Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2003 - 2005 Robotyka w europejskich szkołach średnich Promoting Robotics in European Secondary Schools Nr 110036-CP-1-2003-1-IT-MINERVA-M.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2003 - 2005 Robotyka w europejskich szkołach średnich Promoting Robotics in European Secondary Schools Nr 110036-CP-1-2003-1-IT-MINERVA-M."— Zapis prezentacji:

1

2 PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2003 - 2005

3 Robotyka w europejskich szkołach średnich Promoting Robotics in European Secondary Schools Nr 110036-CP-1-2003-1-IT-MINERVA-M

4 School is Cool No 119388-JA-1-2004-1-GR-JOINT CALL-ACYP Projekt "School is cool" realizowany był w ramach Programu Komisji Europejskiej -Socrates, Leonardo da Vinci i Program Młodzież - Działania Wspólne (Joint Actions). Było to międzynarodowe przedsięwzięcie, w które zaangażowało się 15 krajów i 26 różnego rodzaju organizacji młodzieżowych i edukacyjnych sektora publiczno - prawnego. Każda z organizacji partnerskich zaangażowana w realizację projektu miała za zadanie stworzenie zestawu materiałów edukacyjnych (tzw. toolbox) na określony i wybrany przez siebie temat (języki obce, matematyka, sztuka, dyskryminacja, demokracja, przedsiębiorczość, itp.).

5 MHM - Multimedia History Memorial No 226619-CP-1-2005-1-IT-Comenius-C21 Projekt MHM jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Socrates Comenius, Akcja 2.1 Głównym zadaniem projektu było dostarczenie nauczycielom historii sposobności analizy kluczowych wydarzeń XX wieku w oparciu o różne narodowe perspektywy, poprzez aktywną współpracę z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej. Podczas realizacji projektu wybrano 10 wydarzeń z historii XX wieku, które następnie zostały przestudiowane i poddane analizie. Każde wydarzenie opisano przy pomocy dokumentu, który w sposób przystępny i obiektywny zaprezentował wyselekcjonowane fakty historyczne. Partnerzy Projektu: ISUC (WŁOCHY) PIXEL (WŁOCHY) CONNECTIS (WŁOCHY) AEDE (BELGIA) CNEFTP (FRANCJA) GRECO:TRANSFERSTELLE (NIEMCY) CKU (POLSKA) LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY (WIELKA BRYTANIA)

6 Identyfikujmy się z Europą dentifying oneself with Europe No 2005-4632/001-001 SO2-81AWC Projekt skierowany do młodych ludzi (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) -obywateli Zjednoczonej Europy, którzy wzięli udział w konkursie na dwóch poziomach: narodowym i międzynarodowym. -Młodzież miała za zadanie przygotować - wykorzystując różnorodne środki przekazu - prace na temat wzajemnego przenikania się wartości, słów, idiomów, przedmiotów itp. między narodami, jak i kontynentami.

7 Spacer kulturowy ścieżkami Europy CC-WISE: Cross- Culture Walk in the Streets of Europe No 118963 - CP - 2004 - 1 - BG - COMENIUS - C2 W winku wspólnych prac projektowych partnerzy zrealizowali następujące działania: · wprowadzenie do metodologii nauczania tematykę interdyscyplinarnego kształcenia międzykulturowego, · wdrożyli funkcjonalny, interdyscyplinarny Podręcznik dla Nauczyciela, który ma ułatwić wprowadzanie edukacji międzykulturowej do curriculum programu nauczania (dostępny na stronie internetowej projektu, w wersji elektronicznej i papierowej), · przeprowadzili kurs dla nauczycieli dotyczący zagadnienia kształcenia interdyscyplinarnego. Na ostatnim spotkaniu projektowym zostały zaprezentowane wyniki badań, przeprowadzonych przez ekspertów z poszczególnych krajów partnerskich, które dotyczyły spojrzenia na zagadnienie ULICY z punktu widzenia metodologii i pedagogiki. W wyniku wspólnych ustaleń, wyłoniono 7 kluczowych tematów, na podstawie których będą opracowywane scenariusze lekcyjne.

8 Projekty Realizowane Rok 2007

9 Michelangelo Comenius Sub Programe N 134318-LLP-1-2007 Celem projektu jest stworzenie strony internetowej o znaczących artystach bądź dziełach sztuki w poszczególnych przekrojach wiekowych jako narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli gimnazjum. Uczestnikami projektu będą nauczyciele 5 krajów: Włoch, Anglii, Niemiec, Bułgarii, Polski. Strona internetowa projektu: http://michelangelo.pixel-online.org/ http://michelangelo.pixel-online.org/

10 CIPDE – Consulting Intercultural Professional Development in Europe Warsztaty doskonalenia nauczycieli o interkulturowej edukacji, Warsztaty będą realizowane za pomocą platformy internetowej, która umożliwi szkolącym się nauczycielom analizę materiału dydaktycznego i ewaluację. Nauczyciele otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

11 Projekty EFS złożone i planowane wnioski I kwartał 2008r. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.

12 Projekt EFS Mam szansę Priorytet IX. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Celem ogólnym projektu: Mam szansę jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w Sopocie. Testy diagnostyczne z matematyki i j. polskiego przeprowadzone we wrześniu 2007 r. przez Sopocki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w tychże klasach wykazały, że liczba uczniów niespełniająca wymagań posiadanych umiejętności osiąga około 50% a były przypadki szkół, w których procent ten przewyższał 50. Przytoczone wyniki wskazują na konieczność uruchomienia dla tych uczniów dodatkowych zajęć w celu wyrównania poziomu wiedzy i podstawowych umiejętności a tym samym podniesienia kompetencji kluczowych. Klasa IV szkoły podstawowej i klasa I gimnazjalna jest początkiem nowego i zarazem trudnego, dla dzieci i młodzieży, etapu edukacji. Najczęściej do jednego zespołu klasowego trafiają uczniowie z różnym poziomem przygotowania i realizacja projektu daje szansę słabszym uczniom dogonienia swoich rówieśników.

13 Projekt EFS Angielski oknem na świat Priorytet IX. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Celem projektu Angielski oknem na świat jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników sfery oświatowej w zakresie umiejętności posługiwania się językiem angielski. Znajomość języka obcego i umiejętność posługiwania się nim jest jedną z priorytetowych kompetencji wymaganych nie tylko od ucznia ale i od nauczycieli i innych pracowników sfery edukacji. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów językowych dla grupy 72 osób dorosłych pracujących w szkołach jak i innych placówkach oświatowych, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji. Przewidujemy,że 50 % osób zakończy warsztaty przystępując do egzaminu TELC i ukończy go z wynikiem pozytywnym.


Pobierz ppt "PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2003 - 2005 Robotyka w europejskich szkołach średnich Promoting Robotics in European Secondary Schools Nr 110036-CP-1-2003-1-IT-MINERVA-M."

Podobne prezentacje


Reklamy Google