Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

2 Kim jesteśmy Od 2002 r. prowadzimy autorskie praktyczne programy usamodzielnienia dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym Aktywizujemy lokalne społeczności wokół idei współpracy z młodzieżą z trudnym startem życiowym Jesteśmy organizacją Pożytku Publicznego Fundacja Robinson Crusoe od 2002 roku tworzy i prowadzi programy wspierające usamodzielnianie młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze). Nasze doświadczenia, a także badania dotyczące procesu usamodzielniania przeprowadzone w 2006 roku na Śląsku we współpracy z fundacją Ernst&Young (opublikowane w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych” w paźdz. 2007r.), utwierdziły nas w przekonaniu o kluczowej roli samodzielności w rozwoju osobistym i zawodowym. Właśnie praca z grupą – dla której kwestia samodzielności jest nie tylko wskaźnikiem wyboru drogi zawodowej, ale podstawowym warunkiem włączenia się w społeczeństwo – upewniła Fundację w przekonaniu, że samodzielność jest kluczową kompetencją warunkującą powodzenie wszystkich innych umiejętności życiowych i zawodowych. W skład rady programowej fundacji wchodzą wybitni pedagodzy i psychologowie z wieloletnią praktyką pracy z uczniami z różnych grup wiekowych i środowisk (Maria Kolankiewicz, Wojciech Eichelberger, Olaf Żylicz, Jerzy Wiśniewski, Aureliusz Leżeński). Fundacja wypracowała autorskie praktyczne programy, których celem jest pogłębienie kompetencji “Samodzielność” (np. Wehikuł Usamodzielnienia, Asystent Usamodzielnienia)..

3 Samodzielność jako kluczowa kompetencja życiowa
„Robinsonowie” (tak nazywamy naszych podopiecznych) wymagają wsparcia, bo nie wierzą w siebie, obawiają się świata zewnętrznego, często mają duże deficyty edukacyjne i społeczne, z trudnością odnajdują się na rynku pracy. Uczymy Robinsonów jak zyskać samodzielność ekonomiczną, społeczną i emocjonalną.

4 Misja usamodzielnienia
Usamodzielniony Robinson to osoba, która: Ma pomysł na siebie i swoje życie oraz wiarę, że mu się uda Potrafi stawiać i realizować cele Dokonuje świadomych wyborów i ponosi ich konsekwencje Jest otwarta na innych, pomaga, współpracuje i potrafi uzyskać pomoc Jest niezależnym, odpowiedzialnym i szczęśliwym człowiekiem Mamy własną misję, cel do którego zmierzamy w usamodzielnianiu – do tego chcemy Robinsonów edukować

5 Jak działamy ? Pracujemy procesowo a nie akcyjnie. Tworzymy relacje i więzi Budujemy zróżnicowane i otwarte środowisko poza instytucjami opiekuńczymi Robinsonowie tworzą rodzaj społeczności opartej na wspólnych praktykach i wzajemnie się motywującej; efekt „wyciągania w górę” Angażujemy lokalne społeczności i włączamy w odpowiedzialność za zagrożonych wykluczeniem Na tym polega innowacyjność programów Fundacji. Program WYSPA – gra strategiczna z udziałem lokalnych przedstawicieli np. dyrektor ops, lokalny biznes, władze gminy. Uczestnicy są losowo dzieleni na dwie grupy: wyspiarzy i rozbitków. W toku gry i różnych zdarzeń krytycznych podejmują decyzje: czy rozbitkowie mogą zostać na szczęśliwej wyspie czy zostaną odesłani. Najczęściej podejmują decyzję o odesłaniu czyli wykluczeniu. Gra ujawnia stereotypy i obawy, którym ulegamy na co dzień.

6 Programy Fundacji PROGRAMY FRC pracowniczy Wolontariat w firmach Staże Obozy i warsztaty edukacyjne Gry Edukacyjne Szkolenie kadry i pracowników socjalnych Usamodzielnienia Asystent Wehikuł usamodzielnienia Badania Spadochron Rodzinny Tramwaj Spotkania ogólnopolskie Przewodnik Usamodzielnienia Uczenie komunikacji z dorosłymi i rówieśnikami w sytuacjach trudnych i kryzysowych Wspieranie umiejętności zwracania się o pomoc i wsparcie Budowanie zróżnicowanego i otwartego środowiska poza instytucjami opiekuńczymi Modelowanie kadry we współpracujących instytucjach jako partnerów w usamodzielnieniu Trening zachowań konstruktywnych w środowisku Robinsonów Edukacja w zaradności życiowej jako przygotowanie do samodzielnego życia

7 Wehikuł Usamodzielnienia
Wehikuł Usamodzielnienia to autorski program Fundacji wspierający usamodzielnienie młodzieży z instytucji opieki zastępczej Prowadzony przez lokalnych konsultantów i w lokalnym środowisku Program długoterminowy oparty o ideę kontraktu Zapewnia zarówno naukę umiejętności życiowych jak i wsparcie emocjonalne

8 Beneficjenci „Wehikułu Usamodzielnienia”
Państwowe domy dziecka Rodzinne domy dziecka Rodziny zastępcze Świetlice Inne instytucje Wioska dziecięca z Oświęcimia

9 Warto wspierać Robinsonów
Nasi podopieczni zostali pozbawieni wsparcia rodzinnego i tak jak rozbitkowie zmagają się z uczuciem bezradności, porzucenia i lęku przed niepowodzeniem Jednocześnie podejmują wysiłek walki o odmianę swojego losu, kształcenia się, zdobywania pracy Naprawdę warto im w tym pomagać

10 MENTOR ROZWOJU

11 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Projekt polega na realizacji kontraktu Robinsona ze wspierającym go Mentorem W ramach kontraktu Robinson otrzymuje narzędzie lub kurs podnoszący kwalifikacje, niezbędne mu do dalszego rozwoju osobistego lub zawodowego W zamian będzie jednak musiał podjąć się konkretnego działania na rzecz lokalnej społeczności lub osoby.

12 ZAŁOŻENIA PROJEKTU CD Mentor rozwoju to osoba, która nadzoruje przygotowania oraz realizację kontraktu Robinsona. Zasada „konkursu wniosków” Robinson musi opisać swoje potrzeby oraz działania, które zamierza wykonać w ramach kontraktu i przedstawić je wraz z dokumentacją zdjęciową, szczegółowym opisem i harmonogramem działań na specjalnie przygotowanym do tego formularzu wniosku. Wartość kontraktu nie może przekraczać wartości kursu prawa jazdy ( max 1500 zł).

13 PRZEBIEG PROJEKTU Diagnoza potrzeb rozwojowych Opracowywanie projektów
Wybór Mentora Pierwszy kontakt (wizytówka wysłana mailem) Przygotowanie wniosku Negocjacje Podpisanie kontraktu Realizacja kontraktu (zasada min 50-50%) Zakończenie kontraktu (spotkanie)

14 Dziękujemy . Fundacja Robinson Crusoe
Biuro: Warszawa , ul. Czapli 13 Tel/fax www: fundacjarobinson.org.pl Konto:


Pobierz ppt "DROGA DO SAMODZIELNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google