Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Rolnictwo ekologiczne wymagania, kontrole, certyfikacja

2 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23 A Warszawa tel. ( 022) , fax (022)

3 Działalności: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
oceny zgodności wyrobów – dyrektywy CE, znaki Q, B, PN, Eko-znak, Ecolabel, Gwarantowana Jakość badania wyrobów budowlanych badania nawozów i wyrobów chemicznych kontrola i certyfikacja gospodarstw ekologicznych certyfikacja zgodności BRC, IFS, EMAS certyfikacja systemów zarządzania, personelu prowadzenie szkoleń współpraca międzynarodowa EFQM, NPO, IQNet, IECEE CB, EOQ, EUEB

4 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
ODDZIAŁ BADAŃ I CERTYFIKACJI W PILE Piła, ul. Śniadeckich 5 tel: + (67) , fax: + (67) Kierownik Oddziału: mgr inż. Piotr Polatowski Z - ca Kierownika Oddziału: mgr inż. Ewa Pietrkiewicz Zespół Certyfikacji Nawozów i Wyrobów Chemicznych Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych

5 Główne założenia rolnictwa ekologicznego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Główne założenia rolnictwa ekologicznego Jest to system zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, który: Łączy najkorzystniejsze dla środowiska praktyki: Wysoki stopień różnorodności biologicznej Ochronę zasobów naturalnych Wytwarzanie przy wykorzystaniu substancji naturalnych Zapewnienia swobodny przepływ produktów ekologicznych: Właściwe organy, w tym kontrolne muszą się powstrzymać od podejmowania działań, które mogłyby przeszkadzać w swobodnym przepływie produktów spełniających wymogi

6 Główne założenia rolnictwa ekologicznego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Główne założenia rolnictwa ekologicznego Akceptowane skutki wdrażania rolnictwa ekologicznego Prowadzenie działalności społecznie akceptowanej Zmniejszenie produkcji Zwiększenie zatrudnienia Zmniejszenie obciążenia środowiska Zaufanie konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego

7 Główne założenia rolnictwa ekologicznego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Główne założenia rolnictwa ekologicznego Zakazuje: stosowania GMO stosowania promieniowania jonizującego stosowania mineralnych nawozów azotowych chowu zwierząt poliploidalnych upraw hydroponicznych

8 POWIERZCHNIA UPRAW EKOLOGICZNYCH
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. POWIERZCHNIA UPRAW EKOLOGICZNYCH Początek rolnictwa ekologicznego: w USA 1990 rok, w Europie 1991 rok, w Japonii 2000 rok ŚWIAT: prawie 30,5 mln ha* EUROPA: ponad 6,9 mln ha* Włochy: około tys. ha (2006r.) POLSKA: około 300 tys. ha (2007r.) Liczba przetwórni (2007r.) * źródło: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2006 Helga Willer and MinouYossefi (Eds.)

9 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
SYSTEM KONTROLI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI /urząd upoważniający jednostki certyfikujące do prowadzenia kontroli w rolnictwie ekologicznym/ GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH /państwowy urząd nadzoru nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym/ PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE (KONTROLNE) /wymagana akredytacja zgodnie z normą PN/EN / PODMIOTY KONTROLOWANE

10 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Akty prawne obowiązujące od : Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 05 września 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady( WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli Dostępność:

11 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Krajowe akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego: Ustawa o rolnictwie ekologicznym (projekt) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 Dz. U. nr 33 zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 roku Dz.U nr 33 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskow” objętego PROW na lata

12 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Wysokości stawek płatności dla pakietu rolnictwo ekologiczne w roku 2009 Rodzaj uprawy Stawka dotacji w zł/ha z certyfikatem bez certyfikatu Uprawy rolnicze 790 840 TUZ 260 330 Uprawy warzywne 1300 1550 Uprawy zielarskie 1050 1150 Uprawy sadownicze i jagodowe 1540 1800 Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe 650 800

13 Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych w roku 2009. Dla gospodarstw do 10 ha zł Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha do 996 zł Regionalny Oddział ARiMR z działania „uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”

14 WSPARCIE FINANSOWE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. WSPARCIE FINANSOWE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO z budżetu krajowego z budżetu UE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym w art. 13 określa, ze z budżetu państwa z zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych można: dofinansować prowadzenie badań dotyczących rolnictwa ekologicznego, w tym wykonywanie analiz na zawartość substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; - udzielać dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw rolnych, w których prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi. - dofinansować działania promocyjne w rolnictwie ekologicznym, w tym udział w targach krajowych i międzynarodowych, na podstawie umów zawartych w trybie przepisów o finansach publicznych.

15 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Zakres działania w rolnictwie ekologicznym Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 Produkty rolne, w tym pochodzących z akwakultury: a) żywe lub nieprzetworzone produkty rolne b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia c) pasze d) wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy

16 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Produkty myślistwa i rybactwa pochodzące od dzikich zwierząt nie są uznawane za produkcję ekologiczną.

17 Certyfikat zgodności z wymaganiami
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Certyfikat zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego może otrzymać Gospodarstwo rolne Gospodarstwo produktów z akwakultury Przetwórnia ekologicznych produktów rolno spożywczych Hurtownie prowadzące obrót ekologicznych produktów rolno – spożywczych i pasz Importer ekologicznych produktów rolno spożywczych Punkt skupu np. produktów dziko rosnących ze zbiorów naturalnych Zbierający produkty dzikorosnące ( w tym wodorostów i ich części) Przetwórnia pasz

18 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

19 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Lp. Nazwa upoważnionej jednostki - znak Numer upoważnienia 1. EKOGWARANCJA PTRE PL-EKO-01 2. PNG spółka z o.o PL-EKO-02 3. COBICO spółka z o.o PL-EKO-03 4. BIOEKSPERT spółka z o.o PL-EKO-04 5. BIOCERT MAŁOPOLSKA spółka z o.o PL-EKO-05 6. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A PL-EKO-06 7. AgroBioTest spółka z o.o PL-EKO-07 8. TÜV Rheinland Poland Ltd PL-EKO-08 9. Centre of Quality AgroEko Ltd PL-EKO-09 10. SGS Poland Ltd PL-EKO-10 11. Control Union Poland Ltd PL-EKO-11

20 Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego - PL-EKO-06
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Oddział Badań i Certyfikacji w Pile 64 – 920 Piła ul. Śniadeckich 5 Zespół Certyfikacji Rolnictwa Ekologicznego - PL-EKO-06 Tel Fax

21 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Polskiego Centrum Badań Wspólnotowy znak rolnictwa i Certyfikacji S.A ekologicznego PL-EKO-06

22 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

23 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

24 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

25 1589 gospodarstw PCBC SA Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Podsumowanie kontroli w 2008 roku 108/398 33/1100 704/1374 15/540 65/265 41/1432 170/485 306/506 12/306 27/866 10/1620 1589 gospodarstw PCBC SA 15158 ogółem 68/1188 -/60 3/184 Wypłacone dotacje za rok 2007: - zachodnio-pomorskie – zł - wielkopolskie – zł 13/1854 14/2130

26 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

27 Zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Zmieniające się prawo UE i krajowe Trudności w planowaniu długoterminowym Wielość podmiotów zaangażowanych w proces Małe tradycje rolników w prowadzeniu gospodarstw ekologicznych Brak wyspecjalizowanych ośrodków doradczych, szkoleniowych i konsultingowych Formalne podejście ARiMR w przyznawaniu płatności Mała promocja rolnictwa ekologicznego np. przez samorządy

28 Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A Szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego Zapewniony swobodny obrót produktami w UE Wysokie dotacje do upraw i kontroli Duży popyt mała podaż na produkty ekologiczne Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego Penetracja rynku krajowego przez organizacje zagraniczne Możliwości specjalizacji, rozwoju i harmonizacji z agroturystyką Ekologiczna edukacja społeczeństwa

29 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google