietrza między komorami. Powiązane korzyści: Bezpieczne przechowywanie żywności/prawdziwa energooszczędność. LG - 2 parowniki NO FROST 2 parowniki: -10°C/ -25°C. Konwekcja wymuszona. Chłodzenie w wyniku kontaktu z parownikiem. Brak obiegu powietrza między komorami. Powiązane korzyści: takie same, jak w przypadku systemu No Frost + wymienione na następnym slajdzie.

29 Świeżość: udoskonalona technologia No Frost/2 Eva Syst.
● Konwekcja wymuszona powoduje osuszanie wnętrza lodówek z konwencjonalnym systemem No Frost.  Powietrze jest suszone poprzez kontakt z parownikiem. Im większa moc parownika, tym bardziej wysuszone powietrze. Parowniki w lodówkach z konwencjonalnym systemem No Frost pracują z mocą -25°C. Tylko w modelach A++  SKUTECZNIEJSZA KONTROLA WILGOTNOŚCI (od 33% do 66,3%*) Nowy system wyposażony jest w dwa parowniki, optymalnie dostosowane do potrzeb każdej z komór. Parownik chłodzący lodówkę pracuje z temperaturą -10°C, co sprawia, że powietrze jest mniej suche niż przy temperaturze -25°C.  WYELIMINOWANIE STRAT ENERGII => wyższa klasa energetyczna Lodówka i zamrażarka działają niezależnie. W związku z tym chłodzenie komory lodówki nie powoduje chłodzenia zamrażarki. W ten sposób nowy system oszczędza energię.

30 Świeżość: Funkcje specjalne/strefa Opti Temp Zone
● Strefa Opti Temp Zone utrzymuje temperaturę na optymalnym poziomie. Wyświetlacz pozwala wybrać dwa różne warianty ustawień temperatury: Mięso i ryby Meat & Fish  -1°C: OPTYMALNA ŚWIEŻOŚĆ: Utrzymuje świeżość surowego mięsa i ryb, przerywając działanie enzymów wywołujących naturalny rozkład mięsa. Nie wymaga krótkotrwałego zamrażania, co znacznie ułatwia przechowywanie mięsa. Warzywa i owoce Vegetable & Fruit  2°C: ŚWIEŻOŚĆ NA DŁUŻEJ

31 Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light
1) Metabolizm roślin Fotosynteza : 6CO2 + 6H2O + energia słoneczna → C6H12O6 + 6O2 + [wit. C, chlorofil, polifenol…]. W procesie fotosyntezy rośliny wytwarzają energię i wartości odżywcze niezbędne do życia. Jednak bez dostępu do światła rozpoczyna się mechanizm odwrotny – gnicie roślin. Oświetlenie Vita-light utrzymuje wartości odżywcze w warzywach przy użyciu diod LED. Światło Dwutlenek węgla CO2 Woda H2O Składniki odżywcze Tlen O2 Mechanizm fotosyntezy 2) Przykłady użycia światła przy uprawie roślin Instytut MIT [Uprawy roślin przy użyciu diod LED] Technologie oświetlenia LED zastępują naturalne światło

32 Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light
Oświetlenie Vita-light: diody LED utrzymują świeżość i wilgotność warzyw Korzyści Przechowywanie wartości odżywczych przy udziale fotosyntezy Witaminy Oświetlenie LED (8EA) Zachowanie witaminy C Utrzymanie wilgotności na dłużej Moist Balance Crisper — pokrywa zapewniająca właściwą wilgotność Herme- tyczna/ nawilżająca Dodatkową szczelność zapewnia prowadnica

33 Świeżość: funkcje specjalne/oświetlenie Vita-light
Certyfikat SLG dla strefy Vita-light PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ Wyniki opisanego poniżej testu „SLG, Pruef- und Zertifizierungs GmbH” dowodzą, że strefa Vita-light, wykorzystująca 2 rodzaje diod LED zainstalowanych w lodówko-zamrażarce (urządzeniu typu Combi), optymalizuje warunki przechowywania żywności na trzy sposoby. Promieniowanie LED w strefie Vita-light przerywa rozkład chlorofilu w warzywach. (sałatka z warzyw polnych: dwukrotnie więcej chlorofilu niż bez strefy Vita-light, kapusta: 1,4 x więcej chlorofilu). Strefa gwarantuje większą zawartość witaminy C w warzywach. (sałatka z warzyw polnych: 1,67 x więcej witaminy C, kapusta: 1,14 x więcej witaminy C). Poza tym warzywa zawierają więcej wody w przypadku przechowywania ich w strefie Vita-light. (sałatka z warzyw polnych: 1,44 x mniejsza utrata wody, kapusta: 1,16 x mniejsza utrata wody). Podsumowując, warzywa są świeższe, utrzymują apetyczny wygląd i można je przechowywać dłużej.

34 HARMONIJNY WYGLĄD Harmonijny wygląd Wykończenie w dwóch odcieniach
Zastosowana technologia: Wykończenie w dwóch odcieniach Brak szczelin Podświetlenie LED

35 Harmonijny wygląd: wykończenie w dwóch odcieniach
 Doskonałe dopasowanie do wystroju kuchni Ta wyjątkowa lodówka z wykończeniem w dwóch odcieniach pasuje do prawie każdej kuchni i jej wyposażenia. Dzięki niej kuchnia nabierze indywidualnego i specjalnego charakteru.

36 Harmonijny wygląd: brak szczelin
 Pragmatyczna konstrukcja ułatwiająca obsługę No Worries About Damage Brak ryzyka uszkodzenia In general, European refrigerators are recessed between kitchen furnitures which can cause damage to both, depending on how much you open the door. However, this is not the case with the i-project. With the i-project, drawers can still be pulled out even if you open the i-project is door at an 90 degree angle Generalnie europejskie lodówki są instalowane głębiej niż meble kuchenne, co może uszkodzić zarówno lodówkę, jak i meble, w zależności od tego, jak szeroko zostaną otwarte drzwi lodówki. Jednak problem ten nie dotyczy lodówek i-project. W lodówkach i-project szuflady można wysunąć nawet wtedy, gdy drzwi otwarte są pod kątem 90 stopni.

37 Harmonijny wygląd: podświetlenie LED
 Odpowiednie oświetlenie zapewnia lepszą widoczność Konwencjonalna żarówka Diody LED Awaria Często Rzadko Czas eksploatacji 1500 godzin Bardzo długi (ponad godzin) Kolorystyka (stylistyka) Światło żółte Światło białe Zużycie energii* 30 W 8 W Generowane ciepło (temperatura powierzchni) Wysoka temperatura (nawet 100℃) Minimalna temperatura (maksymalnie 25℃) Intensywność oświetlenia (luks) 169,8 249,3 * Model: i-pjt 2M , Bosch KGN39P95 2 M Światło o 47% jaśniejsze niż w przypadku konwencjonalnej żarówki. Zużycie energii niższe o 70%

38 ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA LODU I WODY
Harmonijny wygląd: brak szczelin ROZWIĄZANIA DO PRZECHOWYWANIA LODU I WODY Zastosowana technologia: Dystrybutor wody bez podłączenia hydraulicznego Automatyczna kostkarka bez podłączenia hydraulicznego

39 Rozwiązania do przechowywania lodu i wody
Dystrybutor wody bez podłączenia hydraulicznego Prosty i szybki sposób na ugaszenie pragnienia! Czy widział ktoś lodówkę zapewniającą prosty i szybki sposób dostępu do wody pitnej w każdej chwili, każdego dnia? Wystarczy raz dziennie uzupełnić zbiornik lodówki i-project wodą, aby mieć bardzo prosty dostęp do 3,2 litra wody. Co więcej można uzyskać bezpośredni dostęp do wszelkiego rodzaju wody butelkowanej zamiast wody przechowywanej w zbiorniku. Easy and quick solution to your thirst! Have you ever seen a fridge that allows you to easily access clean water whenever necessary in our busy daily lives? You need only fill up the i-project with water just once a day and you can have a very easy access to 3.2 liters of water. Moreover, you can directly use any kind of bottled water instead of supplied water tank 42

40 Rozwiązania do przechowywania lodu i wody Automatyczna kostkarka
Czy kiedykolwiek zabrakło kostek lodu w upalny, letni dzień? Jeśli tak, warto wybrać lodówkę LG i-project. Wyposażona jest w „automatyczną kostkarkę bez podłączenia hydraulicznego”, dzięki której nigdy więcej nie zabraknie kostek lodu. Wystarczy wlać wodę do zbiornika, a lodówka i-project automatycznie zacznie produkować lód. Co więcej od razu można wyjąć dużą ilość lodu, bez otwierania drzwi zamrażarki. Pojemnik pozwoli napełnić lodem 20 szklanek. Have you ever ran short on ice on a hot summer day? Well, then, you should definitely choose the LG i-project. It is equipped with an “automatic icemaker with no plumbing system”, so you’ll never run out of ice again. You simply pour water into the water tank, and the i-project automatically proceeds to make ice. In addition, you can take out a large amount of ice at once without even opening the freezer door. This allows you to fill up 20 glasses with ice.

41 NAJ- LEPSZA PIERW- SZA ESTETY- CZNA PRZYJA- ZNA
Rozwiązania do przechowywania lodu i wody Koncepcja komunikacji: zgodność z wymogami BAG Zróżnicowanie funkcjonalne NAJWYŻSZE PARAMETRY PRACY DZIĘKI: NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE POJEMNOŚĆ NAJ- LEPSZA PIERW- SZA ESTETY- CZNA PRZYJA- ZNA - Wykończenie w dwóch odcieniach Podświetlenie wieżowe LED Brak szczelin Rozwiązania do przechowywania lodu i wody - Funkcja No Frost Opti Temp Zone — strefa optymalnej temperatury Oświetlenie Vita-light Troska o zdrowie: HARMONIJNY WYGLĄD Zróżnicowanie emocjonalne

42 DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Harmonijny wygląd: brak szczelin DANE TECHNICZNE PRODUKTU 2 m: Extra / Best / Better 1,85 m: Best / Better

43 NOWA TECHNOLOGIA GB7143A2HZ Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ! Specyfikacja
Charakterystyka Pojemność netto: 351l (220/115l/16l) Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Dwukolorowa polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (6 czujników) Wyświetlacz: LED dotykowy (biały) Dozownik wody i z możliwością instal. butelki Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 256 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: 5,399 PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki Szklane hartowane półki (3) Moist Balance Crisper (1) OPTI TEMP ZONE VITA LIGHT ZONE Podwójne oświetlenie LED Zamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) Wymiary Netto: 595 x 2010 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 96 / 107 kg Profitable Growth 2010 Value Creation through Customer Insight

44 NOWA TECHNOLOGIA Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ! GB7143AVRZ Specyfikacja
Charakterystyka Pojemność netto: 385l (270/115l) NAJWIĘKSZA POJEMNOŚĆ!!! Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (5 czujników) Wyświetlacz: LED 88 dotykowy (zielony) Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 249 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: XXXXX PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki Szklane hartowane półki (3) Moist Balance Crisper (1) FESH ZONE (taca na mięso) Podwójne oświetlenie LED Zamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) Wymiary Netto: 595 x 2010 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 96 / 107 kg Profitable Growth 2010 Value Creation through Customer Insight

45 NOWA TECHNOLOGIA Lodówki Kombi I-Pro – NOWOŚĆ! GB7138A2XZ Specyfikacja
Charakterystyka Pojemność netto: 343l (228/115l) Chłodzenie: TOTAL NO FROST – 2 EVA SYST. System: MultiAirFlow Kompresor Linearny (R600a) Wykończenie: Dwukolorowa polerowana stal Sterowanie: Elektroniczne (5 czujników) Wyświetlacz: Barowy LED (zielony) Dozownik wody z możliwością instal. butelki Alarm otwartych drzwi Zerowy prześwit drzwi Blokada przed dziećmi Szybkie mrożenie Bioshield uszczelka antybakteryjna/magnetyczna Klasa energetyczna: A++ Zużycie energii: 237 (kW/rok) Kraj pochodzenia: Korea Gwarancja: 2 lata Cena detaliczna: 4,799 PLN Chłodziarka Pojemnik na owoce i warzywa Pojemnik na jajka Półka na butelki 1/2 Szklane hartowane półki (2) Moist Balance Crisper (1) FRESH ZERO ZONE Podwójne oświetlenie LED Zamrażarka Kostkarka Twistowa 3 szuflady (2+1) Wymiary Netto: 595 x 1850 x 671 (szer x wys x gł) Wymiary Brutto: 661 x 2115 x 745 Waga Netto / Brutto: 93 / 104 kg Profitable Growth 2010 Value Creation through Customer Insight

46 I – Project


Pobierz ppt "Prezentacja cech charakterystycznych produktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google