Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Dmuchowski Pok. 3/110

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Dmuchowski Pok. 3/110"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Dmuchowski Pok. 3/110 e-mail: dmuchowski@ob.neostrada.pl
Ekotoksykologia Wojciech Dmuchowski Pok. 3/110

2 Podstawy ekotoksykologii C.H. Walker, S.P. Hopkin R.M. Sibly, B. Peakall Wydawnictwo Naukowe PWN

3 Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu R. Laskowski, P. Migula PWRiL

4 Chemia środowiska G.W. vanLoon, S.J. Duffy Wydawnictwo Naukowe PWN

5 Chemia środowiska Peter O'Neill Wydawnictwo Naukowe PWN

6 Toksykologia - definicje
Termin ekotoksykologia – złożenie słów „ekologia i toksykologia (Truhaut 1969) E. zajmuje się ochroną systemów ekologicznych przed szkodliwym działaniem syntetycznych substancji chemicznych (Calow 1993) Nauka integrująca ekologiczne i toksykologiczne efekty chemicznych zanieczyszczeń z losami tych zanieczyszczeń w środowisku (przemieszczanie się, przemiany, rozkład) (Forbes i Forbes 1994) E. zajmuje się badaniem szkodliwego działania substancji chemicznych na ekosystemy, co pozwala objąć zmiany w organizmach z konsekwencjami na poziomie populacji i wyższym (Walker i in. 1996)

7 Toksykologia – definicje cd.
E. jest nauką o oddziaływaniu substancji toksycznych na organizmy żywe i konsekwencjach tych oddziaływań na poziomie organizacji wyższych niż pojedynczy organizm (Laskowski i Migula) E. jest dziedziną wiedzy badającą występujące w środowisku substancje chemiczne w aspekcie ich oddziaływania na organizmy żywe w sposób długotrwały systematyczny oraz w niskich w dawkach (Rejmer 1997)

8 Plan wykładów Wstęp Zanieczyszczenie środowiska
Ekotoksykologia na poziomie molekularnym i komórkowym Ekotoksykologia na poziomie osobniczym Ekotoksykologia populacyjna Ekotoksykologia ekosystemowa Ekotoksykologia stosowana

9

10

11

12

13

14

15 Silent Spring Rachel L. Carson

16 Plan wykładu Wstęp Zanieczyszczenia środowiska Ekotoksykologia na poziomie molekularnym i komórkowym Ekotoksykologia osobnicza Ekotoksykologia populacyjna Ekotoksykologia ekosystemowa Ekotoksykologia stosowana

17

18

19 Główne grupy substancji toksycznych
pierwiastki chemiczne - główne metale śladowe (np. Zn, Cu, Pb, Cd, Hg) nieorganiczne związki chemiczne - azotany (NO3-) i azotany (NO2-); - gazy (SO2, NOx, O3, HF); - detergenty (zeolity, poliwęglany, nadborany) Organiczne związki chemiczne - pestycydy (fungicydy, herbicydy, insektycydy) - pilichlorowane bifenyle (PCB) itp. - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - dioksyny i furany

20 Toksyczność jonów metali na przykładzie Cd
interakcja z receptorami sygnałowymi; interakcje i zmiany białek kanałowych; interakcje z kinazami i fosfotazami; wpływ na ekspresję genów; zaburzenia chromosomowe; uszkodzenia DNA; zaburzenia mitochondriów uszkodzenia błon komórkowych; stres oksydacyjny; zaburzenia metabolizmu glutationu.

21 Toksyczność związków nieorganicznych
Azotany i azotyny - utlenianie hemoglobiny do methemoglobiny - prekursory mutagennych i kancerogennych nitrozwiązków SO2, NOx, O3 - uszkodzenia komórek epidermy - upośledzenie fotosyntezy, transpiracji, respiracji - zaburzenia funkcji oddechowych - leukocytoza, uszkodzenia erytrocytów - hamowanie aktywności wolnych rodników

22

23 cd. detergenty - rozpuszczanie warstwy lipidowej błon komórkowych

24 Związki metaloorganiczne
czteroetylek ołowiu - metabolizowany w wątrobie do trietylku ołowiu  dysfunkcje neurologiczne metylortęć - powstaje w wyniku metylacji rtęci metalicznej przez bakterie (biometylacja)  uszkodzenia systemu nerwowego organiczne związki cyny - trimetylocyna (TMT)  neurotoksyny - tributylek cyny (TBT)  silnie toksyczny dla - bezkręgowców (ng/l), umiarkowanie dla kręgowców

25

26

27

28 Katastrofie ekologicznej sprzyjają globalne zagrożenia ekologiczne:
globalne zmiany klimatyczne niszczenie warstwy ozonowej zakwaszenie atmosfery i wód deforestacja powierzchni Ziemi stepowienie i pustynnienie powierzchni Ziemi zanieczyszczenie mórz i oceanów degradacja zasobów wody pitnej ograniczenie bioróżnorodności i ekologicznych użytków pozaekonomicznych zanieczyszczenie okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej degradacja jezior np. Jezioro Aralskie

29 Choroba itai-itai jap. イタイイタイ病 itai-itai byō,
zwana też chorobą ouch-ouch Nazwa pochodzi od japońskiego słowa określającego silny ból (痛い itai) W prowincji Toyama uprawiano ryż na polach nawożonych ściekami o dużej zawartości kadmu, pochodzącymi z zakładów przemysłowych (wody kopalniane). Lata

30

31 typowe objawy to: ubytek niezbędnych związków mineralnych z kości i ich zniekształcenie nadmierna łamliwość kości charakterystyczny kaczy chód silne bóle w lędźwiach i mięśniach ciężkie uszkodzenia nerek

32 Katastrofa Minamata Choroba z Minamaty - zespół objawów
chorobowych spowodowany uszkodzeniem układu nerwowego w wyniku zatrucia rtęcią (rtęcica). Do roku 2001 oficjalnie rozpoznano 2 265 przypadków (z czego 1784 zmarło). Około 10 000 osób otrzymało odszkodowania od Chisso Corporation. W 1965 roku w Japonii ujawniono drugi przypadek zatruć rtęcią, który miał miejsce w prefekturze Niigata i który nazwano chorobą Niigata Minamata.

33 Ofiara katastrofy w Minamata

34

35

36 Seveso to miejscowość i gmina we Włoszech miejsce katastrofy przemysłowej
10 lipca 1976 r. doszło tam do wybuchu zakładów produkujących 2,4,5-trichlorofenol. W wyniku wybuchu do atmosfery wydostało się od 1 kg do kilku kg toksycznej 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyny – TCDD (dioksyna). 500 osób uznano za poszkodowane, 37 tysięcy osób uległo skażeniu Wśród Indian Chippewa z Ontario tylko 35% spośród nowonarodzonych dzieci stanowią chłopcy. Podobnie jak w Seveso, winnym są toksyczne chemikalia.

37 Jednostki stosowane w ekotoksykologii
często używane: bardziej poprawnie oznacza: ppm (części na milion) µmol / mol = (micromol / mol) 1 na ppb (części na miliard) nmol / mol = (nanomol / mol) 1 na ppt (części na bilion) pmol / mol = (pikomol / mol) 1 na

38 Czy możesz wyobrazić sobie jeden ppb?
ppb = części na miliard 1 Hindus na całe Indie, 1 cent na 10 mln euro, 1 sekunda na 32 lata A jeden ppt? ppt = części na bilion 1 znaczek pocztowy na obszar wielkości Paryża

39


Pobierz ppt "Wojciech Dmuchowski Pok. 3/110"

Podobne prezentacje


Reklamy Google