Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja Oświatowo - Społeczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja Oświatowo - Społeczna"— Zapis prezentacji:

1 Komisja Oświatowo - Społeczna
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie za 2008 r. Komisja Oświatowo - Społeczna Murowana Goślina, 2 kwietnia 2008 r.

2 W roku 2008 strażnicy pełnili w sumie 617 służb (o 10,4 % więcej niż w 2007 r.) z czego:

3 Służba z Policjantem

4 Czystość , porządek i ochrona środowiska
Usunięto „dzikich wysypisk” odpadów - w sumie ponad 38 ton śmieci ( w 2007 r. – 14). Uporządkowano m. in. tereny: PKP w rejonie ulicy Dworcowej, między ulicami Poznańską a Wiosenną, Lasek „Radla”, Ponadto tereny w Przebędowie, Białężynie, Złotoryjsku, Głębocku, Mściszewie i Gaci. Największe wysypisko zostało usunięte w Pławnie (12,5 tony odpadów). Ponadto doprowadzono do uporządkowania 32 zaniedbanych prywatnych nieruchomości .

5 Ilość usuniętych odpadów można porównać do pełnego wagonu – węglarki.

6 Ujawniono 6 przypadków spalania odpadów. Ukarano mandatami 5 osób
Ujawniono 6 przypadków spalania odpadów. Ukarano mandatami osób. Jeden ze sprawców za spalanie odpadów w piecu CO został ukarany przez sąd. Ujawniono 36 przypadków nieprawidłowego pozbywania się odpadów płynnych i stałych, zaśmiecania oraz zanieczyszczanie jeziora Gać fekaliami pochodzącymi z instalacji sanitarnej osiedla „Przy Lesie”.

7 Powyższe wyniki są rezultatem zarówno rutynowych kontroli prowadzonych przez strażników , jak i interwencji zgłaszanych przez mieszkańców gminy..

8 W związku z licznymi przypadkami kradzieży przedmiotów z metalu strażnicy podjęli się kontroli punktów skupu metali pod kątem przestrzegania przez obsługę obowiązku rejestracji sprzedających. Takie kontrole są prowadzone kilka razy w miesiącu o różnych porach dnia. Kontrole wprawdzie nie doprowadziły do ujawnienia przedmiotów pochodzących z kradzieży, ale doprowadziły praktycznie do likwidacji tego procederu. Strażnicy dwukrotnie w ciągu roku skontrolowali stan porządku i bezpieczeństwa wszystkich 16 placów zabaw znajdujących się na terenie gminy.

9 Czystość, porządek i ochrona środowiska - sankcje
Wykroczenie Pouczenie Mandat karny Wniosek do sądu Pozbywanie się odpadów nie zgodnie z przepisami 35 12 - Nie utrzymywanie porządku i czystości nieruchomości 4 Zaśmiecanie, zanieczyszczanie 5 7 1 Niszczenie zieleni 3 Kontrola targowisk (brak cen, legalizacji wagi) Razem wykroczeń

10 Wykaz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców według treści i ilości
Lp. Treść interwencji Ilość 1 Psy puszczane luzem 129 2 Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 89 3 Bałagan na terenie nieruchomości 77 4 Nieprawidłowe parkowanie 70 5 Zaśmiecanie, zanieczyszczanie , nielegalne pozbywanie się odpadów 47 6 Spożywanie alkoholu i nietrzeźwi 20 7 Padłe i chore zwięrzęta 16 8 Inne 73 Razem

11 Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt.
Zdecydowanie wzrosła ilość interwencji dotyczących agresywnych i puszczanych przez właścicieli luzem i bezpańskich psów. Do schroniska w Obornikach przewieziono 49 złapanych na terenie gminy wałęsających się psów . Ponadto udzielono pomocy Policjantom z KP w Czerwonaku w poskromieniu wielkiego i niebezpiecznego psa w Kicinie.

12 Nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa
Wykroczenie Pouczenie Mandat karny Wniosek do sądu Nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa 5 20 (7) - Razem wykroczeń

13 Nietrzeźwi kierujący pojazdami Odzyskane skradzione pojazdy
Ruch drogowy Wykroczenie Pouczenie Mandat Karny Wniosek do sądu Parkowanie 126 128 8 Prędkość 37 470 116 Inne 3 - Razem wykroczeń „Żółte kartki” 61 Nietrzeźwi kierujący pojazdami 10 Usunięte wraki 4 Odzyskane skradzione pojazdy 2

14 Alkohol , nieletni i chuligani.
Strażnicy skontrolowali wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy pod kątem ich prawidłowego oznakowania oraz przypomnieli sprzedawcom o przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i spożywania alkoholu w obrębie sklepów. Podczas pełnienia służby strażnicy ujęli 5 osób , które dopuściły się czynu o charakterze chuligańskim będąc pod wpływem alkoholu ( niszczenie znaków drogowych , pojemników na odpady , klatki schodowej) Przeprowadzono 27 spotkań - prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjach.

15 I nieletni złodzieje…. Strażnicy podczas służbę w weekendową noc odzyskali skradziony rower marki „Author”, którym poruszał się nietrzeźwy, nieletni złodziej . W wyniku dalszych czynności prowadzonych przez Policję okazało się , że rower pochodzi z włamania do nieruchomości w Boduszewie podczas , której skradziono także inne mienie. Nieletni złodziej stanie przed sądem. Strażnicy ujęli także nieletniego, który ukradł samochód Fiat 126p i jechał nim do punktu skupu złomu - aby go tam sprzedać…..

16 Zdarzenia „nadzwyczajne”
Strażnicy brali czynny udział w akcji ratowniczej podczas pożaru na ul. Przemysłowej, Doprowadzili do zabezpieczenia miejsca zagrożonego katastrofą budowlaną w Przebędowie.

17 Sankcje nieletni i alkohol
Wykroczenie Pouczenie Mandat Karny Wniosek do sądu Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 18 13 - Palenie tytoniu w miejscach zabronionych 1 Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego 8 6 Razem wykroczeń Nietrzeźwi nieletni Narkotyki

18 Sumaryczne zestawienie wyników
Środek prawny Ilość Kwota Pouczenie 232 Mandat karny 677 (293) Wniosek do sądu grodzkiego 130 (48) Razem wykroczeń 1039 Ujęto sprawców przestępstw 12 Ujęto osób poszukiwanych 2

19 Dziękuję za uwagę. Komendant Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie Piotr Kubczak


Pobierz ppt "Komisja Oświatowo - Społeczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google