Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl"— Zapis prezentacji:

1 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl
pragmainwestycje.pl

2 CO TO JEST PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ?
Kojarzona i rozumiana jest najczęściej przez dwa powszechnie stosowane wskaźniki: Płynność bieżąca = (zapasy + należności + środki pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka = (należności + środki pieniężne) / zobowiązania krótkoterminowe

3 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Jednowymiarowość tego spojrzenia powoduje, że w takim ujęciu płynność należy odczytać jako: płynność = wypłacalność Szerzej – krotność pokrycia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem obrotowym podmiotu I nie odpowiada na pytanie o: zdolność podmiotu do regulowania bieżących zobowiązań

4 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Zdolność podmiotu do bieżącego regulowania zobowiązań (zdolność kredytowa) Zdolność podmiotu do regulowania swoich zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami handlowymi (kredytowymi, pożyczkowymi), wystawionymi na podmiot fakturami itp. w kwotach i terminach zawartych w tych dokumentach.

5 zakup sprzedaż zaciągnięcie spłata zobowiązania PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
gotówka materiały, produkcja należności zakup sprzedaż zaciągnięcie spłata zobowiązania

6 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Nie ma wskaźnika określającego zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań, jest to proces wielowymiarowego poznania kontrahenta (odbiorcy, płatnika). Zdolność jest przekonaniem, nie jest zaś faktem. Jak zatem diagnozować, czy podmiot posiada zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań?

7 STRUKTURA FINANSOWANIA AKTYWÓW
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA STRUKTURA FINANSOWANIA AKTYWÓW

8 Kapitał obrotowy dodatni Kapitał obrotowy ujemny
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Kapitał obrotowy dodatni Kapitał stały (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) > Majątek trwały Spółki Wskaźnik płynności bieżącej > 1 Kapitał obrotowy ujemny < Majątek trwały Spółki Wskaźnik płynności bieżącej < 1

9 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W przypadku wystąpienia ujemnego kapitału obrotowego i konieczności uregulowania zobowiązań krótkoterminowych zachodzi ryzyko konieczności sprzedaży majątku trwałego – zmniejszenie potencjału produkcyjnego Spółki.

10 OBROTOWOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZAPASÓW I ZOBOWIĄZAŃ (W DNIACH)
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA OBROTOWOŚĆ NALEŻNOŚCI, ZAPASÓW I ZOBOWIĄZAŃ (W DNIACH)

11 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Cykl rotacji należności (w dniach) oznacza okres czasu, jaki upływa od momentu sprzedaży (powstania należności) do momentu wpływu należności. Im większa wartość, tym dłuższy okres oczekiwania na spływ należności. Długi cykl rotacji należności może oznaczać trudności w ściągalności należności. Cykl rotacji zapasów (w dniach) oznacza okres czasu jaki upływa od momentu zakupu zapasów do momentu ich sprzedaży. Długi cykl rotacji zapasów może oznaczać występowanie zapasów trudno zbywalnych.

12 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Cykl rotacji zobowiązań (w dniach) oznacza okres czasu, jaki upływa od momentu zakupu (powstania zobowiązania) do czasu jego uregulowania. Długi cykl rotacji zobowiązań może oznaczać, problemy w regulowaniu zobowiązań. Wartości wszystkich przytoczonych wskaźników porównujemy w poszczególnych okresach oraz w miarę dostępności ze wskaźnikami w branży.

13 POZIOM ZADŁUŻENIA Im wyższy poziom zadłużenia, tym większe ryzyko.
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA POZIOM ZADŁUŻENIA Im wyższy poziom zadłużenia, tym większe ryzyko. Przy wysokim zadłużeniu o charakterze kredytowym, należy się liczyć z nie zawsze korzystnymi decyzjami banku dotyczącymi np. uzależnienia prolongaty od zwiększenia zabezpieczenia, odmowy kredytowania na kolejny okres. Należy weryfikować udział zadłużenia w finansowaniu aktywów, a także względem poziomu sprzedaży. Przykład

14 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

15 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

16

17

18 INFORMACJE POZABILANSOWE
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA INFORMACJE POZABILANSOWE Struktura przeterminowania należności i zobowiązań, pokazuje z jednej strony jakość portfela należności , a zatem źródło spływu środków finansowych do Klienta, z drugiej pokazują kulturę płatniczą samego Klienta. Zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe m.in. leasingi operacyjne, udzielone poręczenia, wystawione na zlecenie klienta gwarancje np. dobrego wykonania kontraktu. Ich występowanie jest kolejnym obciążeniem finansowym nie wykazanym bezpośrednio w bilansie.

19 INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI O KLIENCIE
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI O KLIENCIE Wywiad środowiskowy, Bazy dłużników, Giełda wierzytelności, Zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US, Informacje o kliencie zawarte w raportach handlowych wywiadowni gospodarczych, Odmowne decyzje ubezpieczycieli dotyczące przyznania ochrony kredytu kupieckiego,

20 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

21 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

22 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

23 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

24 PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ ANDRZEJ LNIAK PRAGMA FAKTORING SA

25 KONTAKT Z NAMI PRAGMAFAKTORING SA ul. Mieczyków 14 40-748 Katowice
tel: faks: Oddział w Poznaniu ul. Górki 7 Poznań tel: faks Oddział w Bydgoszczy ul. Karola Libelta 8 Bydgoszcz tel: faks: Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 32a Lublin tel: faks pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl pragmainwestycje.pl


Pobierz ppt "PŁYNNOŚĆ FINANSOWA pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google