Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORTAL KOORDYNACJA 3.0 SKUTECZNE I STABILNE POWIĄZANIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORTAL KOORDYNACJA 3.0 SKUTECZNE I STABILNE POWIĄZANIE"— Zapis prezentacji:

1 PORTAL KOORDYNACJA 3.0 SKUTECZNE I STABILNE POWIĄZANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z POTRZEBAMI MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY

2 Autorzy Ecorys to ponad 80 lat doświadczenia w konsultingu i badaniach społeczno-ekonomicznych. Firma powstała w 1929 roku, jest więc jedną z najstarszych firm konsultingowych na rynku europejskim. Dostarczamy cennej wiedzy, profesjonalnego wsparcia, ciekawych i fachowych analiz ludziom biznesu we wszystkich sektorach rynku. ECORYS Polska to setki projektów realizowanych z sukcesem z zakresu badań, ewaluacji, szkoleń, rozwoju, pomocy technicznej, infrastruktury i promocji.  Posługujemy się różnorodnymi metodami dostosowanymi do specyfiki zamówienia. Realizujemy szereg projektów badawczych, włączając badania ekonomiczne, ewaluacje programów i projektów finansowanych ze środków publicznych oraz analizy/prognozy społeczno-gospodarcze. Nasza oferta obejmuje także wykonywanie ekspertyz, strategii rozwoju, prowadzenie szkoleń dla administracji publicznej i tworzenie aplikacji dla e-administracji. Obszarami działalności są również zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy UE, innowacje, sektor B+R, transfer technologii, społeczeństwo informacyjne, nauka i szkolnictwo wyższe, budżet zadaniowy, finanse publiczne, polityka regionalna, rynek pracy, edukacja, przemysły kreatywne, kultura oraz ochrona środowiska. Dysponujemy wiedzą praktyczną w zakresie sprawozdawczości i procedur wymaganych podczas realizacji projektów ze środków publicznych. T

3 Partner ECORYS UK Projekt jest wzorowany na brytyjskiej analizie sytuacji edukacyjno-zawodowej i sprawdzonych już rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii.

4 Dla kogo? Uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych na terenie województwa mazowieckiego w branżach: Ekonomiczna Telekomunikacyjna Turystyczna Mechatroniczno-elektroniczna Logistyczno-spedycyjna Pracodawcy powyższych branż na terenie województwa mazowieckiego

5 Dla kogo? Samorząd Rynek pracy Szkoła Uczniowie

6 Dlaczego/Status quo Szkoły o profilu zawodowym:
Niepełna wiedza odnośnie mega trendów w poszczególnych branżach gospodarki; Nieznajomość oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji kandydatów do pracy; Nieznajomość potrzeb zatrudnieniowych i planów rozwojowych firm; Niepełna wiedza odnośnie aktualnie wdrażanych nowych technologii w poszczególnych branżach; Niewiele aktualnych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej dla uczniów; W niewielkim stopniu kształtują u uczniów umiejętność bycia zatrudnionym

7 Dlaczego/Status quo Pracodawcy:
Niepełna wiedza na temat rodzajów i kierunków kształcenia lokalnie, w regionie czy w kraju; Nie znają programów kształcenia w szkołach zawodowych; Nie znają planów rozwojowych szkół i głównych kierunków zmian w edukacji zawodowej; Nie wiedzą jak ocenić absolwenta szkoły

8 Dlaczego/Status quo Uczniowie szkół zawodowych:
Nie znają świata pracy; Nie potrafią poruszać się po rynku pracy; Nie znają pracodawców, ich oczekiwań potencjału, planów rozwoju; Nie wiedzą, jakie kompetencje powinni posiadać; Brak im umiejętności planowania kariery; Nie mają dostępu do aktualnych zasobów informacji edukacyjno-zawodowych; Biernie przyjmują wiedzę

9 Dlaczego/Status quo/MORP
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy: Aktywność pracodawców nie musi ograniczać się tylko do zgłaszania popytu na pracę; Mogą i powinni stale koordynować i wpływać na rynek pracy oraz oddziaływać na rozwój kwalifikacji (potencjalnych) pracowników; Modelowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych i pracodawców jest absolutną koniecznością; Skuteczne kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa; Dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy to prowadzenie kształcenia zawodowego w powiązaniu z pracodawcami; Praktyka drogą do umiejętności i doświadczenia; Kontakt ze światem pracy: Im wcześniej tym lepiej

10 Cel

11 Cel zapewnienie innowacyjnego, stabilnego i trwałego mechanizmu koordynacji kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy aktywne zaangażowanie pracodawców, a także wszystkich najważniejszych interesariuszy tego procesu

12 Cel ciągłe zbieranie i przetwarzanie informacji związanych z dostosowaniem oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy, kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów pod kątem wymagań pracodawców.

13 Cel Samorząd Rynek pracy Szkoła Uczniowie

14 Innowacja Embedded Video Animation
This page contains a video element and is optimized to work w Internetowy portal Koordynacja 3.0. tworzący stabilną bazę do ustanowienia trwałych, skutecznych i efektywnych mechanizmów wymiany informacji i współpracy szkół zawodowych, pracodawców oraz innych interesariuszy tego procesu.ith PowerPoint 2010.

15 Wymiar grupy docelowej
Wymiar problemu Wymiar formy wsparcia

16 Innowacja Portal Koordynacja 3.0
Daje nowe formy wsparcia dla uczniów – Innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery (IP IPK)

17 Innowacja Portal Koordynacja 3.0
Daje nowe narzędzie i możliwości do rozwiązania problemu powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy – Internetowy Portal Koordynacja 3.0.

18 Innowacja Portal Koordynacja 3.0
Poszerza grono uczestników procesu dopasowywania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy do przedstawicieli potencjalnie wszystkich grup interesariuszy z obszaru rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego i obszaru gospodarki.

19 Innowacja Portal Koordynacja 3.0
Projekt PORTAL KOORDYNACJA 3.0 INNOWACYJNY PAKIET INDYWIDUALNEGO PLANERA KARIERY Indywidualne Portfolio Ucznia zestaw narzędzi do planowania kariery program kursu specjalistycznego program stażu branżowego program zajęć pozalekcyjnych PORTAL KOORDYNACJA 3.0

20 IP IPK – INNOWACYJNY PAKIET INDYWIDUALNEGO PLANERA KARIERY
Poradnik metodyczny dla nauczycieli i przewodnik dla uczniów Poradnik Jak wdrażać metodę projektów oraz kształcenie modułowe w szkole zawodowej Prezentacje i narzędzia usprawniające wdrożenie do systemu kształcenia zawodowego

21 IP IPK – INNOWACYJNY PAKIET INDYWIDUALNEGO PLANERA KARIERY

22 innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery (IP IPK)

23 innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery (IP IPK)

24 innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery (IP IPK)

25 Prezentacje uczniów

26 Projekty uczniowskie - Turystyka
Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim „Struktura organizacyjna hotelu. Analiza konkurencji na rynku hotelarskim w powiecie grodziskim”

27 Projekty uczniowskie - Ekonomia
Zespół szkół Ekonomiczno –Kupieckich w Płocku „Budżety rodzinne”

28 Projekty uczniowskie – Logistyka i Spedycja
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach „Transport Lotniczy w Polsce – historia, innowacja, przyszłość” „Logistyka dystrybucji w oparciu o system DRP na przykładzie centrum logistycznego Astra” Funkcjonowanie centrum logistycznego na przykładzie firmy Astra”

29 Projekty uczniowskie – Logistyka i Spedycja
Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie „Jedziemy wspólnie” – carpooling w Teresinie

30 Projekty uczniowskie - Mechatronika
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława Staszica w Siedlcach „Model napędu pneumatycznego siłownika dwustronnego działania z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania”

31 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

32 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

33 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

34 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

35 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

36 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

37 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

38 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

39 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

40 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

41 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

42 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

43 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

44 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

45 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

46 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

47 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

48 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

49 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

50 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

51 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

52 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

53 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

54 Internetowy portal Koordynacja 3.0. www.pk3.ecorys.pl

55 Podsumowanie 1+1+1=

56

57

58 Pomiar wiedzy i umiejętności nauczycieli i przedstawicieli pracodawców przed warsztatami i po warsztatach

59 Czy materiały szkoleniowe będą pomocne w Twojej dalszej pracy zawodowej ?
Zdecydowanie tak 1 Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 4 90,40% tak 9,60% nie

60 Czy nabyte umiejętności będą przydatne w Twojej pracy zawodowej?
Zdecydowanie tak 1 Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 4 Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejętności ?

61 Podsumowanie Pierwszy spójny, nowoczesny, wykorzystujący współczesne osiągnięcia technologiczne, łatwy, przyjazny, ogólnodostępny system! Innowacyjne i skuteczne narzędzie łączące niepowiązane dotąd grupy w jeden organizm! Motywator do lepszych działań! Pomoc naukowa, dydaktyczna! Informacja! F F2

62 Podsumowanie 1+1+1=5

63 KONTAKT strona internetowa projektu: www.koordynacja3.ecorys.pl
Portal Koordynacja 3.0: Biuro Projektu ECORYS Polska, ul. Łucka 2/4/6, Warszawa tel , fax Manager zarządzający projektem – Martyna Król-Grzonkowska tel ,


Pobierz ppt "PORTAL KOORDYNACJA 3.0 SKUTECZNE I STABILNE POWIĄZANIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google