Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dywagacje filozoficzne: świat wartości – wierność, prawość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dywagacje filozoficzne: świat wartości – wierność, prawość."— Zapis prezentacji:

1 Dywagacje filozoficzne: świat wartości – wierność, prawość.
Małgorzata Jantos

2 Myśli: Młodzi ludzie chcieliby być wierni, a nie są - starzy chcieliby być niewierni, a nie mogą. Oskar Wilde

3 "Kobiety są jak przekład: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne."
George Bernard Shaw

4 Biblia Wierność jest częścią Bożego charakteru. Biblia mówi: „Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.” PS. 33,4 (BW). „...sam bowiem powiedział: nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” HEBR. 13,5 (BW) Chrześcijanie powinni być wierni Bogu i Jego naukom. Biblia mówi: „Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki...” 1 TES. 2,15 (BW). „Niech miłość i wierność zawsze będą z tobą; przywiąż je sobie na szyi, wypisz na serca tablicach!” PRZYP. 3,3 (BWP)

5 Bóg obiecał zbawienie tym, którzy są Mu wierni
Bóg obiecał zbawienie tym, którzy są Mu wierni. Biblia mówi: „I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” MAT. 10,22 ( BW) Nasz Pan szuka ludzi, którzy będą Mu wierni i godni zaufania. Biblia mówi: „Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.” MAT. 24,45-47 (BW)

6 Biblia: Bóg obiecuje siłę do wytrwania w wierności nawet w obliczu śmierci. Biblia mówi: „Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.” OBJ. 2,10 (BW)

7 Źródło w języku: Zarówno w języku polskim jak i angielskim słowo „wierny” ma ten sam korzeń: wiara. Co ma wspólnego wierność z wiarą? U nas wierność oznaczać będzie jednak nie wierność wierze, wierność ideologii, czy wierność w małżeństwie, lecz „wierne odtwarzanie”. Wierny obraz, to znaczy „prawdziwy obraz”, tzn. obraz w którym się nic nie „pozlepiało”.

8 Zbigniew Herbert Tkanina Bór nici wąskie palce i krosna wierności oczekiwania ciemne flukta więc przy mnie bądź pamięci krucha udziel swej nieskończoności Słabe światło sumienia stuk jednostajny odmierza lata wyspy wieki by wreszcie przenieść na brzeg niedaleki czółno i wątek osnowę i całun

9 Wierność obietnicy (wobec ludzi)
Konsekwencja wziętego na siebie zobowiązania Niebezpieczeństwa; a) oportunizm b) lojalność przeradza się w lojalizm c) służalczość zabija samodzielność d) konformizm

10 Wierność obietnicy (wobec idei)
Trwała realizacja idei Obietnicy należy dotrzymać nawet za cenę życia? Niebezpieczeństwa: a) brak tolerancji b) tyrania

11 Wierność obietnicy (samemu sobie)
Wierność trudna Niebezpieczeństwa a) upór b) zaciętość c) zapamiętanie

12 Wierność wiary (wobec osób)
Niewierność staje się źródłem postępu

13 Wierność wiary wobec idei
Autorytety systemów, doktryn, idei Idee religijne, filozoficzne, naukowe, polityczne Niebezpieczeństwa: a) wierność zmienia się w bezproduktywny tradycjonalizm b) fanatyzm c) ograniczenia d) intelektualny anachronizm

14 Wierność wiary wobec samego siebie
Wierność bezkrytyczna prowadzić może do zbyt wielkiej pewności siebie; do moralnego grafomaństwa

15 Zdrada Zdrada to nikczemność, dla którego nie ma usprawiedliwienia

16 Pozytywna wierność A) Akt wierności wymaga w pełni świadomego i dobrowolnego wyboru przedmiotu wierności, zgodnego z uznawaną hierarchią wartości B) Przedmiot wierności wymaga intelektualnego i aktywnego zaangażowania C) Zaangażowanie nie powinno uczynić człowieka ślepym D) Wierność nie jest jedynie sprawą osobistą (tam, gdzie w grę wchodzą wartości – istnieje odniesienie do innych ludzi

17 Wierność Wierny jest ten, kto prawidłowo rozpoznaje wartość i przy niej zostaje

18 Deklarowanie wierności wymaga pewnych warunków: pełnej dojrzałości emocjonalnej, poczucia odpowiedzialności za oddanie drugiego człowieka, za wytworzoną i świeżo rozkwitłą wspólnotę psychofizyczną. Wierność to nie tylko deklaracja werbalna, ale wyraz całej osobowości, hierarchii wartości w samym sobie, posiadanej koncepcji człowieczeństwa, miłości, godności. Data 20 X 2011

19 „Wiemy, że cnoty mogą przez nadmierną konsekwencję w antycnoty, w zło się obracać. Wierność jest cnotą, a ileż zbrodni w jej imieniu popełniono. Przywiązanie do własnego narodu nie jest złem, przeciwnie, jest godziwe i zalecone: jak zdefiniować miejsce, w którym przeobraża się w nienawistny, złowrogi szowinizm? A czy można twierdzić, gdy widzimy codziennie okropności nacjonalizmów, że w tych wybrykach demonicznych nic nie zostało już z owego godziwego przywiązania? Pewnie zostało coś, choć na złe użyte. I cóż jest złego w naturalnym bodaj pragnieniu "jedności"? I jak nietrudno wysublimować to pragnienie do pochwały totalitaryzmu z wszystkimi jego okrucieństwami.” Prof.. Barbara Skarga

20 Kodeks bushido „Prawość jest siłą wejścia bez wahania na drogę, którą wskazuje rozum, która każe umrzeć gdy trzeba umrzeć, uderzyć gdy trzeba uderzyć". Bushidō (武士道, jap. - bushi - wojownik, dō - droga życiowa) - to niepisany zbiór zasad etycznych japońskich samurajów.

21 Poniżej znajduje się lista haseł dla definicji: Prawość
» Prawość: Cnota » Prawość: Czystość » Prawość: Etyczność » Prawość: Lojalność » Prawość: Nieskazitelność » Prawość: Przyzwoitość » Prawość: Szlachetność » Prawość: Uczciwość » Prawość: Zacność

22 Zakończenie Nie ma jedynej odpowiedzi na pytania trudne o wolność, wierność, życie i śmierć. Podstawą jest niekrzywdzenie innych ludzi, ich dobro, z równoczesnym docenieniem własnego komfortu życia. Małgorzata Jantos


Pobierz ppt "Dywagacje filozoficzne: świat wartości – wierność, prawość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google