Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
Styl życia QUIZ Dr hab. med. Adam Windak, Dr med. Tomasz Tomasik, Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

2 Dieta Aktywność fizyczna Palenie tytoniu Alkohol $200 $200 $200 $200 $400 $400 $400 $400 $600 $600 $600 $600 $800 $800 $800 $800 $1000 $1000 $1000 $1000

3 Dieta Aktywność fizyczna Palenie tytoniu Alkohol $200 $200 $200 $200 $400 $400 $400 $400 $600 $600 $600 $600 $800 $800 $800 $800 $1000 $1000 $1000 $1000

4 Kategoria 1 $200 Jaki jest optymalny poziom codziennego spożycia warzyw i owoców?

5 Kategoria 1 $400 Jaki procent całkowitej podaży energii powinien pochodzić z tłuszczów?

6 Kategoria 1 $600 Jakie powinny być proporcje nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w zdrowej diecie?

7 Kategoria 1 $800 Jaki jest zalecany dzienny poziom spożycia soli?

8 Kategoria 1 $1000 Proszę wskazać fałszywe twierdzenie:
a) Spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa wiąże się z podwyższeniem umieralności całkowitej i związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego. b) Spożywanie czerwonego i przetworzonego mięsa wiąże się z podwyższeniem umieralności całkowitej, umieralności z powodu nowotworów złośliwych i umieralności związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego. c) Wyłącznie spożywanie czerwonego mięsa, ale przetworzonego już nie, wiąże się z podwyższeniem wskaźnika całkowitej umieralności, umieralności z powodu nowotworów złośliwych i umieralności związanej z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

9 Kategoria 1 $200-Odpowiedź
4–5 porcji lub 300 gramów Margetts B.M., Beilin L.J., Vandongen R., Armstrong B.K.: Vegetarian diet in mild hypertension: a randomised controlled trial. Br. Med. J., 1986; 293: 1468–1471.

10 Kategoria 1 $400- Odpowiedź
< 30% Ref. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Sep;14 Suppl 2:E1-40.

11 Kategoria 1 $600- Odpowiedź
1/3 do 2/3 Ref. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Sep;14 Suppl 2:E1-40.

12 Kategoria 1 $800- Odpowiedź
5 g (lub 85 mmol) NaCl Ref. Mancia G, de Backer G, Dominiczak A et al Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25:

13 Kategoria 1 $1000- Odpowiedź
C) jest nieprawdziwe Ref. Sinha R, Cross AJ, Graubard BI, Leitzmann MF, Schatzkin A. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. Arch Intern Med Mar 23;169(6):

14 Kategoria 2 $200 Jaka powinna być codzienna, minimalna (w minutach) ilość umiarkowanej aktywności fizycznej, która umożliwia obniżenie ryzyka CVD i poprawę kondycji fizycznej?

15 Kategoria 2 $400 Jaka jest główna przyczyna objawów ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności lub wymioty) wśród lekkoatletów i innych osób uprawiających dyscypliny sportu wymagające natężonego, długotrwałego wysiłku?

16 Kategoria 2 $600 Jaka jest korzystna akcja serca (w % maksymalnej akcji serca), zalecana podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych mających zapobiegać CVD?

17 Kategoria 2 $800 W jakim zakresie (w %) regularny trening fizyczny może przyczynić się do zmniejszenia wskaźnika śmiertelności ogólnej?

18 Kategoria 2 $1000 W przypadku których z poniższych schorzeń istnieją potwierdzone dowody, że aktywność fizyczna wywiera korzystne działanie (proszę wskazać wszystkie z nich): a) Rak jelita grubego b) Choroby układu sercowo-naczyniowego c) Choroba Alzheimera d) Rak piersi e) Tętniak aorty f) Niewyrównane nadciśnienie tętnicze

19 Kategoria 2 $200- Odpowiedź
30 minut Ref. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Sep;14 Suppl 2:E1-40.

20 Kategoria 2 $400- Odpowiedź
Odwodnienie i niedokrwienie przewodu pokarmowego Ref. de Oliveira EP, Burini RC The impact of physical exercise on the gastrointestinal tract. Curr Opin Clin Nutr Metab Care Sep;12(5):533-8.

21 Kategoria 2 $600- Odpowiedź
60 – 75% Ref. Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary. Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur J Cardiovasc Prev Rehabil Sep;14 Suppl 2:E1-40.

22 Kategoria 2 $800- Odpowiedź
20 – 25% Ref. Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, Skidmore B, Stone JA, Thompson DR, Oldridge N. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med May 15;116(10):

23 Kategoria 2 $1000- Odpowiedź
a, b, c, d Vogel T, Brechat PH, Leprêtre PM, Kaltenbach G, Berthel M, Lonsdorfer J. Health benefits of physical activity in older patients: a review. Int J Clin Pract Feb;63(2):

24 Kategoria 3 $200 Czy tak prosta czynność jak zalecanie rzucanie palenia przez lekarza cechuje się istotnym wzrostem abstynencji nikotynowej?

25 Kategoria 3 $400 Które z poniższych działań wywiera największy wpływ na skuteczność interwencji pomagających osobom palącym tytoń rzucić palenie: a) Liczba indywidualnych sesji/spotkań b) Liczba sesji/spotkań grupowych c) Jakość relacji między lekarzem a pacjentem

26 Kategoria 3 $600 Czy programy szkolne służące profilaktyce palenia tytoniu, trwające kilka lat, cechuje długoterminowa skuteczność? Ref. Thomas R, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database Syst Rev Jul 19;3:CD

27 Kategoria 3 $800 Wyjaśnij znaczenie każdej litery z pięciu „A” w strategii określanej jako 5A (lub „P” w wersji polskojęzycznej) pomagającej pacjentom rzucić palenie.

28 Kategoria 3 $1000 Poszereguj w zależności od stopnia skuteczności (od najniższej do najwyższej) następujące strategie ułatwiające rzucenie palenia: a) Samopomoc w rzucaniu palenia b) Strategia 5A c) Nikotynowa terapia zastępcza d) Leczenie farmakologiczne e) Poradnictwo indywidualne w kwestiach behawioralnych

29 Kategoria 3 $200- Odpowiedź
Tak Ref. Russell MA, Wilson C, Taylor C, Baker CD. Effect of general practitioners' advice against smoking. Br Med J Jul 28;2(6184):231-5.

30 Kategoria 3 $400- Odpowiedź
Jakość komunikacji między lekarzem a pacjentem jest ważniejsza niż liczba wizyt lub forma działań (działania grupowe czy indywidualne). Ref. Barth J, Bengel J. Smoking cessation in patients with coronary heart diseases: risk reduction and evaluation of the efficacy of interventions. In: Jordan J, Barde B, Zeiher AM eds. Contributions Towards Evidence-based Psychocardiology – A Systematic Review of the Literature. Washington DC: American Psychological Association; P

31 Kategoria 3 $600- Odpowiedź
Nie Ref. Thomas R, Perera R. School-based programmes for preventing smoking. Cochrane Database Syst Rev Jul 19;3:CD

32 Kategoria 3 $800- Odpowiedź
ASK (PYTAJ) – systematycznie i przy każdej możliwej okazji identyfikuj wszystkich palaczy tytoniu ASSESS (PRZEPROWADŹ OCENĘ) – określ stopień uzależnienia danej osoby i jej/jego gotowość do rzucenia palenia ADVISE (PORADŹ) – jednoznacznie naciskaj na palaczy tytoniu, aby rzucili palenie ASSIST (POMAGAJ) – zgódź się na strategię rzucania palenia, obejmującą poradnictwo w kwestiach behawioralnych, nikotynową terapię zastępczą i/lub leczenie farmakologiczne ARRANGE (PLANUJ) – ustal plan wizyt kontrolnych Ref. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2007;28:

33 Kategoria 3 $1000- Odpowiedź
a) Samopomoc w rzucaniu palenia b) Poradnictwo indywidualne w kwestiach behawioralnych c) Strategia 5A d) Nikotynowa terapia zastępcza e) Leczenie farmakologiczne Ref. Lancaster T, Stead L, Silagy C, Sowden A. Effectiveness of interventions to help people stop smoking: findings from the Cochrane Library. BMJ Aug 5;321(7257):355-8.

34 Kategoria 4 $200 Które z poniżej wymienionych testów stosuje się w celu rozpoznania uzależnienia od alkoholu: a) Kwestionariusz CAGE b) Test Fagerströma c) Test Schneidera d) AUDIT

35 Kategoria 4 $400 Nazwa składnika obecnego w czerwonym winie, pochodnej polifenolu, znanego ze swoich właściwości przeciwmiażdżycowych, odnośnie do którego panuje opinia o korzystnym wpływie na częstotliwość chorób układu sercowo-naczyniowego, to...

36 Kategoria 4 $600 Jak dużo dorosłych osób w UE szacunkowo pije alkohol na szkodliwym poziomie?

37 Kategoria 4 $800 Jaki odsetek osób uzależnionych od alkoholu otrzymuje specjalistyczne leczenie uzależnienia?

38 Kategoria 4 $1000   Ile wynosi odstęp między rozpoczęciem picia o charakterze uzależnienia a pierwszą terapią (np. programy rehabilitacji alkoholowej)?

39 Kategoria 4 $200- Odpowiedź
a, d Ref. Aertgeerts B, Buntinx F, Bande-Knops J, Vandermeulen C, Roelants M, Ansoms S, Fevery J. The value of CAGE, CUGE, and AUDIT in screening for alcohol abuse and dependence among college freshmen. Alcohol Clin Exp Res Jan;24(1):53-7.

40 Kategoria 4 $400- Odpowiedź
Resweratrol Ref. Berrougui H, Grenier G, Loued S, Drouin G, Khalil A. A new insight into resveratrol as an atheroprotective compound: inhibition of lipid peroxidation and enhancement of cholesterol efflux. Atherosclerosis Dec;207(2):420-7.

41 Kategoria 4 $600- Odpowiedź
55 milionów dorosłych (w tym 23 miliony uzależnionych) Ref. European Commission, Health and Consumer Protection Directorate general;

42 Kategoria 4 $800- Odpowiedź
Jedynie około 13% Ref. Moss HB, Chen CM, Yi HY. Subtypes of alcohol dependence in a nationally representative sample. Drug Alcohol Depend. 2007;91(2-3):

43 Kategoria 4 $1000- Odpowiedź
10 lat Ref. Hasin DS, Stinson FS, Ogburn E, Grant BF. Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV alcohol abuse and dependence in the United States: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Arch Gen Psychiatry. 2007;64(7):


Pobierz ppt "Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google