Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak oszczędzać pieniądze?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak oszczędzać pieniądze?"— Zapis prezentacji:

1 Jak oszczędzać pieniądze?
Realizacja projektu : Paulina Kośla Magdalena Marchewa Marcin Rogulski Kamil Szymaniak Opiekun: mgr Izabela Niemirska

2 Co badamy? Celem naszego projektu jest przeprowadzenie badania gdzie najlepiej i najkorzystniej dla nas ulokować swoje pieniądze. W prezentacji multimedialnej przedstawimy oferty kilku, najpopularniejszych banków ,a na koniec wybierzemy ten, na którym nasze pieniądze będą rosły i przynosiły zyski. ZAPRASZAMY!

3 Co to jest Bank? Bank –jest to instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem środków pieniężnych w zamiarze wypracowania zysku oraz funkcjonowania jako instytucja zaufania publicznego. Bank to samodzielne przedsiębiorstwo , które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami . Źródło ;

4 Bank Centralny: Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną. Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje: 1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podąż pieniądza) 2. Jest matką banków 3. Prowadzi obsługę rządu 4. Ustala kurs waluty krajowej Źródło;

5 Narodowy Bank Polski: Narodowy Bank Polski (NBP) –polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczpospolitej Polski. Źródło;

6 Badana próba Bank Millennium Deutsche Bank Bank PKO BP Skarbonka

7

8 Przykładowy bank Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Twórcom i akcjonariuszom Banku od początku przyświecała idea stworzenia nowoczesnej instytucji wykorzystującej najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurującej we wszystkich segmentach rynku finansowego.

9 Historia: Bank Millennium powstał w 1989 roku jest więc rówieśnikiem polskiego wolnego rynku i demokratycznych przemian ustrojowych. Od początku prywatny, korzystając z możliwości jakie stworzył rynek kapitałowy, rozwijał się w iście sprinterskim tempie dotrzymując kroku swoim Klientom.

10 „Dziś jesteśmy jedną z większych instytucji finansowych w Polsce
„Dziś jesteśmy jedną z większych instytucji finansowych w Polsce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym na trudnym polskim rynku i zaangażowaniu pracowników skutecznie realizujemy przyjętą strategię rozwoju”. ① Bank stawia na profesjonalizm, otwartość na potrzeby Klienta i nowe rozwiązania. ①– słowa prezesa banku Millenium

11 Lokata Millenet Jest lokatą internetową o stałym
oprocentowaniu, która służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN, a także w walutach obcych: USD i EUR. Otwarcie Lokaty Millenet jest możliwe tylko poprzez serwis bankowości internetowej Millenet dla Mikrobiznesu. Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą Działalność gospodarczą, która pragnie w aktywny sposób lokować wolne środki na różne terminy, Lokata Millenet jest stworzona dla Ciebie.

12 Tabela 1. Oprocentowanie lokaty Oprocentowanie kredytu Lokata Millenet
W PLN Na 1 rok 4,40 % Na 2 lata 4,80 % Na 3 lata 5,20 % Na 5 lat 5,60 % kwota oprocentowanie Poniżej 5,56%

13 Zadanie 1① Pan Kowalski zaciągnął kredyt w banku na złotych. Na rok oprocentowanie kredytu jest równe 5,56 % ile odsetek zapłaci klient po roku ? Dane; 60000zł- kwota kredytu 5,56% - oprocentowanie kredytu   Równanie; 60000*0,0556=3336 Odp. Klient po roku zapłaci 3336zł odsetek ① zadanie z działu „procenty z liczby”

14 Zadanie 2① Kwotę zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował: a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,4 % b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,8%. Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile? oferta a: 64000*1,044= *1,044=69756  po dwóch latach oferta b: 64000*o,o48=3072*2=6144kwota odsetek =70144po dwóch latach Odp: Oferta b jest korzystniejsza o 388 zł. ①zadanie z działu "procent z danej liczby"

15 Badana próba Bank millennium Deutsche Bank PKO BP Skarbonka

16 Deutsche Bank jest jedną z wiodących, globalnych instytucji finansowych świadczących między innymi wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank oferuje profesjonalne rozwiązania finansowe na całym świecie zatrudniając ponad Pracowników w ponad 74 krajach

17 Historia Początkiem działalności Grupy Deutsche Bank w polskim sektorze finansowym było powstanie w 1990 roku przedstawicielstwa, które od 1995 roku działa jako Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

18 1 Lipca 2001 roku rozpoczął działalność Deutsche Bank PBC S. A
1 Lipca 2001 roku rozpoczął działalność Deutsche Bank PBC S.A. - instytucja finansowa, która powstała na bazie pionu bankowości prywatnej Deutsche Bank Polska S.A. oraz Banku Współpracy Regionalnej S.A. Głównym akcjonariuszem Deutsche Bank PBC S.A. jest niemiecki Deutsche Bank Privat- und Geschaftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

19 Oprocentowanie lokaty Oprocentowanie kredytu
Lokata Oprocentowanie Na 1 rok 4,25% Na 2 lata 4,45% Na 5 lata 5,25% kredyt oprocentowanie Poniżej 5,92%

20 Zadanie4 Pani Natalia zaciągnęła kredyt w banku na złotych. Na rok oprocentowanie kredytu jest równe 5,92%. Ile odsetek zapłaci Pani Natalia po roku ? kwota kredytu 5,92%- oprocentowanie kredytu 60000* 0,0592=3552 odp.; Po roku Pani Natalia będzie musiała zapłacić 3552zł odsetek. zadanie z działu " procent z danej liczby"

21 Zadanie 5 Kwotę zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował: a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,25% b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,45%. Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile? oferta a: 64000*1,0425=66720 66720*1,0425=69555,6  po dwóch latach oferta b: *1,0425=2848*2=5696 kwota odsetek =69696 Odp: Oferta b jest korzystniejsza o 140,40 zł.

22 Badana próba Bank millennium Deutsche Bank PKO BP Skarbonka

23

24 PKO BP to obok Pekao SA najbardziej znany polski bank uniwersalny
PKO BP to obok Pekao SA najbardziej znany polski bank uniwersalny. Jest też największym polskim bankiem pod względem różnych kryteriów (prowadzi np. najwięcej rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych czy depozytów, wydał do tej pory najwięcej kart płatniczych wśród polskich banków).

25 W tej chwili bank dysponuje bardzo dużą siecią, bo 1300 własnych placówek i ponad dwukrotnie większą siecią agencji prowadzących działalność w imieniu PKO BP na terenie całego kraju oraz jedną placówką w Londynie. PKO BP posiada również najwięcej bankomatów w Polsce - jest to liczba około 1800 urządzeń. Dostęp do rachunków i innych usług odbywa się również za pomocą Internetu oraz telefonu.

26 Historia 1992 -W statucie nadanym Bankowi przez Radę Ministrów oficjalnie pojawiła sie nazwa Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP 12 kwietnia przekształcenie Banku w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 10 listopada udany debiut giełdowy 10 grudnia otwarcie w Londynie pierwszej zagranicznej placówki PKO BP 14 września Zakończenie wdrażania w sieci Banku Zintegrowanego Systemu Informatycznego O-ZSI 11 grudnia Podwyższenie kapitału zakładowego z zł do zł w drodze emisji akcji zwykłych z prawem poboru na okaziciela serii D; Zmiana statutu Banku

27 Oprocentowanie lokaty Oprocentowanie kredytu
Na 1 rok 4,45% Na 2 lata 4,65% Na 5 lat 5,35% kwota oprocentowanie Poniżej 5,96%

28 Zadanie 6 Pani Małgosia zaciągnęła kredyt w banku na złoty. Na rok oprocentowanie kredytu jest równe 5,96% ile odsetek zapłaci Pani Małgosia po roku ? pożyczył 5,96%- oprocentowanie kredytu 60000 * 0,0596=3576 odp.; Po roku Pani Małgosia będzie musiała zapłacić 3576 zł odsetek. zadanie z działu "procent z danej liczby''

29 Zadanie 7 Kwotę zł postanowiono wpłacić na lokatę, bank zaoferował: a. 12 miesięczna z oprocentowaniem rocznym 4,45% b. 24 mies. z oprocentowaniem rocznym 4,65%. Która oferta jest korzystniejsza po 2 latach i o ile? oferta a: 64000*1,0445=66848 66848*1,0445=69822,7  po dwóch latach oferta b: *0,0465=2976*2=5952 kwota odsetek =69952 po 2 latach =129,3 Odp. : Oferta b jest korzystniejsza o 129,3 zł.

30 Badana próba Bank millennium Deutsche Bank PKO BP Skarbonka

31 SKARBONKA

32 Większość osób z rezerwą podchodzi do oszczędzania pieniędzy, kierując się raczej zasadą "mam to wydam". Nie jest to dobre podejście, gdyż w sytuacji kiedy nagle potrzebujemy dodatkowych pieniędzy na niespodziewany wydatek jesteśmy zmuszeni do zadłużenia się.

33 SKARBONKA Skarbonka to najprostsze narzędzie do gromadzenia pieniędzy. Może to być tradycyjna świnka, może to być słoik czy inny pojemnik.

34 Skarbonka Służy głównie do gromadzenia niewielkich sum. Jej wadą jest całkowity brak ochrony przed inflacją ① oraz łatwy dostęp do oszczędności, co dla osób o słabej woli może stanowić nie lada wyzwanie. Zaletą jest prostota (każdy ma w domu choćby słoik) i wygoda użycia. Dodatkowo, jest to najlepszy sposób na nauczenie małego dziecka oszczędzania. ① inflacja to proces polegający na ciągłym wzroście cen towarów i usług spowodowany zbyt dużą ilością pieniędzy na rynku(pieniądz traci swoją wartość nabywczą)

35 ODKŁADANIE DO SKARBONKI
Jest to najgorsza z możliwych form oszczędzania. Chyba, że do naszej skarbonki wkładamy rosnącą na wartości walutę. Ale niestety wartość waluty może tak samo rosnąć jak i spaść. 

36 Większość z nas preferuje oszczędzanie w przysłowiowej skarpecie co jest bardzo niekorzystne. Dlaczego? Ano dlatego, że nasze pieniądze nie pracują, przez co i w żaden sposób nie rosną.

37 Polska korzysta z „skarpety”
Tylko co czwarty Polak ma jakiekolwiek oszczędności i najczęściej trzyma je... w skarpecie - wynika z badania PBS DGA ① ① badania zostały przeprowadzone dla gazety „puls biznesu”

38 47% ① obywateli mających jakiekolwiek oszczędności nie korzysta z żadnych form inwestowania. Od lokat, funduszy inwestycyjnych czy obligacji trzymamy się z daleka – wolimy gotówkę. Z badań wynika, że wiedza obywateli o finansach jest porażająco niska, inwestowanie to istna czarna magia. ① badania zostały przeprowadzone dla gazety „puls biznesu”

39 Zadanie 8 Jaś wrzucił do swojej skarbonki 15 zł. Po dwóch tygodniach potrzebował tych pieniędzy na bilet do kina. Jak myślisz, czy zmieniła się kwota pieniędzy w skarbonce? Odp.; Kwota pieniędzy Jasia nie zmieniła się i nie zmieniłaby się nawet przebywając tam 2 lata, gdyż pieniądze w skarbonce nie rosną.

40 Zadanie9 Kwotę 12000zł podzielono na cztery części. Jedną część wpłacono do banku Millenium na lokatę pięcioletnią oprocentowaną 4,75 %w skali roku. Drugą część wpłacono do Deutsche Banku na lokatę pięcioletnią, oprocentowaną 4,20% w skali roku. Trzecia część została wpłacona do banku PKO na 5 lat na lokatę oprocentowaną 4,6%, a czwartą wrzucono do skarbonki. W tych trzech bankach od dopisanych odsetek został pobrany podatek w wysokości 20%. Gdzie po roku pieniądze urosły najbardziej, a gdzie kwota nie zmieniła się wcale?

41 12000:4=3000 Bank Millenium: 3000*4,75%=142,5 *5= 712,5
712,5*20%=142,5 712,5-142,5=570 =3570 Deutsche Bank; 3000*4,2=126*5=630 630*20%=126 =474 =3474 Bank PKO BP; 3000*4,6%=138*5=690 690*20%=138 =552 =3552

42 Bank Millenium; 3570zł Deutsche Bank; 3474zł Bank PKO BP; 3552 zł
Skarbonka; 3000zł Odp.; Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Banku Millenium.

43 Porównanie ofert banków
Bank Millenium; 3570zł zł Deutsche Bank; 3474zł +474 zł Bank PKO BP; 3552zł zł Skarbonka; 3000zł + 0 zł Odp. Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Banku Millenium.

44 Wnioski Z naszych badań wynika, że kredyty najlepiej zaciągać w banku Millennium , a swoje pieniądze najlepiej ulokować w banku PKO BP Nie trzymajcie swoich oszczędności w różnego rodzaju skarbonkach czy skarpetach!!! Wpłacajcie swoje pieniądze do banków, ponieważ tam one urosną najbardziej i przyniosą korzyści!

45 Bibliografia M. Braun J. Lech Matematyka 2 Wydawnictwo GWO Gdańsk 2009 J. Walczak U. Sawicka- Patrzałek Matematyka wokół nas www. wsip.pl Warszawa 2008

46 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Jak oszczędzać pieniądze?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google