Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA 2007-2013
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA Aktualny stan wdrażania Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zabierzów, 14 grudnia 2009

2 WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na 8.12.2009 r.
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WDRAŻANIE MRPO stan realizacji na r. Instytucja Organizująca Konkursy ogłosiła 35 konkursów, w tym 7 realizowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Proces wyboru zakończono w ramach 23 konkursów (w tym 6 w MCP) Wybrano 873 projekty (w tym 598 w MCP) na kwotę dofinansowania PLN (w tym PLN w MCP) Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 22 projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 853,9 MLN PLN. Z powyższych podpisano umowy o dofinansowanie dla 12 zadań, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 397,6 MLN PLN oraz wybrano do realizacji 2 projekty własne na kwotę dofinansowania w wysokości 62,7 MLN PLN

3 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Liczba wybranych projektów do dofinansowania w MRPO - według lokalizacji w powiatach stan na r.* * Liczba wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

4 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Wartość wybranych projektów do dofinansowania w MRPO (MLN PLN) – według lokalizacji w powiatach stan na r.* * Wartość wybranych projektów bez MCP oraz projektów horyzontalnych (zlokalizowanych na terenie więcej niż jednego powiatu)

5 Wartość całkowita zawartych umów Wartość dofinansowania
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Beneficjent Tytuł projektu Wartość całkowita zawartych umów ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu Gmina Łapanów Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boczów, Gmina Łapanów. ,11 ,23 Umowa zawarta Gmina Brzesko Realizacja ostatniego etapu magistrali wodociągowej Bochnia-Brzesko oraz utworzenie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Okocim ,00 ,00 Gmina Dobra Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Dobra ,85 ,31 Gmina Gdów Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gdowie wraz z budową pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej (Gdów - Grzybowa). ,52 ,89 Gmina Gromnik Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance ,00 ,00 Gmina Jodłownik Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Jodłownik w celu ochrony ujęć wody ,00 ,00

6 Wartość całkowita zawartych umów Wartość dofinansowania
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Beneficjent Tytuł projektu Wartość całkowita zawartych umów ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu Gmina Kłaj "Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Szarów” w miejscowości Targowisko" ,00 ,44 Umowa zawarta Gmina Koniusza „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia” ,40 ,24 GMINA ZABIERZÓW Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów-Niegoszowice. ,94 ,98 Gmina Lipinki „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipinki i Kryg” ,00 ,00 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ROZBUDOWA I MODERNIZACJA UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY DLA MIASTA SZCZAWNICA Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA ,75 ,50 Gmina Osiek „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI OSIEK W GMINIE OSIEK, ETAP II ZADANIE I ORAZ CZĘŚĆ ZADANIA III” ,26 ,38

7 Wartość całkowita zawartych umów Wartość dofinansowania
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Beneficjent Tytuł projektu Wartość całkowita zawartych umów ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu GMINA RADŁÓW ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RADŁÓW ,00 ,00 Umowa zawarta Gmina Wiśniowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglówce, Gminie Wiśniowa w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Aglomeracji Krakowskiej ,00 ,00 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica „KOMLEKSOWA REHABILITACJA I MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA UZDROWISKA SZCZAWNICA” ,00 ,00 Gmina Laskowa Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujanowicach i budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Laskowa ,00 ,00 Gmina Rytro Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rytro ,00 ,00 Wybrany

8 Wartość całkowita zawartych umów Wartość dofinansowania
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty wybrane do dofinansowania w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Beneficjent Tytuł projektu Wartość całkowita zawartych umów ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu Gmina Świątniki Górne ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM CHRONIONEGO UJĘCIA WODY PITNEJ DLA SKAWINY PRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ŚWIĄTNIKI GÓRNE ,00 ,00 Wybrany Gmina Wielka Wieś Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Modlnica i Tomaszowice - etap II ,24 ,58 Zakończony SUMA ,07 ,55

9 Gmina Zabierzów / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Zabierzów / Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania Termin realizacji Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów dla obszarów Balice, Rudawa i Bolechowice - Etap V 3  ,29 2  ,70

10 Gmina Zabierzów / Małopolski Regionalny Program Operacyjny
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Zabierzów / Małopolski Regionalny Program Operacyjny Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu "JURAJSKI RAJ w Gminie Zabierzów - produkt i oferta turystyczna". ,22 ,92 Umowa zawarta Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice ,94 ,98 SUMA ,16 ,90 Place zabaw jako strefy aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz integracji społecznej w Gminie Zabierzów. ,84 ,58 W trakcie oceny finansowej Usuwanie azbestu z terenu gmin: Zabierzów, Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś i Mogilany w Powiecie Krakowskim. ,67 ,92

11 Wartość całkowita projektu Wartość dofinansowania
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Zabierzów / Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa Tytuł projektu Wartość całkowita projektu ( PLN) Wartość dofinansowania Status projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach : Zabierzów-Balice i Zabierzów -Niegoszowice ,94 ,98 Umowa zawarta Projekt zakłada rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Zabierzów- Niegoszowice i Zabierzów - Balice w miejscowościach : Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Piary, Nielepice, Młynka, Brzezinka - na terenie gminy Zabierzów. W wyniku realizacji inwestycji ilość oczyszczonych ścieków zwiększy się o 144,5m3/rok Działania jakie zostaną podjęte w projekcie to: - wykonanie ogółem ,5mb kanalizacji sanitarnej - wybudowanie 21 kpl przepompowni ścieków tak, aby docelowo osiągnąć wskaźnik rezultatu w wysokości osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej-wzrost stopnia skanalizowania o 19,26% Dzięki realizacji projektu ścieki zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m3/d każda). Sieć kanalizacyjna planowana w zakresie projektu będzie posiadać charakter grawitacyjno – ciśnieniowy z uwagi na duże zróżnicowanie terenu dochodzące do kilku dziesięciu metrów. Zasadniczą część tej sieci będą stanowić kanały grawitacyjne. Część ciśnieniową sieci będzie tu stanowić siedem sieciowych pompowni ścieków, oraz trzynaście pompowni przydomowych, wraz z przynależnymi rurociągami tłocznymi.

12 Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji 4.2.A Transport miejski 100% styczeń 2010 luty 2010 marzec 2010 3.3.B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 24% kwiecień 2010 7.1 Gospodarka wodno ściekowa 33% 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 67% maj 2010 6.3.A Ochrona zdrowia 7% czerwiec 2010 lipiec 2010 6.3.C Służby ratunkowe

13 Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Terminy konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2010 Działanie/Schemat Środki przeznaczone na podpisanie umów Data ogłoszenia naboru Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru w Euro* % alokacji 3.2.A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 40% lipiec 2010 sierpień 2010 wrzesień 2010 6.1.A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 14% październik 2010 7.3 Gospodarka odpadami 33% 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 24% listopad 2010 grudzień 2010 styczeń 2011


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPEREACYJNY NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google