Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP"— Zapis prezentacji:

1 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP
Szczecin, 10 kwietnia 2013 r.

2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Oddziału Szczecińskiego SEP

3 9 posiedzeń Prezydium Zarządu, 9 posiedzeń Zarządu Oddziału,
Działalność programowa W roku 2012 odbyło się: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów OS SEP w dniu 29 marca 2012 r., 9 posiedzeń Prezydium Zarządu, 9 posiedzeń Zarządu Oddziału, Podjęto łącznie: 7 uchwał Prezydium Zarządu Oddziału, 12 uchwał Zarządu Oddziału.

4 Skład Zarządu wybrany na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r.
i zmieniony na NWZD OS SEP w dniu 11 kwietnia 2011 r. Borguński Adam – Prezes Kozłowski Paweł – Wiceprezes (Członek Prezydium) Wiszniewski Sebastian – Wiceprezes (Członek Prezydium) Kopycińska Aleksandra – Skarbnik (Członek Prezydium) Wardach Marcin – Sekretarz (Członek Prezydium) Biały Paweł – Członek Dylak Andrzej – Członek Dziedzic Elżbieta – Członek Gwarek Antoni – Członek Kozak Maciej – Członek Oleszak Wojciech – Członek Orłowski Mariusz – Członek Pożarycki Artur – Członek Wawrowicz Wiesław – Członek Ruciński Włodzimierz – Członek Żyto Krzysztof – Członek

5 Skład Komisji Rewizyjnej wybranej na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r.
Biały Leszek – Przewodniczący Stolarczuk Bartosz – Wiceprzewodniczący Derkowski Piotr – Sekretarz Nienartowicz Bogdan – Członek Szczerba Stefan – Członek Skład Sądu Koleżeńskiego wybranego na WZD OS SEP w dniu 25 marca 2010 r. Graczyk Jan – Przewodniczący Kramarz Wojciech – Wiceprzewodniczący Jankiewicz Zdzisław – Sekretarz Konopelko Andrzej – Członek Miętus Rudolf – Członek

6 Skład Delegatów OS SEP wybrany na WZD OS SEP 25.03.2010 r.
i zmieniony na NWZD OS SEP w dniu 11 kwietnia 2011 r.: Borguński Adam Biały Leszek Chojnacka Beata Derkowski Piotr Dylak Andrzej Frankowski Paweł Futyma Wojciech Graczyk Jan Kopycińska Aleksandra Kozłowski Paweł Sikora Konrad Szymczak Piotr Wiszniewski Sebastian Wardach Marcin Żyto Krzysztof

7 Członkowie Oddziału Szczecińskiego uczestniczący w pracach organów centralnych SEP
Lp. Nazwisko i imię Pełnione funkcje 1. Derkowski Piotr Centralna Komisja Młodzieży i Studentów SEP 2. Domek Stefan Centralna Komisja Wydawnictw SEP 3. Graczyk Jan Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień SEP 4. Gruszczyński Marek Polski Komitet Ochrony Odgromowej 5. Kopycińska Aleksandra Centralna Komisja Finansowa 6. Kozłowski Paweł Główna Komisja Rewizyjna 7. Orłowski Mariusz Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i SZI SEP 8. Pąsik Tomasz Centralna Komisja Organizacyjna SEP 9. Sikora Konrad 10. Szymczak Piotr Zarząd Główny SEP Centralna Komisja Historyczna SEP 11. Wardach Marcin 12. Zarębski Tomasz Centralna Komisja Norm i Przepisów El. SEP 13. Żyto Krzysztof Centralna Komisja Wyborcza

8 Ważniejsze przedsięwzięcia OS SEP w roku 2012

9 1. Rok Michała Doliwo-Dobrowolskiego
W dniu 8 września 2011 r. Zarząd Główny SEP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego rozpoczął święto swojego Patrona w dniu 2 stycznia 2012 r. (w 150. rocznicę urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego) uroczystym złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pamiątkowym obeliskiem na skwerze Michała Doliwo-Dobrowolskiego znajdującego się przy Wydziale Elektrycznym. Ponadto miało miejsce uroczyste spotkanie w sali Rady Wydziału Elektrycznego ZUT.

10 3. Ufundowanie nagrody dla najlepszego absolwenta WE ZUT
W dniu 20 stycznia 2012 roku Oddział Szczeciński SEP wraz z firmą SONEL ufundował główną nagrodę Dziekana WE ZUT dla najlepszego Absolwenta Wydziału. Uroczystość odbyła się w Sali  Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

11 4. Udział Członków OS SEP w spotkaniu noworocznym członków Zarządu FSNT NOT w Szczecinie
Wręczono również statuetki drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa FSNT NOT w Szczecinie. Laureatami konkursu z Oddziału Szczecińskiego SEP zostali: dr inż. Romuald Nowakowski – w kategorii dbałość o tradycję i historię ruchu stowarzyszeniowego, mgr inż. Tomasz Pąsik – otrzymał nagrodę w kategorii działalność młodzieżowa, Ponadto Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymał wyróżnienie w kategorii działalność na rzecz stowarzyszenia branżowego i Federacji. 31 stycznia 2012 r. odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Zarządu FSNT NOT z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń naukowo- technicznych zrzeszonych w Federacji i zaproszonych gości. Podczas spotkania Prezes dr inż. Piotr Szymczak przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia 2011 roku.

12 5. Udział OS SEP w Targach pracy
W dniu 28 marca 2012 r. w hali przy ul. Narutowicza 17 w Szczecinie odbyła się VII edycja Targów Pracy Pomorza Zachodniego, na którym Oddział Szczeciński SEP reklamował profil swojej działalności, w tym; szkolenia, egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne SEP oraz projekt PlasTEP. Szczególne podziękowania należą się Paniom z naszego biura – Beacie Chojnackiej i Iwonie Lewandowskiej – za przygotowanie do Targów.

13 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP 29.03.2012 r.
W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Szczecińskiego SEP. NWZD przyjęło informacje dotyczące ubiegłorocznej działalności OS SEP, w formie prezentacji przedstawiono plany działalności OS SEP na bieżący rok, przedstawiono informacje dotyczące realizacji uchwał i zaleceń WZD OS SEP z 2010 r. oraz NWZD OS SEP z 2011 r.

14 7. Ogólnopolska Inauguracja Roku 2012 jako Roku Michała Doliwo – Dobrowolskiego
Ogólnopolska inauguracja Roku Michała Doliwo-Dobrowolskiego – ustanowionego przez SEP – której głównym organizatorem był Ogólnopolski Komitet ds. Promocji Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego, odbyła się w Szczecinie 13 kwietnia 2012 r. Składało się na nią szereg imprez. Najważniejsza z nich – to uroczyste, okolicznościowe seminarium zorganizowane w sali Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wzięło w nim udział wiele znakomitych i szacownych osób, ze świata gospodarki, kultury i nauki.

15 8. Udział w uroczystości 60-lecia Oddziału Zielonogórskiego SEP
Prezes i Wiceprezes OS SEP w dniu r. wzięli udział w uroczystości 60-lecia Oddziału Zielonogórskiego SEP przekazując stosowny list gratulacyjny.

16 9. Zebranie Zarządu OS SEP w siedzibie Koła przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście
W dniu r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP w siedzibie Koła przy Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście.

17 10. Powołanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD’2014 w Szczecinie
W dniu 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Główny SEP Uchwałą nr /2014, na wniosek Zarządu OS SEP, powołał kol. Piotra Szymczaka na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD w Szczecinie w 2014 roku. Termin Zjazdu ustalono na 5-8 czerwca 2014r. Do Komitetu Honorowego Zjazdu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WZD w Szczecinie i Prezesa OS SEP, powołano Dziekana WE ZUT prof. ZUT, dr. hab. Stefana Domka oraz Dziekana WI ZUT prof. dr. hab. Antoniego Wilińskiego.

18 11. Udział Członków AK SEP w XIV Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka
W dniach 7-9 listopada 2012 r. odbyły się XIV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka organizowane przez Oddział Częstochowski SEP w Częstochowie. Podczas XIV ODME odbyły się już tradycyjne rozgrywki w ramach Ligi Elektryków. Zespół z AK SEP przy Wydziale Elektrycznym ZUT zdobył pierwsze miejsce w tych rozgrywkach.

19 12. Rok 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego
W dniach 15 i 16 listopada 2012 roku odbyło się w Szczecinie Międzynarodowe Sympozjum z okazji 150. rocznicy urodzin Michała Doliwo – Dobrowolskiego, pioniera techniki prądu trójfazowego. Zebrani na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 r. członkowie Zarządu OS SEP postanowili przyjąć, przygotowane i przedstawione przez Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu ds. Osoby i Dzieła Michała Doliwo-Dobrowolskiego kol. Piotra Szymczaka, sprawozdanie z obchodów roku 2012 jako Roku Michała Doliwo-Dobrowolskiego. Zarząd jednocześnie składa podziękowania kol. Piotrowi Szymczakowi za ogromne zaangażowanie w działania związane z Rokiem MDD.

20 12. Rok 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego
Składam serdeczne podziękowania za przygotowany materiał dla redaktora naczelnego Wiadomości Elektrotechnicznych – dr inż. Krzysztof Wolińskiego oraz zdjęcia wykonane przez Adama Bąkowskiego (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie). Dziękuje również za udział TVPlaton ACI ZUT w Szczecinie i fotografie wykonane przez dr inż. Krzysztofa Wolińskiego i Arkadiusza Szajewskiego (Koło SEP przy Uniwersytecie Szczecińskim). Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy dołożyli starań poświęcając swój wolny czas na przygotowania do Międzynarodowego Sympozjum i wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Prezes SEP Oddział w Szczecinie – Adam Borguński.

21 13. Podpisanie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
W listopadzie 2012 r. OS SEP podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie grantu pod nazwą „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, więcej informacji można znaleźć na stronie Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu wniosku kierujemy do członka Zarządu OS SEP – kol. Antoniego Gwarka.

22 14. Zebranie Zarządu OS SEP w siedzibie firmy Elektromontaż
W dniu r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu Oddziału Szczecińskiego SEP w siedzibie firmy Elektromontaż. Firma Elektromontaż istnieje od 1949 r. Niegdyś firma wykonywała budowy w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Niestety firma, w wyniku przemian w kraju oraz nieodpowiedniego zarządzania, musiała znacznie ograniczyć profil swojej działalności, w zasadzie do wynajmu pomieszczeń, których jest właścicielem. W latach 1954 – 2009 istniało prężnie działające koło SEP. Na fotografiach ostatnia grupa członków Koła przy Elektromotażu na wycieczkach technicznych w Stacji przekażnikowo-przekształtnikowej 700kVA koło Słupska oraz w Ustce.

23 15. Udział OS SEP w III Dniach Techniki Pomorza Zachodniego
Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2012, które odbywały się w dniach listopada 2012 r. zakończyło seminarium pt. „Michał Doliwo-Dobrowolski jako wzór do naśladowania w rozwoju zawodowym i innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej”. Seminarium odbyło się w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M. T. Hubera w Szczecinie. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób – uczniowie, kadra dydaktyczna ZSE-E i członkowie stowarzyszeń zrzeszonych w naszej Federacji. Spotkanie prowadzili: prezes FSNT NOT w Szczecinie – dr inż. Piotr Szymczak, dyrektor ZSE-E – mgr inż. Beata Miętus oraz Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich – dr inż. Romuald Nowakowski.

24 16. Spotkanie opłatkowe OS SEP
W dniu r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone z prezentacją nt. projektów „PlasTEP” oraz „Kreator innowacyjności”.

25 17. Działalność Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego – Zdzisława Jankiewicza
W działalności OS SEP, jak co rok, należy również wyróżnić aktywność jedynego w Polsce – Rzecznika Bezpieczeństwa Elektrycznego, kolegi Zdzisława Jankiewicza. Prowadzoną przez kol. Zdzisława Jankiewicza stronę codziennie odwiedza wielu internautów poszukujących informacji nt. bezpieczeństwa elektrycznego.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO SEP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google