Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek i interfejs graficzny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek i interfejs graficzny."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek i interfejs graficzny.
Co nowego w systemie? EWID 2007 wersja 7.8 Ośrodek i interfejs graficzny. Bernard Bielecki Jastrzębia Góra 19 października 2010

2 Ośrodek dokumentacji Dziennik prac geodezyjnych
Dodanie możliwości poszukiwania po uprawnionych. Dodanie możliwości wyświetlenia robót z przekroczonym terminem oddania 10 dni i więcej (na otwarcie okna dziennika).

3 Ośrodek dokumentacji Dziennik prac geodezyjnych
Dodanie przecinających się zakresów szkiców na wytycznych. Dodanie markera przy wytycznych określającego czy podczas analizy przecięć obszaru roboty z mapami i szkicami wystarczy żeby się ich zakresy stykały.

4 Ośrodek dokumentacji Dziennik prac geodezyjnych
Umożliwienie kompletowania materiałów dla pracy już przyjętej do zasobu (np. jeden operat już został oddany). Dodanie możliwości wydruku aneksu do zgłoszenia (pojedynczo lub dla kilku z tą samą datą zgłoszenia). Umożliwienie skasowania aneksu.

5 Ośrodek dokumentacji Dziennik prac geodezyjnych
Dodanie obsługi zamówionych materiałów do zgłoszenia (przez internet). Synchronizowanie zamówienia na materiały z EKS. Dodanie pola z archiwizacją poprzedniej wartości aneksowanej danej.

6 Ośrodek dokumentacji Dziennik prac geodezyjnych
Dodanie możliwości filtrowania po statusie "W trakcie kompletowania materiałów" i "Materiały skompletowano" oraz po wszystkich zgłoszeniach elektronicznych. Możliwość wyświetlenia asortymentu kergu dla szkicu na wytycznych.

7 Ośrodek dokumentacji Dziennik map
Dodanie możliwości określenia czy mapa jest wyłączona z zasobu (data i kerg wyłączenia). Zmiana sposobu określania kergu powstania i wyłączania mapy.

8 Ośrodek dokumentacji Dziennik szkiców
Dodanie możliwości określania zakresu szkicu. Dodanie możliwości wyszukania szkiców w obszarze narysowanego płotu.

9 Ośrodek dokumentacji Szkice
Utworzenie okna kartoteki szkiców z możliwością przepinania, dodania dokumentacji rastrowej, oraz zmiany zakresu szkicu. Dodanie kolumny z asortymentem kergu na liście w dzienniku szkiców.

10 Finanse Dziennik faktur
Umożliwienie wystawienia rachunku lub faktury do zamówienia "bez faktury". Umożliwienie wystawienia rachunku do „zamówienia bez faktury”.

11 Finanse Dziennik faktur
Dodanie możliwości przechowywania współczynników do cen (z nazwą i skrótem), oraz wyboru i zapamiętania podczas edycji rozliczenia. Dodanie nowej formy płatności - przelew pocztowy (oprócz przelewu, gotówki, wpłaty bankowej oraz płatności kartą).

12 Interfejs graficzny Wydruki
Dodanie możliwości wstawienia pieczątki z krzyżem oraz godła ramki - dodanie automatycznego rozpoznawania układu 2000/65.

13 Interfejs graficzny Wydruki
Zmiana działania markerka "Wydruk czarno biały" - działa na etapie drukowania (wysyłania danych na drukarkę) ale nie powoduje zmiany koloru obiektom w mapie. Dodanie rozwijanego przycisku obok "Przygotuj", który powoduje zmianę koloru obiektom na czarno biały po przygotowaniu.

14 Interfejs graficzny Kartowanie biegunowe/ortogonalne
Dodanie możliwości wskazania linii pomiarowej na podst. obiektu liniowego. dodanie przycisku z możliwością odwrócenia współrzędnych linii pomiarowej. Zmiana działania wyszukiwania pikiet po rozwinięciu nru początku lub końca linii pomiarowej - jeżeli pracujemy na rysunku do modyfikacji - można wybrać pikiety tylko npdst. aktywnego kergu, jeżeli nie, to wszystkie.

15 Interfejs graficzny Umożliwienie wyboru obiektów po kolorze.
Możliwość zmierzenia powierzchni budynku podziemnego (przycisk obok pomiaru powierzchni budynku nadziemnego). Dodanie możliwości policzenia długości przewodów w działkach wybranych w kartotece działek (przycisk GESUT).

16 Interfejs graficzny Informacja o obiekcie
Dodanie zakładki ze szczegółami działki i budynku w oknie informacji (po wskazaniu numeru działki lub identyfikatora budynku). Dodanie słownej informacji o justyfikacji tekstu.

17 Interfejs graficzny Dodanie możliwości podświetlenia w kolorze granic działek oraz ścian budynków nie pochodzących z pomiaru. Paleta uczytelniania - dodanie narzędzia do wyróżnienia budynków pochodzących z MZ.

18 Interfejs graficzny Dodanie narzędzia do pomiaru długości i ilości obiektów liniowych i punktowych wybranych w rysunku - przycisk ST na palecie pomiary. Narzędzie do pomiaru odległości: wyświetlania na mapie dodatkowo dx i dy mierzonego odcinka. Dodanie narzędzia do pobrania współrzędnych punktu w układzie WGS84 (wsp. GPS)

19 Interfejs graficzny Wyświetlanie
Dodanie możliwości wyświetlenia numerów punktów systemowych, a jeżeli ich nie ma to numerów z KERG – nowy tryb wyświetlania numerów punktów. Dodanie możliwości wyłączenia w zakładce "Wyświetlanie" rysowania numeru i rzędnej punktu osnowy.

20 Interfejs graficzny Dodanie narzędzia do hurtowego (dla zaznaczonych obiektów) przeznaczania dodatków budynkowych do mapy zasadniczej.

21 Interfejs graficzny Poprawne wyeksportowanie ramki sekcyjnej do DGN.
Poprawa błędu eksportu złożonego obszaru do DGN.

22 Mapa zasadnicza Dodanie możliwości wygenerowania punktów obiektów MZ.
Dodanie zakładki w oknie informacji o obiekcie do analizy historii obiektu, z możliwością wrysowania pojedynczego stanu oraz wszystkich stanów wcześniejszych z rozróżnieniem kolorami.

23 Mapa zasadnicza Zmiana kontroli istnienia opisu atrybutu przewodu: gdy przewód jest z digitalizacji, nie jest wymagany opis ani atrybut. Dodanie możliwości zawężenia listy błedów w kontekście wyświetlanych warstw.

24 Mapa zasadnicza Dodanie możliwości wygenerowania punktów obiektów MZ.
Dodanie zakładki w oknie informacji o obiekcie do analizy historii obiektu, z możliwością wrysowania pojedynczego stanu oraz wszystkich stanów wcześniejszych z rozróżnieniem kolorami.

25 Dalsze wykłady Wczytywanie dużych rastrów.
Tło mapowe (odczyt danych z serwerów WMS). Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę, Obsługa Planu Zagospodarowania Przestrzennego

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ośrodek i interfejs graficzny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google