Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego „KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego „KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."— Zapis prezentacji:

1 Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego „KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Kapitał Intelektualny
Zdolność (potencjał) regionu do generowania nowych wartości w oparciu o już posiadane zasoby Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Założenie Istnieje zbieżność między poziomem kapitału intelektualnego a poziomem konkurencyjności regionu w sensie gospodarczym. Kapitał intelektualny ma charakter wielopoziomowy - na jego cechy oddziałują odmienne czynniki w zależności od poziomu organizacji życia społecznego: cechy mieszkańców regionu, właściwości instytucji, organizacji (głównie gospodarczych) i małych grup (jak rodziny, czyli gospodarstwa domowe) w obrębie regionu oraz bliżej niesprecyzowane cechy regionu, wpływające na oba poprzednie poziomy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 Współczesna gospodarka nazywana jest bardzo często sieciową, ponieważ o sukcesie ekonomicznym coraz częściej decydują właśnie powiązania i połączenia pomiędzy różnymi aktorami rynkowymi. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 Kreowanie dużej liczby połączeń zwiększa możliwości sukcesu poszczególnych miast, regionów, państw. Relacyjność i sieciowość stają się współcześnie nadrzędnymi zasadami organizującymi życie społeczno-gospodarcze mieszkańców rozwiniętych krajów świata. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 Jaki poziom kapitału intelektualnego prezentuje Twój powiat?
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

7 Lubelskie pod lupą Wybrane wyniki i wnioski z przeprowadzonych w projekcie badań Diagnoza zasobów regionu, ich opis. Charakterystyka lokalnych uwarunkowań. Zlokalizowanie lokalnych obszarów konkurencyjności – wewnętrznych mechanizmów rozwoju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7

8 Dostrzegamy konieczność współpracy
Mieszkańcy Lubelszczyzny w coraz większym stopniu dostrzegają i rozumieją konieczność nawiązywania współpracy z bardzo różnymi, często geograficznie oddalonymi od siebie miejscowościami i instytucjami, doceniają siłę działania w sieci i dążą do przezwyciężenia strukturalnych (kulturowych i ekonomicznych) barier współdziałania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8

9 i ogólnowojewódzkim (regionalnym).
Region lubelski charakteryzuje duże zróżnicowanie historyczne, gospodarcze i kulturowe. W związku z tym poziom kapitału relacyjnego na poziomie województwa jest niski. Mieszkańcy, instytucje samorządowe dopiero uczą się wykorzystywać potencjał sieci na poziomie powiatowym, ponadpowiatowym i ogólnowojewódzkim (regionalnym). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9

10 Niski poziom tożsamości regionalnej Lubelszczyzna jest regionem bardzo „podzielonym”.
Potencjał Lubelszczyzny wynikający min. z jej położenia geograficznego nie jest praktycznie wykorzystywany. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10

11 Lubelszczyzna ma bardzo złą promocję w mediach:
np. w serialach telewizyjnych: Ranczo - zaściankowy obraz regionu, Wszystko przed nami- Lublin jako miasto, w którym rządzą układy i korupcja. „Dlaczego nie zainwestowałeś we wschodniej Polsce? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11

12 Brak rzeczywistego dialogu obywatelskiego na poziomie lokalnym i wojewódzkim sprawia, że mieszkańcy nie wykorzystują w pełni potencjału obszarów, które bardzo dobrze znają. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12

13 Jacy jesteśmy? 49% mieszkańców wsi uważa, że demokracja jest raczej dobrą formą rządów 37,8% badanych brało udział w wyborach do parlamentu krajowego, 37,1% badanych brało udział w wyborach do władz lokalnych 10,5% badanych było zaangażowanych w działania na rzecz społeczności lokalnej 29,4% nie działa na rzecz organizacji pożytku publicznego 15% respondentów w rozliczeniu PIT wpisało organizację pożytku publicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13

14 Jest nas coraz mniej W 2000 r. było 2.206.200 mieszkańców.
W ciągu 10 lat ubyło ok. 54 tys. Mieszkańców (wielkość Puław) Prognoza na 2035 r. – 1 850,00 tyś. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14

15 Edukacja – niepokojące statystyki
Niemal 65% maturzystów karierę naukowo-zawodową planuje poza Lubelszczyzną. Wiedza ze studiów jest wykorzystywana prze 20% studentów. Szansę znalezienia pracy po ukończeniu studiów widzi zaledwie 7% studentów ,5% badanych nie znało żadnego języka obcego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15

16 RYNEK PRACY 57,6% osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym lat 85,6% aktywnych zawodowo w przedziale lat 41,2% aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym powyżej 50 lat 26,4% zadeklarowało zgodność pracy z kwalifikacjami Mieszkańcy Lubelszczyzny nie są skłonni do podejmowania ryzyka zawodowego (migracje zarobkowe, zmiana kwalifikacji). Prognozy społeczno-gospodarcze dotyczące transformacji rynku pracy w Polsce wskazują na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i otwartego podejścia do zmian Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16

17 PRZEDSIĘBIORSTWA Tylko 29, 7 % przedsiębiorstw prowadziło w ciągu ostatniego roku działania projektowe, przygotowawcze, opracowywało nowe procedury mające na celu wdrożenie nowych produktów, procesów czy rozwiązań organizacyjnych. 30, 9 % firm w ciągu ostatniego roku (2011) wdrożyło innowacje. Ponad 80 % firm nie współpracowało z instytucjami naukowo-badawczymi. 58 % firm posiadało sformalizowaną strategię rozwoju, Prawie 75% pracowników firm deklarowało chęć poprawy jakości towarów i usług oraz utrzymania pozycji na rynku, wzmocnienia tej pozycji lub zdobycie nowych rynków (po ok %). Tylko w 11% firm źródłem innowacji była współpraca B+R – ponad 80% nie współpracuje z instytucjami B+R Tylko 22% firm funkcjonowało w sieci kooperacji z innymi firmami, ale zdecydowana większość prowadziła sprzedaż surowców, półproduktów, usług lub wyrobów poza granice województwa lubelskiego, w tym poniżej 50% do krajów UE i ok. w ¼ przypadków poza granice UE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17

18 POTENCJAŁ GMIN Jak oceniasz współpracę władz lokalnych z mieszkańcami, przedsiębiorcami? W jaki sposób władze lokalne dążą do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18

19 Rozwój regionalny – propozycje, sugestie
W opinii uczestników konsultacji przeprowadzonych w ramach KIL w 2012 r., w województwie lubelskim występuje bardzo silna tendencja marginalizacji bardziej odległych i słabiej rozwiniętych powiatów, przez co zostają one wykluczane ze strefy wpływów, które ogniskują się w Lublinie. W ich odczuciu przyjmują one rolę peryferyjnych, nie ważnych, z punktu widzenia regionalnej polityki, obszarów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19

20 Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny = Potencjał Regionu
Gdzie jest potencjał? Kapitał ludzki Kapitał społeczny: spajający i pomostowy (wiążący) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20

21 Obszary o wysokim potencjale rozwoju (wzrostu):
Czy uważasz swoje miejsce zamieszkania jako atrakcyjne do życia i inwestowania? Jaki potencjał znajduje się w Twoim powiecie? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21

22 Czy położenie przy wschodniej granicy
Czy obszary położone z dala od Lublina i byłych miast wojewódzkich są marginalizowane? Czy położenie przy wschodniej granicy (Strefa Shengen) pomaga w rozwoju, czy go hamuje? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22

23 Przyłącz się i bądź kreatorem pozytywnych zmian w regionie!
Przyjdź i podziel się swoją wiedzą dotyczącą sytuacji społeczno-gospodarczej na lubelszczyźnie! Wspólnie wypracujemy propozycje rozwiązań dla władz regionalnych. Przyłącz się i bądź kreatorem pozytywnych zmian w regionie! Weź udział w konsultacjach społecznych projektu „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23

24 ZAPRASZAMY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24


Pobierz ppt "Konsultacje społeczne w ramach projektu systemowego „KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google