Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"— Zapis prezentacji:

1

2 „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

3 Pomysł projektu powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce Dzięki staraniom GIS udało się pozyskać środki finansowe ze Światowej Fundacji ds. Walki z Chorobami Płuc (World Lung Foundation) i Fundacji Bloomberga (Bloomberg Philanthropies), które od lat wspierają politykę państw w zakresie ograniczania używania tytoniu.

4 Szczecin, Łódź, Rzeszów w maju 2009 roku rozpoczęły tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego realizując założenia projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Strefy bezdymne powstawały w miejscach publicznych m. in. w urzędach, szkołach, zakładach pracy, parkach i na placach zabaw.

5 Partnerzy projektu zawiązali w swoich miastach koalicje lokalne zrzeszające liderów wspierających tworzenie miejsc wolnych od dymu tytoniowego (przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miast, Policję, Straż Miejską, lokalne media, ekspertów zdrowia publicznego, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej) Wspólnie prowadzili kampanię społeczną wspierającą działania związane z tworzeniem przepisów prawnych regulujących używanie tytoniu w miejscach publicznych.

6 Celem projektu jest: wzmocnienie realizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) poprzez: przygotowanie i dystrybucję podręcznika dla funkcjonariuszy PIS odpowiedzialnych za nadzór bieżący; szkolenia dla Strażników Miejskich oraz funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za wdrażanie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; monitoring przestrzegania zakazu palenia oraz oznakowania stref bezdymnych w województwach, prowadzony przez funkcjonariuszy PIS; przygotowanie przez GIS raportu dot. doświadczeń WSSE i PSSE we wdrażaniu ustawy.

7 wzmocnienie przestrzegania ustawy poprzez kampanię społeczną informującą o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). W tym: szkolenia dla 318 pracowników Oddziałów Oświaty Zdrowotnej w zakresie koordynacji projektu; nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami projektu w celu zawiązania koalicji lokalnych; współpraca z mediami lokalnymi; kwartalne spotkania koalicji lokalnych; wymiana informacji i najlepszych praktyk pomiędzy województwami; dystrybucja znaków zakazu palenia; podsumowujące badanie postaw wobec palenia tytoniu oraz przestrzegania ustawy.

8 Grupą docelową, która ma być objęta działaniami projektu powinny być wyłącznie osoby dorosłe.

9 Projekt realizowany jest przez dwa kolejne lata (1 października 2011 r
Projekt realizowany jest przez dwa kolejne lata (1 października 2011 r. do 30 września 2013 r.)

10 Wojewódzka kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

11 „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”, to kampania wojewódzka, która rozpoczęła się kwietnia 2012 r. Celem kampanii jest ochrona zdrowia mieszkańców naszego województwa przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, między innymi przez przypominanie wszystkim zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r, Nr 10, poz z późn. zm.). Kampania realizowana jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

12 Państwowa Inspekcja Sanitarna woj
Państwowa Inspekcja Sanitarna woj. warmińsko-mazurskiego wzmacnia działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę mieszkańców naszego regionu na problematykę uzależnienia od tytoniu i przestrzegania zakazów palenia.

13 Kampanię opracował Wojewódzki Zespół ds
Kampanię opracował Wojewódzki Zespół ds. Profilaktyki Antytytoniowej powołany w ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy Nasze Miasta”, do którego przyłączono woj. warmińsko-mazurskie w październiku 2011 r. Współdziałanie wielu różnych instytucji i organizacji wchodzących w skład zespołu pozwala na zwiększenie zakresu działań profilaktycznych.

14 Wojewoda Warmińsko-Mazurski objął kampanię honorowym patronatem.
Skład wojewódzkiego zespołu ds. profilaktyki tytoniowej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie Kuratorium Oświaty w Olsztynie Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Zakład Opieki Zdrowotnej MSW z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie Straż Miejska w Olsztynie Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

15 Współorganizatorami kampanii na terenie województwa warmińsko-mazurskiego są Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

16 Opis kampanii Kampania „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego” jest realizowana etapami. Realizacja każdego z etapów polega na zaplanowaniu działań między innymi polegających na: dystrybucji materiałów edukacyjnych – ulotek i plakatów „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”, dystrybucji znaków zakazu palenia – w postaci naklejek i tabliczek pleksi, prowadzeniu szkoleń, narad, zajęć edukacyjnych i innych własnych inicjatyw PSSE mających przypominać o zapisach ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

17 Etap I 12 kwiecień – 30 czerwiec 2012 r.. Etap ten obejmuje lokalne media, które informują o planowanych działaniach podejmowanych w poszczególnych etapach kampanii oraz placówki nauczania i wychowania, a także ośrodki sportu. Etap II 2 lipiec – 29 wrzesień 2012 r.. Etap ten obejmie urzędy powiatowe, gminne, miejskie, inne instytucje działające na terenie powiatu oraz lokale gastronomiczno-rozrywkowe. Etap III 1 październik – 31 grudzień 2012 r.. Kampania skierowana będzie głównie do placówek służby zdrowia i innych zakładów pracy. Etap IV 4 styczeń – 30 marzec 2013 r.. W tym czasie będzie się odbywała dystrybucja materiałów kampanijnych do instytucji, które mają możliwość ich rozwieszenia na przystankach autobusowych, dworcach PKP i w środkach transportu publicznego.

18 Materiały kampanijne

19 Plakat „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

20 Ulotka ”Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

21 Banery internetowe „Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego”

22 Naklejki i tabliczki pleksi z zakazem palenia

23 Strony internetowe Zakładka na temat kampanii i działań podejmowanych podczas jej realizacji są zamieszczane na oficjalnej stronie Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w zakładce Profilaktyka antytytoniowa - Projekt „Odświeżamy Nasze Miasta” Wszyscy wojewódzcy sojusznicy kampanii zobowiązali się zamieścić na stronach internetowych swoich instytucji baner kampanijny i link do materiałów kampanijnych

24 Projekt graficzny materiałów kampanijnych:
Autorzy kampanii: Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Projekt graficzny materiałów kampanijnych: S.G.B. Agencja Reklamowa s.c. Wersje elektroniczne materiałów kampanijnych znajdą Państwo na stronie internetowej © Wszelkie prawa autorskie obejmujące materiały kampanijne są zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody autorów kampanii jest zabronione. Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie 2012.


Pobierz ppt "„Odświeżamy Nasze Miasta” TOB3CIT (Tobacco Free Cities)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google