Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena jakości dydaktyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena jakości dydaktyki"— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości dydaktyki
Studencka ocena jakości realizacji przedmiotów przeprowadzona w roku akademickim 2010/2011

2 W przeprowadzonym badaniu uzyskano informacje nt:
683 przedmiotów, z czego: 605 przedmiotów realizowanych w formie wykładów, - otrzymano oceny (skala 1-5) w zakresie: 2,04 - 5,00 srednia ocenia wszystkich wykładów - 4,05 (2009/10 - 4,07) 525 przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń, - otrzymano oceny (skala 1-5) w zakresie: 2,41 - 5,00 średnia ocena wszystkich ćwiczeń - 4,08 (2009/10 – 4,11)

3 WZiM 3,98 3,97 WRiB 4,06 WMWET 4,18 4,34 WL 4,08 WOiAK 4,14 4,26 WBiIŚ
Tab. 1. Średnia ocena przedmiotów na wydziałach/studiach międzywydziałowych /dla pytania 6. Jak ogólnie oceniasz poziom prowadzenia zajęć/. Wydział Wykłady Ćwiczenia WRiB 4,06 WMWET 4,18 4,34 WL 4,08 WOiAK 4,14 4,26 WBiIŚ 3,95 WTD 4,10 WNoZ 4,30 WNE 4,00 4,04 WNoŻ 4,12 4,17 Wydział Wykłady Ćwiczenia WNoŻCziK 4,02 4,06 WIP 4,14 4,09 WNH 4,17 4,22 WZiM 3,98 3,97 MSB 3,72 3,83 MSGP MSOŚ 3,93 4,13 MST 4,11 MSTiR 4,05 3

4 Tab. 2. Zestawienie średnich wyników dotyczących pytania 1. 4,25 4,26
PYTANIE wykład ćwiczenia 1.1 określone na początku zasady zaliczania przedmiotu były konsekwentnie przestrzegane 4,25 4,26 1.2 określony na początku zakres zajęć został w pełni zrealizowany 4,24 1.3 w czasie zajęć wykorzystywane były nowoczesne środki dydaktyczne (dotyczy wykładów) 4,04 - 1.4 zagadnienia omawiane w trakcie zajęć odnoszone były do przykładów z praktyki 4,13 4,14 1.5 czas na zajęciach był efektywnie wykorzystywany 1.6 przedstawiane były najnowsze osiągnięcia w zakresie realizowanego przedmiotu 4,03 1.7 na zajęciach była możliwość uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania 4,18 4,20 1.8 omawiane zagadnienia przedstawiane były w sposób zrozumiały 4,08 4,09 1.9 zajęcia charakteryzowały się właściwym stosunkiem prowadzącego do studentów 1.10 studenci byli oceniani obiektywnie 4,19

5 Tab. 3. Zestawienie średnich wyników dotyczących pytania 2.
PYTANIE wykład ćwiczenia 2.1 interesujące/ciekawe 3,92 4,00 2.2 uporządkowane 4,08 4,10 2.3 przedstawiające nowe zagadnienia bez zbędnych powtórzeń z innych przedmiotów 4,07 2.4 zrozumiałe 4,01 4,04 2.5 odnoszące się do przykładów praktycznych 2.6 odnoszące się do najnowszych osiągnięć nauki 3,97 3,98 2.7 zgodne z kierunkiem kształcenia 4,05 4,11 2.8 przydatne w przyszłej pracy zawodowej 3,91 3,99 2.9 prezentowane zagadnienia były związane z tematyką zajęć 4,23 4,24 2.10 dobrze przygotowane 4,20

6 Tab. 4. Średnia ocena wszystkich przedmiotów w zależności od oceny uzyskanej
z zaliczenia tych przedmiotów. Ocena uzyskana z zaliczenia przedmiotu Średnia Liczba ocen 2,0 3,80 2 814 3,0 4,03 20 597 3,5 4,05 17 788 4,0 4,14 30 843 4,5 12 472 5,0 4,08 15 063 jeszcze nie zaliczyłem/am tego przedmiotu 3,95 13 408

7 Zestawienie nt. rozkładu ocen wystawionych przez nauczycieli:
174 spośród 388 wykładowców wystawiało oceny w pełnej skali ocen 9 wykładowców nie wystawiło oceny 5,0 (maksymalnie 4,5) z czego 3 nie wystawiło także oceny 4,5 (maksymalnie 4,0) z czego 2 nie wystawiło także ocen 2,0 i 3,0 (tylko oceny 3,5 oraz 4,0) 201 wykładowców nie wystawiło oceny 2,0 (tylko 3,0 lub wyżej) z czego 39 nie wystawiło także oceny 3,0 (tylko 3,5 lub wyżej) z czego 10 nie wystawiło także oceny 3,5 (tylko 4,0 lub wyżej) z czego 1 osoba nie wystawiła ani 4,0 ani 4,5 (tylko 5) 129 spośród 476 prow. ćwiczenia wystawiało oceny w pełnej skali ocen 36 prowadzących ćwiczenia nie wystawiło oceny 5,0 (czyli maks. 4,5) z czego 9 nie wystawiło także oceny 4,5 (czyli maks. 4,0) z czego 1 osoba nie wystawia także oceny 4,0 (czyli maks. 3,5) 305 prow. ćwiczenia nie wystawiło oceny 2,0 (czyli 3,0 lub wyżej) z czego 60 nie wystawiło także oceny 3,0 (czyli tylko 3,5 lub wyżej) z czego 19 nie wystawiło także oceny 3,5 (czyli tylko 4,0 lub wyżej) z czego 3 nie wystawiło także oceny 4,0 (czyli tylko 4,5 lub wyżej) z czego 1 osoba wystawiała tylko 5,0

8 Procentowy udział ocen 2,0 i 5,0
Wydział Ocena 2,0 Ocena 5,0 L 2,9 7,5 N o Z 3,0 8,4 I P 4,7 10,3 N E 1,0 16,0 B i IŚ 1,5 24,2 ZIiM 1,2 27,1

9 Tab. 5 Ocena pracowników WZIiM
WZIiM SGGW Wykład Ćwicz. Pyt. 6 L. nauczycieli 19 24 25 38 49 51 Minimum 2,96 2,84 2,45 2,55 Maksimum 4,51 4,46 4,60 4,53 Średnia 3,92 3,94 3,93 3,90 3,87 Mediana 4,03 4,12 4,08 4,07 Odchylenie 0,499 0,469 0,532 0,421 0,467 0,502

10 wynikiankiet.sggw.pl Możliwości wykorzystania wyników badań.
Adres aplikacji wynikiankiet.sggw.pl W chwili uruchomienia aplikacji każdy prowadzący zajęcia będzie mógł zalogować się do aplikacji za pomocą własnego numeru kadrowego i własnego hasła (jak do poczty internetowej w domenie SGGW). Aplikacja umożliwia osobom zalogowanym na otrzymanie wyników zbiorczych (np. oceny średniej wszystkich wykładów), lub dla dowolnych kombinacji (wydział / kierunek / system studiów / rodzaj studiów / rok studiów / numer semestru / rok akademicki / semestr (zimowy, letni) / prowadzący / przedmiot / rodzaj zajęć / status studenta itp.). 10

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena jakości dydaktyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google