Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania społeczna Slajd tytułowy Grażyna Knitter Marianna Palider.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania społeczna Slajd tytułowy Grażyna Knitter Marianna Palider."— Zapis prezentacji:

1 Kampania społeczna Slajd tytułowy Grażyna Knitter Marianna Palider

2 Slajd stopka

3 Założenia projektu Odbiorcy
1. Pracownicy/Rodzice dzieci w wieku 0-7 lat, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę ojca w życiu rodziny. Chcemy przełamać stereotyp, że tylko matki najlepiej zajmują się dziećmi. Pokażemy przykłady karier mężczyzn, którzy aktywnie uczestniczą w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem. Wzmocnimy wizerunek ojca, który w sposób twórczy i satysfakcjonujący realizuje swoją rolę w rodzinie, będąc jednocześnie profesjonalistą w pracy Slajd zawartość Gdańsk r.

4 Założenia projektu Odbiorcy
2. Pracodawcy mikro, małych i średnich firm, a także korporacji, którzy realizują lub chcą realizować dobre praktyki w zakresie zatrudniania rodziców małych dzieci. Efektem „Etat Tata. Lubię to!” będzie stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie takich form zatrudnienia, które ułatwiają godzenie roli taty i mamy małego dziecka z aktywnością zawodową. Zadanie to będzie realizowane poprzez zaproszenie Firm, Organizacji do udzielenia odpowiedzi w wywiadzie doceniającym. Bonusem dla firm, które wezmą udział w wywiadzie doceniającym są specjalne karty zniżkowe „Mozaika Rodzinna” dla wszystkich Państwa pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat. Slajd zawartość Gdańsk r.

5 Założenia projektu 1. Kampania będzie przekonywać pracodawców, że tata i mama małych dzieci są równoważnymi, wartościowymi pracownikami. 2. Identyfikuje i ogranicza stereotypy związane z funkcjonowaniem rodziców małych dzieci na rynku pracy, w szczególności służy: Wzmocnieniu świadomości, że także ojciec ma dziecko. Budowaniu modelu równoprawnego rodzica/opiekuna w świadomości pracowników i pracodawców. Promocji aktywności zawodowej kobiet dzięki większemu zaangażowaniu w opiekę nad dzieckiem ze strony ojców. 3. Wzmacnia przykłady: karier mężczyzn, którzy sprawdzają się jako ojcowie aktywnie uczestniczący w procesie opieki nad dzieckiem; przeciwdziałania dyskryminacji kobiet - matek poprzez aktywizację mężczyzn – ojców; działających środowisk pracy przyjaznych rodzicom; Slajd zawartość Gdańsk r.

6 Cele projektu Ogólnopolska kampania, która zakłada wzrost świadomości 50 000 Polaków i Polek i dotarcie do minimum 10 000 użytkowników kart rabatowych „Mozaika Rodzinna” oraz 300 przedsiębiorstw w całej Polsce. Promocja akcji „Etat Tata. Lubię to!” będzie odbywała się na nośnikach zewnętrznych w 9 największych miastach Polski: Warszawa, Łódź, Katowice, Wrocław, Poznań, Białystok, Gdańsk, Gdynia, Sopot. O założeniach projektu będzie można dowiedzieć się z reklam internetowych, spotów telewizyjnych i radiowych. Zostanie wydany album fotograficzny – artystyczne podsumowanie działań podjętych w ramach projektu. Slajd zawartość Gdańsk r.

7 Realizacje projektu Portal etattata.pl
Podzielony na trzy kanały: Tata, Mama, Pracodawca. Forum wymiany poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk m.in. w zakresie radzenia sobie z łączeniem obowiązków zawodowych z rodzinnymi oraz wspierania przez pracodawców pracowników - rodziców małych dzieci w aktywnym powrocie do pracy. Miejsce, gdzie pojawią się materiały eksperckie przygotowane przez profesjonalistów i profesjonalistki z zakresu prawa pracy, psychologii, medycyny, edukacji. Slajd zawartość Gdańsk r.

8 Realizacje projektu Konkursy
Ogólnopolski Dzień z Dzieckiem w Pracy, marzec – kwiecień 2013 Data Realizacja Nagrody: 50 kącików dla dzieci Dobre Praktyki, marzec – kwiecień 2013 Wywiad doceniający Jury konkursowe Slajd zawartość Gdańsk r.

9 Karta „Mozaika Rodzinna”
Realizacje projektu Karta „Mozaika Rodzinna” Oferuje atrakcyjne - dla pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat rabaty na wiele produktów i usług, z których najczęściej korzystają rodzice małych dzieci. Prezentem, który pracodawca prowadzący w firmie prorodzinną politykę kadrową może zaproponować swoim pracownikom, rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat. Wyrazem nowoczesnego zarządzania firmą, która przełamuje stereotyp mówiący, że rodzice małych dzieci są trudnymi pracownikami. Promocją Partnerów Karty, który dzięki udziałowi w projekcie „Tata jak Mama” wpisują się w kampanię społecznie zaangażowaną. Partner Karty uczestniczy w projekcie bezpłatnie. Na stronie etattata.pl zostaną opublikowane informacje o Partnerach Karty oraz wielkości zaproponowanych rabatów i zniżek. Slajd zawartość Gdańsk r.

10 Karta „Mozaika Rodzinna”
Realizacje projektu Karta „Mozaika Rodzinna” Oferuje atrakcyjne - dla pracowników/rodziców dzieci w wieku 0-7 lat rabaty na wiele produktów i usług, z których najczęściej korzystają rodzice małych dzieci. Prezentem, który pracodawca prowadzący w firmie prorodzinną politykę kadrową może zaproponować swoim pracownikom, rodzicom dzieci w wieku 0-7 lat. Wyrazem nowoczesnego zarządzania firmą, która przełamuje stereotyp mówiący, że rodzice małych dzieci są trudnymi pracownikami. Promocją Partnerów Karty, który dzięki udziałowi w projekcie „Tata jak Mama” wpisują się w kampanię społecznie zaangażowaną. Partner Karty uczestniczy w projekcie bezpłatnie. Na stronie etattata.pl zostaną opublikowane informacje o Partnerach Karty oraz wielkości zaproponowanych rabatów i zniżek. Slajd zawartość Gdańsk r.

11 Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
Stowarzyszenie WAGA Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym Dokument zobowiązuje samorządy lokalne do propagowania zasad równości kobiet i mężczyzn, czyli m.in.: Zapewnienia równości kobiet i mężczyzn poprzez poruszanie kwestii różnorodnej dyskryminacji opartej na: płci, rasie, pochodzeniu etnicznym społecznym, cechach genetycznych, języku, religii, przekonaniach politycznych lub innych, przynależności do mniejszości narodowej, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej czy statusie społeczno-ekonomicznym; Eliminacji wszelkich stereotypów opartych na płci oraz włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn; Szczegółowego opracowania planów działania i programów wykorzystania środków uwzględniających równość płci. Slajd zawartość Gdańsk r.

12 Slajd tytułowy Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Kampania społeczna Slajd tytułowy Grażyna Knitter Marianna Palider."

Podobne prezentacje


Reklamy Google