Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

doc. dr Leszek Bursiak (IBS) International Business Studies

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "doc. dr Leszek Bursiak (IBS) International Business Studies"— Zapis prezentacji:

1 doc. dr Leszek Bursiak (IBS) International Business Studies
WPŁYW RECESJI I KRYZYSU W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ NA SPRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYNTETYCZNA EGZEMPLIFIKACJA EMPIRYCZNA SYTUACJI ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OBJĘTYCH BADANIAMI NAD REAKTYWNOŚCIĄ I ADAPTATYWNOŚCIĄ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W FAZACH DEKONIUNKTURY (z wykorzystaniem modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji) doc. dr Leszek Bursiak (IBS) International Business Studies

2 Model odzwierciedlający wpływ dysfunkcji organizacyjnych na sprawność funkcjonowania organizacji gospodarczych Natężenie cechy: 1 bardzo słabe; 2 słabe; 3 umiarkowane; 4 silne; 5 bardzo silne; 6 krytyczne Źródło: L.Bursiak, Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw gospodarki morskiej) Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s. 108.

3 Model klasyfikacyjny, określający zakresy interakcji organizacyjnych przedsiębiorstw, dla każdej z trzech faz sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji Natężenie cechy: 1 bardzo słabe; 2 słabe; 3 umiarkowane; 4 silne; 5 bardzo silne; 6 krytyczne Źródło: L.Bursiak, Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw gospodarki morskiej) Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s. 220 oraz L.Bursiak, Dysfunkcje organizacyjne a sprawność przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] L. Gołdyka, A.Zelek (red. nauk.) Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „20 LAT POLSKIEJ TRANSFORMACJI” Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2009.

4 Sposób prezentacji sytuacji organizacyjnej przykładowego przedsiębiorstwa X na koniec badanego roku kalendarzowego działalność (stan na 31 grudnia) z wykorzystaniem modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji

5 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną przykładowego przedsiębiorstwa X w latach 1989 - 2010
Źródło: L.Bursiak, przykład własny.

6 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną przedsiębiorstwa połowowego A w latach 1989 - 2010
Źródło: L.Bursiak, badania własne.

7 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną przekształconej firmy budowlanej E w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.

8 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego F w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.

9 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa portowego G w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.

10 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną budowlano-deweloperskiego K w latach 1991 - 2010
Źródło: L.Bursiak, badania własne.

11 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną przedsiębiorstwa remontowego M w latach 1989 - 2010
Źródło: L.Bursiak, badania własne.

12 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną portowego przedsiębiorstwa przeładunkowego P w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.

13 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną przedsiębiorstwa budowlano-dewelopersko-turystycznego S Źródło: L.Bursiak, badania własne.

14 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną portowego przedsiębiorstwa przeładunków armatorskich T w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.

15 Model odzwierciedlający sytuację organizacyjną dużego przedsiębiorstwa handlowego V w latach Źródło: L.Bursiak, badania własne.


Pobierz ppt "doc. dr Leszek Bursiak (IBS) International Business Studies"

Podobne prezentacje


Reklamy Google